Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методики здійснення організаційних заходів у рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області

Про затвердження Методики здійснення організаційних заходів у рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області

Наказ управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації
від 15 квітня 2019 року N 22-о

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
24 квітня 2019 р. за N 139/2852

Відповідно до наказу управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації від 13 березня 2019 року N 13-о "Про затвердження проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах, районах та об'єднаних територіальних громадах Донецької області", враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 грудня 2016 року N 1189 "Про затвердження Регіональної комплексної соціальної програми "Молодь і сім'я Донеччини. 2016 - 2020 роки" (Розпорядження N 1189), від 15 січня 2019 року N 28/5-19 "Про використання у 2019 році коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам області" (зі змінами), керуючись підпунктами 2, 3, пункту 4, підпунктом 35 пункту 5, пунктом 7, підпунктом 11 пункту 9 Положення про управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 13 березня 2019 року N 266/5-19, з метою сприяння всебічному розвитку та становленню молоді Донецької області, національно-патріотичному вихованню молоді, розвитку волонтерства та мобільності молоді, реалізації творчого потенціалу молодих осіб, формуванню здорового способу життя, сприянню зайнятості молоді у вільний час наказую:

1. Затвердити Методику здійснення організаційних заходів у рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області, що додається.

2. Провідному спеціалісту-юрисконсульту управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання (Чечеба) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на управління у справах сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації (Шевченко), контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління

Л. І. Золкіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації
15 квітня 2019 року N 22-о

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
24 квітня 2019 р. за N 139/2852

Методика
здійснення організаційних заходів у рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм здійснення організації заходів спрямування коштів на реалізацію проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, територіальних об'єднаних громадах Донецької області (далі - Проект).

2. Проект фінансується за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам області (далі - Субвенція) та коштів бюджетів міст, районів та об'єднаних територіальних громад на умовах співфінансування 50 відсотків з місцевих бюджетів та 50 відсотків з обласного бюджету за умови включення зазначеного заходу у відповідні місцеві програми.

3. Для населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Перелік N 1085-р) (зі змінами), за обґрунтованим поданням управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання за погодженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації відсоток співфінансування за рахунок коштів Субвенції може корегуватись від 50 до 100 відсотків в залежності від потреби міст, районів та об'єднаних територіальних громад.

4. Виконавчі органи міських, районних рад, об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій передбачають кошти з відповідних місцевих бюджетів на співфінансування заходів щодо створення молодіжних центрів за Проектом до 01 липня поточного року або в узгодженні з управлінням сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації (далі - Управління) терміни.

5. У рамках Проекту не фінансуються:

спрямованість на політичну та виборчу діяльність;

одержання прибутку, матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат ініціаторами проекту, його представниками, партнерами чи іншими особами;

погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;

витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

придбання або ремонт техніки, яка належить ініціатору або іншій особі приватного права;

видання авторських робіт, організацію і проведення персональних виставок;

видатки, пов'язані з поліпшенням стану об'єктів, які знаходяться у приватній або державній власності.

II. Порядок надання Субвенції

1. Фінансування заходів щодо створення молодіжних центрів за рахунок коштів Субвенції здійснюється за умови:

включення відповідного заходу до програми економічного і соціального розвитку міста, району, об'єднаної територіальної громади або іншої місцевої програми;

передбачення у відповідному місцевому бюджеті видатків на реалізацію зазначеного заходу як за рахунок коштів Субвенції, так і за рахунок власних коштів відповідного місцевого бюджету в розмірі, що не менший розміру Субвенції.

Для населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Перелік N 1085-р) (зі змінами), фінансування заходів щодо створення молодіжних центрів за рахунок коштів Субвенції здійснюється з урахуванням пункту 4 розділу I Методики.

2. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів, передбачених на реалізацію Проекту, визначаються відповідними органами місцевого самоврядування, районні державні адміністрації.

3. З метою реалізації Проекту:

1) відповідні органи місцевої влади розробляють напрямки використання коштів Субвенції із обласного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області (додаток 1) та подають їх на погодження Управлінню;

2) на підставі погоджених напрямів використання коштів Субвенції із обласного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області розпорядники коштів за узгодженням із структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій здійснюють проведення закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

Закупівля обладнання проводиться з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (із змінами).

3) за результатами аукціону визначають обсяги необхідного фінансування та подають заявку на проведення видатків на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області (додаток 2) до Управління;

4) структурні підрозділи сім'ї, молоді та спорту виконавчих органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій надають звіти про хід реалізації проекту Управлінню до 05 числа кожного місяця упродовж терміну реалізації Проекту за встановленою формою (додаток 3).

4. Реалізація Проекту здійснюється упродовж бюджетного року.

5. Кошти Субвенції використовуються на придбання обладнання для молодіжних центрів та ремонтні роботи (включно капітальний та поточний ремонт), що проводяться у приміщеннях, визначених виконавчими органами місцевого самоврядування для розміщення молодіжних центрів.

6. Майно, придбане в рамках реалізації Проекту, є комунальною власністю територіальної громади (територіальних громад), зараховується на баланс відповідного органу місцевого самоврядування або комунального закладу, який знаходиться в оперативному управлінні або господарському віданні органу місцевого самоврядування.

7. На об'єктах, створених або модернізованих унаслідок реалізації Проекту, розміщується відповідна інформаційна табличка (розміром від 50 см2) із зазначенням інформації про те, що він реалізований в рамках обласного проекту "Гідна країна для гідних людей" (додаток 4).

8. Оформлення молодіжних центрів здійснюється у єдиній кольоровій гамі (помаранчево-сірий колір).

III. Прикінцеві положення

1. Кошти Субвенції використовуються відповідно до законодавства за їх цільовим призначенням. Використання таких коштів на інші цілі не допускається.

2. Невикористані кошти субвенції підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного періоду.

 

Начальник управління

Л. І. Золкіна

 

Додаток 1
до Методики здійснення організаційних заходів в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, територіальних об'єднаних громадах Донецької області
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Напрямки використання коштів Субвенції із обласного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації
___ Л. І. Золкіна
"___" 20__ року

1. Найменування адміністративно-територіальної одиниці:

2. Найменування молодіжного центру:

3. Місцезнаходження молодіжного центру:

4. Розпорядник коштів на придбання (меблів, оргтехніки тощо):

5. Код ТПКВКМБ, за яким здійснюється придбання товарів:

5. Розпорядник коштів ремонтних робіт:

6. Код ТПКВКМБ, за яким здійснюється проведення ремонту:

7. Сума виділених коштів з місцевого бюджету, яка затверджена на рік _______ грн. _______, в т. ч.:

на проведення ремонтних робіт: _______ грн., на

придбання обладнання : _______ грн.

8. Розпорядження, рішення виконавчих органів міських, районних рад, рад об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій щодо виділення коштів від N

9. Інформація щодо запланованих ремонтних робіт та закупівлі обладнання за рахунок коштів субвенції на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області:

N з/п

Види ремонтних робіт

Сума, грн

КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Інформація, щодо запланованого придбання обладнання

N з/п

Найменування обладнання

Кількість, шт.

Сума, грн

КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 


(посада)


(підпис)

___
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Методики здійснення організаційних заходів в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, територіальних об'єднаних громадах Донецької області
(підпункт 3 пункту 3 розділу II)

Заявка на проведення видатків на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації
___ Л. І. Золкіна
"___" 20__ року

Заявка на проведення видатків відповідно до погоджених напрямків використання коштів субвенції із обласного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області за умови наявності відповідних заходів в програмах, затверджених місцевими радами від та розпорядження, рішення виконавчих органів міських, районних рад, рад об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій щодо виділення коштів від N _________

1. Найменування адміністративно-територіальної одиниці:

2. Найменування молодіжного центру:

3. Місцезнаходження молодіжного центру:

4. Код ТПКВКМБ, за яким здійснюється придбання товарів:

5. Код ТПКВКМБ, за яким здійснюється проведення ремонту

Інформація щодо проведених ремонтних робіт

N з/п

Види ремонтних робіт

Сума, грн

КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Інформація щодо придбання обладнання

N з/п

Найменування обладнання

Кількість, шт.

Сума, грн

КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Сума фінансування _______ грн ___________ в т. ч.


(посада)


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до Методики здійснення організаційних заходів в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, територіальних об'єднаних громадах Донецької області
(підпункт 4 пункту 3 розділу II)

Звіт про хід реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей"

N з/п

Найменування молодіжного центру

Місцезнаходження молодіжного центру

Перелік проведених робіт за звітний період

Підстави невиконання

Заплановані роботи на наступний місяць

Освоєна сума

Розпорядження, рішення виконавчих органів міських, районних рад, рад об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій щодо виділення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 


(посада)


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Додаток 4
до Методики здійснення організаційних заходів в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" щодо створення молодіжних центрів у містах та районах, територіальних об'єднаних громадах Донецької області
(пункту 7 розділу II)