Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 грудня 2019 року N 341

Про затвердження Змін до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 415-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки" (План N 415-р), з метою запровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 (План N 1203), зареєстрованого Міністерством юстиції України від 25 січня 2014 року за N 161/24938, наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року N 217 (Порядок N 217), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Начальникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України, начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві забезпечити організацію роботи щодо відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України відповідно до цього Порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.

 

В. о. Голови

В. Дуда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
27 грудня 2013 року N 217
(у редакції наказу Державної казначейської служби України
від 04 грудня 2019 року N 341)

Порядок
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державної казначейської служби України

1. Цей Порядок регламентує організацію роботи у процесі відкриття рахунків в Державній казначейській службі України (далі - Казначейство) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 N 1203 (План N 1203), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за N 161/24938 (далі - План рахунків), а також встановлює правила кодування аналітичних рахунків бухгалтерського та управлінського обліку.

2. Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів ґрунтується на вимогах Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України (рішень про місцеві бюджети), Плану рахунків (План N 1203), нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні. Кодування аналітичних параметрів рахунків здійснюється на підставі Довідника адміністративно-територіальних одиниць України (Порядок N 621), Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), бюджетної класифікації, довідників Національного банку України та довідників Казначейства.

3. Відкриття і використання рахунків у національній валюті в Казначействі та відносини Казначейства з головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (далі - головні управління Казначейства), управліннями (відділеннями) Казначейства у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами регламентується окремими нормативно-правовими актами.

Відкриття рахунків для зарахування доходів державного та місцевих бюджетів

4. Рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету відкриваються за субрахунком 3130 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки, відкриваються за субрахунком 3131 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та коштів субвенції, отриманих розпорядниками бюджетних коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, відкриваються за субрахунком 3132 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, відкриваються за субрахунком 3332 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, відкриваються за субрахунком 3331 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу, відкриваються за субрахунком 3333 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, відкриваються за субрахунком 3334 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, відкриваються за субрахунком 3335 Плану рахунків (План N 1203).

5. Рахунки для зарахування надходжень до загального фонду місцевих бюджетів відкриваються за субрахунком 3140 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів відкриваються за субрахунком 3141 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ відкриваються за субрахунком 3142 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів, відкриваються за субрахунком 3341 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, відкриваються за субрахунком 3342 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевого бюджету, відкриваються за субрахунком 3343 Плану рахунків (План N 1203).

6. У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, Казначейство централізовано відкриває/закриває рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами.

Відкриття рахунків для зарахування коштів від повернення наданих бюджетних кредитів

7. Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету відкриваються за субрахунком 3133 Плану рахунків (План N 1203).

8. Рахунки для зарахування коштів від повернення бюджетних кредитів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються за субрахунком 3143 Плану рахунків (План N 1203).

Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) державного бюджету

9. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за субрахунками 3130 та 3133 Плану рахунків (План N 1203) відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються відповідні рахунки за субрахунком 3135 Плану рахунків, а саме:

рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються на центральний рівень у регламентованому режимі;

рахунки для акумулювання доходів загального фонду державного бюджету.

Після акумуляції кошти загального фонду державного бюджету перераховуються на рахунок, відкритий за субрахунком 3231 Плану рахунків (План N 1203) для здійснення видаткових операцій.

Для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, та перерахування таких коштів на рахунок стягувача в Казначействі відкриваються відповідні рахунки в розрізі територій за субрахунками 3231 Плану рахунків (План N 1203).

Для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів про стягнення сплачених до загального фонду державного бюджету митних платежів та перерахування таких коштів на рахунок стягувача в Казначействі відкриваються відповідні рахунки в розрізі територій за субрахунком 3231 Плану рахунків (План N 1203).

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання та зарахування коштів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів.

10. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за субрахунками 3131 та 3133 Плану рахунків (План N 1203), відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, та зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету, що перераховуються на центральний рівень, у Казначействі відкриваються субрахунки 3135 Плану рахунків, а саме:

рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень;

рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень;

рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень за результатом проведених взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам.

Після акумуляції кошти спеціального фонду державного бюджету перераховуються на рахунки, відкриті за відомчою ознакою в розрізі видів доходів та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм за субрахунком 3231 Плану рахунків (План N 1203).

Кошти спеціального фонду державного бюджету в сумі відкритих асигнувань перераховуються на рахунки, відкриті за субрахунком 3231 Плану рахунків (План N 1203) для здійснення видаткових операцій за відомчою ознакою.

Для зарахування коштів, безспірно списаних на виконання виконавчих документів про стягнення сплачених до спеціального фонду державного бюджету митних платежів та перерахування таких коштів на рахунок стягувача, у Казначействі відкриваються відповідні рахунки в розрізі територій за субрахунками 3231 Плану рахунків (План N 1203).

Відкриття рахунків для акумулювання коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) місцевого бюджету

11. Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за субрахунками 3140 та 3143 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються рахунки за субрахунком 3145 Плану рахунків (План N 1203) для кожного місцевого бюджету за кожним видом надходжень.

Для щоденного акумулювання коштів субвенцій загального фонду відповідного місцевого бюджету, які надійшли на рахунки, відкриті за субрахунком 3140 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються рахунки за субрахунком 3145 Плану рахункі (План N 1203)в окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі субвенцій.

Після акумуляції кошти загального фонду місцевого бюджету перераховуються на рахунки, відкриті за субрахунком 3241 Плану рахунків (План N 1203) для здійснення видаткових операцій.

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання та зарахування коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

12. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які надійшли на рахунки, відкриті за субрахунками 3141 та 3143 Плану рахунків (План N 1203) відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України, в Казначействі відкриваються аналітичні рахунки за субрахунком 3145 Плану рахунків для кожного місцевого бюджету та окремо за кожним видом надходжень.

Для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках, в Казначействі відкриваються відповідні рахунки за субрахунком 3242 Плану рахунків (План N 1203) для кожного місцевого бюджету.

Після акумуляції кошти спеціального фонду місцевого бюджету перераховуються на рахунки, відкриті за субрахунком 3241 Плану рахунків (План N 1203) для здійснення видаткових операцій.

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі для акумулювання та зарахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення місцевої ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

Відкриття рахунків клієнтам у Казначействі

13. У Казначействі клієнтам відкриваються бюджетні та небюджетні рахунки відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України.

14. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому, за бюджетними програмами, виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.

15. Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів відкриваються в Казначействі.

16. Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету відкриваються за субрахунком 3431 Плану рахунків (План N 1203).

17. Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету відкриваються за субрахунком 3435 Плану рахунків (План N 1203).

18. Рахунки для обліку коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, в іноземній валюті відкриваються за субрахунком 3436, у національній валюті - за субрахунком 3437 Плану рахунків (План N 1203).

19. Для зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ окремо за кодами класифікації доходів бюджету за субрахунком 3132 Плану рахунків (План N 1203).

Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету відкриваються за субрахунком 3431 Плану рахунків (План N 1203) окремо за кожним з видів надходжень: плата за послуги бюджетних установ, інші джерела власних надходжень бюджетних установ, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, інші надходження спеціального фонду.

20. Рахунки для обліку операцій із загальнодержавними витратами за коштами загального та спеціального фондів державного бюджету відкриваються відповідно за субрахунком 3433 Плану рахунків (План N 1203).

21. Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету відкриваються за субрахунком 3434 Плану рахунків (План N 1203).

22. Рахунки одержувачів бюджетних коштів за коштами загального та спеціального фондів державного бюджету відкриваються відповідно за субрахунком 3432 Плану рахунків (План N 1203).

23. Особові рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів місцевого бюджету, відкриваються за субрахунком 3440 Плану рахунків (План N 1203) на ім'я головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

24. Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевих бюджетів відкриваються за субрахунком 3442 Плану рахунків (План N 1203).

25. Особові та реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для обліку міжбюджетних трансфертів відкриваються в розрізі видів міжбюджетних трансфертів.

26. Для зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ окремо за кодами класифікації доходів бюджету за субрахунком 3142 Плану рахунків (План N 1203).

Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів відкриваються за субрахунком 3442 Плану рахунків (План N 1203) окремо за кожним з видів коштів: отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, іншими надходженнями спеціального фонду.

27. Рахунки одержувачів бюджетних коштів за коштами загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються відповідно за субрахунком 3443 Плану рахунків (План N 1203).

28. Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкриваються відповідно за субрахунком 3444 Плану рахунків (План N 1203).

29. Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевого бюджету відкриваються відповідно за субрахунком 3446 Плану рахунків (План N 1203).

30. Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів відкриваються за субрахунком 3445 Плану рахунків (План N 1203).

31. Рахунки для обліку коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в іноземній валюті, відкриваються відповідно за субрахунком 3447, у національній валюті - за субрахунком 3448 Плану рахунків (План N 1203).

32. Небюджетні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, відкриваються за субрахунком 3551 Плану рахунків (План N 1203).

33. Небюджетні рахунки іншим клієнтам відкриваються за субрахунком 3553 Плану рахунків (План N 1203) у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

34. Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів відкриваються відповідно за субрахунком 3552 Плану рахунків (План N 1203).

35. Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків для обліку коштів державного та місцевих бюджетів, відкриваються відповідно за субрахунками 3438 та 3449 Плану рахунків (План N 1203).

36. Рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відкриваються за субрахунком 3554 Плану рахунків (План N 1203).

37. Рахунки Фонду державного майна України, його регіональних відділень та органів місцевих рад у справах приватизації відкриваються за субрахунком 3555 Плану рахунків (План N 1203).

38. Рахунки для зарахування коштів єдиного внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, відкриваються за субрахунком 3556 Плану рахунків (План N 1203) у розрізі категорій платників.

39. Рахунки для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, відкриваються за субрахунком 3557 Плану рахунків (План N 1203).

40. Для зарахування коштів у системі електронного адміністрування податків у Казначействі платникам відкриваються рахунки за субрахунками 385 Плану рахунків (План N 1203).

Відкриття рахунків для обліку активів

41. З метою відображення у режимі реального часу інформації про стан єдиного казначейського рахунка, відкритого в Національному банку України, в Казначействі відкриваються рахунки за субрахунками 2451 та 2452 Плану рахунків (План N 1203).

42. Для обліку активів державного бюджету рахунки відкриваються в Казначействі. Для обліку активів місцевих бюджетів рахунки відкриваються в Казначействі в розрізі головних управлінь Казначейства.

43. Для обліку коштів державного бюджету на рахунках в установах банків в іноземній валюті відкриваються рахунки за субрахунком 2331 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті відкриваються рахунки за субрахунком 2341 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в національній валюті відкриваються рахунки за субрахунком 2347 Плану рахунків (План N 1203).

44. Для обліку коштів державного бюджету на рахунках розпорядників коштів в установах банків відкриваються рахунки за субрахунком 2332 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках розпорядників коштів в установах банків відкриваються рахунки за субрахунком 2342 Плану рахунків (План N 1203).

45. Для виплати готівки розпорядникам коштів державного бюджету відкриваються рахунки за субрахунком 2334 Плану рахунків (План N 1203).

Для виплати готівки розпорядникам коштів місцевих бюджетів відкриваються рахунки за субрахунком 2344 Плану рахунків (План N 1203).

46. Для обліку інших коштів відкриваються рахунки за субрахунками 235 Плану рахунків (План N 1203).

47. Для обліку коштів державного бюджету, розміщених на депозитах у Національному банку України та в установах банків, відкриваються рахунки за субрахунком 2335 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на депозитах у Національному банку України та в установах банків, відкриваються рахунки за субрахунком 2345 Плану рахунків (План N 1203).

48. Для обліку коштів державного бюджету, заблокованих на рахунках в установах банків, відкриваються рахунки за субрахунками 2336 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку коштів місцевих бюджетів, заблокованих на рахунках в установах банків, відкриваються рахунки за субрахунками 2346 Плану рахунків (План N 1203).

49. Для обліку коштів державного бюджету на рахунках у Казначействі відкриваються рахунки за субрахунком 2333 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі відкриваються рахунки за субрахунком 2343 Плану рахунків (План N 1203).

50. Для забезпечення обліку сум за цінними паперами та іншими фінансовими активами державного бюджету відкриваються рахунки за субрахунками 253 та 263 Плану рахунків (План N 1203).

51. Для забезпечення обліку сум за цінними паперами та іншими фінансовими активами місцевого бюджету відкриваються рахунки за субрахунками 254 та 264 Плану рахунків (План N 1203).

52. Для забезпечення обліку сум заборгованості позичальників за кредитами, наданими з державного бюджету, та за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, відкриваються рахунки за субрахунками 203 і 213 Плану рахунків (План N 1203) у розрізі позичальників (кодів ЄДРПОУ).

Для забезпечення обліку сум заборгованості позичальників за кредитами, наданими з місцевих бюджетів, та за рахунок коштів, залучених під місцеві гарантії, відкриваються рахунки за субрахунками 204 та 214 Плану рахунків (План N 1203) у розрізі позичальників (кодів ЄДРПОУ).

53. Для обліку сум позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка та заборгованості за ними, відкриваються рахунки за субрахунками 215 Плану рахунків (План N 1203).

54. Для обліку сум заборгованості, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання державного бюджету, відкриваються рахунки за субрахунками 2632 та 2633 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку сум заборгованості, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання місцевих бюджетів, відкриваються рахунки за субрахунками 2642 та 2643 Плану рахунків (План N 1203).

Відкриття рахунків для обліку зобов'язань

55. Для обліку зобов'язань державного та місцевих бюджетів рахунки відкриваються в Казначействі.

56. Для обліку довгострокових зобов'язань державного та місцевих бюджетів відкриваються рахунки за субрахунками 603 та 604 Плану рахунків (План N 1203).

57. Для обліку поточної заборгованість державного та місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками відкриваються рахунки за субрахунками 613 та 614 Плану рахунків (План N 1203).

58. Для обліку зобов'язань за депозитами, отриманими державним бюджетом, відкриваються рахунки за субрахунками 643 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку зобов'язань за депозитами, отриманими місцевим бюджетом, відкриваються рахунки за субрахунками 644 Плану рахунків (План N 1203).

59. Для обліку сум зобов'язань за внутрішніми розрахунками, що виникають у процесі виконання державного бюджету, відкриваються рахунки за субрахунками 663 Плану рахунків (План N 1203).

Для обліку сум зобов'язань за внутрішніми розрахунками, що виникають у процесі виконання місцевого бюджету, відкриваються рахунки за субрахунками 664 Плану рахунків (План N 1203).

60. Для обліку сум інших зобов'язань за взаємними розрахунками відкриваються рахунки за субрахунками 665 Плану рахунків (План N 1203).

Відкриття рахунків для обліку доходів та витрат державного та місцевих бюджетів

61. Одночасно з відкриттям рахунків за надходженнями 3-го класу Плану рахунків (План N 1203) для обліку доходів бюджетів відкриваються відповідні рахунки 7-го (План N 1203) та 4-го класу Плану рахунків (План N 1203) у розрізі кодів класифікації доходів бюджету з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.

62. Одночасно з відкриттям розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів рахунків 3-го класу Плану рахунків (План N 1203) для обліку видатків відкриваються відповідні рахунки 8-го класу Плану рахунків (План N 1203) з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.

Рахунки 7-го (План N 1203) та 8-го класів Плану рахунків (План N 1203) відкриваються з урахуванням бюджетної класифікації відповідно до Рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку про виконання бюджетів доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації.

63. До спеціальних реєстраційних рахунків 3-го класу Плану рахунків (План N 1203) для здійснення операцій за рахунок власних надходжень розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки 3-го класу Плану рахунків за субрахунками 3132 та 3142 Плану рахунків (План N 1203) для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Одночасно відкриваються відповідні рахунки за субрахунками 7535 та 7545 Плану рахунків у розрізі кодів класифікації доходів бюджету з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків.

64. Одночасно з відкриттям рахунків 3-го класу Плану рахунків (План N 1203) для обліку операцій з повернення бюджетних кредитів за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (3133, 3143), відкриваються рахунки за субрахунками 7631 і 7641 Плану рахунків (План N 1203).

65. Одночасно з відкриттям рахунків 3-го класу Плану рахунків (План N 1203) для обліку операцій з надання бюджетних кредитів за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджету (3434, 3445), відкриваються рахунки за субрахунками 8631, 8641 Плану рахунків.

66. Для обліку операцій із фінансування державного та місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року відкриваються рахунки за субрахунками 7632, 7642 та 8632, 8642 Плану рахунків (План N 1203).

Рахунки 7-го (План N 1203) та 8-го класів Плану рахунків (План N 1203) кореспондують з рахунками, відкритими за субрахунками 2333 та 2343 Плану рахунків (План N 1203).

67. Для обліку результату з виконання бюджетів відкриваються рахунки 5-го класу Плану рахунків. При цьому, для обліку результату виконання загального та спеціального фондів державного бюджету звітного періоду та накопичених фінансових результатів відкриваються окремі рахунки 5-го класу Плану рахунків за субрахунками 5531 та 5532 Плану рахунків відповідно. Для обліку результату виконання загального та спеціального фондів місцевих бюджетів звітного періоду та накопичених фінансових результатів відкриваються окремі рахунки 5-го класу Плану рахунків (План N 1203) за субрахунками 5541 та 5542 Плану рахунків відповідно.

Відкриття рахунків позабалансового і управлінського обліку

68. Для ведення управлінського обліку, що забезпечує складання звітності для прийняття управлінських рішень, відкриваються аналітичні рахунки за рахунками управлінського обліку 9-го класу Плану рахунків (План N 1203).

69. Для обліку отриманих та переданих коштів державного бюджету відкриваються рахунки 97 та 98 Плану рахунків (План N 1203).

70. Для обліку даних про кошти, отримані розпорядниками бюджетних коштів із державного та місцевих бюджетів на здійснення витрат, відкриваються рахунки за субрахунками 971 та 973 Плану рахунків (План N 1203). При цьому, аналітичні параметри цих рахунків аналогічні параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків (План N 1203).

71. Для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та коштів бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів, відкриваються рахунки за субрахунками 981 та 983 Плану рахунків (План N 1203).

72. Для обліку коштів, отриманих та переданих фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, наростаючим підсумком з початку року відкриваються рахунки за субрахунками 974 та 985 Плану рахунків (План N 1203).

73. Аналітичні рахунки позабалансового обліку відкриваються за відповідними рахунками 9-го класу Плану рахунків (План N 1203) з аналітичними параметрами, аналогічними параметрам рахунків 3-го класу Плану рахунків (План N 1203) (за винятком рахунків, що відкриваються для обліку планових показників за надходженнями та витратами державного бюджету відповідно до розпису, помісячного розпису, розподілів показників зведених планів асигнувань та розписів, а також рахунків для обліку відкритих асигнувань).

74. Для обліку планових показників та відкритих асигнувань відкриваються аналітичні рахунки за рахунками позабалансового обліку 90 - 92 Плану рахунків (План N 1203).

75. Для обліку відкритих асигнувань розпорядникам бюджетних коштів державного бюджету відкриваються рахунки за субрахунками 901 Плану рахунків (План N 1203).

76. Рахунки за субрахунками 925 і 902 Плану рахунків (План N 1203) відкриваються в Казначействі для обліку узагальнених призначень головних розпорядників коштів державного бюджету і пропозицій щодо відкриття асигнувань.

77. Для обліку асигнувань розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів відкриваються рахунки за відповідними рахунками позабалансового обліку 91 Плану рахунків (План N 1203). Для обліку річного та помісячного розпису відкриваються рахунки за відповідними субрахунками 923 та 929 Плану рахунків. Для обліку планових показників за доходами до бюджетів та повернення кредитів до бюджетів відкриваються рахунки за субрахунками 920, 926, 922 та 928 Плану рахунків. Для обліку фінансування бюджетів відкриваються рахунки за субрахунками 921 та 927 Плану рахунків.

78. Позабалансові та управлінські рахунки для обліку планових показників закриваються по закінченню бюджетного року і відкриваються для обліку планових показників нового бюджетного року.

79. Для обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відкриваються рахунки за субрахунками 933 та 934 Плану рахунків (План N 1203).

80. Для обліку нарахованих відсотків, плати за надання кредитів (позик), штрафних санкцій за кредитами та резерву нарахованих резервів відкриваються рахунки 94 Плану рахунків (План N 1203).

81. Для обліку зобов'язань і вимог за кредитуванням, усіма видами гарантій та цінними паперами відкриваються рахунки за рахунками позабалансового обліку 95 Плану рахунків (План N 1203).

82. Для обліку емітованих цінних паперів, фінансових казначейських векселів та деривативів відкриваються рахунки за рахунками позабалансового обліку 96 Плану рахунків (План N 1203).

83. Для забезпечення кореспонденції рахунків позабалансового обліку відкриваються окремі контррахунки, а саме:

для кореспонденції активних рахунків позабалансового обліку відкривається контрактивний рахунок за субрахунком 9911 Плану рахунків (План N 1203);

для кореспонденції пасивних рахунків позабалансового обліку відкривається контрпасивний рахунок за субрахунком 9921 Плану рахунків (План N 1203);

для кореспонденції активно-пасивних рахунків позабалансового обліку відкривається рахунок за субрахунком 9931 Плану рахунків (План N 1203).

Введення відкритих рахунків у систему обліку Казначейства

84. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків наведені в додатку до цього Порядку.

85. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими рахунками, що й операції в національній валюті. Для відображення позиції щодо іноземної валюти державного бюджету в Казначействі відкриваються технічні рахунки 4-го класу (План N 1203) за субрахунком 4431 Плану рахунків (План N 1203). Для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти державного бюджету, яка обліковується на рахунках, відкритих за субрахунком 4431 Плану рахунків, відкриваються технічні рахунки за субрахунком 4432 Плану рахунків.

Для відображення позиції щодо іноземної валюти місцевих бюджетів у Казначействі відкриваються технічні рахунки 4-го класу (План N 1203) за субрахунком 4441 Плану рахунків. Для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти місцевих бюджетів, яка обліковується на рахунках, відкритих за субрахунком 4441 Плану рахунків (План N 1203), відкриваються технічні рахунки за субрахунком 4442 Плану рахунків.

86. Усі рахунки, що відкриваються органами Казначейства, підлягають реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі рахунків четвертого порядку з включенням таких позицій щодо рахунка:

номер субрахунка;

номер аналітичного рахунка;

код контрагента;

найменування контрагента;

дата відкриття рахунка;

дата закриття рахунка.

Головний бухгалтер може надавати право ведення книги відкритих рахунків відповідним структурним підрозділам органу Казначейства, при цьому контроль за правильністю ведення цієї книги може здійснюватися ним безпосередньо чи уповноваженою на це особою.

Ведення книги відкритих рахунків може здійснюватися в автоматизованому порядку на машинному (електронному) носії інформації зі збереженням архіву. В електронному вигляді книга відкритих рахунків формується станом на перше число звітного місяця змін, що відбулися протягом наступного місяця, та на 1 січня наступного року в повному обсязі з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи і головного бухгалтера органу Казначейства.

87. Для відкриття рахунків клієнт подає до органу Казначейства документи, визначені у порядку, затвердженому Міністерством фінансів України. Після перевірки та опрацювання уповноваженими особами органу Казначейства документів, наданих клієнтом для відкриття рахунка, та з дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) уповноважена особа органу Казначейства відкриває клієнту відповідні рахунки.

Документи на відкриття рахунків формуються в справи з юридичного оформлення рахунків та зберігаються в уповноваженої особи органу Казначейства.

88. Органом Казначейства за запитом клієнта видаються письмові довідки про наявність рахунка в органі Казначейства за підписом керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера).

Прикінцеві положення

89. Контроль за правильністю відкриття (закриття) рахунків здійснюється головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) органу Казначейства, в якому сформовано справу з юридичного оформлення рахунків.

90. Органами Казначейства рахунки відкриваються та закриваються з дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування бюджетів
за видатками та інших клієнтів
Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Х. Харпола

 

Додаток
до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державної казначейської служби України

Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків

Аналітичні рахунки формуються відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 454, який передбачає довжину аналітичного рахунка 29 знаків.

1. Аналітичні параметри, які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування надходжень та їх акумулювання, для операцій клієнтів за бюджетними коштами, а також для обліку операцій з фінансування бюджетів:

1) BBBB (4 знаки) - субрахунок відповідно до Плану рахунків (План N 1203).

2) K (1 знак) - ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.

3) SSS (3 знаки) - символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства, та може приймати значення у такому діапазоні:

Символ звітності

Субрахунок

001 - 199

3130

200 - 298

3131, 3132

299 - 399

3331, 3332, 3342

400 - 485

3133

500 - 799

3140, 3143

800 - 899

3341

900 - 995

3141, 3142, 3143

998 - 999

3334, 3343

4) F (1 знак) - ознака, яка може приймати такі значення:

Ознака

Назва виду коштів

0

Загальний фонд бюджету

1

Спеціальний фонд бюджету

Якщо деталізація обліку непотрібна, параметр F має значення "9".

5) H (1 знак) - ознака, яка має значення "0" або інше значення у разі ведення деталізованого обліку.

6) OO (2 знаки) - код області відповідно до Довідника кодів бюджетів, який надається Міністерством фінансів України.

7) TTT (3 знаки) - порядковий номер бюджету в межах області відповідно до Довідника адміністративно-територіальних одиниць України (Порядок N 621) (поле "id_key"), структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України.

Зазначений порядковий номер відповідає таким аналітичним параметрам: код області; код міста або району в цій області; код об'єднаної територіальної громади в цій області; код району в місті обласного підпорядкування або селищної ради в районі області; код села або селища, підпорядкованого району міста обласного підпорядкування; код типу населеного пункту; номер відповідного органу Казначейства, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів Казначейства, який застосовується в програмному забезпеченні Казначейства); номер відповідного органу Державної податкової служби (далі - ДПС), який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів ДПС, який застосовується в програмному забезпеченні Казначейства); назва бюджетної території (українською мовою); назва відповідного органу Казначейства, який обслуговує бюджетну територію; назва відповідного органу ДПС, який обслуговує бюджетну територію.

8) RR (2 знаки) - відомча ознака відповідного органу, що контролює справляння надходжень бюджету, яка використовується у разі необхідності ведення деталізованого обліку надходжень бюджету, може приймати такі значення:

Найменування

Відомча ознака

Надходження за відповідними нормативно-правовими актами

02

Державна митна служба України

05

Державна міграційна служба України

10

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

11

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

12

Державна служба експортного контролю України

13

Державна служба статистики України

14

Державне агентство лісових ресурсів України

15

Міністерство освіти і науки України

16

Державна служба інтелектуальної власності України

17

Міністерство охорони здоров'я України

18

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

19

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

20

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

21

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

22

Державна служба геології та надр України

23

Міністерство розвитку громад та територій України

24

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

25

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Миколаїв)

27

Державне агентство рибного господарства України

28

Державна авіаційна служба України

29

Державна інспекція сільського господарства України

30

Державна податкова служба України

31

Міністерство фінансів України

32

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

34

Державна інспекція ядерного регулювання України

35

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

36

Державне космічне агентство України

37

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг

38

Фонд державного майна України

39

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

40

Міністерство юстиції України

41

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

42

Міністерство соціальної політики України

43

Національна поліція України

44

Державна інспекція України з безпеки на транспорті

45

Національна гвардія України

46

Міністерство внутрішніх справ України

70

Міністерство оборони України

71

Міністерство інфраструктури України

72

Державна спеціальна служба транспорту

73

Адміністрація Державної прикордонної служби України

74

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

75

Служба безпеки України

76

Управління державної охорони України

77

Служба зовнішньої розвідки України

78

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

79

Апеляційні суди

80

Апеляційні адміністративні суди

81

Апеляційні господарські суди

82

Господарські суди

83

Окружні адміністративні суди

84

Підприємство з 100 % іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея"

85

ТОВ "М.С.Л."

86

ЗАТ "Патріот"

87

Державна податкова служба України (великі платники податків)

99

Якщо деталізація обліку за відомчою ознакою непотрібна, параметр RR має значення "00".

9) DDD (3 знаки) - ознака для забезпечення акумулювання надходжень бюджетів на відповідних рахунках.

10) KVK (3 знаки) - код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету (типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)), затвердженої наказом Міністерства фінансів України.

11) GGG (3 знаки) - код типу рахунка, який присвоюється набору аналітичних параметрів. Зазначений вибір аналітичних параметрів містить усю необхідну інформацію про рахунок.

При цьому, залежно від коду типу рахунка, можуть використовуватися такі параметри: код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету (типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 793)); код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів); код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету; ступінь підпорядкованості розпорядника коштів; код території; код символу звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету; код напряму використання бюджетних коштів, який присвоюється засобами програмного забезпечення, тощо.

12) NNNNNN (6 знаків) - номер, що забезпечує унікальність рахунка з відповідним набором аналітичних параметрів. Зазначений номер присвоюється засобами програмного забезпечення при відкритті аналітичного рахунка його власнику з урахуванням коду розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

13) ZZZZZZ (6 знаків) - код відповідно до класифікації фінансування бюджету або класифікації боргу, або ознака, яка має значення "000000" чи інші значення у разі ведення деталізованого обліку.

14) J (1 знак) - ознака, яка відповідає видам коштів, і може приймати такі значення:

Код

Назва виду коштів

0

Загальний фонд бюджету

1

Інші надходження спеціального фонду

2

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

3

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

4

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами у натуральній формі

5

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ у натуральній формі

6

Субвенції

7

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами в іноземній валюті

8

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті

15) LLL (3 знаки) - технічний символ, що відповідає порядковому номеру коду класифікації доходів бюджету (з урахуванням узагальнених кодів). Цей параметр кодується в автоматизованому режимі згідно з Довідником технічних символів (Довідка N 360), який створюється засобами програмного забезпечення при обробці кодів класифікації доходів бюджету. При цьому, сума показників, що відображаються за відповідними кодами доходів, яким присвоєні технічні символи, повинна відповідати показникам доходів, що відображаються за узагальнюючими кодами. Довідник технічних символів затверджується наказом Казначейства.

16) CCC (3 знаки) - технічний символ, що відповідає категорії платників, визначених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Цей параметр кодується згідно із Довідником технічних символів (Довідка N 360), які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, який затверджується наказом Казначейства.

17) QQ (2 знаки) - ознака, яка використовується у разі необхідності ведення деталізованого обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо така деталізація не потрібна, параметр QQ має значення "00".

18) VVVV (4 знаки) - номер відповідного органу, на ім'я якого відкритий рахунок для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

19) W (1 знак) - ознака, яка має значення "0" або інше значення у разі ведення деталізованого обліку.

При відкритті рахунків для зарахування до державного (місцевого) бюджету надходжень від повернення кредитів (позик), наданих з державного (місцевого) бюджету, наданих за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії, ознака W може приймати такі значення:

Найменування

Ознака

Ознака для відображення операцій при відкритті рахунків на центральному рівні

1

Ознака для автоматичного погашення кредиту, наданого із загального фонду

6

Ознака для автоматичного погашення кредиту, наданого із спеціального фонду

7

Ознака для відображення операцій із зарахування пені

8

20) XXXX (4 знаки) - код типу рахунка, який присвоюється набору аналітичних параметрів. Зазначений вибір аналітичних параметрів містить всю необхідну інформацію про рахунок.

При цьому, залежно від коду типу субрахунка, можуть використовуватися такі параметри: код території; код технічного символу, який використовується з метою кодування рахунків для зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування; індивідуальний податковий номер платника податків; вид послуг тощо.

21) UUU (3 знаки) - ознака, яка використовується для ведення деталізованого обліку в розрізі угод (договорів).

22) E (1 знак) - ознака, яка має значення від "0" до "9", залежно від джерела надходжень коштів бюджету та/або міжбюджетних трансфертів.

23) AA (2 знаки) - ознака, яка має значення від "00" або інше значення у разі необхідності ведення деталізованого обліку.

24) VAL (3 знаки) - код валюти, відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України.

При кодуванні субрахунків 4432 застосовується код валюти VAL.

При кодуванні рахунків для обліку коштів державного та місцевих бюджетів (субрахунки 2331 та 2341) та субрахунку 4431 код валюти VAL має значення "000".

25) YYY (3 знаки) - ознака, яка може приймати такі значення:

Національний банк України

500 - 599

АТ "Державний експортно-імпортний банк України"

600 - 699

АБ "Укргазбанк"

700 - 799

АТ "Державний ощадний банк України"

800 - 899

Інші банки

900 - 999

2. Рахунки для зарахування надходжень до загального та спеціального фондів бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ) відкриваються засобами програмного забезпечення за такою схемою:

BBBB K F SSS H RR W OO TTT.

3. Рахунки за власними надходженнями бюджетних установ 3-го класу (План N 1203) (субрахунки 3132, 3142), 7-го класу (План N 1203) та рахунки позабалансового обліку 9201, 9202 та 9261, 9262 (за коштами спеціального фонду) Плану рахунків (План N 1203), які використовуються для зарахування власних надходжень (доходів та планових показників за ними), відкриваються за такою схемою:

BBBB K F GGG J AA NNNNNN.

4. Рахунки для зарахування коштів до загального/спеціального фонду державного (місцевого) бюджету від повернення кредитів (позик), наданих з державного (місцевого) бюджету, наданих за рахунок коштів, залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, або під державні (місцеві) гарантії (субрахунки 3133, 3143) відкриваються за такою схемою:

BBBB K F SSS UUU W OO TTT.

При кодуванні рахунків, що відкриваються на центральному рівні, ознака TTT приймає значення коду області, при цьому перший знак T приймає значення "0".

5. Рахунки для обліку планових показників за надходженнями (субрахунки позабалансового обліку 9-го класу Плану рахунків (План N 1203)) відкриваються за такою схемою:

BBBB K F LLL W OO TTT.

Виключенням є рахунки для обліку планових показників за власними надходженнями, що відкриваються за субрахунками позабалансового обліку, які кодуються відповідно до пункту 3 цього Додатка, та від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою/місцевими бюджетами або під державні/місцеві гарантії (субрахунки 3133, 3134, 3143 та 3144), які відкриваються за такою схемою:

BBBB K F LLL UUU W OO TTT;

6. Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету відкриваються рахунки (субрахунок 3135) у розрізі територій за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO TTT;

для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний, за такою схемою:

BBBB K F DDD.

При кодуванні рахунків для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в розрізі територій для зарахування коштів ознака DDD має значення "992".

Для зарахування безспірно списаних коштів загального фонду державного бюджету на виконання виконавчих документів, відкриваються рахунки (субрахунок 3231) у розрізі територій за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO,

де ознака DDD має такі значення:

"995" - для рахунків загального фонду державного бюджету, що відкриваються в розрізі територій з метою зарахування на них безспірно списаних коштів на виконання виконавчих документів про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, та перерахування таких коштів на рахунок стягувача;

"996" - для рахунків загального фонду державного бюджету, що відкриваються в розрізі територій з метою зарахування на них коштів безспірно списаних на виконання виконавчих документів сплачених до загального фонду державного бюджету митних платежів та перерахування таких коштів на рахунок стягувача.

Для відображення коштів загального фонду державного бюджету, заблокованих на рахунках в установах банків, відкриваються рахунки (субрахунок 3231) у розрізі територій за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO,

де DDD має значення "555".

7. Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету відкриваються рахунки в розрізі територій окремо за кожним видом надходжень за такою схемою:

BBBB K F SSS W OO TTT;

для акумулювання коштів, що перераховуються із рахунків територій на рахунки Казначейства, за такою схемою:

BBBB K F SSS.

У разі необхідності розподілу коштів спеціального фонду державного бюджету за відповідними нормативами відкриваються рахунки за такою схемою:

BBBB K F SSS W.

Для подальшого перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету відкриваються рахунки (субрахунок 3231):

за відомчою ознакою в розрізі видів надходжень та за міжбюджетними трансфертами - в розрізі бюджетних програм за такою схемою:

BBBB K F SSS W AA KVK,

де SSS має значення "998" - для міжбюджетних трансфертів, "999" - для головних розпорядників коштів;

W має значення "0" - на початок періоду, "1" - поточні надходження;

за відомчою ознакою - за такою схемою:

BBBB K F KVK E AA NNNNNN.

Для зарахування безспірно списаних митних платежів за коштами спеціального фонду державного бюджету на виконання виконавчих документів та для відображення коштів спеціального фонду державного бюджету, заблокованих на рахунках в установах банків, відкриваються рахунки (субрахунок 3231) у розрізі територій за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO,

де DDD має значення:

"000" - для безспірно списаних митних платежів.

Для відображення коштів спеціального фонду державного бюджету заблокованих на рахунках в установах банків відкриваються рахунки (субрахунок 3231) у розрізі територій за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO,

де DDD має значення "555".

8. Для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету відкриваються рахунки у розрізі всіх бюджетів за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO TTT.

При кодуванні рахунків для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету ознака DDD має значення "992".

При акумулюванні міжбюджетних трансфертів ознака DDD може приймати значення параметру SSS.

Для перерахування коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету відкриваються рахунки (субрахунок 3241) у розрізі всіх бюджетів за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO TTT.

При кодуванні зазначених рахунків ознака DDD має значення "000", за міжбюджетними трансфертами - значення параметру SSS, для відображення коштів місцевих бюджетів, заблокованих на рахунках в установах банків - "555", або інше значення.

Якщо ознака DDD приймає інше значення, то W приймає значення "9".

9. Для акумулювання коштів спеціального фонду місцевого бюджету відкриваються рахунки у розрізі всіх бюджетів за такою схемою:

BBBB K F SSS W OO TTT.

Для перерахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету відкриваються рахунки (субрахунок 3241) у розрізі всіх бюджетів за такою схемою:

BBBB K F DDD W OO TTT.

При кодуванні рахунків (субрахунок 3241) спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі територій ознака DDD може приймати значення параметру SSS або:

"111" - для перерахування коштів податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

"222" - для перерахування коштів екологічного податку та інших зборів за забруднення навколишнього природного середовища;

"333" - для перерахування коштів бюджету розвитку (субрахунки 3241, 3242);

"444" - для перерахування коштів від повернення пільгового довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

"555" - кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків;

інше значення - для забезпечення виконання рішення відповідного місцевого бюджету.

Якщо ознака DDD приймає інше значення, то W приймає значення "9".

10. Для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, відкриваються рахунки за такою схемою:

BBBB K F SSS W OO TTT.

При кодуванні рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, параметр SSS відповідає параметру SSS, застосованому при відкритті рахунків для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

11. Рахунки для обліку коштів, отриманих місцевими бюджетами до бюджету розвитку із загального фонду місцевого бюджету за рахунок, отриманих з державного бюджету субвенцій, відкриваються за такою схемою:

BBBB K F SSS W OO TTT.

При кодуванні зазначених рахунків параметр SSS відповідає параметру SSS, застосованому при відкритті рахунків для обліку субвенцій, отриманих місцевим бюджетом з державного бюджету за відповідним кодом класифікації доходів бюджету, і за рахунок яких передаються кошти до бюджету розвитку.

12. Рахунки для обліку сум коштів, які відповідно до законодавства розподілені між бюджетами та державними цільовими фондами, а також сум підкріплення, перерахованих державними цільовими фондами на виконання висновків органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (субрахунок 3758), відкриваються за такою схемою:

BBBB K F SSS W OO TTT,

де W має значення:

"0" - кошти Фонду соціального страхування;

"3" - кошти Пенсійного фонду України;

"5" - кошти Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

13. Рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами (рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів), рахунки позабалансового обліку (розділи 90 - 93 Плану рахунків) відкриваються за такою схемою:

BBBB K F GGG J AA NNNNNN.

При кодуванні рахунків розпорядників бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів за витратами, відкритих в установах банків, ознака AA приймає значення "01".

14. Рахунки для обліку коштів, залучених до бюджетів, інші рахунки із фінансування бюджетів та обліку боргу, відкриваються за такою схемою:

BBBB K F ZZZZZZ W OO TTT.

15. Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, відкриваються за такою схемою:

BBBB K F CCC QQ VVVV.

16. Рахунки для операцій клієнтів за іншими коштами (розділ 35, 38 Плану рахунків (План N 1203)) та рахунки позабалансового обліку відкриваються за такою схемою:

BBBB K F XXXX AA NNNNNN,

де перший знак N приймає значення "7", при відкритті рахунків клієнтам Казначейства, які не зареєстровані в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рахунки для зарахування платежів, що надходять від платників страхових внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (субрахунок 3554), відкриваються за такою схемою:

BBBB K F SSS W OO TTT.

При кодуванні рахунків управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування параметр SSS має значення "000".

При кодуванні субрахунків регіональних та базових центрів зайнятості параметр SSS має значення:

"301" - страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

"302" - страхові внески, утримані роботодавцями з суми виплат найманим працівникам;

"303" - страхові внески осіб, які брали участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах;

"304" - інші надходження до Фонду соціального страхування;

"305" - надходження від застосування штрафних санкцій.

При відкритті рахунків для зарахування платежів, що надходять від платників страхових внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, ознака W має значення: "1" - для зарахування платежів; "9" - для акумулювання платежів (застосовується тільки для управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування та регіональних центрів зайнятості, TTT "001").

17. Особові та реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для обліку міжбюджетних трансфертів відкриваються за такою схемою:

BBBB K F GGG J AA NNNNNN,

де ознака AA може приймати такі значення:

Найменування

Ознака

Освітня субвенція

02

Медична субвенція

03

Базова дотація

04

Субвенція на соціально-економічний розвиток

05

Субвенція на вибори депутатів місцевих рад

06

Субвенція на ремонт доріг

07

Субвенція на розвиток об'єднаних територіальних громад

08

Субвенція на професійно-технічну освіту

09

Інші

10 - 99

18. Рахунки для обліку операцій, проведених в іноземних валютах, через рахунки Казначейства, які відкриті в банках:

BBBB K F E VAL YYY OO TTT.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали