Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.02.2016 р. N 110

Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України

Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року N 44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України" (Перелік N 44/2016), розпорядження голови облдержадміністрації від 17 лютого 2016 року N 83 "Про утворення координаційної ради з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України" та з метою реалізації Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад", затвердженої рішенням 4-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 11 лютого 2016 року N 35:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Перелік військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство.

1.2. Положення про обласну координаційну раду з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, яка утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 лютого 2016 року N 83.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення:

2.1. Створити до 02 березня 2016 року районні (міські) координаційні ради з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами.

2.2. Розробити разом із командуванням закріплених військових частин спільні плани шефства, у яких передбачати заходи щодо:

участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;

підготовки допризовної молоді до виконання військового обов'язку;

сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;

надання допомоги у забезпеченні військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.

2.3. Надіслати копії зазначених планів до 15 березня 2016 року Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.

2.4. Вжити заходів щодо залучення до здійснення шефства підприємств, організацій, установ, трудових колективів, які мають реальну можливість надавати допомогу військовим частинам.

2.5. Щоквартально аналізувати стан виконання угод і планів шефства та підводити підсумки. Інформацію про стан виконання планів шефства з відображенням видів і обсягів наданої допомоги, погоджену з командиром кожної військової частини, надавати Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу за формою згідно з додатком.

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С. М) забезпечувати регулярне інформування громадськості про хід шефства над Збройними Силами України, Національною гвардією України та Державною прикордонною службою України.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
26 лютого 2010 року N 110

ПЕРЕЛІК
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство

Збройні Сили України

Військова частина А 1231

- Вінницька міська рада (за згодою)

Військова частина А 2656

- Вінницька облдержадміністрація

Військова частина - польова пошта В1109

- Калинівська райдержадміністрація

Військова частина - польова пошта В2248

- Вінницька облдержадміністрація

Військова частина - польова пошта В4050

- * Гайсинська райдержадміністрація, Вінницька облдержадміністрація

Вінницький зональний відділ військової служби правопорядку у Збройних Силах України

- Вінницька облдержадміністрація

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону Міністерства оборони України

- Вінницька облдержадміністрація

Обласний військовий комісаріат

- Вінницька облдержадміністрація

Військова частина А4610

- Вінницька райдержадміністрація

Військова частина А1548

- Хмільницька райдержадміністрація

Військова частина А1329

- * Козятинська райдержадміністрація, Козятинська міська рада (за згодою)

Військова частина А1119

- Калинівська райдержадміністрація

Військова частина А1424

- Тульчинська райдержадміністрація

Військова частина А0707

- Гайсинська міська рада (за згодою)

Військова частина А0853

- Барська райдержадміністрація

Військова частина А1603

- Барська міська рада (за згодою)

Військова частина А1808

- Могилів-Подільська райдержадміністрація

Військова частина А0753

- Могилів-Подільська райдержадміністрація

Національна гвардія України

Військова частина 3008

- Вінницька облдержадміністрація

Військова частина 3028

- * Калинівська райдержадміністрація, Вінницька облдержадміністрація

Державна прикордонна служба України

Військова частина 2193

- * Могилів-Подільська райдержадміністрація, Вінницька облдержадміністрація.


* Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що розробляє разом із командуванням закріплених військових частин спільні плани шефства у випадку визначення двох суб'єктів здійснення шефства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
26 лютого 2016 року N 110

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну координаційної раду з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України

1. Обласна координаційна рада з питань організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які надають допомогу підшефним військовим частинам та підрозділам;

сприяння участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями, підготовці допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави;

сприяння у вирішенні соціальних, комунально-побутових, житлових та інших потреб військовослужбовців та членів їх сімей, посиленню їх правового і соціального захисту, у наданні допомоги в зміцненні матеріально-технічної бази, поліпшенні всебічного забезпечення особового складу підшефних військових частин.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь:

у підготовці і укладенні угод про організацію шефства області над військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;

в організації і проведенні спільних заходів щодо святкування державних і професійних свят військовослужбовців;

в святкових заходах з нагоди відзначення і святкування професійних свят у складі делегацій від облдержадміністрації, обласної Ради, трудових колективів, установ та навчальних закладів області (відвідування підшефних військових частин);

в організації спільних виступів колективів художньої самодіяльності області та військових частин;

в організації інформування в місцевих засобах масової інформації про заходи, які проводяться органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування щодо організації і здійснення шефської допомоги військовим частинам;

сприяє:

організації та наданню допомоги у вирішенні соціальних, комунально-побутових, житлових та інших проблем військовослужбовців та членів їх сімей;

військово-патріотичному вихованню молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями.

4. Рада має право:

готувати пропозиції органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

у разі потреби залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, відповідних представників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, фахівців підприємств, установ, організацій, за погодженням з їх керівниками;

одержувати в установлених законодавством порядку та обсягах від підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування необхідну інформацію, документи та інші матеріали для виконання покладених завдань.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, структурними підрозділами облдержадміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями.

6. Раду очолює її голова. Голова Ради має заступника. Персональний склад Ради та Положення про неї затверджується головою облдержадміністрації. У разі відсутності голови Ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків ці функції здійснює його заступник.

7. Робота Ради відбувається у формі засідань. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в рік. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина її персонального складу.

Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні і оформляється у вигляді протоколу. Протокол підписується головою Ради. Голова Ради, його заступник та члени Ради працюють на громадських засадах.

8. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент цивільного захисту облдержадміністрації.

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
26.02.2016 N 110

ІНФОРМАЦІЯ
щодо видів та обсягів допомоги, яка надана ___________ районом (містом) впродовж 1 (2, 3, 4) кварталу 20__ року військовим частинам, над якими здійснюється шефство

Військова частина, місце дислокації

Допомога у забезпеченні військової частини

Допомога у вирішенні житлових, комунально-побутових та інших соціальних проблем військовослужбовців

Перераховано коштів (грн.)

Загальний обсяг допомоги (грн.)

Продовольство (грн.)

Пально-мастильні матеріали (грн.)

Матеріально-технічні засоби (грн.)

Ремонт будівель, споруд, об'єктів, техніки, виділення будівельн. матеріалів (грн.)

Забезпечення, придбання житла (кількість квартир, вартість, грн.)

Медичне забезпечення (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату
облдержадміністрації

В. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали