Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 серпня 2019 року N 232

Про затвердження Змін до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 215 (Постанова N 215), наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України 09 серпня 2013 року N 128 (Порядок N 128) (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 04 червня 2018 року N 192 (Наказ N 192)), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови

В. Дуда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
07 серпня 2019 року N 232

ЗМІНИ
до Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями (Порядок N 128)

1. Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 після слів "Плану рахунків" доповнити знаками, словами та цифрами "(далі - рахунок 8126)".

2. У главі 3:

1) в абзаці першому пункту 3.1 слова "Головних управліннях Казначейства та" виключити;

2) у пункті 3.2:

в абзаці першому знак ":" виключити;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у пункті 3.3:

в абзацах першому та другому слова "Головними управліннями Казначейства та Казначейством" виключити;

в абзаці третьому слова "на аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком управлінського обліку 8126 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень" Плану рахунків" замінити словами та цифрами "на рахунку 8126".

3. У главі 5:

1) в абзаці першому пункту 5.1 слова "Головних управліннях Казначейства" замінити словом "Казначействі";

2) пункт 5.2 викласти у такій редакції:

"5.2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів) на рахунки 3143, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) Казначейством на відповідні рахунки 3142, відкриті в Казначействі окремо для кожного місцевого бюджету, з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3142, відкриті в Головних управліннях Казначейства для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів окремо для кожного місцевого бюджету.".

4. Абзац третій пункту 6.4 глави 6 після слів "Плану рахунків" доповнити знаками, словами та цифрами "(далі - рахунок 8127)".

5. У главі 7:

1) в абзаці першому пунктів 7.1 та 7.2 слова "Головних управліннях Казначейства та" виключити;

2) у пункті 7.3:

в абзаці першому знак ":" виключити;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у пункті 7.4:

в абзацах першому та другому слова "Головними управліннями Казначейства та Казначейством" виключити;

в абзаці третьому слова "на аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком управлінського обліку 8127 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень" Плану рахунків" замінити словами та цифрами "на рахунку 8127".

6. Абзац перший пункту 8.3 глави 8 після слів "рахунки 3152" доповнити знаком та словами ", відкриті в Казначействі окремо для кожного місцевого бюджету та за кожним видом доходів".

7. У главі 9:

1) в абзаці першому пункту 9.1 слова "Головних управліннях Казначейства на ім'я органу" замінити словами "Казначействі на ім'я відповідного органу";

2) пункт 9.2 викласти у такій редакції:

"9.2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів) на рахунки 3153, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) Казначейством на відповідні рахунки 3152, відкриті в Казначействі окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі позичок та кредитів з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3152, відкриті в Головних управліннях Казначейства, для акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів окремо для кожного місцевого бюджету.".

 

В. о. директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Н. Боцман
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали