Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження обласного плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.08.2019 р. N 421

Про затвердження обласного плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

Відповідно до Указу Президента України від 09 лютого 2016 року N 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя здорова нація" (Указ N 42/2016), на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року N 541-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2019 рік" (План N 541-р), керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити обласний план заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (далі - План заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям у межах компетенції:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Інформувати обласну державну адміністрацію через Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації про виконання Плану заходів до 27 грудня 2019 року.

Рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам здійснити аналогічні заходи.

3. Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації інформувати обласну державну адміністрацію про виконання розпорядження до 12 січня 2020 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації А. БАБІЧЕВА.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

М. Беккер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації
07 серпня 2019 року N 421

ОБЛАСНИЙ ПЛАН
заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ N 42/2016)

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1. Забезпечення координації дій усіх заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування

проведення засідань Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації;
рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам

2. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб

1) проведення моніторингу стану забезпечення населення об'єднаних територіальних громад спортивними майданчиками щодо їх відповідності Державним будівельним нормам України

До 01 вересня 2019 року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

2) розроблення пропозицій щодо ефективного використання спортивних споруд, що розміщуються на територіях об'єднаних територіальних громад незалежно від форми власності та підпорядкування

до 15 серпня 2019 року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

3. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності

1) створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі обласної спартакіади серед допризовної молоді

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації;
рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам

2) проведення на території Харківської області Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції "Відповідальність починається з мене", спрямованої, зокрема, на популяризацію здорового способу життя

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, комунальна установа "Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам

3) залучення до просвітницької роботи з ведення здорового способу життя видатних спортсменів та тренерів

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, комунальна установа "Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", районні державні адміністрації; рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам

4. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання

проведення загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо)

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, комунальна установа "Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", районні державні адміністрації; рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам

5. Залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення

1) сприяння здійсненню громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, ветеранськими, молодіжними та дитячими громадськими організаціями заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації;
рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам; обласні організації фізкультурно-спортивних товариств (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)

 

2) залучення інститутів громадянського суспільства до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у стаціонарних інтернатних установах та закладах системи соціального захисту населення, а також волонтерів із числа тренерів із спортивних занять

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, комунальна установа "Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

6. Модернізація в закладах освіти системи фізичного виховання, органічно поєднаної з іншими компонентами здорового способу життя; посилення відповідальності керівників закладів освіти, забезпечення, розвиток і модернізація фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у закладах загальної середньої освіти

1) проведення у закладах освіти фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, забезпечення належного медико-педагогічного контролю з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей з інвалідністю, до активних занять спортом

протягом року

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

2) проведення загальнодоступних спортивних заходів для студентів закладів вищої освіти

протягом року

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

7. Створення роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності

1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для залучення трудових колективів до рухової активності

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств (за згодою)

2) сприяння облаштуванню місць для занять руховою активністю на підприємствах, в установах, організаціях

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств (за згодою)

8. Запровадження оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарювання

подання пропозицій до Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації щодо розроблення механізму оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарювання

До 01 вересня 2019 року

районні державні адміністрації;
рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам

9. Сприяння впровадженню у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров'я нації

сприяння впровадженню соціальної реклами в засобах масової інформації щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних передач та поліпшення їх якості

протягом року

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

10. Розроблення комплексу показників оцінки рівня фізичного здоров'я різних груп населення

проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості населення

протягом року

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, комунальна установа "Харківський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", районні державні адміністрації;
рекомендувати міським радам міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам;
обласні організації фізкультурно-спортивних товариств (за згодою)

 

Начальник Управління
у справах молоді
та спорту Харківської
обласної державної адміністрації

В. Кириленко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали