Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку комплектування на конкурсній основі складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту

Про затвердження Порядку комплектування на конкурсній основі складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту

Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
від 30 липня 2019 року N 422

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області
05 серпня 2019 р. за N 42/1796

Відповідно до пунктів 1, 9 частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 35 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року N 1115 "Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту" (зі змінами), Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2020 роки (зі змінами):

1. Затвердити Порядок комплектування на конкурсній основі складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту, що додається.

2. Юридичному управлінню апарату обласної державної адміністрації (Віталій Потапенко) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

3. Відділу інформаційної політики обласної державної адміністрації (Каріна Мариневич) оприлюднити це розпорядження в засобах масової інформації.

4. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Світлану Мишковець.

 

Т. в. о. голови

О. Киричук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
30 липня 2019 року N 422

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області
05 серпня 2019 р. за N 42/1796

ПОРЯДОК
комплектування на конкурсній основі складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм комплектування на конкурсній основі складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту (далі - штатна команда).

2. Штатна команда комплектується обласною державною адміністрацією при структурному підрозділі, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

II. Комплектування Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту

1. Засновник штатної команди комплектує тільки одну команду чисельністю 25 штатних одиниць з урахуванням їх досягнень з пріоритетних в області олімпійських видів спорту та наявності фінансових ресурсів.

2. Засновник затверджує порядок комплектування на конкурсній основі складу штатної команди.

Склад штатної команди формується за погодженням з Міністерством молоді та спорту України щороку на календарний рік з числа найбільш підготовлених спортсменів віком не старше 23 років, які включені до складу національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту з 01 січня.

3. Вікові групи спортсменів-інструкторів штатної команди визначаються відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту.

4. Критерії відбору спортсменів до складу штатної команди:

1) зараховуються спортсмени, які посіли 1 місце на чемпіонатах України серед юнаків та юніорів;

2) зараховуються спортсмени, які посіли 1 - 2 місце на чемпіонатах України серед молоді;

3) зараховуються спортсмени, які посіли 1 - 3 місце на чемпіонатах України (дорослі).

Якщо на зарахування до складу штатної команди претендує більша кількість потенційних кандидатів, ніж дозволяють фінансові можливості, перевага надається тим спортсменам, які мають ліпші спортивні результати за сукупністю їх досягнень (найбільша кількість очок, принесених області, за результатами виступів на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, участь в офіційних чемпіонатах і кубках світу та Європи, показаний результат в олімпійських номерах програми).

5. Засновник укладає відповідно до законодавства із спортсменами-інструкторами, які включені до складу штатної команди, трудовий договір (контракт) на поточний рік.

6. Протягом року до складу штатної команди можуть вноситись у встановленому порядку зміни в разі:

1) невиконання спортсменами-інструкторами умов трудового договору (контракту);

2) досягнення у поточному році спортсменами, які не входять до складу штатної команди, високих спортивних результатів.

7. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди здійснюється відділом з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з його фінансових можливостей.

8. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди здійснюється відповідно до законодавства.

9. Засновник сприяє створенню необхідних матеріально-технічних умов для спортсменів-інструкторів штатної команди, забезпеченню їх в установленому порядку відповідно до затверджених норм індивідуальним спортивним інвентарем та обладнанням, розв'язанню житлово-побутових проблем.

III. Порядок подання кандидатів до штатної команди

1. Пропозиції від фізкультурно-спортивних установ та організацій, інших структур, які здійснюють реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту, щодо кандидатів до складу штатної команди подаються щорічно до 01 грудня відділу з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації за формою, що додається.

2. Рішення про склад штатної команди ухвалюється конкурсною комісією з визначення кандидатур до складу штатної команди.

IV. Організація роботи конкурсної комісії з визначення кандидатур до складу штатної команди

1. Для організації роботи щодо комплектування на конкурсній основі складу штатної команди утворюється конкурсна комісія з визначення кандидатур до складу штатної команди (далі - конкурсна комісія) в кількості 9 - 11 осіб, склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2. Засідання конкурсної комісії є правомочне, якщо на ньому присутні не менше як дві третини від загального складу. Рішення про визначення кандидатур на конкурсній основі до складу штатної команди ухвалюється голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії і набирає чинності після затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

3. Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснюється відділом з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

 

Начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту
обласної державної адміністрації

І. Дмитришин

 

Додаток
до Порядку комплектування на конкурсній основі складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту
(пункт 1 розділу III)

ФОРМА ПОДАННЯ
кандидатів до складу Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту

N
з/п

Прізвище та ім'я спортсмена

Вид спорту

Дата народження

Спортивне звання

Національна збірна

Результати виступів спортсмена
(кількість очок)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_________
(підпис)

____
(П. І. Б.)


 

Начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту
обласної державної адміністрації

І. Дмитришин
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали