Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2019 р. N 908

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
23 жовтня 2019 р. N 908

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:

кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 808 (Постанова N 808) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2680), які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду;

наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання з виробництва ветеринарних препаратів здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) у суб'єктів господарювання, віднесених до середнього та незначного ступенів ризику, не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства з виробництва ветеринарних препаратів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо таких суб'єктів господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 2 рази.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров'я людини (О1)

недотримання технологічних вимог щодо провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

смерть людини шкода, завдана здоров'ю людини

кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 808 (Постанова N 808) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2680), які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду (далі - Ліцензійні умови) наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

виробництво ветеринарного препарату, період виведення якого з організму тварини не гарантує безпечності відповідного харчового продукту тваринного походження

смерть людини шкода, завдана здоров'ю людини

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

виробництво ветеринарного препарату неналежної якості

загибель тварини шкода, завдана здоров'ю тварини моральна шкода, завдана споживачу продукції

кількість порушень вимог Ліцензійних умов (Постанова N 808) наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

виробництво ветеринарного препарату неналежної якості

збитки, завдані покупцю ветеринарного препарату збитки, завдані споживачу продукції

кількість порушень вимог Ліцензійних умов (Постанова N 808) наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

4. Інші суспільні інтереси (О6)

спалах масових хвороб тварин через застосування ветеринарного препарату неналежної якості

витрати державного бюджету на ліквідацію наслідків небезпечної події

кількість порушень вимог Ліцензійних умов (Постанова N 808) наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 808 (Постанова N 808) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2680), які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду

три і більше порушень

25

одне - два порушення

16

відсутні порушення

0

2. Наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

система забезпечення якості продукції не впроваджена і підтвердні документи відсутні

20

система забезпечення якості продукції не функціонує в повному обсязі, але підтвердні документи наявні

16

система забезпечення якості продукції впроваджена, але відсутні підтвердні документи

10

система забезпечення якості продукції впроваджена та функціонує в повному обсязі, підтвердні документи наявні

0
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали