Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про робочу групу із здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 травня 2019 року N 797

Про затвердження Положення про робочу групу із здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" (Постанова N 459) наказую:

1. Затвердити Положення про робочу групу із здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Мінекономрозвитку Перевезенцева О. Ю.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
08 травня 2019 року N 797

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу із здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

1. Робоча група із здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (далі - робоча група) є постійним консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

проведення відповідно до компетенції моніторингу галузей (сфер), на які поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 N 779 "Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру" (Постанова N 779), прогнозування розвитку їх ринків у сфері конкуренції;

виявлення можливих причин погіршення обстановки, підготовка пропозицій щодо її нормалізації з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 83 (Постанова N 83), підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду, є об'єктами підвищеної небезпеки;

подає Мінекономрозвитку розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. До складу робочої групи входять голова робочої групи, його заступник, секретар та члени робочої групи - представники Мінекономрозвитку, а також Держстату і ДСНС (за погодженням з їх керівниками).

Головою робочої групи є заступник начальника відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту Мінекономрозвитку.

7. Формою діяльності робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи.

Засідання робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту Мінекономрозвитку.

 

Начальник відділу мобілізаційної
роботи та цивільного захисту

І. І. Шамрай
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали