Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2019 року N 1623

м. Київ

Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234 "Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення" (Постанова N 1234), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за N 1090/29220, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
01 серпня 2019 року N 1623

Зміни
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234 (Постанова N 1234)

1. Підпункти 3 - 6 пункту 1 викласти в такій редакції:

"3) форму звітності N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробникам теплової енергії";

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробникам теплової енергії";

5) форму звітності N 3 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії";

6) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 3 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії";".

2. Рядок 2 форми звітності N 1 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку" (Постанова N 1234) після слів "релігійних організацій" доповнити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек".

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності N 1 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку" (Постанова N 1234):

1) у розділі I:

у пункті 1 слова та символи "та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)" замінити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу";

в абзаці третьому пункту 2 слова та цифри "22 березня 2017 року N 187" замінити словами та цифрами "19 жовтня 2018 року N 867 (Постанова N 867)";

2) у пункті 11 розділу III після слів "релігійних організацій" доповнити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек".

4. Форму звітності N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)" (Постанова N 1234) та Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)" (Постанова N 1234) викласти в новій редакції, що додаються.

5. У формі звітності N 3 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії" (Постанова N 1234):

1) у назві після слів "релігійних організацій" доповнити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

2) у рядку 1.2 слова та символи "(розшифрувати в додатку 1)" виключити;

3) у рядку 3 після слів "релігійним організаціям" доповнити знаком та словами ", державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

4) після рядка 3.2 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.3

для постачання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розшифрувати в додатку 2)

 

 

 

";

5) додаток 1 виключити.

У зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком;

6) додаток викласти в такій редакції:

"Додаток
до форми N 3 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)

Розшифрування звітних даних щодо продажу природного газу суб'єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

за ___ ____ року
(місяць)
___________
(найменування суб'єкта господарювання)

N з/п

Перелік суб'єктів ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

для постачання побутовим споживачам

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

для постачання релігійним організаціям

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

для постачання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

___ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання

__________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

Виконавець

__________
(підпис)

________
(П. І. Б.)


          (номер телефону) ".

 

 

6. В Інструкції щодо заповнення форми звітності N 3 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії" (Постанова N 1234):

1) у назві після слів "релігійних організацій" доповнити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

2) у розділі I:

у пункті 1 після слів та символів "(крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)" доповнити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

в абзаці третьому пункту 2 слова та цифри "22 березня 2017 року N 187" замінити словами та цифрами "19 жовтня 2018 року N 867 (Постанова N 867)";

3) у розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Форма N 3 передбачає звітність НАК "Нафтогаз України" щодо:

фактичних об'ємів/обсягів закупівлі, відбору/закачування з/в газосховища, продажу та постачання природного газу;

фактичних цін природного газу, закупленого у суб'єкта ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки щодо продажу природного газу власного видобутку (далі - газовидобувне підприємство), та в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном;

ціни продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (далі - постачальники);

ціни постачання природного газу виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками (далі - виробники теплової енергії);

ціни природного газу, відібраного/закачаного з/в газосховища.";

у пунктах 3 та 4 після слів "релігійним організаціям" доповнити знаком та словами ", державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

у пунктах 6, 9, 10, 19 та 20 після слів "релігійних організацій" доповнити знаком та словами ", державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У рядку 1.2 "у оптових продавців, у тому числі за кордоном" зазначаються фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу НАК "Нафтогаз України" в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для формування ресурсу природного газу та середньозважена ціна на природний газ, закуплений в оптових продавців, у тому числі за кордоном, відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу. Середньозважена ціна на природний газ, закуплений в оптових продавців за кордоном, зазначається з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України, тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України).";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. У рядку 3 "Продаж природного газу суб'єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям, державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек", усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг продажу природного газу, який складається із суми показників рядків 3.1, 3.2 та 3.3, і середньозважена оптова ціна природного газу, розрахована як середньозважене значення показників рядків 3.1, 3.2 та 3.3, зазначених у відповідних графах.";

у пункті 12 після слів та цифр "У рядку 3.1 "для постачання побутовим споживачам" доповнити словами, символами та цифрою "(розшифрувати в додатку 2)";

у пункті 13 після слів та цифр "У рядку 3.2 "для постачання релігійним організаціям" доповнити словами, символами та цифрою "(розшифрувати в додатку 2)";

після пункту 13 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

"14. У рядку 3.3 "для постачання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розшифрувати в додатку 2)" зазначаються фактичний об'єм/обсяг продажу природного газу НАК "Нафтогаз України" постачальникам природного газу для постачання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та середньозважена оптова ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу між НАК "Нафтогаз України" та постачальниками.".

У зв'язку з цим пункти 14 - 20 вважати відповідно пунктами 15 - 21;

у пункті 17 слова та символи "(крім обсягів, що використовуються релігійними організаціями для провадження їх виробничої діяльності)" виключити.

7. У формі звітності N 4 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про оптові ціни на природний газ" (Постанова N 1234):

1) таблицю додатка 1 викласти в такій редакції:

"

Код ЄДРПОУ газовидобувного підприємства

Перелік газовидобувних підприємств, у яких здійснювалась оптова закупівля природного газу (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

2) таблицю додатка 2 викласти в такій редакції:

"

Код ЄДРПОУ оптового продавця

Перелік оптових продавців на ринку України, у яких здійснювалась оптова закупівля природного газу (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

3) таблицю додатка 4 викласти в такій редакції:

"

Код ЄДРПОУ оптового покупця

Перелік оптових покупців, яким здійснювався оптовий продаж природного газу (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

4) таблицю додатка 5 викласти в такій редакції:

"

Код ЄДРПОУ постачальника

Перелік постачальників, яким здійснювався оптовий продаж природного газу (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

5) таблицю додатка 7 викласти в такій редакції:

"

Код ЄДРПОУ оператора газорозподільних систем

Перелік операторів газорозподільних систем, яким здійснювався оптовий продаж природного газу

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

8. У формі звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу" (Постанова N 1234):

1) у графі 5 розділу II слово "періодів" замінити словом "років";

2) таблицю додатка викласти в такій редакції:

"

N з/п

Код ЄДРПОУ оптового продавця

Перелік оптових продавців (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг закупленого природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу

Витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України

Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оптові продавці (газові біржі), у яких здійснено закупівлю природного газу за кордоном, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оптові продавці, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні, усього, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

 

 

2.1

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

...

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 


* заповнюються лише ті графи, які відповідають валюті, передбаченій договором купівлі-продажу (зберігання (закачування, відбору), транспортування) природного газу".

9. В Інструкції щодо заповнення форми звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу" (Постанова N 1234):

1) пункт 6 розділу II доповнити знаками та словами ", крім випадків, коли постачальник спожив природний газ на власні потреби у звітному кварталі";

2) у розділі III:

підпункт 5 пункту 2 викласти в такій редакції:

"5) у графі 5 "Оплачено за борги минулих років" зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих років;";

підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

"1) у графі 1 "Код області" зазначається код області, який визначено в таблиці 4 додатка 2 до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621 (Порядок N 621), згідно з місцем реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу;";

у пункті 7:

абзац перший доповнити знаками та словами ", а також коду ЄДРПОУ (для оптових продавців, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні)";

у підпункті 9 після слів та цифр "у рядку 2.1 зазначаються" доповнити знаками та словами "ідентифікаційний номер юридичної особи - оптового продавця в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України,".

10. У формі звітності N 6в - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про балансування газотранспортної системи" (Постанова N 603):

1) розділ IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV. Стан розрахунків Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за надані послуги балансування

N з/п

За __ квартал 20_ р.

EIC-код Оператора ГРМ

Назва Оператора ГРМ

Борг за надані послуги балансування станом на початок місяця

Негативний небаланс

Вартість наданих послуг балансування (з урахуванням коефіцієнта компенсації)

Величина застосованого коефіцієнта компенсації

Оплачено

Борг за надані послуги балансування на кінець місяця

за надані послуги балансування
(з урахуванням боргів минулих років)

за борги минулих років

усього, у тому числі:

грошовими коштами

усього, у тому числі:

грошовими коштами

усього, у тому числі:

борг минулих років

тис. грн

тис. м3

тис. грн

од.

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1

__ місяць

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

__ місяць

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

__ місяць

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

2) доповнити новими розділами такого змісту:

"Розділ V. Стан розрахунків замовників послуг транспортування перед Оператором ГТС за надані послуги транспортування/розподілу потужності

N з/п

За __ квартал 20__р.

Замовники послуг транспортування

Кількість замовнків послуг транспортування

Загальний борг за послуги транспортування/ розподілу потужності на початок місяця

Фактичний обсяг наданих послуг транспортування/ розподілу потужності

Оплачено

Загальний борг за послуги транспортування/розподілу потужності на кінець місяця

за послуги транспортування/ розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років)

за борги минулих років

усього, у тому числі:

грошовими коштами

усього, у тому числі:

грошовими коштами

усього, у тому числі:

борг минулих років

од.

тис. грн

тис. м3

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

__ місяць

Газовидобувні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оператори газорозподільних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Замовники послуг транспортування, які замовили потужність на міждержавних з'єднаннях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Постачальники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

ТКЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

бюджетні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

релігійні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

__ місяць

Газовидобувні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оператори газорозподільних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Замовники послуг транспортування, які замовили потужність на міждержавних з'єднаннях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Постачальники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

ТКЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

бюджетні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

релігійні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

__ місяць

Газовидобувні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оператори газорозподільних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Замовники послуг транспортування, які замовили потужність на міждержавних з'єднаннях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Постачальники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

ТКЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

бюджетні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

релігійні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Алокація обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів

Код рядка

EIC-код замовника послуг транспортування

Назва замовника послуг транспортування

За __ квартал 20__ р.

Надання послуг балансування Оператором ГТС

Алокація обсягів природного газу, здійсненних на замовника послуг транспортування (без урахування обсягів транзиту природного газу)

на точках входу

на точках виходу

до віртуальної торгової точки

від суміжних газовидобувних підприємств

з газорозподільних систем (віртуальна точка)

на міждержавних з'єднаннях

з газосховищ

до ГРМ (віртуальна точка)

до прямих споживачів

на міждержавних з'єднаннях

до газосховищ

з віртуальної торгової точки

до суміжного газовидобувного підприємства (віртуальна точка)

для операцій Оператора ГТС із закупівлі природного газу для власних потреб та ВТВ

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

тис. м3

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

(розшифрувати)

(розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

11. У розділі III Інструкції щодо заповнення форми звітності N 6в - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про балансування газотранспортної системи" (Постанова N 603):

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У розділі IV "Стан розрахунків Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за надані послуги балансування" зазначається інформація щодо розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у звітному та минулих періодах станом на початок відповідного місяця звітного періоду, значень негативних небалансів, що виникли в Операторів ГРМ за звітний період, вартості наданих Операторам ГРМ послуг балансування (з урахуванням коефіцієнта компенсації), величини застосованого коефіцієнта компенсації при наданні послуг балансування, величини оплати Операторами ГРМ вартості наданих їм послуг балансування у звітному та минулих періодах, розміру загального боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування Оператором ГТС станом на кінець відповідного місяця та розміру загального боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у минулих роках станом на кінець відповідного місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

інформація щодо розмірів негативних небалансів Операторів ГРМ, які не були ними врегульовані (графа 4), відноситься до місяця звітного періоду, у якому такі негативні небаланси виникли;

інформація щодо вартості наданих Оператором ГТС послуг балансування, розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування та інша інформація (графи 3, 5 - 13) відноситься до місяця, у якому негативні небаланси Операторів ГРМ виникли;

1) у графі 1 "EIC-код Оператора ГРМ" зазначаються EIC-коди Операторів ГРМ, яким було надано послуги балансування протягом звітного та минулих періодів;

2) у графі 2 "Назва Оператора ГРМ" зазначаються назви Операторів ГРМ, яким було надано послуги балансування протягом звітного та минулих періодів;

3) у графі 3 "Борг за надані послуги балансування станом на початок місяця" зазначається розмір загального боргу Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за послуги балансування станом на початок кожного місяця звітного періоду без урахування розміру пені, нарахованої за порушення строків оплати послуг балансування. Значення графи 3 дорівнює значенню графи 11 за попередній місяць;

4) у графі 4 "Негативний небаланс" зазначається негативний небаланс Операторів ГРМ, що виник та не був урегульований ними за звітний період, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

5) у графі 5 "Вартість наданих послуг балансування (з урахуванням коефіцієнта компенсації)" зазначається вартість (з ПДВ) наданих Операторам ГРМ послуг балансування з урахуванням коефіцієнта компенсації, застосованого при наданні послуг балансування, протягом звітного періоду в розрізі кожного місяця звітного періоду;

6) у графі 6 "Величина застосованого коефіцієнта компенсації" зазначається величина застосованого коефіцієнта компенсації при наданні Операторам ГРМ послуг балансування протягом звітного періоду в розрізі кожного місяця звітного періоду;

7) у графі 7 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати Операторами ГРМ вартості послуг балансування (з урахуванням боргів минулих років), наданих їм у звітному та минулих періодах, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

8) у графі 8 "грошовими коштами" зазначається розмір оплати Операторами ГРМ вартості послуг балансування (з урахуванням боргів минулих років), наданих їм у звітному та минулому періодах, грошовими коштами в розрізі кожного місяця звітного періоду;

9) у графі 9 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати Операторами ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, наданих їм у минулих роках, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

10) у графі 10 "грошовими коштами" зазначається розмір оплати Операторами ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, наданих їм у минулих роках, грошовими коштами в розрізі кожного місяця звітного періоду;

11) у графі 11 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір боргу Операторів ГРМ за послуги балансування станом на кінець кожного місяця звітного періоду без урахування розміру пені, нарахованої за порушення строків оплати послуг балансування;

12) у графі 12 "борг минулих років" зазначається загальний розмір боргу Операторів ГРМ за послуги балансування, надані в минулих роках, без урахування розміру пені, нарахованої за порушення строків оплати послуг балансування, станом на кінець кожного місяця звітного періоду;

13) у рядках 1.1 - 1.n, 2.1 - 2.n та 3.1 - 3.n (де n - кількість Операторів ГРМ, яким було надано послугу балансування протягом звітного та минулих періодів) зазначається інформація щодо розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у звітному та минулих періодах станом на початок звітного періоду, значень негативних небалансів, що виникли в Операторів ГРМ за звітний період, вартості наданих Операторам ГРМ послуг балансування (з урахуванням коефіцієнта компенсації), величини застосованого коефіцієнта компенсації при наданні послуг балансування, величини оплати Операторами ГРМ вартості наданих їм послуг балансування, у тому числі боргів минулих років, у звітному та минулих періодах, величини загального боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування Оператором ГТС станом на початок відповідного місяця та розміру боргу Операторів ГРМ за надані їм послуги балансування у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду.";

2) після пункту 4 доповнити новими пунктами 5 та 6 такого змісту:

"5. У розділі V "Стан розрахунків замовників послуг транспортування перед Оператором ГТС за надані послуги транспортування/розподілу потужності" зазначається інформація щодо кількості замовників послуг транспортування, яким Оператор ГТС надав послуги транспортування у звітному періоді, загальний розмір боргу за послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на початок місяця звітного періоду, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величини оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, загальний розмір боргу за послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця звітного періоду, у тому числі боргів минулих років замовників послуг транспортування за послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду:

1) у графі 1 "Кількість замовників послуг транспортування" зазначається кількість газовидобувних підприємств, операторів газорозподільних систем, замовників послуг транспортування, які замовили потужність на міждержавних з'єднаннях, постачальників та споживачів (виробників теплової енергії, бюджетних установ та організацій, релігійних організацій, промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання), яким Оператор ГТС надав послуги транспортування природного газу/розподілу потужності у звітному періоді, у розрізі кожного місяця;

2) у графі 2 "Загальний борг за послуги транспортування/розподілу потужності на початок місяця" зазначається розмір загального боргу замовників послуг транспортування перед Оператором ГТС за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на початок місяця без урахування розміру пені, нарахованої за порушення замовниками послуг транспортування строків оплати послуг транспортування/розподілу потужності, у розрізі кожного місяця звітного періоду. Значення графи 2 дорівнює значенню графи 9 за попередній місяць;

3) у графі 3 "Фактичний обсяг наданих послуг транспортування/розподілу потужності" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3, який було протранспортовано Оператором ГТС на користь замовників послуг транспортування в рамках надання послуг транспортування та/або розподілу потужності протягом кожного місяця звітного періоду;

4) у графі 4 "Фактичний обсяг наданих послуг транспортування/розподілу потужності" зазначається фактична вартість (з ПДВ) наданих послуг транспортування та/або розподілу потужності Оператором ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

5) у графі 5 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) у кожному місяці звітного періоду;

6) у графі 6 "грошовими коштами" зазначається загальний розмір оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами в кожному місяці звітного періоду;

7) у графі 7 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих замовникам послуг транспортування у минулих роках, у кожному місяці звітного періоду;

8) у графі 8 "грошовими коштами" зазначається загальний розмір оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих замовникам послуг транспортування у минулих роках, грошовими коштами в кожному місяці звітного періоду;

9) у графі 9 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір боргу замовників послуг транспортування за послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець кожного місяця звітного періоду без урахування розміру пені, нарахованої за порушення замовниками послуг транспортування строків оплати послуг транспортування/розподілу потужності;

10) у графі 10 "борг минулих років" зазначається загальний розмір боргу замовників послуг транспортування за послуги транспортування та/або розподілу потужності, надані у минулих роках, без урахування розміру пені, нарахованої за порушення замовниками послуг транспортування строків оплати послуг транспортування/розподілу потужності, станом на кінець кожного місяця звітного періоду;

11) у рядку 1 "Газовидобувні підприємства" зазначаються кількість газовидобувних підприємств, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу газовидобувних підприємств за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

12) у рядку 2 "Оператори газорозподільних систем" зазначаються кількість операторів газорозподільних систем, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу операторів газорозподільних систем за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

13) у рядку 3 "Замовники послуг транспортування, які замовили потужність на міждержавних з'єднаннях" зазначаються кількість замовників послуг транспортування, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу таких замовників за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

14) у рядку 4 "Постачальники" зазначаються кількість постачальників, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування природного газу, обсяг та вартість наданих послуг транспортування, величина оплати вартості послуг транспортування (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування природного газу, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування станом на кінець місяця та загальний розмір боргу постачальників за надані послуги транспортування у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

15) у рядку 5 "Споживачі, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу споживачів за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

16) у рядку 5.1 "ТКЕ" зазначаються кількість виробників теплової енергії, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу виробників теплової енергії за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

17) у рядку 5.2 "бюджетні організації" зазначаються кількість бюджетних установ та організацій, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/ розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/ розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу бюджетних установ та організацій за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

18) у рядку 5.3 "релігійні організації" зазначаються кількість релігійних організацій, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу релігійних організацій за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду;

19) у рядку 5.4 "промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, яким Оператор ГТС надав послугу транспортування/розподілу потужності, обсяг та вартість наданих послуг транспортування/розподілу потужності, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності (з урахуванням боргів минулих років) грошовими коштами та в цілому, величина оплати вартості послуг транспортування та/або розподілу потужності, наданих у минулих роках, грошовими коштами та в цілому, загальний розмір боргу за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності станом на кінець місяця та загальний розмір боргу промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання за надані послуги транспортування та/або розподілу потужності у минулих роках станом на кінець місяця в розрізі кожного місяця звітного періоду.

6. У розділі VI "Алокація обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів" зазначається інформація щодо наданих Оператором ГТС послуг балансування газотранспортної системи замовникам послуг транспортування в тис. м3 та алокацій об'ємів/обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування (без урахування об'ємів/обсягів транзиту природного газу):

на віртуальній торговій точці входу;

на точках входу від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств), з газосховищ та на міждержавних з'єднаннях;

на віртуальних точках входу з газорозподільних систем (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств);

на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем;

на точках виходу до прямих споживачів, газосховищ та на міждержавних з'єднаннях;

на віртуальній торговій точці виходу;

на віртуальній точці виходу до суміжного газовидобувного підприємства;

на точці виходу для операцій Оператора ГТС, пов'язаних із закупівлею Оператором ГТС природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат,

у розрізі кожного замовника послуг транспортування (із зазначенням його EIC-коду та повного найменування) в цілому протягом звітного періоду;

1) у графі 1 "EIC-код замовника послуг транспортування" зазначаються EIC-коди замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Назва замовника послуг транспортування" вказуються повні найменування замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду;

3) у графі 3 "Надання послуг балансування Оператором ГТС" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, який було передано Оператором ГТС замовникам послуг транспортування в рамках надання послуг балансування газотранспортної системи протягом звітного періоду (включаючи січень-місяць наступного звітного періоду для врегулювання небалансів, які виникли в замовників послуг транспортування у попередньому місяці звітного періоду), у розрізі замовників послуг транспортування;

4) у графі 4 "до віртуальної торгової точки" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній торговій точці входу протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

5) у графі 5 "від суміжних газовидобувних підприємств" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках входу від суміжних газовидобувних підприємств протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

6) у графі 6 "з газорозподільних систем (віртуальна точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування у віртуальній точці входу з газорозподільної системи протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

7) у графі 7 "на міждержавних з'єднаннях" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування в точках входу на міждержавних з'єднаннях протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

8) у графі 8 "з газосховищ" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках входу з газосховищ протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

9) у графі 9 "до ГРМ (віртуальна точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування в точках виходу до газорозподільних систем протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

10) у графі 10 "до прямих споживачів" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках виходу до прямих споживачів протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

11) у графі 11 "на міждержавних з'єднаннях" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування в точках виходу на міждержавних з'єднаннях протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

12) у графі 12 "до газосховищ" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках виходу до газосховищ протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

13) у графі 13 "з віртуальної торгової точки" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування у віртуальній торговій точці виходу протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

14) у графі 14 "до суміжного газовидобувного підприємства (віртуальна точка)" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці виходу до суміжного газовидобувного підприємства протягом звітного періоду, у розрізі замовників послуг транспортування;

15) у графі 15 "для операцій Оператора ГТС із закупівлі природного газу для власних потреб та ВТВ" зазначається інформація щодо загального об'єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС у віртуальній точці виходу для операцій Оператора ГТС, пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат;

16) у рядках 1 - n (де n - кількість замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду) вказується інформація щодо EIC-кодів та найменувань замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об'ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду, наданих Оператором ГТС послуг балансування газотранспортної системи замовникам послуг транспортування в тис. м3 та алокацій об'ємів/обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування (без урахування об'ємів/обсягів транзиту природного газу):

на віртуальній торговій точці входу;

на точках входу від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств), з газосховищ та на міждержавних з'єднаннях;

на віртуальних точках входу з газорозподільних систем (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств);

на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем;

на точках виходу до прямих споживачів, газосховищ та на міждержавних з'єднаннях;

на віртуальній торговій точці виходу;

на віртуальній точці виходу до суміжного газовидобувного підприємства;

на точці виходу для операцій Оператора ГТС, пов'язаних із закупівлею Оператором ГТС природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат.".

У зв'язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 7 та 8.

12. Розділ VI форми звітності N 8в - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків" (Постанова N 17) викласти в такій редакції:

"Розділ VI. Стан розрахунків замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу

N з/п

Замовники послуг розподілу

Кількість замовників послуг розподілу

Загальний борг за надані послуги розподілу природного газу на початок місяця

Фактичний обсяг наданих послуг розподілу природного газу у звітному періоді

Оплачено

Борг за надані послуги розподілу природного газу

Загальний борг за надані послуги розподілу природного газу на кінець місяця

за послуги розподілу природного газу (з урахуванням боргів минулих років)

за борги минулих років

усього, у тому числі:

грошовими коштами

усього, у тому числі:

грошовими коштами

од.

тис. м3

тис. м3

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

побутові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

непобутові, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

ТКЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

бюджетні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

релігійні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Постачальники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

13. Пункт 6 розділу III Інструкції щодо заповнення форми звітності N 8в - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків" (Постанова N 17) викласти в такій редакції:

"6. У розділі VI "Стан розрахунків замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу" зазначається інформація щодо розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати замовниками у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 "Кількість замовників послуг розподілу" зазначається кількість споживачів усього, у тому числі побутових, непобутових, виробників теплової енергії, бюджетних організацій, промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, релігійних організацій та постачальників, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді;

2) у графі 2 "Загальний борг за надані послуги розподілу природного газу на початок місяця" зазначається розмір боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу (без урахування розміру пені, нарахованої за порушення замовниками строків оплати послуг розподілу природного газу) у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду. Значення графи 2 дорівнює значенню графи 10 за попередній місяць;

3) у графі 3 "Фактичний обсяг наданих послуг розподілу природного газу у звітному періоді" зазначається фактичний обсяг наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу замовникам у тис. м3 протягом звітного періоду;

4) у графі 4 "Фактичний обсяг наданих послуг розподілу природного газу у звітному періоді" зазначається фактичний обсяг наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу замовникам у тис. грн з ПДВ протягом звітного періоду;

5) у графі 5 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати замовниками у звітному періоді послуг розподілу природного газу;

6) у графі 6 "грошовими коштами" зазначається розмір оплати грошовими коштами замовниками у звітному періоді послуг розподілу природного газу;

7) у графі 7 "усього, у тому числі:" зазначається загальний розмір оплати замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у минулих роках;

8) у графі 8 "грошовими коштами" зазначається розмір оплати грошовими коштами замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у минулих роках;

9) у графі 9 "Борг за надані послуги розподілу природного газу" зазначається розмір боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді. Розрахунок значення графи 9 здійснюється за формулою

гр. 9 = гр. 4 - (гр. 5 - гр. 7);

10) у графі 10 "Загальний борг за надані послуги розподілу природного газу на кінець місяця" зазначається розмір загального боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу (без урахування розміру пені, нарахованої за порушення замовниками строків оплати послуг розподілу природного газу) у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду. Розрахунок значення графи 10 здійснюється за формулою

гр. 10 = гр. 2 + гр. 4 - гр. 5;

11) у рядку 1 "Споживачі, усього, у тому числі:" зазначається інформація щодо кількості споживачів, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати замовниками у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

12) у рядку 1.1 "побутові" зазначається інформація щодо кількості побутових споживачів, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу побутових споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати побутовими споживачами у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу побутових споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу побутових споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду;

13) у рядку 1.2 "непобутові, усього, у тому числі:" зазначається інформація щодо кількості непобутових споживачів, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу непобутових споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати непобутовими споживачами у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу непобутових споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу непобутових споживачів за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.2.1 - 1.2.4;

14) у рядку 1.2.1 "ТКЕ" зазначається інформація щодо кількості виробників теплової енергії, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу виробників теплової енергії за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати виробниками теплової енергії у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу виробників теплової енергії за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу виробників теплової енергії за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду;

15) у рядку 1.2.2 "бюджетні організації" зазначається інформація щодо кількості бюджетних установ та організацій, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу бюджетних установ та організацій за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати бюджетними установами та організаціями у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу бюджетних установ та організацій за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу бюджетних установ та організацій за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду;

16) у рядку 1.2.3 "промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання" зазначається інформація щодо кількості промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати промисловими підприємствами та іншими суб'єктами господарювання у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду;

17) у рядку 1.2.4 "релігійні організації" зазначається інформація щодо кількості релігійних організацій, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу релігійних організацій за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати релігійними організаціями у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу релігійних організацій за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу релігійних організацій за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду;

18) у рядку 2 "Постачальники" зазначається інформація щодо кількості постачальників, яким Оператор ГРМ надав послуги розподілу природного газу у звітному періоді, розміру боргу постачальників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати постачальниками у звітному періоді послуг розподілу природного газу, розміру боргу постачальників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному періоді та розміру загального боргу постачальників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду.".

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробникам теплової енергії

за ___ 20___ року
(місяць)

Подають

Термін подання

суб'єкти ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям, державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробникам теплової енергії

 
до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


 

Форма N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 07 липня 2016 року N 1234 (Постанова N 1234)(у редакції постанови НКРЕКП
від 01 серпня 2019 року N 1623)

Суб'єкт господарювання:

_
(найменування)

ЕІС-код

_

Місцезнаходження:

_
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,
 вулиця/провулок, площа тощо, N будинку / корпусу, N квартири/офісу)

Розділ I. Стан розрахунків за закуплений природний газ

N з/п

Показники

Загальний борг на початок періоду

Об'єм/обсяг закупленого природного газу

Ціна природного газу

Оплачено за закуплений природний газ

Із графи 6 - оплачено за борги минулих років

Рівень оплати

Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року

Загальний борг на кінець періоду

усього

у тому числі:

без ПДВ

з ПДВ

перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання

пільги та субсидії

інші перерахування

тис. грн

тис. м3

тис. грн

грн за тис. м3

грн за тис. м3

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Закуплений природний газ у НАК "Нафтогаз України", усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

для реалізації побутовим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

для реалізації релігійним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

для реалізації державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Закуплений природний газ у газовидобувних підприємств, усього у, тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

у ПАТ "Укргазвидобування"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

у ДАТ "Чорноморнафтогаз"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Стан розрахунків за поставлений природний газ

N з/п

Показники

Кількість споживачів

Загальний борг на початок періоду

Об'єм/обсяг постачання природного газу

Ціна природного газу (рядок 4 / рядок 3)

Ціна природного газу з торговельною надбавкою (націнкою) без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл

Торговельна надбавка (націнка) постачальника без ПДВ

Оплачено за спожитий природний газ

Із графи 8 - оплачено за борги минулих років

Рівень оплати

Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року

Загальний борг на кінець періоду

усього

у тому числі:

перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання

пільги та субсидії

інші перерахування

одиниць

тис. грн

тис. м3

тис. грн

грн за тис. м3

грн за тис. м3

грн за тис. м3

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Побутові споживачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Пільги та субсидії

 

 

х

 

х

х

х

 

 

х

 

 

 

 

 

2

Релігійні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Виробники теплової енергії, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

ТКЕ населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

ТКЕ релігія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

ТКЕ бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

ТКЕ інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник
суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

 
 
__
(підпис)

 
 
_____
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

___________
(підпис) 

___
 (П. І. Б.) 

 

Виконавець


(підпис) 

___
 (П. І. Б.) 

 

телефон ___________, факс ____, електронна пошта _________

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг07 липня 2016 року N 1234 (Постанова N 1234)(у редакції постанови НКРЕКП
від 01 серпня 2019 року N 1623)

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) "Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробникам теплової енергії"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та виробникам теплової енергії (далі - постачальники). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (далі - форма N 2) і термін її подання до НКРЕКП та структурних підрозділів НКРЕКП на територіях.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII);

постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року N 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" (Постанова N 867);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу.

3. Терміни вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звітності у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII).

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма N 2 складається постачальником станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та структурних підрозділів НКРЕКП на територіях не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі форми N 2 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є календарний місяць.

3. Форма N 2 направляється постачальником до НКРЕКП та територіальних органів НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m2gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Другий примірник форми N 2 направляється на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних облікової документації, яка ведеться суб'єктом господарювання, та надаватися з двома знаками після коми, шрифт - Times New Roman, розмір - не менше 12 пт.

5. Усі дані форми N 2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Форма N 2 підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

7. У разі відсутності діяльності (постачання) у звітному місяці суб'єкт господарювання надає звітність на бланках форми звітності, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника "0".

8. Постачальник не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми N 2

1. У розділі I "Стан розрахунків за закуплений природний газ" відображається інформація постачальника щодо фактичного об'єму/обсягу закупівлі природного газу, середньозваженої ціни закупленого природного газу, стану розрахунків за закуплений природний газ. Усі дані, які вказані у графах 1, 3, 5 - 10 та 12 - 13, заносяться з урахуванням податку на додану вартість та без урахування штрафних санкцій:

1) у графах 1 - 13 наводяться фактичні дані підсумком за звітний період;

2) у графі 1 "Загальний борг на початок періоду" наводяться фактичні дані про загальний борг постачальника перед оптовими продавцями природного газу за закуплений природний газ (з урахуванням боргів минулих років);

3) у графі 2 "Об'єм/обсяг закупленого природного газу" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3, закуплений в оптових продавців за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

4) у графі 3 "Об'єм/обсяг закупленого природного газу" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. грн, закуплений в оптових продавців відповідно до договорів купівлі-продажу;

5) у графі 4 "Ціна природного газу без ПДВ" наводяться фактичні дані щодо середньозваженої ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, без урахування податку на додану вартість;

6) у графі 5 "Ціна природного газу з ПДВ" наводяться фактичні дані щодо середньозваженої ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, з урахуванням податку на додану вартість;

7) у графі 6 "Оплачено за закуплений природний газ, усього" зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати, що складається із суми показників граф 7 - 9;

8) у графі 7 "перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання" зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду, які були фактично перераховані з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу за закуплений природний газ;

9) у графі 8 "пільги та субсидії" зазначається інформація щодо загальної суми пільг та субсидій, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за отриманий природний газ;

10) у графі 9 "інші перерахування" наводяться дані про загальну суму інших коштів, крім визначених у графах 7 та 8, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за отриманий природний газ;

11) у графі 10 "Із графи 6 - оплачено за борги минулих років" наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за закуплений природний газ виключно за борги минулих років;

12) у графі 11 "Рівень оплати" наводяться дані про фактичний рівень оплати (у відсотках) оптовому продавцю природного газу за закуплений природний газ (без урахування оплати боргів минулих років). Розрахунок значення графи здійснюється за формулою

гр. 11= ((гр. 6 - гр. 10) / гр. 3);

13) у графі 12 "Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року" наводяться дані про фактичний борг перед оптовим продавцем природного газу за закуплений природний газ виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року;

14) у графі 13 "Загальний борг на кінець періоду" наводяться дані про фактичний борг постачальника перед оптовим продавцем природного газу за отриманий природний газ (з урахуванням боргів минулих років);

15) у рядку 1 "Закуплений природний газ у НАК "Нафтогаз України", усього, у тому числі:" наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого в Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - НАК "Нафтогаз України"), середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК "Нафтогаз України" за отриманий природний газ для постачання побутовим споживачам, релігійним організаціям, державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек". Рядок 1 складається із суми показників рядків 1.1 - 1.3, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з НАК "Нафтогаз України" за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення "0");

16) у рядку 1.1 "для реалізації побутовим споживачам" наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого в НАК "Нафтогаз України", середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК "Нафтогаз України" за закуплений природний газ для постачання побутовим споживачам;

17) у рядку 1.2 "для реалізації релігійним організаціям" наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого в НАК "Нафтогаз України", середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК "Нафтогаз України" за закуплений природний газ для постачання релігійним організаціям;

18) у рядку 1.3 "для реалізації державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого в НАК "Нафтогаз України", середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з НАК "Нафтогаз України" за закуплений природний газ для постачання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек";

19) у рядку 2 "Закуплений природний газ у газовидобувних підприємств, усього, у тому числі" наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків постачальника/суб'єкта господарювання, на якого покладено спеціальні обов'язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії з газовидобувними підприємствами за закуплений природний газ. Рядок 2 складається із суми показників рядків 2.1 - 2.2, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з газовидобувними підприємствами у відповідному рядку проставляється значення "0");

20) у рядку 2.1 "у ПАТ "Укргазвидобування" наводяться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з ПАТ "Укргазвидобування" за закуплений природний газ;

21) у рядку 2.2 "у ДАТ "Чорноморнафтогаз" наводяться фактичний об'єм/обсяг закупленого природного газу в тис. м3 та тис. грн, середньозважена ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ та з ПДВ), стан розрахунків з ДАТ "Чорноморнафтогаз" за закуплений природний газ.

2. У розділі II "Стан розрахунків за поставлений природний газ" відображається інформація постачальника щодо кількості споживачів, фактичного об'єму/обсягу постачання природного газу, середньозваженої ціни поставленого природного газу, стану розрахунків за поставлений природний газ.

Усі дані, вказані у графах 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15 рядків 1 - 2, заносяться з урахуванням податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу та без урахування штрафних санкцій.

Усі дані, вказані у графах 4 - 5, 8 - 12, 14 - 15 рядків 3 - 4, заносяться з урахуванням податку на додану вартість, без тарифів на транспортування та розподіл природного газу та без урахування штрафних санкцій:

1) у графах 1 - 15 наводяться фактичні дані підсумком за звітний період;

2) у графі 1 "Кількість споживачів" зазначається фактична кількість споживачів (абонентів) постачальника природного газу відповідної категорії, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду;

3) у графі 2 "Загальний борг на початок періоду" наводяться фактичні дані про загальний борг споживачів перед постачальником природного газу за поставлений природний газ (з урахуванням боргів минулих років);

4) у графі 3 "Об'єм/обсяг постачання природного газу, тис. м3" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період;

5) у графі 4 "Об'єм/обсяг постачання природного газу, тис. грн" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. грн, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період за договорами постачання природного газу;

5) у графі 5 "Ціна природного газу (рядок 4/рядок 3)" наводяться дані про ціну природного газу, за якою здійснювалося постачання природного газу для відповідної категорії споживачів. Ціна природного газу визначається за формулою

гр. 5 = гр. 4 / гр. 3;

7) у графі 6 "Ціна природного газу з торговельною надбавкою (націнкою) без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл" зазначаються фактичні дані щодо середньозваженої ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахуванням податку на додану вартість та тарифів на транспортування та розподіл природного газу протягом звітного періоду;

8) у графі 7 "Торговельна надбавка (націнка)" наводиться фактична торговельна надбавка (націнка) постачальника природного газу за звітний період без урахування податку на додану вартість;

9) у графі 8 "Оплачено за спожитий природний газ, усього" зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати за договорами постачання природного газу;

10) у графі 9 "перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання" зазначається інформація щодо надходження коштів протягом звітного періоду, які були фактично оплачені споживачами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника за поставлений природний газ;

11) у графі 10 "пільги та субсидії" наводяться дані про загальну суму субвенцій, пільг та субсидій, які були фактично оплачені/перераховані постачальнику за поставлений споживачам природний газ відповідно до встановленого законодавством порядку;

12) у графі 11 "інші перерахування" наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені споживачами постачальнику за поставлений природний газ. У разі проведення перерахунку споживачам оплати вартості використаного природного газу в цих графах наводяться дані щодо сум проведених перерахувань (зі знаком "+", якщо перерахунок здійснений на користь споживачів);

13) у графі 12 "Із графи 8 - оплачено за борги минулих років" зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих років;

14) у графі 13 "Рівень оплати, %" зазначається інформація (у відсотках) щодо фактичного рівня оплати постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду без урахування оплати боргів минулих років за договорами постачання природного газу. Розрахунок значення графи 12 здійснюється за формулою

гр. 12 = (гр. 8 - гр.12) / гр. 4;

15) у графі 14 "Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року" зазначається інформація щодо боргу споживачів перед постачальником за поставлений природний газ, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи борг поточного року;

16) у графі 15 "Загальний борг на кінець періоду" зазначається інформація щодо загальної заборгованості перед постачальником за поставлений природний газ станом на кінець звітного періоду за договорами постачання природного газу з урахуванням боргів минулих років;

17) у рядку 1 "Побутові споживачі" зазначаються кількість побутових споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, поставленого побутовим споживачам, середньозважена ціна природного газу, величина торговельної надбавки (націнки) постачальника та стан розрахунків побутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

18) у рядку 1.1 "Пільги та субсидії" зазначаються кількість споживачів, які користуються пільгами та субсидіями, фактичні дані про суму пільг та субсидій, які були нараховані, фактично оплачені/перераховані постачальнику за поставлений побутовим споживачам природний газ, та стан розрахунків по пільгах та субсидіях;

19) у рядку 2 "Релігійні організації" зазначаються кількість релігійних організацій, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, поставленого релігійним організаціям, середньозважена ціна природного газу, величина торговельної надбавки (націнки) постачальника та стан розрахунків релігійних організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

20) у рядку 3 "Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр "Артек" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, поставленого державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек", середньозважена ціна природного газу, величина торговельної надбавки (націнки) постачальника та стан розрахунків підприємства з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

21) у рядку 4 "Виробники теплової енергії, усього, у тому числі:" зазначаються дані щодо кількості виробників теплової енергії, фактичного об'єму/обсягу природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, поставленого виробникам теплової енергії, середньозваженої ціни природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника та стану розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 4.1 - 4.4;

22) у рядку 4.1 "ТКЕ-населення" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, поставленого виробникам теплової енергії для населення, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

23) у рядку 4.2 "ТКЕ-релігія" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, поставленого виробникам теплової енергії для релігійних організацій, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

24) у рядку 4.3 "ТКЕ-бюджет" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, поставленого виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

25) у рядку 4.4 "ТКЕ-інші" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, поставленого виробникам теплової енергії для суб'єктів господарювання, крім вказаних у рядках 4.1 - 4.3, середньозважена ціна природного газу та стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

26) у рядках 2 - 4 (4.1 - 4.4) дані зазначаються без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі N 2 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, їх виправлення здійснюється у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми N 2 надсилаються постачальником окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали