Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації та департамент "Центр надання адміністративних послуг в м. Луцьку"

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.08.2019 р. N 459

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації та департамент "Центр надання адміністративних послуг в м. Луцьку"

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року N 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" (Перелік N 523-р):

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з видачі ліцензій, які надаються департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації та розроблені відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі ліцензій на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 10 вересня 2018 року N 600 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами Волинської обласної державної адміністрації безпосередньо та через ЦНАП" (Розпорядження N 600) у частині інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі ліцензій, які надаються Волинською обласною державною адміністрацією.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Т. в. о. голови

О. Киричук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги видачі ліцензії з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про теплопостачання";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4) Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308)

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, на виробничих об'єктах, що розташовані на території Волинської області, та якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченні споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %.

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

1. Заяви про отримання ліцензії за формою (додаток 1). 2. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 2).
3. Відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 3).
4. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби провадження господарської діяльності.
5. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
6. Копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорту на теплогенеруючі установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики).
7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно Ліцензійних умов, у двох екземплярах (додаток 4).

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку

XI.

Платність видачі ліцензії

відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01 січня 2019 року - 1921 грн, з 01 липня 2019 року - 2007 грн, з 01 грудня 2019 року - 2102 грн), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Отримувач: ГУК Волин. обл / Волинська. обл / 22010200; ЄДРПОУ - 38009371; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку - 899998; номер рахунку - 31418511003001; код класифікації доходів бюджету - 22010200.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу (розширення) ліцензії, є копія виданої банком квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
2. Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду (в разі встановлення підстави для залишення заяви без розгляду)

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

1. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

1. Розпорядження голови про видачу ліцензії.
2. Розпорядження голови про відмову у видачі ліцензії.

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії
(пункт 1 розділу IX)

__ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ__
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Здобувач ліцензії___________
                      (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_
           (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія,
                                                                         номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон __, факс __, електронна адреса ___
                                                                                                               (за наявності)

Ідентифікаційний код: ______
                                                                                                        (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику і має відмітку у паспорті)
_
                                                                           (для фізичної особи - підприємця)

 

Банківські реквізити _______
                                                                                      (N рахунку, найменування банку, МФО)

 

Просить видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з _
     (вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської                                       діяльності" (Закон N 222-VIII) з урахуванням вимог Закону України "Про теплопостачання")

Встановлена потужність заявлених виробничих об'єктів (Гкал/год): __

Назва та кількість областей України (ураховуючи місто Київ), на території яких розташовані виробничі об'єкти заявника:_______

Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу за минулий календарний рік (тис. Гкал на календарний рік) ____

Заявлений плановий річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу (тис. Гкал на календарний рік): __

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії (у разі, якщо здобувач ліцензії провадить (планує провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії) - ___ %.

Надана в заяві інформація - достовірна.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

__________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

________
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

__
(підпис здобувача ліцензії)

 

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії
(пункт 2 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії


(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

N з/п

Назва виробничого об'єкта, його місцезнаходження

Теплогенеруючі установки

тип

заводський та інвентарний номери

установлена теплова потужність обладнання*, Гкал/год

вид палива/енергії

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 


* заповнюється для всіх типів теплогенеруючих установок, у тому числі і для парових котлів

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

___
(посада керівника юридичної особи)

___
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії
(пункт 3 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

______
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

N з/п

Назва виробничого об'єкта, призначеного для виробництва теплової енергії, його місцезнаходження

Плановий обсяг виробництва теплової енергії, тис. Гкал

Фактичний обсяг виробництва теплової енергії за попередній рік, тис. Гкал

Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

S

S

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

___
(посада керівника юридичної особи)

___
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії
(пункт 7 розділу IX)

ОПИС

документів, що додаються до заяви N __ від ___________
на провадження господарської діяльності з                                        
__________
(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензуваннявидів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) з урахуванням вимог Закону України "Про теплопостачання")
від _______
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;прізвище, ім'я, по батькові,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів: _____

Документи здав:

_____
(підпис)


(ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

___________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище посадової особи)

"___" 20__ р. _____ год ______ хв

М. П. (за наявності)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про теплопостачання";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4) Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308)

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

теплові мережі суб'єктів господарювання розташовані на території Волинської області та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують менше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

1. Заяви про отримання ліцензії за формою (додаток 1).
2. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 2).
3. Відомості про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 3).
4. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
5. Схема теплових мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з транспортування теплової енергії із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, та приладів обліку, затверджена керівником суб'єкта господарювання.
6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з Ліцензійними умовами, у двох екземплярах (додаток 4)

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку.

XI.

Платність видачі ліцензії

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2019 року - 1921 грн, з 1 липня 2019 року - 2007 грн, з 1 грудня 2019 року - 2102 грн), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Отримувач: ГУК Волин. обл / Волинська. обл / 22010200; ЄДРПОУ - 38009371; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку - 899998; номер рахунку - 31418511003001; код класифікації доходів бюджету - 22010200.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу (розширення) ліцензії, є копія виданої банком квитанції, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
2. Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду (в разі встановлення підстави для залишення заяви без розгляду)

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

1. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

1. Розпорядження голови про видачу ліцензії.
2. Розпорядження голови про відмову у видачі ліцензії.

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(пункт 1 розділу IX)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Здобувач ліцензії__________
                  (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
 
_
                (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                  серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ____, факс __, електронна адреса _
                                                                                                                     (за наявності)

Ідентифікаційний код: _____
                                                                                                     (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) _____
                                                                                             (для фізичної особи - підприємця)

Банківські реквізити ________
                                                                                      (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Назва та кількість областей України (включаючи місто Київ), на території яких розташовані трубопроводи заявника: _____

Фактичний річний обсяг
транспортування теплової енергії _____ тис. Гкал на рік (за попередній календарний рік);

Плановий річний обсяг
транспортування теплової енергії _____ тис. Гкал на рік (на календарний рік);

з власних джерел теплової енергії _ тис. Гкал на рік;

на підставі договорів (попередніх договорів) щодо транспортування теплової енергії ___________ тис. Гкал на рік.

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії (у разі, якщо здобувач ліцензії провадить (планує провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії) - ___ %;

Надана в заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

__________
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

__
(підпис здобувача ліцензії)

 

___
прізвище, ім'я, по батькові

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(пункт 2 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

_________
(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця ліцензіата)

N з/п

Назва відокремленого підрозділу суб'єкта (у разі відсутності назва суб'єкта господарювання), його місцезнаходження

Протяжність теплових мереж*, м

Зовнішній діаметр трубопроводів*, мм

Кількість теплових пунктів

Документи, що підтверджують наявність трубопроводів та теплових пунктів у власності, користуванні або концесії

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Усього:

S

 

S

 


* групується за кожним діаметром, видом ізоляції та способом прокладки окремо.

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

______
(посада керівника юридичної особи)

_______
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(пункт 3 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

______
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

N з/п

Територія розташування теплових мереж*

Плановий обсяг транспортування теплової енергії, тис. Гкал

Фактичний обсяг транспортування теплової енергії, тис. Гкал

Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 


* вказується найменування адміністративно-територіальної одиниці (область, район, населений пункт), назва вулиць, номери будинків.

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

___
(посада керівника юридичної особи)

___
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(пункт 6 розділу IX)

ОПИС

документів, що додаються до заяви N _________ від ____
на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами від
_____
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів:

Документи здав:

_
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище представника суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

_________
(підпис)

_______
(ініціали та прізвище посадової особи органу ліцензування)

"___" 20__ р. _____ год______ хв

М. П. (за наявності)

Загальна кількість документів: ___________

Документи здав:

_
(підпис)

____
(ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

_________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище посадової особи)

"___" 20__ р. _____ год______ хв

М. П. (за наявності)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).
2. Закон України "Про теплопостачання".
3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
4. Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1. постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609).
2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308)

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

1. Види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню у триденний строк.
2. Які є чинними на день набрання чинності Законом України "Про ліцензувіання видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути переоформлені за заявою ліцензіата відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк. Підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

заява про переоформлення ліцензії (додаток). Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстави для переоформлення ліцензії.

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку.

XI.

Платність видачі ліцензії

безоплатно

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про переоформлення ліцензії тиждень.
2. При звуженні господарської діяльності протягом трьох робочих днів.

XIII.

Перелік підстав для відмови у переоформлені ліцензії

-

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

розпорядження голови про переоформлення ліцензії

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання копії розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

Додаток
до Ліцензійних умов на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(розділ IX)

Волинська обласна державна адміністрація
найменування органу ліцензування

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на безстрокову
(та/або звуженння господарської діяльності до)
(вказати вид господарської діяльності до якої звужена діяльність)

Ліцензіат______
__
     (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові                                                      фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
__
__

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця:___

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): __________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця):
__

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____

Строк дії ліцензії з _________ по _________

Орган, що видав ліцензію ___

Прошу відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) переоформити ліцензію на безстрокову
 
                                                                       (вказати вид господарської діяльності)

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Надана в заяві інформація - достовірна.

______
(підпис заявника)

 

___
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" 20__ р.

 

М. П. (за наявності)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі ліцензії на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про теплопостачання";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4. Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308)

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

Провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), на виробничих об'єктах, що розташовані на території Волинської області, та якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченні споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

1. Заяви про отримання ліцензії за формою (додаток 1). 2. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 2).
3. Відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 3).
4. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби провадження господарської діяльності.
5. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
6. Копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорта на теплогенеруючі установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики).
7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з Ліцензійними умовами, у двох екземплярах (додаток 4)

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку.

XI.

Платність видачі ліцензії

відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01 січня 2019 року - 1921 грн, з 01 липня 2019 року - 2007 грн, з 01 грудня 2019 року - 2102 грн), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Отримувач: ГУК Волин. обл / Волинська. обл / 22010200; ЄДРПОУ - 38009371; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку - 899998; номер рахунку- 31418511003001; код класифікації доходів бюджету - 22010200.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу (розширення) ліцензії, є копія виданої банком квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
2. Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду (в разі встановлення підстави для залишення заяви без розгляду)

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

1. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

1. Розпорядження голови про видачу ліцензії.
2. Розпорядження голови про відмову у видачі ліцензії.

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)
(пункт 1 розділу IX)

__ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ__
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Здобувач ліцензії__________
                   (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_
                (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                   серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ___________, факс __, електронна адреса _____
                                                                                                        (за наявності)

Ідентифікаційний код: _____
                                                                                                    (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику і має відмітку у паспорті) _
                                                                               (для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити _______
                                                                                (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з _
      (вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської                                        діяльності" (Закон N 222-VIII) з урахуванням вимог Закону України "Про теплопостачання")

Встановлена потужність заявлених виробничих об'єктів (Гкал/год): __

Назва та кількість областей України (ураховуючи місто Київ), на території яких розташовані виробничі об'єкти заявника: _______

Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу за минулий календарний рік (тис. Гкал на календарний рік) ____

Заявлений плановий річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу (тис. Гкал на календарний рік): __

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії (у разі, якщо здобувач ліцензії провадить (планує провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії) - ___ %;

Надана в заяві інформація - достовірна.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

__________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

__
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

___________
(підпис здобувача ліцензії)

 

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)
(пункт 2 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

_____
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва виробничого об'єкта, його місцезнаходження

Теплогенеруючі установки

тип

заводський та інвентарний номери

установлена теплова потужність обладнання*, Гкал/год

вид палива/енергії

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 


* заповнюється для всіх типів теплогенеруючих установок, у тому числі і для парових котлів

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

___
(посада керівника юридичної особи)

___
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)
(пункт 3 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

______
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва виробничого об'єкта, призначеного для виробництва теплової енергії, його місцезнаходження

Плановий обсяг виробництва теплової енергії, тис. Гкал

Фактичний обсяг виробництва теплової енергії за попередній рік, тис. Гкал

Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

S

S

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

___
(посада керівника юридичної особи)

_____
(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)
(пункт 7 розділу IX)

ОПИС

документів, що додаються до заяви N __ від ___________
на провадження господарської діяльності з                                           

(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензуваннявидів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) з урахуванням вимог Закону України "Про теплопостачання")
від __________
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів:

Документи здав:


(підпис)

___
(ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:


(підпис)

_________
(ініціали та прізвище посадової особи)

"___" 20__ р. _____ год ______ хв

М. П. (за наявності)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з переоформлення (в т. ч. на безстрокову) ліцензії: на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії); з виробництва теплової енергії виробленої на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).
2. Закон України "Про теплопостачання".
3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
4. Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609).
2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308).

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

Провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), на виробничих об'єктах, що розташовані на території Волинської області, та якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченні споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %.

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

1. Зернення суб'єкта господарювання:
1) підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
2) у разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину він подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності.
2. Звернення суб'єкта господарювання:
1) заява про переоформлення ліцензії (в т. ч. на безстрокову);
2) у разі звуження господарської діяльності - заява про звуження провадження виду господарської діяльності в частині виду господарської діяльності, до якої звузилось провадження цього виду господарської діяльності;
3) документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстави для переоформлення (звуження) ліцензії.

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

1. Заява про переоформлення ліцензії (в. ч. на безстрокову).
2. У разі звуження господарської діяльності - заява про звуження провадження виду господарської діяльності в частині виду господарської діяльності, до якої звузилось провадження цього виду господарської діяльності.
3. Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстави для переоформлення (звуження) ліцензії.

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку.

XI.

Платність видачі ліцензії

відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензувіання видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) переоформлення ліцензії є безоплатним

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Види господарської діяльності, провадження яких звужене, підлягають переоформленню у триденний строк безкоштовно.
2. Ліцензії, які є чинними на день набрання чинності цим Законом (Закон N 222-VIII) та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені облдержадміністрацією

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

-

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

розпорядження голови про видачу (переоформлення, звуження) ліцензії

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

процесу адміністративної послуги з видачі (розширення) ліцензії на виробництво теплової енергії
(крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

протягом 1 дня

2.

Формування дозвільної справи, занесення даних до реєстру

адміністратор ЦНАПу

В

протягом 1 дня

3.

Передача пакета документів заявника головному спеціалісту управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

адміністратор ЦНАПу

В

протягом 1 - 2-го дня

4.

Реєстрація заявки суб'єкта звернення в журналі реєстрації заявок та видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

в день подання

5.

Формування ліцензійної справи попередній розгляд, перевірка відповідності поданих документів ліцензійним умовам та підготовка проєкту рішення

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом 2-3-го робочого дня з дати надходження заяви

6.

Передача пакета документів начальникові управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації для ознайомлення

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

 

протягом 2- 3-го дня

7.

Розгляд документів, поданих заявником на засіданні ліцензійної комісії облдержадміністрації, та оформлення з протоколом про погодження щодо видачі або відмову у видачі ліцензії

члени ліцензійної комісії

П

протягом 3 - 7-го дня

8.

1) у разі негативного результату за п.6 - направлення листа з зауваженнями до Єдиного дозвільного офісу для доопрацювання;
2) у разі позитивного результату - підготовка документів на видачу ліцензії

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом 7 - 8-го дня

9.

Розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії

Волинська обласна державна адміністрація

З

протягом 10-ти робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії

10.

Внесення плати замовником за видачу, копію, дублікат ліцензії

ліцензіат

В

не пізніше 10-ти робочих днів з дня отримання повідомлення про видачу ліцензії

11.

Оформлення бланку ліцензії

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

не пізніше ніж три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

12.

Реєстрація ліцензії в журналі обліку заяв та видачі ліцензій та внесення даних до Ліцензійного реєстру

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом одного робочого дня з дня оформлення ліцензії

13.

Передача ліцензії адміністратору ЄДО

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом одного робочого дня

14.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

адміністратор ЦНАПу

В

протягом одного робочого дня

15.

Видача результату послуги

адміністратор ЦНАПу

В

з 14-го дня

Загальна кількість днів надання послуги -

14

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
процесу адміністративної послуги з видачі (переоформлення), відмови у видачі ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

протягом 1 дня

2.

Формування дозвільної справи, занесення даних до реєстру

адміністратор ЦНАПу

В

протягом 1 дня

3.

Передача пакету документів заявника головному спеціалісту управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

адміністратор ЦНАПу

В

протягом 1 - 2-го дня

4.

Реєстрація заяви суб'єкта звернення в журналі реєстрації заявок та видачі ліцензії

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖК облдержадміністрації

В

у день подання

5.

Формування ліцензійної справи попередній розгляд, перевірка відповідності поданих документів ліцензійним умовам та підготовка проекту рішення

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом 2 - 3-го робочого дня з дати надходження заяви

6.

Передача пакету документів заступникові директора департаменту - начальнику управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації для ознайомлення

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

 

протягом
2 - 3-го дня

7.

Розгляд документів, поданих заявником на засіданні ліцензійної комісії облдержадміністрації, та оформлення протоколом про погодження щодо видачі (переоформлення) або відмову у видачі ліцензії

члени ліцензійної комісії

П

протягом 3 - 7-го дня

8.

1) у разі негативного результату за п.6 - направлення листа з зауваженнями до Єдиного дозвільного офісу для доопрацювання;
2) у разі позитивного результату - підготовка документів на видачу ліцензії

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом 7 - 8-го дня

9.

розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії (переоформлення) або відмову

Волинська обласна державна адміністрація

З

протягом 10-ти робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії

10.

Внесення плати заявником за видачу (розширення) ліцензії

ліцензіат

В

не пізніше 10-ти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії

11.

Рішення про переоформлення ліцензії підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення (не більше 5-ти днів)

12.

Реєстрація ліцензії в журналі обліку заяв та видачі ліцензій та внесення даних до Ліцензійного реєстру

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення.

13.

Повідомлення про видачу (переоформлення) відмову у видачі ліцензії адміністратору ЄДО

головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації

В

протягом одного робочого дня, наступного за днем прийняття рішення

14.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

адміністратор ЦНАПу

В

протягом одного робочого дня

15.

Видача результату послуги

адміністратор ЦНАПу

В

з 14-го дня

Загальна кількість днів надання послуги -

14

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з переоформлення (звуження) ліцензії на централізоване водопостачання та/або водовідведення
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4) Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" (Постанова N 307).

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

Умови отримання адміністративної послуги

VII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

VIII.

Вичерпний перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява про переоформлення ліцензії (в. ч. на безстрокову);
2. У разі звуження господарської діяльності - заява про звуження провадження виду господарської діяльності, в частині виду господарської діяльності, до якої звузилось провадження цього виду господарської діяльності.
3. Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстави для переоформлення (звуження) ліцензії

IX.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку

X.

Платність (безоплатно) переоформлення ліцензії

відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензувіання видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) переоформлення ліцензії є безоплатним

XI.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Види господарської діяльності, провадження яких звужені, підлягають переоформленню, що здійснюється органом ліцензування у триденний строк безкоштовно.
2. Які є чинними на день набрання чинності цим Законом (Закон N 222-VIII) та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені облдержадміністрацією безкоштовно у тижневий строк

XII.

Перелік підстав для відмови у переоформлені ліцензії

-

XIII.

Результат надання адміністративної послуги

розпорядження голови про переоформлення ліцензії

XIV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про переоформлення ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

Волинська обласна державна адміністрація
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на безстрокову та/або звуженння господарської діяльності до
(вказати вид господарської діяльності до якої звужена діяльність)

Ліцензіат______
__
        (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                                          фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
__
 
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця: __

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): __________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця):
__

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:___________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ___

Строк дії ліцензії з _________ по _________

Орган, що видав ліцензію ___

Прошу відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) переоформити ліцензію на безстрокову
 __
                                                                          (вказати вид господарської діяльності)

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Надана в заяві інформація - достовірна.

______
(підпис заявника)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" 20__ р.

 

М. П. (За наявності)

 

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
(пункт 2 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

_
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

Централізоване водопостачання

назва відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання (у разі відсутності назви суб'єкта господарювання), що провадить діяльність з централізованого водопостачання, його місцезнаходження

потужність за номенклатурою
(тис. м3)

основне обладнання

кількість насосів відповідного підйому

кількість станцій знезалізнення або очистки

кількість резервуарів чистої води, місткість, м3

кількість водонапірних башт, місткість, м3

водопровідні мережі, м

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централізоване водовідведення

назва відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання (у разі відсутності назва суб'єкта господарювання), що провадить діяльність з централізованого водовідведення, його місцезнаходження

річні обсяги транспортування, тис. м3 рік

протяжність каналізаційних мереж (самоплинні/напірні колектори), м

кількість каналізаційних насосних станцій, їх місцезнаходження, обсяги їх перекачки у тис. м3 рік

кількість каналізаційних очисних споруд, їх місцезнаходження

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" 20__ р.

 

 

_______
(посада суб'єкта господарювання)

___
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
(пункт 3 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

___
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N з/п

Територія розташування системи централізованого водопостачання*

Плановий обсяг виробництва питної води

Плановий обсяг транспортування питної води

Плановий обсяг постачання питної води споживачам

Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

N з/п

Територія розташування системи централізованого водовідведення*

Плановий обсяг водовідведення

Місце та обсяг скиду стічної води (власний/переданий у мережі іншого суб'єкта господарювання)

Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Усього:

 

 


* вказується найменування адміністративно-територіальної одиниці (область, район, населений пункт), назва вулиць, номери будинків

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

_______
(посада керівника юридичної особи)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
(пункт 7 розділу IX)

ОПИС

документів, що додаються до заяви N _ від __________
на провадження __
(вид господарської діяльності)
від ___
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи-підприємця)

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів: ___

Документи здав:

______
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

___
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище посадової особи)

"___" 20__ р. _____ год ______ хв

 

М. П. (за наявності)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі ліцензії на централізоване водопостачання та/або водовідведення
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4) Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" (Постанова N 307).

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

1. Якщо системи централізованого водопостачання та/або водовідведення суб'єктів господарювання, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод), розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території Волинської області, сукупна чисельність населення яких становить менше ніж 100 тисяч осіб, обсяги реалізації послуг яких становить відповідно з централізованого водопостачання - менше ніж 300 тис. м3 на рік з централізованого водовідведення - менше 200 тис. м3 на рік;
2. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати ліцензійним умовам відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 N 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення".

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

1. Заяви про отримання ліцензії за формою (додаток 1).
2. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 2).
3. Відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 3).
4. Копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка має право здійснювати виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з відповідними акредитованими лабораторіями інших організацій.
5. Схема мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена керівником суб'єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку.
6. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з Ліцензійними умовами, у двох екземплярах (додаток 4)

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку.

XI.

Платність видачі ліцензії

відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01 січня 2019 року - 1921 грн, з 01 липня 2019 року - 2007 грн, з 01 грудня 2019 року - 2102 грн), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Отримувач: ГУК Волин. обл / Волинська. обл / 22010200; ЄДРПОУ - 38009371; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку - 899998; номер рахунку - 31418511003001; код класифікації доходів бюджету - 22010200.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу (розширення) ліцензії, є копія виданої банком квитанції, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії
2. Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду (в разі встановлення підстави для залишення заяви без розгляду).

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

1. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

1. Розпорядження голови про видачу ліцензії.
2. Розпорядження голови про відмову у видачі ліцензії.

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням.

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
(пункт 1 розділу IX)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Здобувач ліцензії__________
                  (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_
                            (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, дані про місце проживання,
                                                                         серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон , факс _, електронна адреса ______
                                                                                                         (за наявності)

Ідентифікаційний код: _____
                                                                                                        (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті - подається копія цієї відмітки)
_
                                                                                 (для фізичної особи - підприємця)

Банківські реквізити________
                                                                               (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з:
_
                                         (вказати вид господарської діяльності згідно зі статтею 7 Закону України                                                        "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII))

Кількість областей України (ураховуючи місто Київ), на території яких розташовані системи централізованого водопостачання та/або водовідведення здобувача ліцензії:
_

Фактичний річний (плановий календарний) обсяг реалізації діяльності з централізованого водопостачання (тис. м3 на рік):

Фактичний річний (плановий календарний) обсяг реалізації діяльності з централізованого водовідведення (тис. м3 на рік): ___

Сукупна чисельність населення становить _ тис. осіб.

Надана в заяві інформація - достовірна.

___
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

__
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

___________
(підпис здобувача ліцензії)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі ліцензії на постачання теплової енергії
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про теплопостачання";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4) Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308)

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб'єктів господарювання у разі, якщо суб'єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на території Волинської області та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал (включно), та/або при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують менше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

1. Заяви про отримання ліцензії за формою (додаток 1).
2. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2).
3. Відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3).
4. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
5. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно Ліцензійних умов, у двох екземплярах (додаток 4)

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку

XI.

Платність видачі ліцензії

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2019 року - 1921 грн, з 1 липня 2019 року - 2007 грн, з 1 грудня 2019 року - 2102 грн), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.
Отримувач: ГУК Волин. обл / Волинська. обл / 22010200; ЄДРПОУ - 38009371; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); код банку - 899998; номер рахунку - 31418511003001; код класифікації доходів бюджету - 22010200.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу (розширення) ліцензії, є копія виданої банком квитанції, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
2. Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду (в разі встановлення підстави для залишення заяви без розгляду).

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

1. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

1. Розпорядження голови про видачу ліцензії.
2. Розпорядження голови про відмову у видачі ліцензії.

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
(пункт 1 розділу IX)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Здобувач ліцензії__________
                  (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_
                   (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                       серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ___, факс __, електронна адреса __
                                                                                                       (за наявності)

Ідентифікаційний код: _____
                                                                                                        (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) ____
                                                                                              (для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити _______
                                                                                        (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Назва та кількість районів області, на території яких провадилась (провадитиметься) господарська діяльність з постачання теплової енергії:
_

Фактичний річний обсяг
постачання теплової енергії ____ тис. Гкал на рік (за попередній календарний рік);

Плановий річний обсяг
постачання теплової енергії _____ тис. Гкал на рік (на календарний рік);

з власних джерел виробництва теплової енергії _________ тис. Гкал на рік;

на підставі договору (договорів) купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (теплогенеруючими організаціями), у разі, якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією _ Гкал на рік.

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії - ___ %;

Надана в заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

_____
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

 

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

__________
(підпис здобувача ліцензії)

 

___
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії
(пункт 2 розділу IX)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

1. Інформація про наявність власного вебсайту: ________
                                                                                                                              (вказати електронну адресу вебсайту)

 

2. Засоби комунікації зі споживачами: ____
                                                                                                       (вказати номер телефону для звернення споживачів)

 

_
                             (вказати електронну скриньку для прийому електронних повідомлень від споживачів)

"___" 20__ р.

 

 

 

 

 

________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

___
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії
(пункт 3 розділу ІХ)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

N з/п

Категорія споживачів із зазначенням області, ураховуючи місто Київ*

Фактичні обсяги постачання за попередній календарний рік (тис. Гкал)

Планові обсяги постачання на календарний рік (тис. Гкал)

Кількість споживачів відповідної категорії, забезпечених приладами обліку / процентне співвідношення до загальної кількості

1

2

3

4

5

 

Бюджетні установи
(з розбивкою по районах):

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Населення
(з розбивкою по районах):

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Релігійні організації
(з розбивкою по районах):

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Інші споживачі
(з розбивкою по районах):

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Усього

 

 

 


* вказується найменування кожної адміністративно-територіальної одиниці (область, м. Київ), де провадитиметься господарська діяльність з постачання теплової енергії

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

_________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

___
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії
(пункт 5 розділу IX)

ОПИС

документів, що додаються до заяви N __ від ___________
на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії від
________
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я по батькові,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи-підприємця)

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів: ____

Документи здав:

_
(підпис)

__
(ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

___________
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище посадової особи)

"___" 20__ р. _____ год ______ хв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15 серпня 2019 року N 459

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з переоформлення ліцензії (безстрокової) на постачання теплової енергії
(назва адміністративної послуги)

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування органу ліцензування)

I.

Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

II.

Місцезнаходження

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35

III.

Інформація щодо графіка роботи Департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

Понеділок, середа: 08.00 - 16.00
Вівторок : 09.00 - 20.00
Четвер: 09.00 - 20.00
П'ятниця: 08.00 - 15.00
Субота: 09.00 - 13.00
Неділя: вихідний

IV.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт департаменту "ЦНАП у м. Луцьку"

777 888
E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

V.

Телефон/факс, адреса електронної пошти органу, який надає (анульовує) ліцензії

E-mail: zhytlo@gukb.voladm.gov.ua
тел. 778 218
м. Луцьк, майдан Київський, 9

VI. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача ліцензії

1.

Закони України (назва, частина, стаття)

1) Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
2) Закон України "Про теплопостачання";
3) Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
4. Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

1) постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609);
2) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308)

3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.01.2019 N 31 "Положення про Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція)" (Розпорядження N 31)

VII. Умови отримання адміністративної послуги

1. Види господарської діяльності яких звужені, підлягають переоформленню у триденний строк.
2. Які є чинними на день набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені безкоштовно у тижневий строк. Підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

VIII.

Підстава для отримання адміністративної послуги

звернення суб'єкта господарювання

IX.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії

заява про переоформлення ліцензії (додаток). Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстави для переоформлення ліцензії

X.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

нарочно, поштовим відправленням з описом вкладання, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів звя'зку

XI.

Платність видачі ліцензії

безоплатно

XII.

Строк, протягом якого видається адміністративна послуга

1. Строк прийняття рішення про переоформлення ліцензії тиждень.
2. При звуженні господарської діяльності протягом трьох робочих днів.

XIII.

Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії

-

XIV.

Результат надання адміністративної послуги

розпорядження голови про переоформлення ліцензії

XV.

Способи отримання відповіді (результату)

надання розпорядження про видачу (відмову у видачі) ліцензії здійснюється особисто державним адміністратором або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням

 

Додаток 1
До Ліцензійних умов з постачання теплової енергії
(розділ IX)

Волинська обласна державна адміністрація
найменування органу ліцензування

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на безстрокову
(та/або звуженння господарської діяльності до)
(вказати вид господарської діяльності до якої звужена діяльність)

Ліцензіат______
__
        (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                                           фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
__
__

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця:
__

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): __________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця):
__

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____

Строк дії ліцензії з _________ по _________

Орган, що видав ліцензію ___

Прошу відповідно до статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) переоформити ліцензію на безстрокову
__
                                                                            (вказати вид господарської діяльності)

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Надана в заяві інформація - достовірна.

______
(підпис заявника)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" 20__ р.

 

М. П. (за наявності)

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали