Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.03.2019 р. N 454

Київ

Про затвердження Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки

Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 06 грудня 2018 року N 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади" (Указ N 412/2018), Плану організації виконання Указу Президента України від 06 грудня 2018 року N 412 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади" (Указ N 412/2018), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня 2018 року (протокол N 52), рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (Рішення N 824/7060):

1. Затвердити План перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки, що додається.

2. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації, заступникам голови Київської міської державної адміністрації, керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити організацію роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. Виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

3.2. Подання до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку, не пізніше 01 числа другого місяця, наступного за звітним роком, звіту про виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження, за формою N 01-Звіт ППР (додаток 1 до цього розпорядження).

4. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

4.1. Координацію роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

4.2. Подання Київському міському голові щороку, не пізніше 01 числа третього місяця, наступного за звітним роком, узагальненого звіту про виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки, затвердженого згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації та заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
18.03.2019 N 454

Форма N 01-Звіт ППР

Звіт
про виконання Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки

за ___________ рік/роки
(період)

N

Назва завдання/заходу Плану

Період реалізації завдання/заходу Плану, рік/роки

Результат виконання завдання/заходу Плану

Інформація про виконання завдань/заходів Плану

Причини невиконання завдань/заходів Плану та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ (П. І. Б. виконавця)

______ (підпис)

_________ (телефон виконавця)

 

Примітка до заповнення форми:

1. У графі 2 - зазначається назва затвердженого завдання/заходу Плану, за яким звітує Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі - відповідальні виконавці) тощо;

2. У графі 3 - відповідальний виконавець завдання/заходу Плану заповнює період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

3. У графі 4 - зазначається результат виконання завдань/заходів Плану:

виконано;

не виконано;

у процесі виконання (якщо період виконання завдань/заходів Плану не закінчується у звітному році);

термін виконання не настав (якщо період виконання завдань/заходів Плану передбачено на наступні роки/рік).

4. Якщо відповідальні виконавці зазначають у графі 4 "Не виконано", то обов'язково заповнюється графа 6 "Причини невиконання завдань/заходів Плану та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання".

5. У графі 5 - зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Плану та основні показники, що характеризують результати його виконання за відповідний звітний період (рік/роки) наростаючим підсумком.

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
18 березня 2019 року N 454

ПЛАН
перспективного розвитку міста Києва на 2019 - 2021 роки

Найменування завдання (оперативні цілі)

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств

1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання

1. Розробка Концепції інтенсифікації економічного розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок зростання/кластерів у промисловому та підприємницькому секторах економіки міста

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 рік

2. Розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих, створення та якісного освоєння промислових зон

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

3. Утворення й підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання з пріоритетним розташуванням за межами історичного центру (зокрема шляхом створення індустріальних парків)

Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Департамент економіки та інвестицій

2021 рік

4. Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у промисловість міста Києва

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

5. Підтримка виробництва та реалізації експортно-орієнтованої продукції київських промислових підприємств

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

Перетворення міста Києва у місто, відкрите для бізнесу

2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу

1. Впровадження інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

3. Сприяння розвитку інноваційного
підприємництва

1. Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів)

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

Залучення інвестицій до міста Києва

4. Поліпшення інвестиційного клімату столиці та розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста Києва

1. Затвердження нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві

Департамент економіки та інвестицій

2019 рік

2. Розвиток "єдиного вікна" для роботи з інвесторами на базі комунального підприємства "Київське інвестиційне агентство"

Департамент економіки та інвестицій

2019 - 2021 роки

Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин

5. Реформування земельно-господарського устрою території міста Києва

1. Вдосконалення процедур надання земельних ділянок для будівництва (зокрема оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель)

Департамент земельних ресурсів

2019 - 2021 роки

2. Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати в об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію

Департамент земельних ресурсів

2019 - 2021 роки

Гармонійний розвиток міста Києва з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади

6. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик

1. Розробка та затвердження Генерального плану Києва, а також відповідної містобудівної документації, зокрема плану зонування територій (зонінг), детальних планів територій, з урахуванням міських цільових програм, державних будівельних норм і стандартів у галузі містобудування

Департамент містобудування та архітектури

2019 - 2021 роки

2. Удосконалення нормативної бази планування міських просторів, зокрема створення київського стандарту та бібліотеки типових елементів міського середовища для підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик

Департамент містобудування та архітектури

2019 - 2021 роки

3. Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва

Департамент містобудування та архітектури,
Управління екології та природних ресурсів

2021 рік

4. Розробка ландшафтного плану міста Києва, проведення інвентаризації ландшафтів

Департамент містобудування та архітектури,
Департамент земельних ресурсів,
Управління екології та природних ресурсів

2021 рік

5. Розробка Містобудівної концепції Київської агломерації (включаючи сучасні принципи просторового розвитку й забудови міста Києва та прилеглих поселень, розміщення об'єктів спільних інтересів, покращення транспортних зв'язків та якості навколишнього природного середовища)

Департамент містобудування та архітектури,
Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент освіти і науки,
Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
Департамент земельних ресурсів,
Управління екології та природних ресурсів

2019 - 2020 роки

7. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору

1. Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень (зокрема ведення містобудівного кадастру, оновлення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, моніторинг забудови, інструменти аналізу ефективності використання міських територій, поточного стану та динаміки розвитку інфраструктури, моделювання містобудівної ситуації тощо)

Департамент містобудування та архітектури,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

2020 рік

2. Створення та оновлення топографічної основи

Департамент містобудування та архітектури

2020 рік

3. Реалізація містобудівного моніторингу та сприяння і забезпечення діяльності Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва,
Департамент містобудування та архітектури

2019 - 2021 роки

Збільшення кількості туристів

8. Просування Києва як туристичного центру та розвиток подієвого та ділового туризму

1. Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві

Управління туризму та промоцій

2019 рік

2. Просування туристичного потенціалу та бренду міста Києва шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо)

Управління туризму та промоцій

2019 - 2021 роки

3. Сприяння проведенню у місті Києві великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва

Управління туризму та промоцій

2019 - 2021 роки

Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів

9. Удосконалення туристичної інфраструктури та підвищення якості сервісу обслуговування туристів

1. Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста Києва

Управління туризму та промоцій,
Управління екології та природних ресурсів,
Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

2. Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів

Управління туризму та промоцій

2019 - 2021 роки

3. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві

Управління туризму та промоцій

2019 - 2021 роки

4. Створення роз'яснювального довідника для роботи з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для працівників поліції міста Києва

Управління туризму та промоцій

2019 - 2021 роки

Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури

10. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури

1. Визначення та впровадження ефективних механізмів управління теплоенергетичним господарством міста Києва з метою забезпечення мешканців якісними та доступними комунальними послугами (удосконалення управлінських процесів у сфері теплопостачання)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

2. Модернізація теплогенеруючих потужностей та ліквідація малоефективних

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

3. Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста Києва)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

4. Заміна і санація зношених, а також розбудова нових водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми водопостачання міста Києва)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

5. Розвиток міської централізованої системи каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

6. Застосування нових технологій раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів

Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Управління екології та природних ресурсів

2019 - 2021 роки

7. Реконструкція Бортницької станції аерації

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

8. Реконструкція каналізаційних насосних станцій із впровадженням енергоощадних технологій

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2020 - 2021 роки

9. Будівництво свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

10. Запровадження та реалізація комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власниками житла)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

11. Створення програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві

Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

Підвищення ефективності споживання енергоресурсів

11. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектору

1. Проведення комплексної термомодернізації (зокрема із застосуванням ЕСКО-механізму)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

2. Впровадження енергоощадних технологій

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

3. Створення систем дистанційного управління енергоспоживанням

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

4. Модернізація електроспоживаючого обладнання та освітлення

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

5. Впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

6. Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання та інформування з питань енергозбереження

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

Впровадження принципів сталої міської мобільності

12. Оптимізація транспортного попиту та пропозиції

1. Розробка та затвердження стратегічного документа з розвитку міського транспорту "План сталої міської мобільності міста Києва"

Департамент транспортної інфраструктури

2020 - 2021 роки

2. Підвищення транспортної ефективності мостових переходів через р. Дніпро шляхом реалізації систем масових пасажирських перевезень

Департамент транспортної інфраструктури

2020 - 2021 роки

13. Інформатизація транспортної системи

1. Розробка Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста та його приміської зони

Департамент містобудування та архітектури,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2020 роки

2. Впровадження інтелектуальних систем керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту на основі динамічної транспортної моделі

Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2021 рік

3. Інтеграція комплексної системи відеоспостереження міста Києва із системою керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

14. Вдосконалення системи та порядку паркування

1. Інвентаризація паркомісць та виявлення територіальних ресурсів для створення нових паркомісць

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2020 роки

2. Розробка схеми розміщення гаражів та автостоянок

Департамент містобудування та архітектури,
Департамент транспортної інфраструктури

2019 рік

3. Створення перехопних паркінгів біля ключових пересадочних вузлів громадського транспорту (Park&Ride) та впровадження механізмів стимулювання їх використання

Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент містобудування та архітектури,
Департамент земельних ресурсів

2020 - 2021 роки

Підвищення безпеки дорожнього руху

15. Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму

1. Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві

Департамент транспортної інфраструктури

2019 рік

Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів

16. Розвиток пішохідного простору

1. Створення нових пішохідних зон та маршрутів, зокрема за рахунок пішоходизації окремих вулиць та площ

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

2. Розширення зон пішохідної доступності станцій метрополітену, міської електрички та швидкісного трамвая

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

17. Розвиток та популяризація велосипедного руху

1. Розвиток велопаркувального простору шляхом будівництва: перехопних велопарковок біля станцій швидкісного рейкового транспорту та у складі транспортно-пересадкових вузлів; велопарковок тимчасового зберігання перед вхідними групами підприємств, установ та навчальних закладів; місць постійного зберігання велосипедів у складі житлових комплексів

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2020 роки

2. Підвищення інтенсивності експлуатації велосипедів шляхом впровадження сервісу короткострокової оренди велосипедів (Bikesharing): створення системи міського велопрокату

Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент економіки та інвестицій

2019 - 2020 роки

3. Будівництво велосипедних доріжок

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

18. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції

1. Реконструкція мереж громадського транспорту та будівництво нових

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

2. Якісне оновлення рухомого складу громадського транспорту, який відповідає сучасним європейським вимогам громадського транспорту

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

Підвищення ефективності управління транспортною системою міста Києва

19. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста Києва

1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент транспортної інфраструктури

2019 рік

2. Створення єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації

Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2020 - 2021 роки

Підвищення соціальної захищеності мешканців

20. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою

1. Створення додаткових установ з піклування про незахищених та малозабезпечених осіб

Департамент соціальної політики

2019 - 2021 роки

2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Департамент будівництва та житлового забезпечення

2019 - 2021 роки

21. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги

1. Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (зокрема реформування інтернатних закладів у місті Києві)

Департамент соціальної політики,
Служба у справах дітей та сім'ї

2019 - 2021 роки

2. Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам

Департамент соціальної політики

2019 - 2021 роки

3. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг

Департамент соціальної політики,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 рік

22. Реалізація та розвиток проекту "Муніципальна картка "Картка киянина"

1. Реалізація безготівкового та персоніфікованого механізму надання мешканцям міста Києва пільг, доплат, допомоги, компенсації, сервісів, послуг та знижок

Департамент соціальної політики,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві

23. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність із сучасними потребами

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2021 роки

2. Відкриття нових амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених мікрорайонах

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2020 роки

3. Розвиток вторинної медичної допомоги

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2020 роки

4. Поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем eHealth (145 закладів протягом 2019 - 2020 років)

Департамент охорони здоров'я,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2020 роки

24. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань

1. Реалізація проекту "Лікар у вашому домі" для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю I групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги)

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2020 роки

25. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Забезпечення необхідної кількості укомплектованих бригад екстреної медичної допомоги (2019 рік - 0,6 од. / 10 тис. мешканців, 2020 рік - 0,8 од. / 10 тис. мешканців)

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2020 роки

2. Модернізація автоматизованої інформаційно-диспетчерської служби "Швидка медична допомога"

Департамент охорони здоров'я

2020 рік

Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я

26. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів охорони здоров'я

1. Реорганізація закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2020 роки

2. Сприяння у забезпеченні закладів охорони здоров'я лікарськими кадрами та молодшими спеціалістами з медичною освітою шляхом підняття престижу їх роботи та зменшення їх плинності в рамках Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я, якою передбачено появу ринку праці медичних працівників та підвищення рівня оплати їх праці

Департамент охорони здоров'я

2019 - 2021 роки

Популяризація здорового способу життя серед мешканців міста Києва

27. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення

1. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів

Департамент молоді та спорту

2019 - 2021 роки

2. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту (придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ)

Департамент молоді та спорту

2019 - 2021 роки

3. Створення та будівництво спортивних зон у місцях масового відпочинку киян (парки, сквери, пляжі тощо)

Управління екології та природних ресурсів

2019 - 2021 роки

Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля

28. Зменшення негативного виливу промисловості

1. Санація територій екологічно небезпечних підприємств та вивезення шкідливих речовин за межі міста Києва для подальшої утилізації (ПАТ "Радикал", Київський спецкомбінат УкрДО "Радон" тощо)

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2021 рік

2. Впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах м. Києва (зокрема систем очистки димових газів сміттєспалювального заводу "Енергія"), будівництво електрофільтрів котлів станцій NN 6-8 Дарницької ТЕЦ

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

29. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1. Створення регіонального (міського) центру моніторингу довкілля

Управління екології та природних ресурсів,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2021 рік

2. Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об'єктів м. Києва на базі інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

Управління екології та природних ресурсів,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2020 роки

30. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета - Zero waste)

1. Реконструкція полігонів ТПВ та створення потужностей з переробки й утилізації ТПВ і рослинних відходів

Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Управління екології та природних ресурсів

2019 - 2021 роки

2. Створення системи роздільного збору та вторинної переробки сміття (розвиток системи роздільного збору відходів, зокрема розширення парку відповідних контейнерів та автотранспорту)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

31. Охорона та раціональне використання природного середовища

1. Збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених територій (зокрема за рахунок культивації зелених насаджень на прибудинкових територіях новобудов)

Управління екології та природних ресурсів

2021 рік

Впорядкування та розвиток публічного простору

32. Розвиток територій міста Києва

1. Модернізація інфраструктури міського простору (зокрема системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних пішохідних переходів тощо)

Департамент транспортної інфраструктури

2019 - 2021 роки

2. Створення комфортних умов перебування в парках міста Києва, а також облаштування нових парків та зон відпочинку

Управління екології та природних ресурсів,
Департамент містобудування та архітектури

2019 - 2021 роки

3. Впорядкування міських пляжів та приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

Управління екології та природних ресурсів

2019 - 2021 роки

4. Модернізація притулків для тварин та створення нових

Департамент міського благоустрою

2021 рік

5. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення

Департамент будівництва та житлового забезпечення

2019 - 2021 роки

33. Впорядкування об'єктів міського простору

1. Впорядкування розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі, ринків та АГЗС

Департамент міського благоустрою,
Департамент містобудування та архітектури,
Управління з питань цивільного захисту,
Департамент промисловості та розвитку підприємництва

2019 - 2021 роки

2. Впорядкування розміщення об'єктів зовнішньої реклами

Управління з питань реклами

2019 - 2021 роки

Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка

34. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг

1. Створення нових підрозділів ЦНАПів

Департамент (центр) надання адміністративних послуг

2019 - 2021 роки

35. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг

1. Мінімізація кількості документів та оптимізація процедур надання адміністративних послуг через погодження технологічних карток адміністративних послуг

Департамент (центр) надання адміністративних послуг

2019 - 2021 роки

Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності з вимогами часу

36. Розвиток мережі закладів освіти та оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної бази навчальних закладів

1. Розвиток закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, зокрема шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення закладів, що не працюють

Департамент будівництва та житлового забезпечення,
Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

2. Трансформація мережі інтернатних закладів, розвиток мережі спеціальних та інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти

Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

3. Підтримка діяльності закладів позашкільної освіти як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти

Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

4. Створення новітніх центрів професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці

Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

5. Модернізація лабораторій та комп'ютерних класів, забезпечення закладів освіти сучасними навчальними засобами

Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

Підвищення актуальності та якості освіти

37. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм

1. Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

2. Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у місті Києві, зокрема впровадження електронних форм освіти

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва

Департамент молоді та спорту,
Департамент освіти і науки

2019 - 2021 роки

Зниження рівня злочинності

38. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки та профілактика правопорушень

1. Створення муніципальної поліції міста Києва після законодавчого врегулювання реформи МВС України та передачі певних повноважень на регіональний (місцевий) рівень управління

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2021 роки

2. Подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва (можливість розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, облич, передачі даних із засобів відеофіксації до центру обробки даних (міського дата-центру) тощо)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

Забезпечення цивільного захисту

39. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту та рівня інженерного захисту територій

1. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

2. Впровадження системи оповіщення у разі надзвичайних ситуацій, оснащення датчиками та створення системи обробки даних (контроль за станом навколишнього середовища, радіаційний контроль тощо), встановлення пунктів зв'язку для населення з аварійними службами, правоохоронними органами

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Управління з питань цивільного захисту

2019 - 2021 роки

3. Розроблення з урахуванням вимог актуальних потреб міста Києва, проектної документації і побудови повнофункціональної сучасної Системи моніторингу і оперативного інформування служб та громадян міста на основі "Системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій "у міському комунальному господарстві, для муніципальних підрозділів та зареєстрованих користувачів", створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз; проведення заходів з метою інформування мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Управління з питань цивільного захисту

2019 - 2021 роки

4. Виконання робіт з експлуатації та поточного ремонту гідротехнічних споруд

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

2019 - 2021 роки

Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва

40. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини

1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об'єктів (зокрема їх пристосування до туристичної та музейної діяльності)

Департамент охорони культурної спадщини

2019 - 2021 роки

2. Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, охорона та контроль за їх станом

Департамент охорони культурної спадщини

2019 - 2021 роки

3. Створення міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології у рамках інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

Департамент охорони культурної спадщини,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2020 роки

4. Створення інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини, яка, серед іншого, міститиме інформацію про балансоутримувачів таких об'єктів, їх поточний стан, фотозображення тощо

Департамент охорони культурної спадщини,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою

41. Створення нових об'єктів культури

1. Створення європейського культурно-мистецького центру на базі майнового комплексу кінотеатру "Краків", зокрема проведення капітального ремонту будівлі кінотеатру "Краків" на Русанівській набережній, 12

Департамент культури

2019 - 2021 роки

2. Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (зокрема модернізація їх матеріально-технічної бази)

Департамент культури

2019 - 2021 роки

3. Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, створення сучасних бібліотечних просторів (бібліохабів)

Департамент культури

2019 - 2021 роки

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста Києва

42. Фінансове забезпечення

1. Реалізація інвестиційних проектів, зокрема із застосуванням механізму державно-приватного партнерства (ДПП)

Департамент економіки та інвестицій

2020 рік

43. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики

1. Реалізація Громадського бюджету міста Києва з метою залучення жителів до участі у бюджетному процесі через подання проектів, голосування за такі проекти, контролю за їх реалізацією в межах, визначених рішенням Київської міської ради

Департамент фінансів,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

2. Створення Центру публічної комунікації та інформації з метою координації та контролю за проведенням громадських консультацій, розширення співпраці місцевих органів влади з неурядовими організаціями та ефективної реалізації міжвідомчих проектів

Департамент суспільних комунікацій

2019 рік

44. Реалізація концепції Kyiv Smart City

1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

2019 - 2021 роки

45. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб

1. Впровадження системи внутрішнього контролю COSO

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

2021 рік

2. Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу

Департамент економіки та інвестицій

2019 рік

3. Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва з наповненням її інформацією про використання майна, зокрема управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart City

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент комунальної власності м. Києва

2019 - 2021 роки

Примітка. Переліки об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту (за секторальним поділом) визначаються щорічно у складі програм економічного і соціального розвитку м. Києва.

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали