Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про зміни щодо порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 3 лютого 2014 року N 3/02-14

Про зміни щодо порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних" (Закон N 383-VII) наказую:

1. Внести зміни до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 15 серпня 2013 року N 20/02-13 "Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення" (Порядок N 20/02-13):

1.1. у тексті преамбули наказу цифри "18819" замінити цифрами "18839, 18840";

1.2. доповнити текст наказу пунктом 2 такого змісту:

"2. Визначити уповноваженими посадовими особами, які мають право за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 18839, 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Керівника та заступника Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також інших працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в межах компетенції згідно з функціональними обов'язками.";

у зв'язку з цим пункти 2 - 4 наказу вважати відповідно пунктами 3 - 5.

2. Внести до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого від 15.08.2013 N 20/02-13 (Порядок N 20/02-13), зміни, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крикливенка Б. В.

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

В. В. Лутковська

 

Додаток
до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
03.02.2014 N 3/02-14

Зміни
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого від 15.08.2013 N 20/02-13 (Порядок N 20/02-13)

1. У пункті 1.1 слова та цифри "статтею 18819" замінити словами та цифрами "статтями 18839 та 18840".

2. Пункт 1.2. викласти в такій редакції:

"1.2. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення (додаток 1) за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей; невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних; недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб'єкта персональних даних.".

3. Абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"Протокол про адміністративне правопорушення складається щодо фізичної особи, фізичної особи - підприємця, керівника органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадових і службових осіб. У разі відсутності керівника протокол про адміністративне правопорушення складається щодо особи, яка виконує його обов'язки, згідно з відповідним розпорядчим документом. ".

4. Розділ 2 викласти в такій редакції:

"2. Права та обов'язки уповноважених посадових осіб

Уповноважені посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, передбачені статтями 18839 та 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зобов'язані забезпечити своєчасне надіслання матеріалів про адміністративні правопорушення до відповідних судів та організацію представництва інтересів Уповноваженого під час розгляду судами справ про притягнення до адміністративної відповідальності фізичної особи, фізичної особи - підприємця, керівника органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадових і службових осіб.".

5. У пункті 3.1:

слова, цифри і знаки "наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 12.08.2013 N 18/02-13" замінити словами "Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини";

після слів "підприємств, установ, організацій" доповнити словами "усіх форм власності, а також фізичних або юридичних осіб, які є володільцями або розпорядниками персональних даних.";

6. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, керівником органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадових і службових осіб.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали