Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2019

м. Київ

N 695

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2019 р. за N 1013/33984

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області"

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами) та з метою впорядкування надання платних послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області", що додаються.

2. Управлінню охорони здоров'я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В. І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
19 серпня 2019 року N 695

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2019 р. за N 1013/33984

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області"

N з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

45,00

2

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (повторне звернення)

34,00

3

Консультативний прийом лікарем-педіатром першої категорії (первинне звернення)

47,00

4

Консультативний прийом лікарем-педіатром першої категорії (повторне звернення)

37,00

5

Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (первинне звернення)

87,00

6

Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (повторне звернення)

69,00

7

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

37,00

8

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (повторне звернення)

25,00

9

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (первинне звернення)

31,00

10

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом вищої категорії (повторне звернення)

23,00

11

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

20,00

12

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (повторне звернення)

15,00

13

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)

28,00

14

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (повторне звернення)

23,00

15

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії (первинне звернення)

85,00

16

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії (повторне звернення)

71,00

17

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

73,00

18

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (повторне звернення)

67,00

19

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення)

67,00

20

Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (повторне звернення)

51,00

21

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення)

17,00

22

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (повторне звернення)

15,00

23

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (первинне звернення)

20,00

24

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії (повторне звернення)

12,00

25

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для чоловіків) (первинне звернення)

24,00

26

Консультативний прийом лікарем-урологом вищої категорії (для чоловіків) (повторне звернення)

18,00

27

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

16,00

28

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

11,00

29

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

19,00

30

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

17,00

31

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

12,00

32

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

25,00

33

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

12,00

34

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

22,00

35

Медичний огляд (обов'язковий) з видачею особової медичної книжки (форма N 1-ОМК (Наказ N 150))

44,00

36

Видача консультаційного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій)

32,00

37

Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду (форма N 127/о)

26,00

38

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів

27,00

39

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

41,00

40

Венопункція

19,00

41

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо) з оформленням результатів

4,00

42

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) з оформленням результатів

9,00

43

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

22,00

44

Визначення резус-фактора у венозній крові

30,00

45

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

8,00

46

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

12,00

47

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

27,00

48

Визначення ШОЕ

5,00

49

Визначення глюкози в капілярній крові

15,00

50

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

26,00

51

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

19,00

52

Визначення клітин червоного вовчака (LE-клітин) за Циммером та Гаргрейвсом

49,00

53

Підрахунок лейкоцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

9,00

54

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

47,00

55

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

20,00

56

Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

7,00

57

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

132,00

58

Визначення гематокритичної величини (показника)

15,00

59

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

29,00

60

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

25,00

61

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

24,00

62

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

31,00

63

Визначення сечовини уреазним методом

62,00

64

Визначення сечової кислоти

51,00

65

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

16,00

66

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові

9,00

67

Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом

33,00

68

Визначення білкових фракцій (експрес-метод)

47,00

69

Визначення заліза в сироватці крові

50,00

70

Тимолова проба з оформленням результатів

11,00

71

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові

19,00

72

Визначення гематокриту

12,00

73

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

20,00

74

Визначення антитіл до резус-фактора - гемаглютиніни

34,00

75

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

17,00

76

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

12,00

77

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

20,00

78

Визначення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою

12,00

79

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сечі

21,00

80

Визначення жовчних пігментів у сечі за допомогою проби Розіна

10,00

81

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції pH

15,00

82

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

7,00

83

Визначення цукру в сечі (кількісне)

15,00

84

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

7,00

85

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

15,00

86

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

35,00

87

Мікроскопічне дослідження осаду сечі у разі патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

24,00

88

Мікроскопічне дослідження осаду сечі орієнтовним методом

21,00

89

Дослідження сечі за Зимницьким

22,00

90

Виявлення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою

5,00

91

Визначення білка в сечі (кількісне)

16,00

92

Дослідження на трихомонади нативного препарату

12,00

93

Дослідження на трихомонади фарбованого препарату

58,00

94

Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити тощо)

49,00

95

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

23,00

96

Дослідження калу на найпростіші

52,00

97

Дослідження калу на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах

22,00

98

Тест толерантності до глюкози

31,00

99

Мікрореакція преципітації (MP) з кардіоліпіновим антигеном, з інактивованою сироваткою (якісна методика)

14,00

100

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

28,00

101

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

73,00

102

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

124,00

103

Рентгенографія половини грудної клітки

160,00

104

Рентгенографія придаткових пазух носа

50,00

105

Флюорографія органів грудної клітки у двох проекціях з цифровою обробкою зображення (без урахування вартості матеріалів)

81,00

106

Рентгенографія ребер

87,00

107

Рентгенографія черепа в одній проекції

145,00

108

Рентгенографія зубів

58,00

109

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції

155,00

110

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях

189,00

111

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

91,00

112

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

209,00

113

Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції

138,00

114

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

175,00

115

Рентгенографія стегна в одній проекції

155,00

116

Рентгенографія гомілки в одній проекції

145,00

117

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

189,00

118

Рентгенографія плеча в одній проекції

138,00

119

Рентгенографія передпліччя в одній проекції

145,00

120

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях

189,00

121

Рентгенографія кисті в одній проекції

138,00

122

Рентгенографія кисті у двох проекціях

189,00

123

Рентгенографія стопи в одній проекції

145,00

124

Рентгенографія стопи у двох проекціях

189,00

125

Рентгенографія тазостегнового суглоба в одній проекції

155,00

126

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів

229,00

127

Рентгенографія плечового суглоба

138,00

128

Рентгенографія ліктьового суглоба

138,00

129

Рентгенографія променезап'ясткового суглоба

133,00

130

Рентгенографія колінного суглоба

145,00

131

Рентгенографія гомілковостопного суглоба

138,00

132

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

109,00

133

Добове моніторування артеріального тиску

161,00

134

Спірографія з функціональними пробами і визначенням легеневих об'ємів та функціональними пробами з обробкою отриманих показників вручну

131,00

135

Фіброгастродуоденоскопія діагностична з оформленням результатів

283,00

136

Фіброгастродуоденоскопія із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження

392,00

137

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

143,00

138

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки

57,00

139

Дослідження ультразвукове печінки

40,00

140

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур + жовчні протоки

40,00

141

Дослідження ультразвукове підшлункової залози

57,00

142

Дослідження ультразвукове: селезінка + судини портальної системи

57,00

143

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

143,00

144

Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози

57,00

145

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

40,00

146

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

40,00

147

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

160,00

148

Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники

91,00

149

Ультразвукове дослідження яєчок з кольоровим доплерівським картуванням

145,00

150

Дослідження ультразвукове комплексне: матка за вагітності + пренатальне обстеження стану плода

254,00

151

Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів

177,00

152

Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози

177,00

153

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

158,00

154

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)

197,00

155

Дослідження ультразвукове слинних залоз

139,00

156

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

139,00

157

Дослідження ультразвукове колінних суглобів

158,00

158

Дослідження ультразвукове черевного відділу аорти

120,00

159

Ультразвукове обстеження судин шиї (УЗД судин шиї - комплексне обстеження судин шиї з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

158,00

160

Кольпоскопія

84,00

161

Взяття виділень статевих органів для дослідження та оформлення результатів

53,00

162

Взяття мазка для цитологічного дослідження та оформлення результатів

46,00

163

Біопсія ерозії шийки матки

70,00

164

Діатермокоагуляція ерозії шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів

85,00

165

Обробка шийки матки солковагіном

41,00

166

Перев'язка післяопераційних хворих травматологічного профілю

91,00

167

Накладення гіпсової пов'язки (середня)

75,00

168

Зняття гіпсової пов'язки

57,00

169

Накладення гіпсової пов'язки на пальці стопи, кисті (лангети)

67,00

170

Пункція суглоба

84,00

171

Ін'єкція внутрішньосуглобова (без урахування вартості медикаментів)

69,00

172

Розтин атероми (однієї) з нагноєнням діаметром 1,1 см та більше

211,00

173

Резекція 1/3 нігтьової пластини за врослого нігтя

125,00

174

Розтин абсцедивного фурункула

130,00

175

Розтин флегмони

125,00

176

Розтин абсцесу

125,00

177

Розтин панарицію

233,00

178

Розтин пароніхії

232,00

179

Розтин карбункула

125,00

180

Видалення сіркових пробок промиванням (медична допомога)

86,00

181

Введення лікарських препаратів у зовнішній слуховий прохід (медична допомога)

18,00

182

Дослідження гостроти зору

9,00

183

Корекція зору за допомогою сферичних окулярів

38,00

184

Корекція зору за допомогою окулярів для астигматиків

42,00

185

Тонометрія ока та оформлення результатів

24,00

186

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

47,00

187

Електростимуляція м'язів (одна процедура)

54,00

188

Електросон (одна процедура)

89,00

189

УВЧ-терапія (одна процедура)

18,00

190

Ампліпульстерапія (одна процедура)

54,00

191

Магнітотерапія (одна процедура)

35,00

192

Тубус-кварц (одна процедура)

22,00

193

Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)

43,00

194

Загальне і місцеве УФ-опромінення (одна процедура)

20,00

195

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

39,00

196

Франклінізація (одна процедура)

20,00

197

Ультразвукова терапія (одна процедура)

41,00

198

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

30,00

199

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

39,00

200

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

30,00

201

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

39,00

202

Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

278,00

203

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) першої кваліфікаційної категорії з наданням висновку

80,00

204

Консультативний прийом практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням з наданням рекомендацій

156,00

205

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

50,00

206

Виготовлення одиночної штампованої металевої коронки

241,00

207

Виготовлення одиночної пластмасової коронки

287,00

208

Виготовлення одиночної фарфорової коронки

845,00

209

Виготовлення одиночної металокерамічної коронки

1346,00

210

Виготовлення одиночної литої металевої коронки

543,00

211

Виготовлення одиночної металопластмасової (фотополімерної) коронки

1048,00

212

Виготовлення тимчасової пластмасової коронки (одномоментно)

112,00

213

Виготовлення штампованої коронки у мостоподібному протезі

234,00

214

Виготовлення фасетки у штамповано-паяному мостоподібному протезі

240,00

215

Виготовлення литого зуба у штамповано-паяному мостоподібному протезі

136,00

216

Виготовлення пластмасової коронки у мостоподібному протезі

214,00

217

Виготовлення пластмасового зуба у мостоподібному протезі

117,00

218

Виготовлення металокерамічної коронки у мостоподібному протезі

1549,00

219

Виготовлення металокерамічного зуба у мостоподібному протезі

1455,00

220

Виготовлення металопластмасової коронки (або композитної) у мостоподібному протезі

865,00

221

Виготовлення металопластмасового зуба (або композитного) у мостоподібному протезі

627,00

222

Виготовлення литої металевої коронки у мостоподібному протезі

538,00

223

Виготовлення литого металевого зуба у мостоподібному протезі

566,00

224

Виготовлення штампованої бюгельної коронки

268,00

225

Виготовлення повного знімного протеза (пластинкового з корекцією протеза) з пластмасовими зубами

1008,00

226

Виготовлення знімного часткового протеза (з корекцією) з пластмасовими зубами

622,00

227

Виготовлення бюгельного протеза (з корекцією) на гіпсовій моделі з пластмасовими зубами

1176,00

228

Виготовлення бюгельного протеза (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами

1645,00

229

Виготовлення індивідуальної ложки із самотверднучої пластмаси

151,00

230

Виготовлення знімного безпосереднього (імедіат) протеза з корекцією

521,00

231

Виготовлення куксової штифтової вкладки

211,00

232

Виготовлення литого штифтового зуба з пластмасовою фасеткою

280,00

233

Спайка коронок

34,00

234

Виготовлення лапки

34,00

235

Стоматологічна допомога у разі перелому базису

109,00

236

Стоматологічна допомога у разі подвійного перелому в одному базисі

134,00

237

Кріплення одного зуба

172,00

238

Кріплення двох зубів

214,00

239

Кріплення трьох зубів

252,00

240

Кріплення чотирьох зубів

289,00

241

Кріплення одного кламера

181,00

242

Кріплення двох кламерів

208,00

243

Кріплення одного зуба й одного кламера

246,00

244

Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису

244,00

245

Кріплення двох зубів і виправлення перелому базису

277,00

246

Лабораторне перебазування знімного протеза (з корекцією)

393,00

247

Консультаційний прийом лікарем-стоматологом (без додаткового лабораторного дослідження)

38,00

248

Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид стоматологічної допомоги)

217,00

249

Повторне цементування коронки

42,00

250

Відновлення пластмасового облицювання

84,00

251

Зняття контрольного відбитка (як самостійний вид стоматологічної допомоги)

54,00

252

Корекція знімного протеза (як самостійний вид стоматологічної допомоги)

89,00

253

Виготовлення повного протеза із пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в анатомічному артикуляторі

1069,00

254

Виготовлення зуба в частковому протезі з пластмасовими зубами

30,00

255

Виготовлення кламера за Кемені

40,00

256

Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза

375,00

257

Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса)

18,00

258

Виготовлення пластмасової капи

204,00

259

Виготовлення литої накладки із сталі

59,00

260

Виготовлення та установка гнутого кламера із сталі

15,00

261

Виготовлення верхньої дуги із хромокобальтового сплаву

263,00

262

Виготовлення дуги нижньої із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні)

248,00

263

Виготовлення опорно-утримувального кламера із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні)

87,00

264

Виготовлення одноплечового кламера

102,00

265

Виготовлення кламера Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні)

164,00

266

Виготовлення кламера багатоланкового із хромокобальтового сплаву (одна ланка)

36,00

267

Виготовлення лапки опорної (додаткової) із хромокобальтового сплаву

38,00

268

Виготовлення кипмайдера із хромокобальтового сплаву

38,00

269

Виготовлення литого зуба із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні)

952,00

270

Виготовлення сідла (сітки) із хромокобальтового сплаву для кріплення базису

55,00

271

Відгалуження із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні)

32,00

272

Виготовлення обмеження базису

78,00

273

Виготовлення базису бюгельного протеза з пластмасовими зубами

664,00

274

Цементування коронки із сталі

152,00

275

Консультативний прийом лікарем-стоматологом-ортопедом

51,00

276

Обстеження зубів

9,00

277

Пальпаторне обстеження ротової порожнини

9,00

278

Визначення ступеня атрофії альвеолярного відростка

17,00

279

Визначення ступеня рухомості зубів

17,00

280

Оклюзіографія та оформлення результатів

17,00

281

Визначення висоти нижньої частини обличчя

17,00

282

Аналіз прицільної рентгенограми (у стоматологічній ортопедії)

9,00

283

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми (у стоматологічній ортопедії)

9,00

284

Вибіркове пришліфовування горбиків зубів (у стоматологічній ортопедії)

89,00

285

Зняття відбитка гіпсом

44,00

286

Зняття двох відбитків альгінатними масами

88,00

287

Зняття двох подвійних відбитків

109,00

288

Зняття відбитка масою типу Стомальгін

54,00

289

Зняття відбитка масою типу Упін

49,00

290

Зняття подвійного відбитка масою типу Стомафлекс

155,00

291

Відливання моделей гіпсом

42,00

292

Моделювання вкладки в ротовій порожнині

51,00

293

Моделювання куксової вкладки

116,00

294

Зняття суцільнолитої коронки

145,00

295

Зняття штампованої коронки

132,00

296

Зняття пластмасової коронки

137,00

297

Зняття фарфорової коронки

145,00

298

Зняття металопластмасової коронки

145,00

299

Зняття металокерамічної коронки

146,00

300

Зняття куксової вкладки із штифтом

45,00

301

Зняття штифтового зуба за Ільїною-Маркосян

17,00

302

Зняття штифтового зуба за Річмондом

146,00

303

Зняття простого штифтового зуба

146,00

304

Зняття напівкоронки або тричвертної коронки

146,00

305

Корекція знімного протеза

60,00

306

Припасування індивідуальної ложки і зняття двох відбитків

57,00

307

Шинування чотирьох зубів шинувальною стрічкою та світлополімерним матеріалом (у стоматологічній ортопедії)

622,00

308

Знеболювання провідникове в терапевтичній стоматології

43,00

309

Знеболювання інфільтраційне в терапевтичній стоматології

28,00

310

Знеболювання аплікаційне в терапевтичній стоматології

23,00

311

Електроодонтодіагностика

19,00

312

Аналіз рентгенограми прицільної

15,00

313

Аналіз панорамної рентгенограми

30,00

314

Закриття фісур одного зуба герметиками

77,00

315

Лікування одного зуба у разі поверхневого і середнього карієсу (без накладання пломби)

83,00

316

Лікування одного зуба у разі глибокого карієсу (без накладання пломби)

114,00

317

Усунення дефекту пломби

67,00

318

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери

48,00

319

Накладення девіталізуючої пасти та пов'язки

20,00

320

Пульпотомія

120,00

321

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

34,00

322

Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується

93,00

323

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

105,00

324

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

34,00

325

Накладення лікувальної пов'язки у разі лікування карієсу та його ускладнень

19,00

326

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

113,00

327

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

199,00

328

Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого цементом або пастою, що полімеризується

254,00

329

Вилучення стороннього тіла із каналу зуба

317,00

330

Видалення постійної пломби

68,00

331

Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби

113,00

332

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом

296,00

333

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

459,00

334

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

513,00

335

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

648,00

336

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

725,00

337

Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження тощо)

61,00

338

Діатермокоагуляція ясен

35,00

339

Накладення тимчасової пломби

54,00

340

Видалення тимчасової пломби

80,00

341

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Силідонт у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

97,00

342

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Силідонт у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

98,00

343

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Силідонт у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

99,00

344

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Харизма у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

152,00

345

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Харизма у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

171,00

346

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Харизма у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

190,00

347

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Харизма у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

162,00

348

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Харизма у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

184,00

349

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Харизма у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

214,00

350

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Кетак у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

141,00

351

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Кетак у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

150,00

352

Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Кетак у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

158,00

353

Зняття м'якого зубного нальоту (1 щелепа)

27,00

354

Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом (1 щелепа)

128,00

355

Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата (1 щелепа)

95,00

356

Встановлення скловолоконного штифта

139,00

357

Накладення світлополімерної прокладки типу Іоносит

79,00

358

Видалення зуба (просте)

100,00

359

Накладення швів на лунку після видалення зуба

63,00

360

Розкриття абсцесу, дренування

121,00

361

Розтин капюшона

64,00

362

Резекція капюшона

107,00

363

Первинна хірургічна обробка рани

146,00

364

Коагуляція ясен

40,00

365

Перев'язка після складного хірургічного втручання

62,00

366

Обробка виразки ротової порожнини

43,00

367

Припинення кровотечі після видалення зуба (з урахуванням вартості медикаментів)

50,00

368

Зняття швів у хірургічній стоматології

25,00

369

Перебування в палаті стаціонару (1 доба)

172,00

370

Забезпечення дієтичним харчуванням в стаціонарі (1 ліжко-день)

204,00

 

Начальник Управління охорони
здоров'я та реабілітації МВС України

В. І. Коробка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали