Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 грудня 2019 року N 545

Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" наказую:

1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 грудня 2019 року N 545

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації

1. У Класифікації доходів бюджету:

1) позиції:

"11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів,

19030000

Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 22 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік",

21010700

Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами,

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом,

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей,

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України,

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення),

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ,

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб,

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,

41033200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад,

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів,

41036800

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківській області на будівництво сучасного біатлонного комплексу,

41051300

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41052400

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету".

замінити позиціями:

"11020400

Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино),

19030000

Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктами 15, 16 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

21010700

Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",

21082000

Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю,

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

22010600

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетанолом,

22011500

Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

22013000

Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор,

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України,

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення),

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна",

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб,

25020300

Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,

41033200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад,

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти,

41036800

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу,

41051300

Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

 

41052400

Субвенція з місцевого бюджету на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету".

 

2) доповнити такими позиціями:

"11024800

Податок на дохід, отриманий від букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино),

21010200

Надходження від сплати частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до державного бюджету відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",

21081900

Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі для перерахування покупцям (споживачам) компенсації частини сум зазначених санкцій у порядку, визначеному законодавством,

24020000

Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (крім надходжень до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави),

24111100

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотків,

41032000

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл",

41032500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти,

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів",

41032800

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва,

41032900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги,

41033000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я,

41054800

Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41054900

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

3) виключити такі позиції:

"21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні,

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами,

25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки,

41030300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти,

41030400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів,

41031800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві,

41031900

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Валківського району Харківської області на придбання комп'ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров'я "Валківська центральна районна лікарня",

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності,

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги,

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань,

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії,

41051700

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41051800

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41054400

Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

41054700

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету".

2. Відомчу класифікацію видатків та кредитування державного бюджету:

1) доповнити такими позиціями:

"151

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (загальнодержавні видатки та кредитування),

312

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування),

381

Міністерство культури, молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування),

597

Уповноважений із захисту державної мови".

2) позиції:

"90

Генеральна прокуратура України,

380

Міністерство інформаційної політики України".

замінити позиціями:

"90

Офіс Генерального прокурора,

380

Міністерство культури, молоді та спорту України".

3) виключити такі позиції:

"110

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,

160

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,

161

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні видатки та кредитування),

170

Державний комітет телебачення і радіомовлення України,

180

Міністерство культури України,

280

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

340

Міністерство молоді та спорту України,

341

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)".

3. У Функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету позиції:

"0921

Загальноосвітні навчальні заклади,

0922

Загальноосвітні спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати,

0930

Професійно-технічна освіта,

0940

Вища освіта,

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації,

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації,

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів"

замінити позиціями:

"0921

Заклади загальної середньої освіти,

0922

Спеціалізовані та спеціальні заклади загальної середньої освіти,

0930

Професійна (професійно-технічна) освіта,

0940

Фахова передвища та вища освіта,

0941

Заклади фахової передвищої освіти,

0942

Заклади вищої освіти,

0970

Програми матеріального забезпечення закладів освіти".

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. Лозицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали