Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо стягнення аліментів

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.03.2019 р. N 1093/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо окремих норм чинного законодавства і повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

Закон України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) (далі - Закон N 1404), визначає умови й порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку.

Відповідно до п. 6 ст. 71 Закону N 1404 (Закон N 1404-VIII) в разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 N 512/5 (Наказ N 512/5) (далі - Інструкція), визначено окремі питання організації виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), що відповідно до Закону N 1404 (Закон N 1404-VIII) підлягають примусовому виконанню.

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів визначено в розділі XVI Інструкції (Наказ N 512/5).

Так, відповідно до п. 1 розділу XVI Інструкції (Наказ N 512/5) виконавець розпочинає примусове виконання рішення про стягнення аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного в ст. 3 Закону N 1404 (Закон N 1404-VIII), за заявою стягувана про примусове виконання рішення.

У заяві про примусове виконання рішення, зокрема, зазначаються відомості про спосіб перерахування стягнутих аліментних сум, реквізити рахунку, відкритого в банку або в іншій фінансовій установі, для отримання аліментних сум (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) стягувача.

Стягнуті аліментні суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем у письмовій заяві рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження (п. 2 розділу XVI Інструкції (Наказ N 512/5)).

Згідно з пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.

Підпунктом "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу встановлено, що особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (Порядок N 4) (далі - Порядок).

Пунктом 1.2 розділу I Порядку (Порядок N 4) встановлено, що Податковий розрахунок (Порядок N 4) - документ, який свідчить, зокрема, про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб.

Тобто Порядок (Порядок N 4) передбачає відображення у податковому розрахунку за формою N 1ДФ (Порядок N 4) всіх доходів, нарахованих на користь фізичної особи, незалежно від способу та порядку їх оподаткування, у тому числі, які виплачуються нерезидентам.

Так, відповідно до п. 3.1 розділу III Порядку (Порядок N 4) у графі 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

При цьому згідно з п. 70.5 ст. 70 Кодексу фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) використовується при виплаті доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України.

Отже, фізична особа зобов'язана подавати інформацію про РНОКПП юридичним особам, що виплачують їм доходи (пп. 70.12.1 п. 70.12 ст. 70 Кодексу).

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного в додатку до Порядку (Порядок N 4), аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін відображаються в податковому розрахунку за ф. 1ДФ (Порядок N 4) під ознакою доходу "140".

Таким чином, суми утриманих підприємством аліментів із фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу, відображаються в податковому розрахунку за ф. 1ДФ (Порядок N 4) під ознакою доходу "140" із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали