Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2019

м. Київ

N 3937

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2019 р. за N 989/33960

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 (Постанова N 220), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073 "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" (План N 1073-р), з метою виявлення проблем у роботі Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, пов'язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України - голову робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю Даневича М. В.

 

Міністр молоді та
спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний Секретар Громадської
Спілки "Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

В. Назаренко

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України 

В. Сушкевич 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
01 серпня 2019 року N 3937

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2019 р. за N 989/33960

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Мінмолодьспорті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Мінмолодьспорті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління (далі - оцінювання), проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, шляхом надання письмових відповідей на питання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

2. У разі відсутності керівників структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, з поважних причин оцінювання здійснюється їх заступниками.

3. Оцінювання складається із 17 загальних питань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління (далі - Перелік питань), який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, обирають одну з відповідей у кожному пункті Переліку питань, що відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурному підрозділі, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, та надають відповідь шляхом позначення відповідного знака (+).

"Так" - у разі позитивної відповіді чи повного виконання завдання, "ні" - у разі негативної відповіді чи невиконання завдання, "інше" - зазначити свій варіант відповіді.

5. Керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту щороку до 15 січня (за 2018 рік - до 16 вересня 2019 року) подають до Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - Укрцентр "Інваспорт") заповнені примірники Переліку питань з відповідями на питання NN 1, 7.

Додатково визначені керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту відповідають також на питання Переліку питань, а саме:

департамент молодіжної політики - на питання NN 2, 6;

департамент олімпійського спорту - на питання NN 2, 6;

департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту - на питання NN 2, 6;

департамент економіки та фінансів - на питання NN 2, 6;

управління стратегічного планування та комунікацій - на питання NN 2, 5;

юридичне управління - на питання NN 2, 6;

управління роботи з персоналом - на питання NN 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15;

відділ бухгалтерського обліку та звітності - на питання N 9;

відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури - на питання NN 2, 5, 6;

відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції - на питання NN 2, 6;

відділ взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації - на питання NN 2, 16;

відділ національно-патріотичного виховання - на питання NN 2, 5;

відділ господарського та інформаційно-технічного забезпечення - на питання NN 12, 13, 14, 17,

Відповіді на питання NN 7, 11, 12, 15 надаються тільки у разі наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю.

Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, до 15 січня подають до Укрцентру "Інваспорт" відповіді на питання NN 1, 7 - 17 Переліку питань.

Відповіді на питання NN 7, 11, 12, 15 Переліку питань надаються тільки у разі наявності у штаті працівників підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю.

6. Укрцентр "Інваспорт" до 01 лютого (за 2018 рік - до 20 вересня 2019 року) узагальнює отриману інформацію.

Структурний підрозділ Мінмолодьспорту, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, вважаються такими, в яких не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо виявлено хоча б одну відповідь "ні" або "інше".

7. Керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, або їх заступники персонально відповідають за достовірність викладених даних, які подають у заповнених відповідях на питання.

8. Укрцентр "Інваспорт" щороку до 20 лютого (за 2018 рік - до 27 вересня 2019 року) доповідає заступнику Міністра молоді та спорту України - голові робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю узагальнену інформацію щодо результатів оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю для подальшого обов'язкового врахування у роботі, а також для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

Заступник Міністра молоді
та спорту України

М. Даневич

 

Додаток
до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

1. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон) щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю?

 

 


Так

Ні

2. Чи дотримуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту права осіб з інвалідністю у розроблених Мінмолодьспортом проектах законів та інших нормативно-правових актів?

 

 


Так

Ні

3. Чи утворено в Мінмолодьспорті постійно діючу робочу групу щодо вирішення питань, які стосуються осіб з інвалідністю, із залученням до її складу представників громадських об'єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

 

 

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялися)

4. Чи визначено в Мінмолодьспорті посадових осіб, відповідальних за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, на рівні не нижче заступника керівника органу?

 

 


Так

Ні

5. Чи входять представники громадських об'єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, до складу колегії, громадської ради або інших консультативно-дорадчих органів Мінмолодьспорту?

 

 


Так

Ні

6. Чи дотримуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, щодо необхідності погодження розроблених Мінмолодьспортом проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, зі всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками відповідно до статусної діяльності?

 

 

 


Так

Ні

Інше

 

 

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялися)

7. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 5 Закону стосовно виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

 

 

(заповнюють за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

8. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору або у просуванні по службі, щодо звільнення за ініціативою адміністрації, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

 

 


Так

Ні

9. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини третьої статті 18 Закону стосовно звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю?

 

 


Так

Ні

10. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини першої статті 19 Закону стосовно виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників?

 

 


Так

Ні

11. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги абзацу сьомого статті 19 Закону стосовно реєстрації у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів згідно з Порядком реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 70?

 

 

 


Так

Ні

Інше

 

 

(заповнюються за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

12. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 25 Закону стосовно створення безпечних і нешкідливих для здоров'я умов праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю?

 

 

 


Так

Ні

Інше

 

 

(заповнюється за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

13. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини першої статті 26 Закону стосовно створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного оточення?

 

 


Так

Ні

14. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини шостої статті 30 Закону стосовно виділення біля адміністративної будівлі місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю?

 

 


Так

Ні

15. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини сьомої статті 6 Закону України "Про відпустки" щодо тривалості щорічної основної відпустки осіб з інвалідністю та частини першої статті 19 щодо надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи?

 

 

 


Так

Ні

Інше

 

 

(заповнюється за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

16. Чи доступна інформація на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту, підприємств, установ чи організацій, що належать до сфери його управління, для користувачів з порушеннями зору та слуху?

 

 


Так

Ні

17. Чи пристосовані бази даних, реєстри та програмне забезпечення для користувачів з порушенням зору?

 

 


Так

Ні

 

Заступник Міністра молоді
та спорту України

М. Даневич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали