Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про зобов'язання вчинити дії щодо перерахунку пенсії

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

06.02.2019 р.

Справа N 522/2738/17

 

Провадження N 11-806апп18

Велика Палата Верховного Суду у складі: судді-доповідача - Прокопенка О. Б., суддів: Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Золотнікова О. С., Кібенко О. Р., Князєва В. С., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Рогач Л. І., Саприкіної І. В., Ситнік О. М., Уркевича В. Ю., Яновської О. Г., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_3 до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі - управління ПФУ, ПФУ відповідно), Одеського обласного військового комісаріату (далі - Військкомат) про зобов'язання вчинити певні дії, за касаційною скаргою управління ПФУ на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 15 листопада 2017 року (у складі колегії суддів Крусяна А. В., Вербицької Н. В., Джабурія О. В.), установила:

13 лютого 2017 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов'язати управління ПФУ вчинити дії щодо перерахунку з 2 листопада 2013 року розміру раніше призначеної йому (2 листопада 2013 року) пенсії із включенням до складу (розміру) грошового забезпечення, з якого призначається (обчислюється) пенсія, щомісячної додаткової грошової винагороди у сумі 7659 грн. 33 коп., грошової допомоги для оздоровлення у сумі 7836 грн. 88 коп., матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у сумі 7836 грн. 88 коп. винагороди за тривалість безперервної військової служби у сумі 1430 грн. та 5981 грн. 13 коп. грошових премій відповідно до статей Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, ОСОБА_3 зазначив, що за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням він у складі грошового забезпечення фактично отримав згадані вище суми додаткових видів грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок). Проте з вини державного органу, який видавав довідку для призначення позивачу пенсії, зазначені допомоги, винагороди та премії у відповідній довідці не були враховані, що призвело до призначення пенсії у меншому розмірі.

Тому 30 грудня 2016 року позивач подав до управління ПФУ заяву про перерахунок пенсії разом з додатковими документами. Однак відповідач протиправно, на думку ОСОБА_3, відмовив у здійсненні перерахунку, безпідставно вказавши, що зазначені позивачем виплати не враховуються до складу грошового забезпечення при обчисленні пенсії.

У ході розгляду справи суди встановили такі обставини.

На день звільнення з військової служби, ОСОБА_3 обіймав посаду начальника відділу контролю за розподілом житлової площі Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

У 2013 році позивач звернувся до Військкомату щодо призначення пенсії за вислугу років. Позивачем було надано розрахункову книжку серії НОМЕР_1, а також довідку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси від 8 листопада 2013 року N 3285 про щомісячні додаткові види грошового забезпечення для нарахування пенсії, у якій містилися відомості щодо основних видів грошового забезпечення та додаткових видів грошового забезпечення, які були отримані позивачем.

Так, у згаданій довідці були зазначені: основні види грошового забезпечення (посадовий оклад, надбавка за військове звання, надбавка за безперервну вислугу років), додаткові види грошового забезпечення (надбавки за виконання особливо важливих завдань, за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, премія).

Відомостей щодо отримання будь-яких інших видів грошового забезпечення у довідці Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси від 8 листопада 2013 року N 3285 та розрахунковій книжці зазначено не було.

Військкомат склав та направив до управління ПФУ подання від 22 листопада 2013 року N 98653 про призначення пенсії ОСОБА_3, на підставі якого відповідач призначив позивачу пенсію в розмірі 2701 грн. 03 коп. з 2 листопада 2013 року, при обчисленні якої враховано посадовий оклад, оклад за військове звання, процентна надбавка за вислугу років, середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення (надбавки за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, за виконання особливо важливих завдань, премія 90 %).

30 грудня 2016 року ОСОБА_3 подав до управління ПФУ заяву про підвищення йому з 1 січня 2016 року пенсії шляхом її перерахунку із включенням до розміру грошового забезпечення отриманих ним сум щомісячної додаткової грошової винагороди, грошової допомоги для оздоровлення, винагороди за тривалість безперервної військової служби, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошових премій відповідно до статей Дисциплінарного статуту ЗСУ.

До заяви позивачем було додано довідку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси від 28 грудня 2016 року N 3528 про нарахування ОСОБА_3 сум грошового забезпечення та сум нарахованого на нього й перерахованого єдиного внеску, у якій вказано на отримання позивачем зі сплатою такого внеску у квітні-травні 2012 року та квітні 2013 року матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у сумі 7836 грн. 88 коп., у червні 2012 року та червні 2013 року - матеріальної допомоги для оздоровлення у сумі 7836 грн. 88 коп., у серпні 2013 року - винагороди за тривалість безперервної військової служби у сумі 1430 грн. у грудні 2011 року та грудні 2012 року, травні 2013 року - грошових премій відповідно до статей Дисциплінарного статуту ЗСУ у сумі 5981 грн. 13 коп., у квітні-жовтні 2013 року - щомісячної додаткової грошової винагороди у сумі 7659 грн. 33 коп.

Листом від 11 січня 2017 року N 1588/0-11 управління ПФУ відмовило позивачу у проведенні перерахунку пенсії.

Приморський районний суд м. Одеси постановою від 4 липня 2017 року в задоволенні позову відмовив.

Одеський апеляційний адміністративний суд постановою від 15 листопада 2017 року постанову суду першої інстанції скасував та прийняв нову, якою зобов'язав управління ПФУ з 2 листопада 2013 року здійснити нарахування та виплату ОСОБА_3 пенсії на підставі довідки Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси від 28 грудня 2016 року N 3528 із включенням до складу (розміру) грошового забезпечення, з якого призначається (обчислюється) пенсія, щомісячної додаткової грошової винагороди, грошової допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, винагороди за тривалість безперервної військової служби, премій, з яких було сплачено єдиний внесок.

Ухвалюючи таке рішення, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що зазначені винагороди, допомоги та премії, які позивач отримував під час проходження служби, та з яких нараховані і сплачені страхові внески, мають бути включені до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення пенсії.

При цьому суд керувався висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 10 березня 2015 року (N 21-70а15) (Постанова N 21-70а15) щодо застосування у подібних цій справі правовідносинах положень статті 9 та частини третьої статті 43 Закону України від 9 квітня 1992 року N 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон N 2262-XII), який полягає у тому, що грошова допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, індексація та одноразова грошова допомога при звільненні, з яких сплачено страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, відносяться до складу грошового забезпечення військовослужбовців, з розміру якого обчислюється пенсія.

Суд апеляційної інстанції також зазначив, що оскільки фінансове управління Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одесита Військкомат помилково не включили в довідку для обчислення пенсії позивача від 8 листопада 2013 року N 3285 згадані вище виплати, позовні вимоги щодо перерахунку пенсії відповідно до частини третьої статті 51 Закону N 2262-XII підлягають задоволенню без обмеження строком.

Не погодившись із рішенням суду апеляційної інстанції, управління ПФУ подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права, просить скасувати постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 15 листопада 2017 року та залишити в силі постанову Приморського районного суду м. Одеси від 4 липня 2017 року.

Касаційна скарга мотивована тим, що додаткова грошова винагорода, грошова допомога на оздоровлення, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, винагорода за тривалість безперервної військової служби, грошова премія відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ не входять до складу грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія, у зв'язку з тим, що вони мають тимчасовий, несистемний характер, оскільки на їх розмір впливає особиста поведінка військовослужбовця, який їх отримує, виплата таких винагород дозволена за наявності наказу командира (начальника) військової частини (установи, організації) або вищого командира (начальника), їх розміри не є фіксованими, виплата здійснюється у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених для Міністерства оборони України на відповідний рік, тому вони не можуть бути враховані при призначенні пенсії військовослужбовцям.

Скаржник також вказує на те, що позовні вимоги ОСОБА_3 щодо здійснення перерахунку та виплати пенсії за період з 2 листопада 2013 року по 9 серпня 2016 року підлягають залишенню без розгляду у зв'язку з пропуском позовної давності.

ОСОБА_3 відзиву на касаційну скаргу не подав.

26 червня 2018 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановив ухвалу, якою передав цю справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Таке рішення суду мотивоване необхідністю відступити від наведеного вище правового висновку Верховного Суду України, на який послався суд апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши наведені в касаційній скарзі доводи та матеріали справи, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги управління ПФУ, вважаючи при цьому за необхідне відступити від правового висновку Верховного Суду України, викладеного у постанові цього суду від 10 березня 2015 року (N 21-70а15) (Постанова N 21-70а15) з огляду на таке.

Частиною першою статті 9 Закону України від 20 грудня 1991 року N 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин; далі - Закон N 2011-XII) встановлено, що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Згідно з частинами другою, третьою статті 9 Закону N 2011-XII до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Таким чином, до складу грошового забезпечення військовослужбовців входять чотири види складових:

1) посадовий оклад;

2) оклад за військовим званням;

3) щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

4) одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Частиною першою статті 15 Закону N 2011-XII визначено, що пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби провадиться відповідно до Закону N 2262-XII.

Однією з умов пенсійного забезпечення військовослужбовців є визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій.

Так, частиною третьою статті 43 Закону N 2262-XII визначено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ).

Відповідно до пункту 7 постанови КМУ від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення: відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням; щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Таким чином, Закон N 2262-XII, який визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, зокрема осіб, звільнених з військової служби, та має на меті реалізацію цими особами, конституційного права на державне пенсійне забезпечення і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України, передбачає включення до грошового забезпечення, з розміру якого обчислюється пенсія, лише щомісячні основні види грошового забезпечення, до яких належать: посадовий оклад, оклад за військовим званням, процентна надбавка за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Тобто при обчисленні пенсії не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць.

Факт сплати єдиного внеску не є безумовною підставою для включення виплати, з якої цей внесок утримано, до грошового забезпечення, з розміру якого обчислюється пенсія, та має значення лише для включення до цього грошового забезпечення його видів з переліку, визначеного статтею 43 Закону N 2262-XII, який є вичерпним.

Ураховуючи наведене, отримувана ОСОБА_3 згідно з довідкою про види грошового забезпечення від 28 грудня 2016 року N 3528 щомісячна додаткова грошова винагорода (в сумі 7659 грн. 33 коп.), з якої щомісяця її виплати утримувався єдиний внесок, має бути включена до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення пенсії, відтак, розмір призначеної позивачу у листопаді 2013 року пенсії підлягає перерахунку.

Водночас висновок суду апеляційної інстанції про наявність підстав для включення до грошового забезпечення ОСОБА_3, з якого обчислюється пенсія, отриманих позивачем у квітні - травні 2012 року та квітні 2013 року матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, у червні 2012 року та червні 2013 року - матеріальної допомоги для оздоровлення, у серпні 2013 року - винагороди за тривалість безперервної військової служби, у грудні 2011 року, грудні 2012 року та травні 2013 року - грошових премій відповідно до статей Дисциплінарного статуту ЗСУ, виплата яких здійснювалася не щомісячно, ґрунтується на неправильному застосуванні норм матеріального права, адже вказані виплати не входять до встановленого частиною третьою статті 43 Закону N 2262-XII переліку видів грошового забезпечення.

Отже, позовні вимоги в частині зобов'язання управління ПФУ здійснити перерахунок пенсії із включенням до складу грошового забезпечення ОСОБА_3, з якого обчислюється пенсія, названих вище одноразових додаткових видів грошового забезпечення не підлягають задоволенню.

Велика Палата Верховного Суду відхиляє доводи скаржника про наявність підстав для залишення позову без розгляду у зв'язку з пропуском позовної давності.

Так, відповідно до частини першої статті 99 КАС (у редакції, чинній на час подання цього позову) адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (частина друга цієї статті КАС).

З матеріалів справи убачається, що ОСОБА_3 дізнався про призначення йому пенсії у неналежному розмірі, отримавши довідку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси від 28 грудня 2016 року N 3528. У зв'язку з цим 30 грудня 2016 року ОСОБА_3 подав до управління ПФУ заяву про проведення перерахунку розміру пенсії і, отримавши у січні 2017 року відмову у перерахунку, у лютому 2017 року звернувся до суду з цим позовом, що свідчить про дотримання встановленого статтею 99 КАС шестимісячного строку.

Водночас Законом N 2262-XII встановлено, що перерахунок пенсій у зв'язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком (частина третя статті 51 цього Закону).

Зважаючи на те, що ОСОБА_3 на час призначення йому пенсії за Законом N 2262-XII мав право на включення до складу його грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія, отримуваної ним щомісячної додаткової грошової винагороди, а управління ПФУ протиправно відмовило у проведенні перерахунку розміру пенсії, позовні вимоги про зобов'язання відповідача перерахувати розмір пенсії ОСОБА_3 на підставі довідки про види грошового забезпечення від 28 грудня 2016 року N 3528 з урахуванням названого щомісячного додаткового виду грошового забезпечення підлягають задоволенню без обмеження строком.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 349 КАС ( N 2747-IV) суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

Згідно з частинами першою ( N 2747-IV), третьою статті 351 КАС ( N 2747-IV) підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Ураховуючи наведене рішення судів першої та апеляційної інстанцій у зв'язку з неправильним застосуванням норм матеріального права підлягають скасуванню з ухваленням нового - про часткове задоволення позову.

Керуючись статтями 341 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 351 ( N 2747-IV), 359 КАС ( N 2747-IV), Велика Палата Верховного Суду постановила:

1. Касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області задовольнити частково.

2. Постанову Приморського районного суду м. Одеси від 4 липня 2017 року та постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 15 листопада 2017 року скасувати.

3. Прийняти нову постанову, якою позов задовольнити частково.

4. Зобов'язати Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області здійснити з 2 листопада 2013 року перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_3 на підставі довідки Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси від 28 грудня 2016 року N 3528 із включенням до складу (розміру) грошового забезпечення, з якого призначається (обчислюється) пенсія, щомісячної додаткової грошової винагороди.

5. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

 

Суддя-доповідач

О. Б. Прокопенко

Судді:

Н. О. Антонюк

 

С. В. Бакуліна

 

В. В. Британчук

 

Д. А. Гудима

 

В. І. Данішевська

 

О. С. Золотніков

 

О. Р. Кібенко

 

В. С. Князєв

 

Л. М. Лобойко

 

Н. П. Лященко

 

Л. І. Рогач

 

І. В. Саприкіна

 

О. М. Ситнік

 

В. Ю. Уркевич

 

О. Г. Яновська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали