Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2012

м. Київ

N 1439/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2012 р. за N 1667/21979

Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 394 (Положення N 394/2011), та з метою вдосконалення порядку підготовки матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування і приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування, що додається.

2. Голові Державної пенітенціарної служби України Лісіцкову О. В. довести цей наказ до відома керівників територіальних органів управління та підрозділів кримінально-виконавчої інспекції і забезпечити його виконання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 травня 2006 року N 93 "Про затвердження Інструкції про порядок подання до Секретаріату Президента України матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 червня 2006 року за N 672/12546.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України Сидоренка С. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Управління
з питань помилування
Адміністрації Президента України

І. Козлов

Голова Державної пенітенціарної
служби України

О. В. Лісіцков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28.09.2012 N 1439/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2012 р. за N 1667/21979


Порядок
подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм підготовки матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування і подання їх до Управління з питань помилування Адміністрації Президента України Державною пенітенціарною службою України та виконання указів Президента України про помилування згідно з Положенням про порядок здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України від 16 вересня 2010 року N 902.

1.2. Помилування засуджених здійснюється у виді:

заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років;

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання;

заміни покарання або невідбутої його частини більш м'яким покаранням.

1.3. Право клопотати про помилування має особа, яка:

засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;

засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;

засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

II. Порядок підготовки та оформлення матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування

2.1. Особи, засуджені до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, клопотання про помилування Президенту України подають через адміністрацію установи виконання покарань (адміністрацію слідчого ізолятора) (далі - адміністрація установи), оформлене власноруч в довільній формі.

2.2. Особи, засуджені до покарань, які виконує кримінально-виконавча інспекція, клопотання про помилування Президенту України подають через кримінально-виконавчу інспекцію (далі - КВІ).

2.3. Клопотання засуджених про помилування реєструються в журналі обліку клопотань про помилування засуджених за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.4. Адміністрація установи (КВІ), приймаючи від засудженого клопотання про помилування, перевіряє, чи адресоване воно за належністю, і надає засудженому відповідні роз'яснення.

2.5. Після реєстрації клопотання про помилування адміністрація установи забезпечує підготовку характеристики на засудженого за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку, і відомостей про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі(ах).

У характеристиці на засудженого відображаються його поведінка за період відбування покарання, ставлення до праці із викладеною думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші документи і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Після погодження характеристики заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи та затвердження її начальником установи клопотання засудженого про помилування, характеристика на засудженого і відомості про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі(ах) протягом трьох робочих днів з дня реєстрації клопотання про помилування передаються до підрозділу контролю за виконанням судових рішень установи для подальшого оформлення документів.

2.6. Після реєстрації клопотання про помилування начальником КВІ забезпечується підготовка характеристики на засудженого за весь період перебування на обліку за формою, визначеною у додатку 3 до цього Порядку.

У характеристиці на засудженого, який перебуває на обліку в КВІ, відображаються його поведінка за весь період перебування на обліку, інформація з місця проживання, надана працівниками служби дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ, виконання обов'язків, покладених на нього судом, ставлення до праці та навчання, думка начальника КВІ і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші документи і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

2.7. До клопотання про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, додаються:

анкета засудженого за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку;

копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;

характеристика на засудженого (додаток 2);

відомості про заохочення та стягнення;

виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма N 025/о) (Форма N 110) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма N 066/о) (Форма N 110), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних злочином збитків.

2.8. До клопотання про помилування особи, засудженої до покарання, яке виконує кримінально-виконавча інспекція, додаються:

анкета засудженого (додаток 4);

копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;

характеристика на засудженого про поведінку та ставлення до праці (додаток 2);

відомості про строк відбуття покарання та притягнення до адміністративної відповідальності у період відбування покарання;

виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма N 025/о) (Форма N 110) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма N 066/о) (Форма N 110), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних злочином збитків.

2.9. Якщо кількість всіх наявних в особовій справі засудженого судових рішень перевищує 20 машинописних аркушів, уповноважена посадова особа адміністрації установи (КВІ) робить з них виписки, у яких викладаються вступна частина цих рішень, витяг з мотивувальної частини стосовно цього засудженого (в обов'язковому порядку вказуються всі епізоди вчинення злочинів цією особою, дані про те, як ця особа характеризується, обставини, які пом'якшують (обтяжують) покарання) та резолютивна частина.

2.10. Документи, які додаються до клопотання засудженого про помилування, виконуються машинописним способом державною мовою (за винятком безпосередньо клопотань про помилування та копій судових рішень, що подаються мовою оригіналу). Усі документи і кожна сторінка копій судових рішень засвідчуються підписом начальника установи (начальника КВІ) або особи, яка виконує його обов'язки, із зазначенням дати і завіряються гербовою печаткою адміністрації установи (КВІ).

2.11. Клопотання засудженого про помилування та підготовлені до нього документи подаються на розгляд начальнику установи (КВІ) або особі, яка виконує його обов'язки.

Клопотання засудженого про помилування та підготовлені до нього документи надсилаються окремою справою на кожного засудженого до Управління з питань помилування Адміністрації Президента України (далі - Управління) супровідним листом, підписаним начальником установи (начальником КВІ) або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше 15 днів з дня реєстрації клопотання.

2.12. Засуджений ознайомлюється із копіями документів, які додаються до клопотання засудженого про помилування, під особистий підпис, що проставляється на копії супровідного листа до Управління, після чого вони долучаються до особової справи засудженого.

2.13. Відшкодування витрат за пересилання документів, які додаються до клопотань засуджених про помилування з установи, проводиться з коштів, які є на особових рахунках засуджених. У разі відсутності таких коштів пересилання документів, які додаються до клопотань засуджених про помилування, проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання установ.

2.14. Адміністрація установи (КВІ) зобов'язана негайно повідомляти телеграфом Управління про всі нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування засудженого, а також про ті обставини, що виникли після подання документів, які додаються до клопотань засуджених про помилування (оскарження судового рішення в касаційному порядку, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, звільнення від відбування покарання, представлення засудженого до звільнення від відбування покарання з будь-яких підстав чи заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, зміна рівня безпеки виправної колонії, вчинення засудженим нового злочину, порушення ним установленого порядку відбування покарання, тяжке захворювання, що загрожує життю засудженого, чи смерть засудженого тощо).

2.15. Про переведення засудженого до іншої установи адміністрація установи негайно повідомляє телеграфом Управління, зазначаючи в повідомленні дату переведення, його підстави та місцезнаходження установи, до якої було переведено засудженого, а також дату та номер супровідного листа, за яким було надіслано документи, які додаються до клопотання засудженого про помилування.

2.16. Контроль за своєчасним сповіщенням Управління про нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування, здійснюється начальником установи (начальником КВІ).

III. Порядок організації виконання указів Президента України про помилування засуджених

3.1. ДПтС протягом трьох робочих днів з дня одержання указу Президента України про помилування установлює місце відбування засудженими покарання і службою спеціального зв'язку надсилає до територіального органу управління ДПтС наказ про виконання указу Президента України про помилування (далі - наказ) за формою, визначеною у додатку 5 до цього Порядку, та супровідний лист за формою, визначеною у додатку 6 до цього Порядку, який підписується першим заступником (заступником) Голови ДПтС.

Адміністрація установи (КВІ) забезпечує негайне виконання актів помилування.

3.2. Територіальний орган управління ДПтС, одержавши наказ, негайно надсилає його службою спеціального зв'язку для організації виконання адміністрацією установи (підрозділом КВІ).

3.3. Адміністрація установи (підрозділ КВІ), одержавши наказ, негайно ознайомлює з ним засудженого під підпис, про що робиться відповідний запис на звороті наказу із зазначенням дати ознайомлення.

3.4. Звільнення помилуваної особи проводиться в день одержання наказу відповідно до вимог статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України.

3.5. Особа, якій указом Президента України про помилування скорочено строк покарання, а також яку повністю або частково звільнено від відбування як основного, так і додаткового покарання або якій замінено покарання чи невідбуту його частину більш м'яким покаранням, сповіщається про вид покарання та дату закінчення строку виконання покарання протягом трьох робочих днів від дня надходження наказу до адміністрації (КВІ).

Наказ після виконання вимог, які він містить, долучається до особової справи засудженого.

Наявність у засудженого заборгованості, несвоєчасне проведення з ним розрахунку та інші причини не можуть бути підставою для затримки його звільнення.

3.6. Про виконання указу Президента України про помилування адміністрація установи (КВІ) негайно повідомляє територіальний орган управління ДПтС, який протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення до ДПтС та суду, який постановив вирок, ухвалу або постанову, за формою, визначеною у додатку 7 до цього Порядку, а також повідомлення про помилування за формою, визначеною у додатку 6 до Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 року N 823/188, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2002 року за N 738/7026, до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України та відповідних підрозділів оперативного інформування при ГУМВС (УМВС) України в Автономній Республіці Крим (області) за місцем засудження.

Про виконання указу Президента України про помилування територіальний орган управління ДПтС негайно повідомляє ДПтС електронною поштою за формою, визначеною у додатку 7 до цього Порядку.

3.7. За кожним фактом несвоєчасного виконання указу Президента України про помилування проводиться службове розслідування.

Про всі випадки несвоєчасного виконання указу Президента України про помилування адміністрація установи (КВІ) негайно сповіщає територіальний орган управління ДПтС за підлеглістю, а також ДПтС з подальшим наданням матеріалів службового розслідування.

3.8. Адміністрація установи, отримавши наказ на засуджену особу, переведену до іншої установи, зобов'язана негайно переслати його службою спеціального зв'язку до територіального органу управління ДПтС за місцем вибуття засудженого та сповістити електронною поштою ДПтС.

3.9. Якщо на день одержання адміністрацією установи (КВІ) наказу засуджений помер або був звільнений від відбування покарання, наказ долучається до особової справи помилуваної особи. Про це негайно сповіщається у довільній формі електронною поштою ДПтС через відповідний територіальний орган управління ДПтС.

3.10. Після отримання повідомлень щодо виконання указу Президента України про помилування управлінням контролю за виконанням судових рішень департаменту охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень ДПтС до Управління надсилається відповідне повідомлення за формою, визначеною у додатку 8 до цього Порядку.

3.11. Адміністрація установи (КВІ), одержавши повідомлення Управління про відхилення клопотання про помилування засудженого, ознайомлює його під особистий підпис на повідомленні, після чого долучає повідомлення до особової справи засудженого.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль


 

Додаток 1
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


Журнал
обліку клопотань про помилування засуджених

N з/п, дата надходження

Прізвище, ім'я та по батькові засудженого

Номер особової справи засудженого

Дата надіслання матеріалів, вихідний номер

Дата отримання наказу та наслідки розгляду клопотання

Дата оголошення засудженому наслідків розгляду клопотання (при звільненні - дата звільнення)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7


 

Додаток 2
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСУДЖЕНОГО

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ________
                                              (найменування установи)
______ ________ __
                   (звання)                     (підпис)     (ініціали, прізвище)

"___" ____ р.


на засудженого(у) __________, _________ р. народження,
мешканця(ку) _________, громадянина(ки)
________, освіта ______, (не)одруженого(ї).
                                      (держава)

У разі наявності судимості: _______ р. за ст. _________
Кримінального кодексу України.

Звільнений ___
                                                                                                                          (підстава)

Засуджений(а): ________ р. _______ судом
                                                                                                                      (найменування суду)
за ст. ____ Кримінального кодексу України до ___ років .

Початок строку: ________ р. Кінець строку: ________ р.

ТЕКСТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

_
_

Висновок. Думка адміністрації установи про доцільність помилування


Начальник відділення
соціально-психологічної служби

 

 

_______
               (звання)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

"___" ____ р.

 

 

"Зі змістом характеристики згоден"
Заступник начальника установи із соціально-
виховної та психологічної роботи

 

_______
               (звання)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

"___" ____ р.

 

 

Примітка. Найменування установи та звання посадових осіб указуються повністю, без скорочень.


 

Додаток 3
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСУДЖЕНОГО

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ________
                                              (найменування КВІ)
______ ________ __
                   (звання)                     (підпис)     (ініціали, прізвище)

"___" ____ р.


Засуджений(а) _______________, _______ р. народження,
мешканець(ка) __________, громадянин(ка)
_______, освіта _______, (не)одружений(а).
                                   (держава)

У разі наявності судимості: ________ р. за ст. ________
Кримінального кодексу України.

Звільнений ___
                                                                                                                          (підстава)

Засуджений(а): ______ р. _________ судом
                                                                                                                         (найменування суду)
за ст. ___________ Кримінального кодексу України.

Початок строку: _______ р. Кінець строку: ________ р.

ТЕКСТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

_
_

Висновок. Думка про доцільність помилування ________


_______
          (посада, звання)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" ____ р.

 

 

Примітка. Найменування КВІ та звання посадових осіб указуються повністю, без скорочень.


 

Додаток 4
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


АНКЕТА ЗАСУДЖЕНОГО
до клопотання про помилування

1. Прізвище, ім'я та по батькові засудженого(ї) __________
_

2. Рік народження, громадянство _________
_

3. Місце роботи та посада до засудження, освіта ________
_

4. Наявність судимості (коли, за якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу України, найменування суду, що виніс вирок, дата та підстава звільнення від відбування покарання)
_
_
_

5. Найменування суду, що виніс вирок, коли, за якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу України та на який строк засуджений(а) ________
_

6. Початок строку покарання за цією справою __________
_

7. Кінець строку відбуття покарання ______
_

8. Відомості про скорочення строку покарання (згідно з амністією, помилуванням, ухвалою чи постановою суду) __________
_

9. Сімейний стан (одружений(а), неодружений(а)) та склад родини
_
_
_

10. Дані про військову службу, участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у Великій Вітчизняній війні або інших бойових діях, поранення та нагороди
_
_

11. Дані про стан здоров'я (якщо інвалід, то вказати групу інвалідності, де і коли її одержав(ла))
_
_

12. Чи порушувалось раніше клопотання про помилування, коли та наслідки розгляду
_
_

13. Чи розглядалось питання згідно зі статтею 101 Кримінально-виконавчого кодексу України, статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, наслідки їх розгляду
_
_


 

Начальник установи (КВІ)

 
"___" ____ р.

     ____
           (підпис)                  (ініціали, прізвище)

Ознайомлений(а)

_     __________
            (підпис)             (ініціали, прізвище засудженого(ї))


 

Додаток 5
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


КОРІНЕЦЬ НАКАЗУ

 


 

 

 

Підлягає збереженню в особовій
справі засудженого


 
 
Відповідно до Указу Президента
України від "___" __________ ___ р.
N __________ серія ___________
наказ на ___________

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Наказ
про виконання Указу Президента України
про помилування

"___" ____ р.
N ________ серія _______

____

надіслано на виконання
"___" ____ р. 

___________
         (прізвище виконавця)

Розглянувши клопотання про помилування засуджених, пропозиції Комісії при Президентові України у питаннях помилування та беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, їх сімейний стан, поведінку і ставлення до праці до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань, органів місцевого самоврядування, спостережних комісій, служби у справах дітей, громадських організацій, трудових колективів щодо доцільності помилування та інші обставини, Президент України своїм указом від "___" ____ року N ___ помилував:
_______


Наказ підписав                                 _________

Виконано "___" ____ р. ______
                                                                                                                                                                       (посада, підпис, ініціали та прізвище)


 

Додаток 6
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


 

 

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Помилування

 

Негайно

"___" ____ року N ______

Начальнику управління (відділу)
ДПтС України в
____
                             (область)
____

 

Надсилається наказ про виконання указу Президента України про помилування від "___" ____ року N ___.

 

Просимо здійснити заходи для негайного виконання указу Президента України про помилування від N ______.

Додаток: _

_____
(посада, підпис, ініціали та прізвище)


 

Додаток 7
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


_
                   (установа)

"___" ____ р.
 
N _______

_____
            (найменування органу)
________, м. Київ, _
_____
              (місцезнаходження)
На N ____ від "___" ____ р.


Копія:

Голові ____
             (найменування та місцезнаходження суду,
__________
який постановив вирок)


ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що засуджений(а) _______,
                                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
______ року народження, місцем народження якого (якої) є _________,
засуджений(а)
                                            (вказати повністю найменування суду, що виніс вирок, ухвалу або постанову, коли, за якою
,
(якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу та на який строк засуджений(а))
на підставі наказу Державної пенітенціарної служби України про виконання указу Президента України про помилування від "___" ____ р. N ____, що надійшов до установи (КВІ) "___" ____ р., звільнений(а) "___" ____ р. _
_
                                                                                  (із зазначенням виду помилування)
та вибув(ла) __.
                                                                                               (вказати місцезнаходження)

Про скорочення строку покарання з ___ років ______ місяців до ____ років ______ місяців позбавлення, обмеження волі засудженому(ій) оголошено під підпис "___" ____ р.


Начальник установи (КВІ)

 


                      (підпис)

М. П. (гербова печатка)

__________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 8
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування


 

 

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

"___" ____ р. N _______

на N _______ від "___" ________ ____ р.

Адміністрація Президента України
Управління з питань помилування

Повідомляємо, що засуджений(а) ________
_
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
згідно з указом Президента України від "___" ____ року N _________ помилуваний(а), акт помилування йому (їй) оголошено "___" ____ р.

 

_________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали