Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо митного контролю та митного оформлення зразків видів дикої фауни і флори

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.01.2019 р. N 2022/7/99-99-18-03-01-17

Митницям ДФС

Листами ДФС від 09.10.2018 N 31275/7/99-99-18-03-01-17 (Лист N 31275/7/99-99-18-03-01-17), від 11.10.2018 N 31653/7/99-99-18-03-01-17 (Лист N 31653/7/99-99-18-03-01-17) і від 22.11.2018 N 36394/7/99-99-18-03-01-17 (Перелік N 36394/7/99-99-18-03-01-17) до митниць ДФС було надіслано переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, та рекомендації щодо застосування цих переліків.

З питань митного контролю та митною оформлення зразків видів дикої фауни і флори додатково звертаємо увагу та таке.

1. Статтею 32 Закону України "Про рослинний світ" і статтею 53 Закону України "Про тваринний світ" визначено:

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного і тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числі міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим об'єктів рослинного і тваринного світу, що є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі - Конвенція), на підставі документів (дозволів або сертифікатів), отриманих від уповноважених органів України з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України ( N 4495-VI).

Водночас, згідно з частиною першою статті 196 Митного кодексу України ( N 4495-VI) не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або відповідно до закону чи міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Вимоги Конвенції, зокрема, передбачають;

- для цілей Конвенції "торгівля" означає експорт, реекспорт, імпорт і Інтродукція з моря (підпункт "с" статті 1);

- Сторони дозволяють торгівлю зразками видів, включених у Додатки I, II, III тільки відповідно до положень цієї Конвенції (частина 4 статті 2);

- для імпорту будь-якого зразка виду, включеного в Додаток I, потрібно пред'явлення дозволу на імпорт та або дозволу на експорт, або сертифіката на реекспорт (частина 3 статті 3);

- для імпорту будь-якого зразка виду, включеного в Додаток II, потрібно попереднє пред'явлення або дозволу на експорт, або сертифіката на реекспорт (частина 4 статті 4);

- для імпорту будь-якого зразка виду, включеного в Додаток II, потрібно попереднє пред'явлення сертифіката про походження і, у випадку якщо цей зразок імпортується з держави, що включила цей вид в Додаток III, дозволу на експорт (частина 3 статті 5);

- для експорту будь-якого зразка видів, включених у Додатки I, II, III, потрібно пред'явлення дозволу на експорт (частина 2 статті 3; частина 2 статті 4 - частина 2 статті 5);

- для реекспорту будь-якого зразка виду, включеного в Додаток, потрібно пред'явлення сертифіката на реекспорт (частина 4 статті 3; частина 5 статті 4):

- для кожної партії зразків потрібно окремий дозвіл або сертифікат (частина 5 статті 6);

- Сторони вживають відповідні заходи для забезпечення дотримання положень цієї Конвенції і заборони торгівлі зразками з порушенням положень Конвенції (частина 1 статті 8).

Україна приєдналась до Конвенції згідно із Законом України від 14 травня 1999 року N 662-XIV.

Відповідно до Конвенції прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" (далі - Постанова-1822), пунктом 5 якої встановлено норму щодо здійснення державного контролю за дотриманням вимог Конвенції під час переміщення зразків видів дикої фауни і флори у пунктах пропуску через державний кордон України та на її митній території відповідно до вимог законодавства.

Згідно з пунктом 4 Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року N 953 (далі - Порядок-953), Мінприроди та Держрибагентство видають дозволи на імпорт чи експорт зразків, включених до додатка I Конвенції, а також на експорт зразків, види яких включено до додатків II i III Конвенції.

Більш детальна інформація з цього питання міститься у листі Держрибагентства від 08.01.2019 N 3-6.1-5/141-19 (вх. ДФС N 1221/5 від 19.01.2019).

Враховуючи викладене, під час здійснення митного контролю та митного оформлення зразків видів дикої фауни і флори органи доходів і зборів перевіряють наявність як дозвільних документів, виданих відповідно до Порядку-953 і отриманих від уповноважених органів України з використанням механізму "єдиного вікна", так і документи в паперовій формі, видані уповноваженими органами країни-відправлення - у разі імпорту товарів, що є об'єктами регулювання Конвенції.

Крім того, під час здійснення митних формальностей щодо об'єктів регулювання Конвенції, органами доходів і зборів заповнюються відповідні графи на паперових примірниках дозвільних документів.

До внесення змін до Постанови-1822 керівникам митниць забезпечити:

контроль за дотриманням вимог Конвенції під час здійснення митних формальностей, необхідних для випуску у відповідний режим об'єктів регулювання Конвенції;

проставляння у дозволах (сертифікатах) відміток про підтвердження переміщення через митний кордон України об'єктів регулювання Конвенції.

2. Законом України від 29 жовтня 1996 року N 436/96-ВР Україна приєдналась до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори i фауни та природних середовищ існування в Європі (далі - Бернська конвенція).

Згідно зі статтями 5, 6 розділу III "Охорона видів" Бернської конвенції забороняється володіння чи торгівля видами дикої флори і фауни, зазначеними у Додатках I, II цієї Конвенції.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про тваринний світ" законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення них об'єктів з природного середовища, ввезенім в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку.

Право приватної власності на об'єкти Червоної книги України надається відповідно до закону з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишньою природного середовища (стаття 7 Закону України "Про Червону книгу України").

 

В. о. директора Департаменту організації
митного контролю та оформлення

А. Сербайло
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали