Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження на 2019 рік середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 січня 2019 року N 23

Київ

Про затвердження на 2019 рік середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів

Відповідно до пункту 9 частини другої (Закон N 595-VIII), пункту 8 частини четвертої (Закон N 595-VIII), пункту 8 частини п'ятої статті 25 (Закон N 595-VIII), частини п'ятої статті 69 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись статтями 11 - 13, частинами першою - третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити на 2019 рік середні норми видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів згідно з додатками 1 - 7.

2. Цю постанову надіслати обласним державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків обласної виборчої комісії на підготовку і проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради*

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687), постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року N 262 (Порядок N 262)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

12519 (4173** ґ 3) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії
(у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п'яти осіб)

4173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 5

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

2200

- з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року включно

1100

Частина тринадцята статті 17 (Закон N 595-VIII), частина шістнадцята статті 22 (Закон N 595-VIII), частина восьма статті 23 (Закон N 595-VIII), частина третя статті 44 (Закон N 595-VIII), частина десята статті 71 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 86 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 88 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см2 ґ площу оприлюднення (см2)

Пункт 8 частини другої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина шоста статті 74 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 75 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

3,0 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

Пункт 10 частини другої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 80 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів обласної ради у відповідних територіальних виборчих округах

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації

7760

Пункти 1 (Закон N 595-VIII), 4 (Закон N 595-VIII), 19 (Закон N 595-VIII), 20 частини другої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1141

Оплата транспортних послуг

14309

Придбання канцелярських товарів

1242

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

12433


* До обсягу видатків обласної виборчої комісії на підготовку і проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради включаються видатки районних, міських (міст обласного значення без районного поділу) виборчих комісій, які встановлюють підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради у відповідних виборчих округах та утворюють відповідні дільничні виборчі комісії, а також районних у місті (міст обласного значення з районним поділом) виборчих комісій, які утворюють відповідні дільничні виборчі комісії.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687), постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року N 262 (Порядок N 262)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

12519 (4173** ґ 3) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше восьми осіб)

4173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 8

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

2200

- з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року включно

1100

Частина тринадцята статті 17 (Закон N 595-VIII), частина шістнадцята статті 22 (Закон N 595-VIII), частина восьма статті 23 (Закон N 595-VIII), частина третя статті 44 (Закон N 595-VIII), частина десята статті 71 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 86 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 88 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см2 ґ площу оприлюднення (см2)

Пункт 8 частини другої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина шоста статті 74 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 75 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

3,0 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

Пункт 10 частини другої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 80 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів районної ради у відповідних територіальних виборчих округах

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації

4130

Пункти 1 (Закон N 595-VIII), 4 (Закон N 595-VIII), 19 (Закон N 595-VIII), 20 частини другої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1141

Оплата транспортних послуг

13255

Придбання канцелярських товарів

1242

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

12433


* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків районної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради у відповідному виборчому окрузі та утворює відповідні дільничні виборчі комісії.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міста обласного значення) виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської ради та позачергових, повторних виборів міського голови

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687), постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року N 262 (Порядок N 262)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

12519 (4173** ґ 3) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше восьми осіб)

4173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 8

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

2200

- з 16 квітня до 14 жовтня
2019 року включно

1100

Частина тринадцята статті 17 (Закон N 595-VIII), частина шістнадцята статті 22 (Закон N 595-VIII), частина восьма статті 23 (Закон N 595-VIII), частина третя статті 44 (Закон N 595-VIII), частина десята статті 71 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 85 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 86 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 88 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см2 ґ площу оприлюднення (см2)

Пункт 7 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункт 5 частини шостої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина шоста статті 74 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 75 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення виборчих бюлетенів:
- з виборів депутатів міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

3,0 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

- з виборів міського голови
для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

3,0 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

Пункт 10 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункт 11 частини шостої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 80 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях:

 

- з виборів депутатів міської ради у відповідних територіальних виборчих округах

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

- з виборів міського голови

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

Пункт 10 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункт 11 частини шостої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації:

 

- з виборів депутатів міської ради

2720

- з виборів міського голови

422

Пункти 1 (Закон N 595-VIII), 3 (Закон N 595-VIII), 21 (Закон N 595-VIII), 23 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункти 1 (Закон N 595-VIII), 11 частини шостої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1141

Оплата транспортних послуг

10521

Придбання канцелярських товарів

1242

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

12433


* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків міської виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради у відповідному виборчому окрузі.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міста районного значення) виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів міської ради, позачергових, повторних та перших виборів міського голови, старости села, селища

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687), постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року N 262 (Порядок N 262)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

12519 (4173** ґ 3) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії
(у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п'яти осіб)

4173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 5

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

2200

- з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року включно

1100

Частина тринадцята статті 17 (Закон N 595-VIII), частина шістнадцята статті 22 (Закон N 595-VIII), частина третя статті 44 (Закон N 595-VIII), частина десята статті 71 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 85 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 86 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 88 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см2 ґ площу оприлюднення (см2)

Пункти 7 (Закон N 595-VIII), 23 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункт 5 частини шостої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина шоста статті 74 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 75 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення виборчих бюлетенів:

 

- з виборів депутатів міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

- з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

- з виборів старости села, селища для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

Пункт 10 частини п'ятої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 80 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях:

 

- з виборів депутатів міської ради у відповідних територіальних виборчих округах

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

- з виборів міського голови

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

- з виборів старости села, селища

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

Пункти 10 (Закон N 595-VIII), 23 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункт 11 частини шостої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації:

 

- з виборів депутатів міської ради

966

- з виборів міського голови

237

- з виборів старости села, селища

237

Пункти 1 (Закон N 595-VIII), 3 (Закон N 595-VIII), 21 (Закон N 595-VIII), 23 частини п'ятої (Закон N 595-VIII), пункти 1 (Закон N 595-VIII), 11 частини шостої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1141

Оплата транспортних послуг

10521

Придбання канцелярських товарів

1242

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

10433


* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків міської (міста районного значення, розташованого у межах району) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів районної ради у відповідному виборчому окрузі.

У разі якщо місто входить до складу іншого міста, у якому проводяться позачергові, повторні вибори депутатів міської ради та позачергові, повторні вибори міського голови, ці середні норми застосовуються для обчислення видатків міської (міста, що входить до складу іншого міста) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових, повторних виборів депутатів міської ради (міста, до якого входить відповідне місто) та позачергових, повторних виборів міського голови у відповідному виборчому окрузі.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної в місті виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів районної у місті ради

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687), постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року N 262 (Порядок N 262)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

12519 (4173** ґ 3) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії
(у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п'яти осіб)

4 173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 5

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

2200

- з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року включно

1100

Частина тринадцята статті 17 (Закон N 595-VIII), частина шістнадцята статті 22 (Закон N 595-VIII), частина восьма статті 23 (Закон N 595-VIII), частина третя статті 44 (Закон N 595-VIII), частина десята статті 71 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 86 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 88 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см2 ґ площу оприлюднення (см2)

Пункт 7 частини п'ятої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина шоста статті 74 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 75 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної у місті ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

Пункт 10 частини п'ятої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 80 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів районної у місті ради у відповідних територіальних виборчих округах

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

Пункт 10 частини п'ятої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації

2253

Пункти 1 (Закон N 595-VIII), 3 (Закон N 595-VIII), 21 (Закон N 595-VIII), 23 частини п'ятої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови)

483

Оплата транспортних послуг

7421

Придбання канцелярських товарів

1242

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

12433


* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків районної у місті (міст обласного значення з районним поділом) виборчої комісії, яка утворює відповідні дільничні виборчі комісії.

У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів міської ради, позачергових та повторних виборів міського голови ці середні норми застосовуються для обчислення видатків районної у місті виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів міської ради, позачергових та повторних виборів міського голови у відповідному виборчому окрузі та утворює відповідні дільничні виборчі комісії.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків сільської, селищної виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради, позачергових, повторних та перших виборів сільського, селищного голови, старости села, селища

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Для сільської виборчої комісії

Для селищної виборчої комісії

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687), постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року N 262 (Порядок N 262)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

12519 (4173** ґ 3) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом
(не більше двох осіб для сільської виборчої комісії, не більше трьох осіб для селищної виборчої комісії)

4173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 2

4173** / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів ґ 3

 

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

2 200

- з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року включно

1 100

Частина тринадцята статті 17 (Закон N 595-VIII), частина шістнадцята статті 22 (Закон N 595-VIII), частина десята статті 71 (Закон N 595-VIII), частина дванадцята статті 85 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 88 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см2 ґ площу оприлюднення (см2)

Пункт 6 частини четвертої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина шоста статті 74 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 75 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення виборчих бюлетенів:

 

- з виборів депутатів сільської, селищної ради для голосування в одномандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

- з виборів сільського, селищного голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

- з виборів старости села, селища для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2,5 ґ кількість виборців + 0,5 % резерв

Пункт 10 частини четвертої статті 25 (Закон N 595-VIII), частина першастатті 80 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях:

 

- з виборів депутатів сільської, селищної ради у відповідних одномандатних виборчих округах

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

- з виборів сільського, селищного голови

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

- з виборів старости села, селища

3,0 ґ кількість дільничних виборчих комісій ґ кількість примірників

Пункт 10 частини четвертої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації:

 

 

- з виборів депутатів сільської, селищної ради

217

468

- з виборів сільського, селищного голови

173

237

- з виборів старости села, селища

173

237

Пункти 1 (Закон N 595-VIII), 19 частини четвертої статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1118

Оплата транспортних послуг

8417

Придбання канцелярських товарів

1242

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, виготовлення вивісок, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

4433


* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків сільської, селищної (села, селища, розташованого у межах району) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів районної ради у відповідному виборчому окрузі.

У разі якщо село, селище входить до складу міста, у якому проводяться позачергові, повторні вибори депутатів міської ради та позачергові, повторні вибори міського голови, ці середні норми застосовуються для обчислення видатків сільської, селищної (села, селища, що входить до складу міста) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових, повторних виборів депутатів міської ради (міста, до якого входить відповідне село, селище) та позачергових, повторних виборів міського голови у відповідному виборчому окрузі.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 23

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків для потреб дільничних виборчих комісій з місцевих виборів* на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Норми видатків у межах виборчих дільниць

малі
(до 50 виборців)

малі
(до 500 виборців)

середні
(від 500 до 1500 виборців)

великі
(понад 1500 виборців)

Частини третя (Закон N 595-VIII), дев'ята (Закон N 595-VIII), десята (Закон N 595-VIII), дванадцята (Закон N 595-VIII), тринадцята статті 28 Закону (Закон N 595-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966, від 8 вересня 2015 року N 687 (Постанова N 687)

Видатки на оплату праці:
- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

8346 (4173** ґ 2) / кількість робочих днів ґ кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії
(у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** ґ (не більш ніж 14 %) ґ 2 дні ґ кількість членів виборчої комісії

Нарахування на оплату праці

22 % ґ фонд оплати праці

Пункт 12 частини другої статті 26 Закону (Закон N 595-VIII)

Виготовлення іншої виборчої документації:
- з виборів депутатів місцевих рад

43

51

55

58

- з виборів сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ

43

51

55

58

Частина перша статті 73 Закону (Закон N 595-VIII)

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

 

- з 1 січня до 15 квітня 2019 року включно,
- з 15 жовтня до 31 грудня 2019 року включно

800

- з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року включно

400

Пункти 5 (Закон N 595-VIII), 7 частини другої статті 26 (Закон N 595-VIII), частина перша статті 76 Закону (Закон N 595-VIII)

Облаштування кабін для таємного голосування

440

440

780

1 120

Частина перша (Закон N 595-VIII), пункт 12 частини другої статті 26 (Закон N 595-VIII), частина третя статті 50 (Закон N 595-VIII), частина п'ята статті 76 Закону (Закон N 595-VIII)

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

301

Оплата транспортних послуг

2104

Придбання канцелярських товарів

634

898

1 012

1 174

Інші видатки:

 

- оплата послуг банку

Фонд оплати праці ґ комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата поштових послуг, придбання одноразових пломбувальних пристроїв для виборчих скриньок, захисних пакетів, архівних боксів, мішків для пакування виборчої документації, виготовлення плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про місцеві вибори тощо

400

400

405

410


* Видатки для потреб дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, необхідні для підготовки і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів, включаються:

- у разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради - до обсягу видатків районних, міських (міст обласного значення без районного поділу), районних у місті (міст обласного значення з районним поділом) виборчих комісій, які утворюють відповідні дільничні виборчі комісії;

- у разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради - до обсягу видатків районної виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів депутатів районної ради;

- у разі проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської (міста обласного значення з районним поділом, у тому числі в разі входження до його складу іншого села, селища, міста) ради та позачергових, повторних виборів відповідного міського голови - до обсягу видатків районних у місті виборчих комісій, які утворюють відповідні дільничні виборчі комісії;

- у разі проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської (міста обласного значення без районного поділу, в тому числі в разі входження до його складу іншого села, селища, міста) ради та позачергових, повторних виборів відповідного міського голови - до обсягу видатків міської виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської ради та позачергових, повторних виборів міського голови;

- у разі проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів міської (міста районного значення) ради та позачергових, повторних, перших виборів відповідного міського голови, старости села, селища - до обсягу видатків міської виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів міської ради та позачергових, повторних, перших виборів міського голови, старости села, селища;

- у разі проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів районної у місті ради - до обсягу видатків районної у місті виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів районної у місті ради;

- у разі проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради та позачергових, повторних, перших виборів відповідного сільського, селищного голови, старости села, селища - до обсягу видатків сільської, селищної виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради, позачергових, повторних, перших виборів сільського, селищного голови, старости села, селища.

** Установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 4173 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

*** Установити, що в 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (пункт 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік").

Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали