Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2019 року N 85

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року N 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1425/10024 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
27 червня 2019 року N 85

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

1. Пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.4. Бухгалтерський облік операцій банків з готівкою здійснюється за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками:

1) балансові рахунки:

N
з/п

Рахунок

Назва

номер

ознака

1

2

3

4

1

1001

А

Банкноти та монети в касі банку

2

1002

А

Банкноти та монети в касі відділення банку

3

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

4

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

5

1005

А

Банкноти та монети інкасовані до перерахування

6

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

7

1101

А

Банківські метали в банку

8

1102

А

Банківські метали у відділеннях банку

9

1107

А

Банківські метали в дорозі

10

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

11

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

12

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

13

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

14

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

15

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

16

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

17

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

18

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

19

2570

П

Кошти державного бюджету для виплат

20

2571

П

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

21

2600

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

22

2603

П

Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

23

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

24

2630

П

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб

25

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

26

2900

П

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

27

2902

П

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

28

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

29

2920

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

30

3500

А

Витрати майбутніх періодів

31

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

32

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати

33

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

34

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

35

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

36

3654

П

Нараховані відпускні до сплати

37

3800

АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

38

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

39

3906

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

40

3907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

41

6214

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

42

6399

П

Інші операційні доходи

43

6510

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

44

6514

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

45

7399

А

Інші операційні витрати

46

7454

А

Представницькі витрати

;

2) позабалансові рахунки:

N
з/п

Рахунок

Назва

номер

ознака

1

2

3

4

1

9500

А

Отримана застава

2

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

3

9703

А

Інші активи на зберіганні

4

9819

А

Інші цінності і документи

5

9899

А

Інші цінності та документи в дорозі

6

Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95

7

Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98

.".

2. У главі 2:

1) в абзаці десятому пункту 2.2 цифри "2625," , ", 2635" виключити;

2) в абзаці шостому пункту 2.3 цифри ", 2635" виключити;

3) абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"Кредит - 6510;"

3. У главі 6:

1) пункт 6.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.5 уважати відповідно пунктами 6.2 - 6.4;

2) абзаци десятий та дванадцятий пункту 6.2 доповнити цифрами ", 1004";

3) абзаци четвертий та шостий пункту 6.3 викласти в такій редакції:

"Кредит - 6214;";

"Дебет - 6214;";

4) пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4. Операції з обміну готівкової іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

N
з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 1003, 1004

3800

на суму купленої іноземної валюти

2

3800

1001, 1002, 1003, 1004

на суму проданої іноземної валюти

3

 

3801

 
 

 
3801

на суму вартості купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних валют:
аналітичний рахунок з обліку гривневого еквівалента купленої іноземної валюти;
аналітичний рахунок з обліку гривневого еквівалента проданої іноземної валюти

.";

5) главу після пункту 6.4 доповнити новим пунктом 6.5 такого змісту:

"6.5. Сплата комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівкової іноземної валюти відображається в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

N
з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1002, 1003, 1004

6514

на суму комісійної винагороди

.".

4. У главі 7:

1) пункт 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2. Облік банківських металів у касах банків здійснюється за балансовими рахунками розділу 11 "Банківські метали" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (Постанова N 89) (зі змінами) (далі - План рахунків).";

2) у пункті 7.4:

абзаци дев'ятий та одинадцятий викласти в такій редакції:

"Кредит - 6214;";

"Дебет - 6214;";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри "2635," виключити;

3) у пункті 7.5:

в абзаці шостому цифри "2635," виключити;

абзаци тринадцятий та п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Кредит - 6214;";

"Дебет - 6214;";

4) пункти 7.6 та 7.10 викласти в такій редакції:

"7.6. Операції з обміну банківських металів на валютному ринку України в бухгалтерському обліку відображаються за рахунками 1101, 1102 аналогічно до порядку, зазначеного в пункті 6.4 глави 6 цієї Інструкції.";

"7.10 Банк самостійно визначає порядок обліку маси банківського металу та розробляє регістри обліку для накопичення інформації про масу банківських металів у грамах та в тройських унціях із точністю до 0,001 тройської унції.".

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали