Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 січня 2020 року N 2

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, якими встановлюється порядок ведення бухгалтерського обліку в банках України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 року за N 40/11914 (зі змінами), що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 8 січня 2002 року N 4 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 січня 2002 року за N 34/6322.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

5. Постанова набирає чинності з 01 березня 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
13 січня 2020 року N 2

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України

1. У пункті 2.9 глави 2 розділу I слово "оперативну" замінити словом "операційну".

2. У розділі VIII:

1) у пункті 14 глави 1 слово "оперативну" замінити словом "операційну";

2) у главі 2:

колонку 2 рядка 1 таблиці пункту 10 після цифр 7028 доповнити новими цифрами 7048;

колонку 3 рядка 1 таблиці пункту 12 після цифр 2620 доповнити новими цифрами 2650;

пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Орендар відображає об'єкт оренди, який він повертає орендодавцю на суму негарантованої ліквідаційної вартості та здійснює таку бухгалтерську проводку:

N
 з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615, 4609

4600

На суму негарантованої ліквідаційної вартості

".

3) розділ доповнити новою главою такого змісту:

"Глава 4. Відображення в бухгалтерському обліку суборенди

1. Банк-орендар, який у подальшому передає базовий актив в оренду (далі - Проміжний орендодавець), відображає в бухгалтерському обліку головний договір оренди та договір суборенди як два окремих договори.

2. Проміжний орендодавець має класифікувати суборенду як фінансову або операційну оренду.

3. Проміжний орендодавець класифікує оренду фінансовою або операційною з посиланням на актив з права користування, що виникає внаслідок головного договору оренди, а не на основі базового активу.

4. Проміжний орендодавець обліковує суборенду як операційну оренду, якщо головний договір оренди є короткостроковою орендою і банк як орендар застосовує спрощення відповідно до пунктів 4 - 5 глави 1 розділу VIII цієї Інструкції.

5. Проміжний орендодавець на дату початку суборенди, якщо неможливо легко визначити припустиму ставку відсотка, передбачену в договорі суборенди, має використовувати для обліку суборенди ставку дисконтування для головної оренди, скоригованої з урахуванням будь-яких первісних прямих витрат, пов'язаних із суборендою.

6. Проміжний орендодавець у разі класифікації суборенди як операційної оренди продовжує обліковувати зобов'язання щодо оренди та актив з права користування за головним договором оренди аналогічно до інших договорів оренди.

7. Проміжний орендодавець у разі класифікації суборенди як фінансової оренди має:

1) припинити визнання активу з права користування на дату початку суборенди і визнати чисту інвестицію в суборенду;

2) визнати різницю між балансовою вартістю активу з права користування та чистою інвестицією в суборенду як прибуток або збиток;

3) продовжувати обліковувати первісне орендне зобов'язання відповідно до моделі обліку орендаря.

8. Проміжний орендар визнає зменшення корисності чистої інвестиції в суборенду відповідно до пункту 16 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції.

9. Головний договір оренди не відповідає критеріям щодо класифікації оренди з низькою вартістю у випадку, коли орендар надав актив у суборенду або очікується, що надасть актив в суборенду.

10. Суборендар обліковує договір суборенди як новий договір оренди відповідно до моделі обліку орендаря.".

3. У додатку до Інструкції:

1) таблицю після рядка 7 доповнити шістьома новими рядками 8 - 13 такого змісту:

"

1

2

3

8

2103 А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

9

2108 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

10

2113 А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

11

2118 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

12

2211 А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

13

2218 А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

".

У зв'язку з цим рядки 8 - 81 уважати відповідно рядками 14 - 87;

2) таблицю після рядка 32 доповнити новим рядком 33 такого змісту:

"

1

2

3

33

3699 П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

".

У зв'язку з цим рядки 33 - 87 уважати відповідно рядками 34 - 88;

3) колонку 3 рядка 46 таблиці викласти в такій редакції:

 "Інвестиційна нерухомість";

4) у колонці 2 рядка 58 таблиці літеру "А" виключити;

5) колонку 2 рядка 69 таблиці після літери "А" доповнити новою літерою "П";

6) таблицю після рядка 69 доповнити новим рядком 70 такого змісту:

"

1

2

3

70

7048 П

Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами

".

У зв'язку з цим рядки 70 - 88 уважати відповідно рядками 71 - 89.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали