Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2019

м. Київ

N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 травня 2019 р. за N 457/33428

Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

Відповідно до пункту 5 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413) (зі змінами), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року N 458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 квітня 2015 року N 460 "Про затвердження Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій особового складу Державної прикордонної служби України" (Положення N 460), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 року за N 538/26983.

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Бляшенко

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Ю. Піжук

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова комісії з ліквідації,
перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

І. В. Мальцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 квітня 2019 року N 281

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 травня 2019 р. за N 457/33428

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження, склад та організацію роботи комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни (далі - Комісія) щодо визнання учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та учасниками війни працівників Держприкордонслужби.

2. Комісія утворюється в Адміністрації Держприкордонслужби.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Держприкордонслужби та цим Положенням.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішення щодо визнання учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Держприкордонслужби, позбавлення такого статусу, а також розгляд питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни працівникам Держприкордонслужби, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

2. З метою забезпечення виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

1) вивчати довідки, документи та інші докази, надіслані керівниками органів Держприкордонслужби чи подані особисто колишніми військовослужбовцями і працівниками Держприкордонслужби;

2) заслуховувати за потреби пояснення осіб, стосовно яких подані документи, свідків, представників органів державної влади, громадських організацій, рад ветеранів;

3) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи зі спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

4) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

5) повертати документи керівникам органів і підрозділів Держприкордонслужби, особам, які самостійно подали документи, для подальшого доопрацювання;

6) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій, учасника війни;

7) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни;

8) повторно розглядати за рішенням Голови Держприкордонслужби (особи, яка виконує його обов'язки) питання про надання статусу учасника бойових дій, учасника війни особам, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, учасника війни в місячний строк із дня надходження документів (уточненої інформації).

4. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій, учасника війни в разі:

1) відсутності документів, що містять достатні підтвердні докази, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

2) надання недостовірних даних про осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

3) подання документів державними органами, військовими частинами (органами, підрозділами) або підприємствами, установами та організаціями, матеріалів службових перевірок та інших документів, що встановлюють факт недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, або подання недостовірних даних про особу;

4) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

5. Комісія приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни в разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;

3) подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

6. Комісія в місячний строк із дня прийняття рішення про надання особам статусу учасника бойових дій інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою згідно з додатками 3 (Постанова N 413), 5 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (Постанова N 413), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (зі змінами) (далі - Порядок).

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

III. Особливості надання статусу учасника бойових дій, учасника війни за участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях

1. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів, визначених Порядком (Постанова N 413).

2. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника війни на підставі документів, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 739 "Питання надання статусу учасника війни деяким особам" (Постанова N 739).

3. Для надання статусу учасника бойових дій керівники органів (підрозділів) Держприкордонслужби, у підпорядкуванні яких особи проходили службу, у місячний строк після завершення виконання завдань зі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (після видання відповідного наказу Генерального штабу Збройних Сил України) зобов'язані подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 4 до Порядку (Постанова N 413) та документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях:

для осіб, які брали участь в антитерористичній операції, - витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів, - документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), - документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 Порядку (Постанова N 413), - документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, передбачені абзацами другим - четвертим цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 Порядку, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження суб'єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами України, МВС, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами;

для осіб, які проходять службу у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, - витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;

для осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, - витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, витяги з наказів Командувача об'єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів, документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів;

для осіб, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 30 календарних днів, - документи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), - документи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

У разі якщо місце постійної дислокації органу (підрозділу) знаходиться безпосередньо в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, відповідні керівники подають документи на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків військової частини (органу, підрозділу) чи призначення їх на відповідні посади.

IV. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби. За рішенням Голови Держприкордонслужби до складу Комісії можуть також включатися представники громадських та профспілкових організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. За відсутності голови Комісії на її засіданнях головує заступник голови Комісії.

6. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилання повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії та оформлює її рішення, підписує протокол та рішення.

V. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться не рідше одного разу на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомлюються членам Комісії не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (за відсутності голови Комісії - його заступника, який головує на засіданні).

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення в рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

4. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше трьох робочих днів із дня його проведення.

Протокол підписують голова Комісії, його заступник, секретар та усі члени Комісії, які брали участь у засіданні.

На підставі протоколу Комісією готується рішення комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни осіб за формою, наведеною в додатку до цього Положення, яке підписується головою (його заступником) і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Адміністрації Держприкордонслужби.

5. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби, у підпорядкуванні яких особа проходила (проходить) службу, для осіб, які подавали документи особисто, рішення Комісії надсилається керівникам регіональних управлінь Держприкордонслужби, які територіально розташовані найближче до місця проживання особи, або залишається в Адміністрації Держприкордонслужби для організації видачі посвідчення учасника бойових дій. Копія рішення долучається до особової справи військовослужбовця.

6. Рішення Комісії про встановлення особам статусу учасника війни надсилається керівникам органів соціального захисту населення за місцем проживання працівника Держприкордонслужби. Витяги з рішень Комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в пенсійних справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи. Копія рішення Комісії щодо встановлення особі статусу учасника війни, засвідчена керівником підрозділу кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.

7. Матеріали, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання, відмову у наданні чи позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни, зберігаються в Адміністрації Держприкордонслужби відповідно до чинного законодавства.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною службою
Міністерства внутрішніх справ України

С. М. Рябий

 

Додаток
до Положення про комісію Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни
(пункт 4 розділу V)

РІШЕННЯ
комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

___ 20__ р.

N __________


Гр. __________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
_

надано (відмовлено у наданні, позбавлено) статус (статусу) учасника бойових дій / учасника війни_
                                                                                          (підкреслити потрібне)

_
                                                                                                       (підстава)
_
_

Голова комісії

_________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

Секретар комісії

_________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)


М. П.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали