Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5 "Добувна промисловість"

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 січня 2019 року N 25

Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5 "Добувна промисловість"

Керуючись Порядком розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 N 918 (Порядок N 918), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2017 за N 784/30652, з метою оновлення галузевої нормативної бази з питань праці та професійної кваліфікації у вугільній галузі наказую:

1. Затвердити зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5 "Добувна промисловість", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.01.2000 N 62, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності відповідними змінами до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 N 327, щодо внесення назви професії "Гірник на допоміжних роботах в шахтах".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А. В.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
21 січня 2019 року N 25

Зміни
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5 "Добувна промисловість"

1. Доповнити розділ "Загальні професії робітників гірничих і гірничо-капітальних робіт" розділу "Вугільна промисловість" після пункту 41 новим пунктом 42 такого змісту:

"42. ГІРНИК НА ДОПОМІЖНИХ РОБОТАХ В ШАХТАХ1


1 Дана професія є інтегрованою та об'єднує за техніко-технологічними параметрами і трудовими функціями такі професії, як-от: гірник підземний, машиніст підземних установ, стовбуровий підземний (для 3 розряду), гірник підземний, машиніст підземних установ, стовбуровий підземний, гірник з ремонту гірничих виробок (для 4 розряду), гірник з ремонту гірничих виробок (для 5 та 6 розрядів).

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості допоміжні роботи у шахтах. Здійснює комплекс робіт з утримання гірничих виробок, дренажних систем, рейкової колії, рухомого складу, управлінню допоміжним гірничо-шахтним обладнанням, конвеєрами, насосними установками, комплексом обміну вагонеток низької продуктивності. Встановлює загородження та приймає участь в постах охорони на місці ведення підривних робіт. Забезпечує зберігання вибухових матеріалів на місці проведення підривних робіт та інших об'єктів. Здійснює відбір пластових проб в очисному та підготовчому забої. Навантажує-розвантажує рухомий состав шахтного транспорту з гірничою масою, матеріалами, обладнанням вручну або за допомогою засобів малої механізації. Зчіплює-розчіплює, підкочує-відкочує вагонетки, площадки, супроводжує ешелони і окремі вагони, переводить стрілки. Здійснює доставку шпал, рейок, елементів рейкового шляху, інструменту та матеріалів. Здійснює настилання та ремонт рейкового шляху по встановленому профілю з повним комплексом робіт. Планує баласт, укладає шпали та брус, пришиває рейки, з'єднує рейкові секції. Проводить розштибовку та очищає стрічкові та скребкові конвеєри, а також вагонетки від налиплої і спресованої маси із застосуванням пневмоінструменту, прибирає розсипану гірничу масу. Приймає участь у скреперуванні гірничої маси. Очищує водовідливні канавки та інші дренажні системи. Складає матеріали у гірничих виробках. Здійснює приготування емульсії. Руйнує породи підошви відбійним молотком, відвантажує відбиту гірничу масу на конвеєри та в вагони, здійснює зачищення гірничих виробок. Керує лебідками, вагоноперекидачами, пристроями для очищення вагонеток, штовхачами з плановим навантаженням до 2000 т/добу. Керує конвеєрами, живильниками, перевантажувачами продуктивністю до 200 т/год. Керує вентиляторами місцевого провітрювання. Слідкує за показниками контрольно-вимірювальних приладів. Виконує чищення, змащування вузлів, деталей обладнання що експлуатується. Контролює параметри сталевих канатів, що використовуються. Керує насосними установками дільничних водовідливів. Здійснює, за командою диспетчера, включення-виключення високовольтних розподільних пристроїв. Приймає-подає сигнали стовбурової сигналізації в різних режимах. Керує комплексом обміну вагонеток, огороджувальними решітками стовбурів, стопорами, дверями клітей при спуску-підійманню людей, матеріалів, обладнання в штатному режимі в вантажних стовбурах з вантажопотоком до 1250 т і вантажолюдських стовбурах до 750 т. Закочує в кліті вагонетки та площадки, розвантажує кліті. Наглядає за вантажопотоком в оперативному режимі.

Повинен знати: технологію, порядок, правила буріння та заряджання шпурів та свердловин; правила зберігання, транспортування, перенесення вибухових матеріалів по гірничим виробкам; властивості вибухових матеріалів, загальні відомості про буро підривні роботи; правила влаштування огороджень та розставляння постів; положення про приймання та відбракування корисних копалин, засоби відбивання та відбору пластових проб; будову та принцип роботи пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів; типи шахтного транспорту; схеми відкатки та дорожніх маршрутів на дільниці, що обслуговується, правила регулювання руху поїздів, встановлення шляхових сигналів та переведення стрілок, навантаження та відкатки вагонеток, встановлену сигналізацію; Правила експлуатації канатної, локомотивної відкатки, перевезення людей та вантажів, способи постановки вагонеток, що зійшли з рейок; технічні вимоги до настилання, будові та ремонту рейкового шляху, укладці стрілочних переводів, поворотних кругів, хрестовин, глухих пересічень, плит; види та властивості матеріалів, що використовується для баластування шляху; типи рейок, стрілочних переводів, шпал; вимоги до утримання та правила експлуатації конвеєрних, відкаточних та вентиляційних гірничих виробок; будову стрічкових та скребкових конвеєрів; будову, способи та правила проведення і кріплення дренажних систем; будову, типи та технічні характеристики машин, механізмів та установок, що обслуговуються, правила їх експлуатації та догляду за ними; будову клітей, скипів, баддів, засувів, площадок, дозаторів, запобіжних грат, люків, типи вагонеток; принцип дії штовхачів, стопорів, кулачкових механізмів; правила спускання і підіймання людей та вантажів по стовбуру; звукову та світлову сигналізацію під час спускання і підіймання людей та вантажів; засоби і способи навантаження, розвантаження, підіймання і спускання довгомірних матеріалів, громіздкого обладнання, вибухових речовин та засобів підривання; правила обліку кількості піднятого вантажу; графік роботи стовбуру; зовнішні ознаки, що відрізняють корисну копалину від пустих порід; освітлення гірничих виробок, сигналізація та зв'язок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2-го розряду не менше ніж 1 рік.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи середньої складності у шахтах. Здійснює комплекс робіт по утриманню гірничих виробок, дренажних систем, рейкової колії, рухомого складу, управлінню допоміжним гірничо-шахтним обладнанням, конвеєрами, насосними установками, комплексом обміну вагонеток високої продуктивності. Підбирає бур, коронки для проведення буровибухових робіт. Бурить шпури. Приймає участь під керівництвом майстра-підривника в зарядці шпурів, мінних камер. Приймає участь в постановці вагонеток, що зійшли з рейок. Приймає, подає звукові та світлові сигнали на рельсовому транспорті, допомагає машиністу в проведенні маневрових робіт. Здійснює орієнтацію полотна колії в гірничій виробці відповідно до габаритів транспортних засобів та виробки. Перевіряє правильність укладки рельсового полотна. Готує укладку рельсового шляху, згинає пресом, обрубує кінці, свердлить отвори в рельсах. Збирає, монтує стрілочні переводи, глухі пересічення, поворотні круги, хрестовини, з'єднання з рельсовим шляхом, з'єднує струмопровідні перемички. Приймає участь у заміні риштаків, ланцюгів, барабанів. Бере участь у ремонтуванні стрічкових конвеєрів. Виконує кріплення дільниць виробки різними видами кріплення в аварійних зонах. Виконує допоміжні роботи при проведенні гірничих виробок та вийманні корисної копалини. Монтує-демонтує робочі полки, влаштовує захисну огорожу кабельної продукції і шахтних комунікацій. Виконує заміну окремих рам та елементів кріплення, затягує борти і покрівлю гірничої виробки, забутовує простір за кріпленням. Виготовляє, встановлює та ремонтує вентиляційні двері, трапи, сходи і поручні ходових відділень гірничих виробок. Заготовлює штанги, бетонну суміш, доставляє до місця робіт. Встановлює опалубку, в'яже арматуру, бетонує анкерні болти, крюки. Приймає участь у тампонажі простору за кріпленням. Керує лебідками, вагоноперекидачами, пристроями для очищення вагонеток, штовхачами з плановим навантаженням віще 2000 т/добу. Керує конвеєрами, живильниками, перевантажувачами з продуктивністю вище 200 т/год. Керує вентиляторами місцевого провітрювання. Керує обладнанням центральних насосних, вуглесосних установок, ерліфтними підйомами, обладнанням змішувальних камер гідрозакладки. Виконує чистку зумпфів та водозбірників від пульпи, просипів гірничої маси з завантаженням-розвантаженням вагонеток. Нарощує-скорочує лінії трубопроводів, виконує монтаж всасов, запірної арматури. Будує та обслуговує водяні заслони. Оцінює справність стану засобів підйому, тормозних та попереджувальних пристроїв, засобів сигналізації. Приймає-подає сигнали стовбурової сигналізації в різних режимах. Керує комплексом обміну вагонеток, кулачковими пристроями, штовхачами, хитними площадками, стопорами, огороджувальними гратами стовбурів, стопорами, дверима клітей при спуску-підйомі людей, матеріалів, устаткування в штатному режимі в вантажних стовбурах з вантажопотоком понад 1250 т і вантажно-людських стовбурах понад 750 т. Керує комплексом обміну вагонеток при транспортуванні довгомірних матеріалів та крупногабаритного обладнання. Приймає-відправляє вагонетки на приймальних площадках похилих стовбурів, стовбурів шахт, що будуються. Керує механізмами автоматизованих завантажувальних комплексів головних стовбурів.

Повинен знати: будову транспортних засобів, пристроїв, що застосовуються під час навантажування і розвантажування важких деталей та обладнання; Правила збирання-розбирання трубопроводів; Правила підготовки врубів для перемичок, буріння шпурів; технологію білення гірничих виробок; технічні вимоги до настилання, улаштування й ремонту рейкової колії, укладання стрілкових переводів, поворотних кругів, хрестовин, глухих пересічень, плит та кріплення гірничих виробок; правила настилання рейкової колії на заокругленнях та в похилих виробках; допустимі уклони та радіуси кривих ділянок колії; правила погашення гірничих виробок, зведення вентиляційних споруд; будову, технічні характеристики машин та обладнання, що використовується, правила роботи з ними; порядок виконання робіт по взведенню та ремонту кріплення, закладки відпрацьованого простору; типи та види кріплення, що застосовується, способи його ремонту; основні поняття про гірничий тиск та характер його прояву; правила і раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів кріплення; способи виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування; принцип дії і призначення пускової апаратури, контрольно-вимірювальних приладів; схему транспортування вантажів на дільниці, що обслуговується; способи скреперування гірської маси; вигідні режими роботи насосних і вуглесосних установок і способи запобігання гідравлічних ударів; влаштування заземлення устаткування, що обслуговується; будову пульпозбірників, водозбірників, колекторів, колодязів для всмоктування; порядок проведення дренажних канав машинами; допустимі навантаження при підйомі і спуску вантажів і людей; правила експлуатації штовхачів, перекидачів, лебідок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гірника на допоміжних роботах в шахтах 3 розряду - не менше ніж 1 рік.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні допоміжні роботи у шахтах. Здійснює комплекс робіт з ремонту горизонтальних та похилих гірничих виробок: перекріплення, підривку, погашення, закладку тощо. Управляє породонавантажувальними та штрекопіддиральними машинами, обладнанням камер відновлення елементів кріплення. Проводить огляд гірничої виробки з оборкою боків, покрівлі вручну або за допомогою засобів малої механізації. Виконує проведення ремонту дренажних споруд. Демонтує замки, витягує арочне кріплення за допомогою засобів малої механізації. Виконує підтримання експлуатаційних виробок поза очисним забоєм. Проводить підготовку врубу для перемичок, зведення й ремонт усіх видів перемичок, улаштування і ремонт замірних станцій, кросингів, трапів, завантажувальних люків, полків, огорож, бункерів. Керує та виконує технічне обслуговування і приймає участь у ремонті штрекопіддиральної машини. Керує пресами при відновленні арочного кріплення. Обслуговує центральні вуглесосні станції або (установки), головні гідропідйомники шахт. Керує породонавантажувальними машинами та іншим обладнанням по очищенню водозбірників та інших дренажних споруд. Виконує зведення кріплення при перекріпленні похилих гірничих виробок. Зводить всі види кріплення та приймає участь у ліквідуванні гірничих виробок перерізом у просвіті понад 16 м2. Проводить збільшення перерізу гірничої виробки. Улаштовує та ремонтує помости, ляди, драбини у виробках з кутом нахилу понад 45°. Бурить шпури ручними та колонковими електросвердлами в складних гірничо-геологічних умовах. Проводить заміну окремих рам та елементів усіх видів кріплення у виробках перерізом в просвіті понад 16 м2, затягує борти, покрівлю гірничої виробки, виконує забутування пустот за кріпленням та встановлення елементів затягання. Проводить кладку кострів над рамами, розбирання і кріплення місць завалів виробок. Виконує монтажно-демонтажні роботи поза очисним та прохідницькими забоями. Здійснює тампонаж закріпного простору гірничих виробок перерізом у просвіті понад 16 м2. Виконує технічне обслуговування та усунення дрібних неполадок в роботі машин, що експлуатуються. Підвішує під кліть та знімає довгомірні матеріали та великогабаритне обладнання.

Повинен знати: технічні умови ведення ремонтних робіт в гірничих виробках; призначення і порядок використання маркшейдерських позначок для перевірки напрямку виробки; типорозміри та види застосовуваного кріплення, а також способи його ремонту; армування похилих виробок; особливості пристрою і ремонту устаткування ходових відділень похилих гірничих виробок; будову механізмів, інструментів, пристроїв та правила роботи з ними; порядок ведення бетонних робіт у гірничих виробках; порядок виконання робіт по зведенню та ремонту кріплення, закладання відпрацьованого простору; види та властивості полімерних матеріалів, що застосовуються для кріплення порід, правила поводження з ними; основні поняття про гірничий тиск та характер його прояву.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гірника на допоміжних роботах в шахтах 4 розряду - не менше ніж 1 рік

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні допоміжні роботи у шахтах. Здійснює комплекс робіт по ремонту гірничих виробок в складних гірничо-геологічних умовах та утриманню і ремонту кріплення, армування, обладнання вертикальних стовбурів. Оцінює стан кріплення гірничої виробки, армування та обладнання стовбуру. Виконує нагнітання полімерних матеріалів в масив гірських порід. Очищує стовбур, шурф шахти від льоду. Виконує очищення вугільних та породних бункерів від налиплої гірничої маси. Виконує чистку елементів кріплення, армування вертикальних стовбурів. Виконує обшивання бадьового, сходового відділення стовбурів. Видаляє старе й зводить нове кріплення у вертикальних стовбурах та на сполученні стовбурів з рудниковими дворами. Проводить монтаж-демонтаж робочих, запобіжних полків у вертикальних стовбурах. Виконує роботи на підвісному полку при проведенні або поглибленні ствола. Пропускає бадді, матеріали через розтруби підвісних помостів. Пропускає став вертикального трубопроводу через ляди при спуску-підйомі помосту або трубопроводу. Проводить монтаж-демонтаж комунікацій: повітряних, водовідливних трубопроводів (ставів), кабельних ліній в стовбурах.

Повинен знати: технічні умови ведення робіт у гірничих виробках, характеристики гірничих виробок різних типів; види кріплення та армування вертикальних виробок; засоби відновлення кріплення; порядок ведення бетонних робіт у вертикальних гірничих виробках; особливості будови та ремонту обладнання ходових відділень гірничих виробок; схеми трубопроводів; графіки організації робіт по армуванню стовбурів; розміри баддів, розтрубів, труб, що проходять через поміст; правила експлуатації та технічного обслуговування обладнання вертикальних стовбурів, кріплення та армування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гірника на допоміжних роботах в шахтах 5 розряду - не менше ніж 1 рік.".

 

Начальник Управління
трудової та соціальної політики

Т. Левчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали