Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про зміни щодо порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 24 листопада 2014 року N 10/02-14

Про зміни щодо порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 N 1697-VII (Перелік N 1697-VII) наказую:

1. Внести зміни до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 15.08.2013 N 20/02-13 "Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення" (Порядок N 20/02-13) (в редакції наказу Уповноваженого від 03.02.2014 N 3/02-14 (Наказ N 3/02-14)):

1.1. текст преамбули наказу після цифр "18840" доповнити цифрами "2123";

1.2. у пункті 2 наказу слова "посадовими" та "за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" виключити;

1.3. доповнити пункт 2 наказу після цифр "18840" словом та цифрами "та 2123".

2. Внести до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого від 15-08.2013 N 20/02-13 (Порядок N 20/02-13) (в редакції наказу Уповноваженого від 03 лютого 2014 року N 3/02-14 (Наказ N 3/02-14)), зміни, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крикливенка Б. В.

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

В. В. Лутковська

 

Додаток
до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
24.11.2014 N 10/02-14

Зміни
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого від 15.08.2013 N 20/02-13 (Порядок N 20/02-13) (в редакції наказу Уповноваженого від 03.02.2014 року N 3/02-14 (Наказ N 3/02-14))

1. У пункті 1.1:

слова "посадовими" та "посадові" виключити;

цифри та слово "18839 та 18840" замінити цифрами та словом "18839, 18840 та 2123".

2. У пункті 1.2:

слово "посадові" виключити;

після слів "порушення прав суб'єкта персональних даних;" доповнити словами "неоприлюднення інформації, обов'язкове оприлюднення якої передбачено Законами України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI); порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації; обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом; ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України "Про доступ до судових рішень"; незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян".";

3. В абзаці першому пункту 1.5 слова "у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "у розмірі, передбаченому відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення".

4. У назві розділу 2 слово "посадових" виключити.

5. У розділі 2:

слово "посадові" виключити;

цифри та слово "18839 та 18840" замінити цифрами та словом "18839, 18840 та 2123";

слова "справ про притягнення до адміністративної відповідальності фізичної особи, фізичної особи - підприємця, керівника органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації будь-якої форми власності та їх посадових і службових осіб" замінити словами "відповідних справ про притягнення до адміністративної відповідальності".

6. У пункті 3.1 слова ", які є володільцями або розпорядниками персональних даних" виключити.

7. У пункті 3.5 слова "посадова" та "посадової" виключити.

8. У пункті 3.6 слово "посадова" виключити.

9. У абзаці другому пункту 3.7 слово "може" замінити словом "має".

10. У пункті 3.8 слово "посадовою" виключити.

11. У пункті 3.10 слова "посадова особа" замінити словом "працівник".

12. У пункті 3.11:

слово "посадова" вилучити;

речення друге викласти в такій редакції:

"Разом з протоколом до суду уповноважена особа також направляє клопотання про направлення цій особі копії постанови суду про накладення адміністративного стягнення."

13. Розділ 4 "Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення" виключити, у зв'язку з чим розділ 5 "Порядок реєстрації протоколів про адміністративне правопорушення та поводження з бланками протоколів" вважати розділом 4, а розділ 6 "Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення" вважати розділом 5.

14. У пункті 4.1 слово "посадовою" виключити.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали