Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан

Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан

Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 15 квітня 2019 року N 80

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
03 травня 2019 р. за N 128/2305

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), та підпункту 36 пункту 6 (Розпорядження N 175), підпункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження N 175), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року N 175 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року N 778 (Розпорядження N 778)), з метою соціального захисту окремих пільгових категорій населення наказую:

1. Затвердити Порядок надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан, що додається.

2 Заступнику начальника управління - начальнику відділу пільг та житлових субсідій (С. Дорогій) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

3. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту - начальника управління пільг, державної та регіональної допомоги М. Бученка.

 

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15 квітня 2019 року N 80

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
03 травня 2019 р. за N 128/2305

Порядок
надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан

1. Цей Порядок визначає механізм покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно із законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" за рахунок коштів, передбачених міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 459/6510 (Програма N 459/6510), в межах видатків, передбачених на цю мету в бюджеті міста Києва на відповідний рік.

2. Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі - матеріальна допомога) надається членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно із законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (далі - члени сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти) та які отримують пільгу в розмірі 50-відсоткової знижки плати за житлово-комунальні послуги, встановлену законодавством України.

3. Матеріальна допомога надається на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням 50 відсотків у межах норм споживання житлово-комунальних послуг (соціальна норма житла, соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами), встановлених для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (Постанова N 409).

4. Розмір матеріальної допомоги визначається щорічно розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Для призначення матеріальної допомоги члени сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти, звертаються до управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації.

У разі зміни місця проживання отримувач матеріальної допомоги зобов'язаний повідомити про це управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем отримання матеріальної допомоги.

6. Матеріальна допомога призначається:

одному з членів сім'ї учасника бойових дій або військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти, на сім'ю, у разі їх проживання в одному житловому приміщенні (будинку);

кожному з членів сім'ї учасника бойових дій або військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти, в разі їх проживання в різних житлових приміщення (будинках).

7. Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються такі документи:

копія паспорта громадянина України;

копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідній контролюючий орган і маються відмітку у паспорті);

копія посвідчення члена сім'ї загиблого або посвідчення на право користування пільгами члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби;

копія повідомлення про смерть при виконанні військового обов'язку або копія свідоцтва про смерть (за необхідності);

копія витягу з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України або копія постанови Центральної військово-лікарської комісії Міністерства внутрішніх справ України по встановленню причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв, що призвели до смерті (за необхідності);

копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).

Якщо подані документи не містять інформації про те, що смерть військовослужбовця настала через проходження військової служби на території Республіки Афганістан, до заяви додається довідка з військового комісаріату про те, що військовослужбовець загинув (проходив службу) на території Республіки Афганістан.

Управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації, до якого надійшла заява про надання матеріальної допомоги, використовує інформацію про склад сім'ї, зареєстрованій на одній житловій площі, з інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва".

Документи, зазначені у цьому пункті, подаються також в оригіналах для звірки з копіями.

8. Матеріальна допомога призначається щорічно з моменту звернення до кінця бюджетного року, якщо немає обставин для встановлення іншого періоду призначення.

У разі зміни обставин, що впливають на розмір матеріальної допомоги (зміна складу сім'ї, смерть тощо), управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюють перерахунок розміру матеріальної допомоги з місяця, що настає за місяцем, у якому виникли відповідні обставини.

9. Матеріальна допомоги виплачується шляхом її перерахування на рахунок багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" (багатофункціональної електронної пластикової картки "Муніципальна картка "Картка киянина"), за умови відсутності такої картки - на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати.

10. Облік громадян, які звертаються щодо надання матеріальної допомоги, здійснюють управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації заявників.

11. У разі смерті особи, яка мала право на матеріальну допомогу, не одержана нею сума не виплачується.

12. Збір інформації та обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

13. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається у наступних випадках:

особою не надані документи, зазначені в пункті 7 цього Порядку;

смерть особи, яка мала право на матеріальну допомогу.

 

Заступник начальника
управління - начальник відділу
пільг та житлових субсидій

С. Дорогій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали