Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо врегулювання питань здійснення публічних закупівель для належного забезпечення організації підготовки та проведення виборів

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2019 року N 897

Київ

Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо врегулювання питань здійснення публічних закупівель для належного забезпечення організації підготовки та проведення виборів

Центральна виборча комісія постановою від 13 травня 2016 року N 112 (Постанова N 112) звернулася до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон) в частині непоширення положень Закону на випадки закупівлі товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, а також для підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

У своєму листі Комітет з питань економічної політики Верховної Ради України від 25 травня 2016 року N 04-16/13-294 висловив прохання Кабінету Міністрів України надати доручення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади вивчити порушене питання та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України відповідні законодавчі пропозиції.

Постановою Комісії від 5 вересня 2016 року N 384 (Постанова N 384) схвалено Пропозиції щодо проекту Закону України "Про особливості здійснення процедур закупівель товарів і послуг для підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні" (далі - Пропозиції), які невідкладно надіслано, зокрема, Мінекономрозвитку.

Необхідність прийняття окремого порядку закупівлі товарів і послуг для підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні зумовлено потребою оперативного проведення таких закупівель під час швидкоплинного виборчого/референдумного процесів, короткотерміновістю роботи окружних виборчих комісій, комісій референдуму та інтенсивною ротацією їх складу, з метою недопущення блокування процедур закупівель та унеможливлення зриву виборів і референдумів в Україні, що відповідає європейській практиці здійснення публічних закупівель під час організації підготовки та проведення виборів.

Однак Мінекономрозвитку двічі надсилало на погодження Комісії проект Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів і послуг для підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні" (далі - Законопроект), у якому більшість Пропозицій Комісії не враховано.

Між представниками Комісії, Мінекономрозвитку та централізованої закупівельної організації (державна установа "Професійні закупівлі") неодноразово проводилися наради з обговорення проблемних питань, остання з яких відбулась 19 листопада 2018 року.

Незважаючи на те, що Комісія аргументовано доводила свою позицію стосовно специфіки зазначених закупівель і необхідності продовження практики особливого правового підходу до врегулювання проведення закупівель для підготовки та проведення виборів, Мінекономрозвитку наполягло на незмінності редакції Законопроекту.

Проте використання вже існуючих технічних можливостей електронної системи закупівель призвело до того, що під час виборчого процесу з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року не відбулися відкриті торги із закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів.

У газеті "Урядовий кур'єр" N 95(6458) 23 травня 2019 року опубліковано Указ Президента України N 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (Указ N 303/2019).

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон про вибори) виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України (Указ N 303/2019), зазначеного у частині третій цієї статті (Закон N 4061-VI), тобто з 24 травня 2019 року.

Таким чином, до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року залишається 58 календарних днів.

При цьому слід зауважити, що згідно з частиною другою статті 107 Закону про вибори (Закон N 4061-VI) окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування, тобто до 1 червня 2019 року.

З моменту утворення окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія повинна здійснювати з ними обмін документацією, пов'язаною з позачерговими виборами народних депутатів України 21 липня 2019 року, в тому числі фінансовою.

Очікувана вартість закупівлі послуг з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію, пов'язану з позачерговими виборами народних депутатів України 21 липня 2019 року, між Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями становить 2500000 грн, що потребує проведення процедури відкритих торгів, мінімальний строк якої становить 27 календарних днів (від оголошення до укладання договору).

Разом з тим зазначені послуги мають бути закуплені до 1 червня 2019 року.

Також на момент утворення окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія забезпечує їх печатками для термінової реєстрації окружних виборчих комісій як юридичних осіб та з метою фінансового й матеріально-технічного забезпечення окружних виборчих комісій.

Отже, для закупівлі послуг з виготовлення та доставки печаток окружних виборчих комісій у Комісії є 8 календарних днів.

Орієнтовна вартість закупівлі - 96000 грн, що не перевищує вартісні межі, встановлені абзацом другим частини першої статті 2 Закону (Закон N 922-VIII). Однак враховуючи, що під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року відбулася процедура закупівлі аналогічних послуг на загальну суму 6964710 грн, а також зважаючи на роз'яснення Мінекономрозвитку про те, що очікувана вартість предмета закупівлі формується з урахуванням раніше здійснених закупівель за відповідними кодами національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", закупівлі послуг з виготовлення печаток для окружних виборчих комісій і дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу потребуватимуть обов'язкового проведення відкритих торгів.

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону про вибори (Закон N 4061-VI) не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу Комісія публікує перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації.

Крім того, положеннями Закону про вибори (Закон N 4061-VI) передбачено обов'язок Комісії опублікувати в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації перелік відповідних виборчих дільниць, що утворюються на постійній основі, із зазначенням одномандатних округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць (частина перша статті 23 (Закон N 4061-VI)), інформацію про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному окрузі та його відповідні реквізити (частина сьома статті 48 (Закон N 4061-VI)), повідомлення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі разом із рішенням про його реєстрацію (частина сьома статті 59 (Закон N 4061-VI)) тощо.

Орієнтовна вартість закупівель послуг з публікації в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації відповідних відомостей в окремому регіоні не перевищує 200 тис. гривень.

Проте, враховуючи, що Комісія закуповувала аналогічні послуги під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (їх вартість в окремому регіоні становила близько 200 тис. грн), а також зважаючи на роз'яснення Мінекономрозвитку про те, що очікувана вартість предмета закупівлі формується з урахуванням раніше здійснених закупівель за відповідними кодами національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", закупівлі послуг з публікації в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації матеріалів про організацію підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року потребуватимуть обов'язкового проведення відкритих торгів.

Частиною першою статті 81 Закону про вибори (Закон N 4061-VI) встановлено, що Комісія на підставі договору, укладеного між нею і державними поліграфічними підприємствами, забезпечує виготовлення у централізованому порядку не пізніш як за сім днів до дня голосування виборчих бюлетенів.

При цьому подання документів до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати розпочинається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів і закінчується за тридцять днів до дня голосування. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п'ять днів до дня голосування (частина десята статті 107 Закону про вибори (Закон N 4061-VI)).

Враховуючи вимоги Закону про вибори (Закон N 4061-VI), Комісія повинна забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів протягом 17 календарних днів.

Орієнтовна вартість закупівлі послуг з виготовлення виборчих бюлетенів становить 274725000 грн, що потребує проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою відповідно до частини четвертої статті 10 Закону (Закон N 922-VIII).

Строк проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою становить від 48 календарних днів (від оголошення до укладання договору).

Разом з тим згідно з частиною двадцять третьою статті 107 Закону про вибори (Закон N 4061-VI) форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному окрузі та одномандатних округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування. Тобто на початок виборчого процесу та день оголошення торгів неможливо визначити всі параметри та обсяги необхідної продукції.

Крім того, пунктом 14 частини другої статті 30 Закону про вибори (Закон N 4061-VI) передбачено, що Комісія затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах, забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів і передає їх окружним виборчим комісіям.

З метою забезпечення реалізації передачі виборчих бюлетенів для голосування в день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року окружним виборчим комісіям Комісії необхідно закупити послуги з передачі (транспортування) окружним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в день проведення вказаних виборів.

Орієнтовна вартість закупівлі зазначених послуг до кожної окружної виборчої комісії не перевищує 200 тис. гривень.

Однак аналогічні послуги, предмет закупівлі яких збігається за відповідним кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", Комісія закупила під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року. Проте, зважаючи на роз'яснення Мінекономрозвитку про те, що очікувана вартість предмета закупівлі формується з урахуванням раніше здійснених закупівель за відповідними кодами національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", закупівля послуг із передачі (транспортування) окружним виборчим комісіям виборчих бюлетенів потребуватиме обов'язкового проведення відкритих торгів.

Таким чином, закупівля послуг із передачі (транспортування) окружним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в день проведення виборів потребує застосування процедури відкритих торгів, строки проведення якої перевищують строки, визначені Законом про вибори (Закон N 4061-VI), щодо забезпечення окружних виборчих комісій виборчими бюлетенями.

Згідно з частиною двадцять першою статті 107 Закону про вибори (Закон N 4061-VI) Комісія забезпечує виготовлення інформаційних плакатів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, не пізніш як за десять днів до дня виборів та їх передачу дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Очікувана вартість закупівлі послуг з виготовлення та доставки інформаційних плакатів становить 8630208 грн, що потребує проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

Проте, враховуючи вказані в Законі (Закон N 922-VIII) строки проведення таких торгів, укладення договору з виконавцем можливе лише в день, коли інформаційні плакати вже мають бути передані дільничним виборчим комісіям.

Під проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою підпадають також закупівлі:

- послуг з виготовлення та доставки бланків протоколів, актів тощо (очікувана вартість - 20782989 грн);

- послуг з виготовлення та доставки виборчих скриньок (очікувана вартість - 11550000 грн);

- послуг з виготовлення та доставки архівних боксів (очікувана вартість - 4500000 грн).

З огляду на положення пункту 9 частини першої статті 1 Закону (Закон N 922-VIII) окружні виборчі комісії є замовниками в розумінні Закону (Закон N 922-VIII) та повинні здійснювати закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів відповідно до Закону.

Отже, окружним виборчим комісіям необхідно буде проводити процедури закупівель послуг регіональних друкованих засобів масової інформації з публікації програм кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах, а також послуг у регіональних телерадіоорганізацій державної чи комунальної форми власності з надання ефірного часу кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, на відповідних регіональних телерадіоканалах (стаття 72 Закону про вибори (Закон N 4061-VI)).

Незважаючи на брак досвіду в застосуванні Закону (Закон N 922-VIII), окружні виборчі комісії зобов'язані оприлюднювати інформацію про закупівлі відповідно до статті 10 Закону (Закон N 922-VIII) в короткий строк, зокрема, щодо звітів про укладені договори - протягом 1 дня з дня укладення договору, що потребує спеціаліста з відповідними знаннями та навичками та ускладнюється безперервною ротацією членів окружних виборчих комісій, у тому числі - у керівному складі.

Разом з тим згідно з частиною сьомою статті 18 Закону (Закон N 922-VIII) в разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договору про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Строк розгляду скарги - 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги (частина шоста статті 18 Закону (Закон N 922-VIII)).

Отже, під час організації та підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року є ризик блокування процедур закупівель шляхом подання скарг до Антимонопольного комітету України та автоматичного їх призупинення, що призведе до неможливості своєчасного придбання товарів і послуг для підготовки і проведення вказаних виборів, порушення строків проведення окремих заходів, передбачених Законом про вибори (Закон N 4061-VI), і, як наслідок, загрожуватиме підготовці та проведенню зазначених виборів, а також стане причиною звинувачень у нелегітимності їх результатів.

З огляду на викладене, зважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу і реалізації виборчих прав громадян України, відповідно до Законів України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 1, 11 - 13, 17, 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

2. Звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо невідкладного надання пропозицій з метою врегулювання зазначених питань.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

4. Цю постанову надіслати Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали