Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо визначення відокремленого підрозділу, проведення інкасації з відокремленого підрозділу, каси основного підприємства та відокремленого підрозділу та щодо оприбуткування готівки

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.05.2019 р. N 2371/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Чи вважається структурний підрозділ відокремленим підрозділом (питання 1)

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148 (Положення N 148), розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті), фізичними особами.

Підпунктом 2 п. 3 розділу I Положення N 148 (Положення N 148) визначено, що відокремлені підрозділи - це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Враховуючи зазначене, Коропівське природне відділення, яке обладнане РРО та проводяться розрахункові операцій, що є структурним підрозділом національного парку "Гомільшанські ліси" у розумінні Положення N 148 (Положення N 148) є відокремленим підрозділом.

Щодо проведення інкасації з відокремленого підрозділу (питання 2)

Пунктом 48 розділу V Положення N 148 (Положення N 148) визначено, що установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки у банках відповідно до таких вимог:

1) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас);

2) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни) установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

3) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Отже, якщо відокремлений підрозділ вашого підприємства розташований у населеному пункті, де немає банків, інкасація може проводитись не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів за умови дотримання встановленого ліміту каси.

Каса основного підприємства та відокремленого підрозділу (питання 3)

Пункт 38 розділу IV Положення N 148 (Положення N 148) передбачає, що установи/підприємства зобов'язані мати касу, а їх керівники зобов'язані забезпечити облаштування цієї каси та зберігання готівки у ній. Керівники несуть відповідальність у встановленому законодавством України порядку за нестворення умов для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування.

Установі/підприємству забороняється зберігати в касі готівку та інші цінності, що не є його власністю.

Враховуючи вище вказане, Положення N 148 (Положення N 148) не забороняє підприємству мати основну касу підприємства та касу на відокремленому підрозділі підприємства, де проводяться готівкові розрахунки і застосовується РРО.

Щодо оприбуткування готівки (питання 4 та 5)

Пунктом 11 розділу II Положення N 148 (Положення N 148) передбачено, що готівка, що надходить до кас, оприбутковується у день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки у касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки у касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).

Враховуючи зазначене, оприбуткуванням готівки на відокремленому підрозділі, де застосовується РРО, оприбуткуванням готівки буде зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Кодексу, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).

При інкасації до основної каси, оприбуткування буде оформлення прибуткового касового ордера та відповідне відображення у касовій книзі у день надходження коштів.

Окремо зазначаємо, що сума коштів до оприбуткування в основній касі, яка надійшла з відокремленого підрозділу, має відповідати сумі коштів, що була вилучена з відокремленого підрозділу (скриньки РРО, каси).

Крім того, для отримання роз'яснення з порушеного питання пропонуємо звернутись до Національного банку України як до розробника Положення N 148 (Положення N 148).

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали