Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації" та Інструкції щодо її заповнення

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015

м. Київ

N 351

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2015 р. за N 440/26885

Про затвердження форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про державну статистику" та пункту 28 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації".

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні щороку до 15 березня за минулий рік.

3. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствам, сервісним центрам забезпечити:

1) збір, обробку та узагальнення інформації за формою N 7;

2) подання щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальненої інформації за формою N 7 в установлений строк до Фонду соціального захисту інвалідів, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити подання зведеної інформації за формою N 7 в установлений строк до Міністерства соціальної політики України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року N 511 "Про затвердження форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації" та Інструкції щодо її заповнення" (Форма N 511), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1514/24046.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В. В.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

 

 

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації
за ___ 20__ рік
(звітний період)
по ________

Подають:

Строк подання

Форма N 7
(місячна, квартальна, річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсоцполітики України
31 березня 2015 року N 351
за погодженням з Державною службою статистики України

Структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міста Києва) рад - структурним підрозділам соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Щокварталу до 10 числа наступного періоду

Структурні підрозділи соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, сервісні центри - Фонду соціального захисту інвалідів

Щокварталу до 20 числа наступного періоду

Фонд соціального захисту інвалідів - Міністерству соціальної політики України узагальнений звіт по Україні та регіонах

Щокварталу до 30 числа наступного періоду

Структурні підрозділи соціального захисту населення обласних та Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - головним управлінням статистики в областях та місті Києві

Щороку до 01 лютого

Фонд соціального захисту інвалідів - Міністерству соціальної політики України узагальнений звіт по Україні та регіонах

Щороку до 20 лютого

Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України узагальнений звіт по Україні та регіонах

Щороку до 15 березня

Респондент: ____

Найменування: _

Місцезнаходження: _________
___
___
                                  (поштовий індекс, область / м. Київ, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Розділ I. Загальна кількість інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які перебувають на обліку для забезпечення та мають у користуванні технічні та інші засоби реабілітації

(осіб)

N з/п

Категорія осіб

Номер рядка

Кількість осіб, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду

Кількість осіб, які звернулися вперше у звітному періоді

Кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді

Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі особи, які забезпечені ТЗР (усього) на кінець звітного періоду

усього

з них:

з причини смерті

з інших причин

 

А

1

2

3

4

5

6

7

1

Інваліди війни

01

 

 

 

 

 

 

2

Інваліди від загального захворювання

02

 

 

 

 

 

 

3

Інваліди з дитинства

03

 

 

 

 

 

 

4

Діти-інваліди

04

 

 

 

 

 

 

5

Інваліди-чорнобильці

05

 

 

 

 

 

 

6

Діти до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату

06

 

 

 

 

 

 

7

Інваліди внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру

07

 

 

 

 

 

 

8

Особи похилого віку

08

 

 

 

 

 

 

9

Інші категорії

09

 

 

 

 

 

 

10

Учасники АТО

10

 

 

 

 

 

 

 

з них (рядки 01 - 09):

 

 

 

 

 

 

 

11

Внутрішньопереміщені особи

11

 

 

 

 

 

 

12

Усього

12

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Кількість технічних та інших засобів реабілітації, необхідних для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб

N з/п

Категорія осіб

Номер рядка

Кіль-
кість осіб, які потре-
бува-
ли забез-
печен-
ня ТЗР у звіт-
ному періоді

Кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць

Кількість технічних засобів реабілітації, одиниць

усьо-
го

з них:

усьо-
го

з них:

систе-
ма ортезів на хребет

систе-
ма ортезів на верхні кінців-
ки

систе-
ма орте-
зів на нижні кінців-
ки

систе-
ма проте-
зів верхніх кінці-
вок

систе-
ма проте-
зів нижніх кінці-
вок

проте-
зи молоч-
ної залози

ортопе-
дичне взуття

чохли для кукс верх-
ніх та нижніх кінці-
вок

допо-
міжні засоби для особис-
того догляду та захисту, крім поду-
шок проти-
пролеж-
невих та чохлів на крісла колісні

допо-
міжні засоби для особис-
того догляду та захисту (подуш-
ки проти-
пролеж-
неві, чохли на крісла колісні)

допо-
міжні засоби для особис-
тої гігієни

засоби для ходін-
ня, керо-
вані однією рукою

засоби для ходін-
ня, керо-
вані обома руками

крісла колісні, у тому числі за індиві-
дуаль-
ним замов-
ленням

допо-
міжні засоби для перемі-
щення або перено-
су

допо-
міжні засоби для під-
йому

меблі

осна-
щен-
ня

спеці-
альні засоби для орієнту-
вання, спілку-
вання та обміну інформа-
цією

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Інваліди війни

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інваліди від загаль-
ного захворю-
вання

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інваліди з дитинства

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Діти-
інваліди

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інваліди-
чорно-
бильці

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Діти до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-
рухового апарату

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інваліди внаслідок трудового каліцтва невироб-
ничого характеру

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Особи похилого віку

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Інші категорії

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Учасники АТО

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них (рядки 01 - 09):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Внут-
рішньо-
перемі-
щені особи

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Усього

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Надходження та видача технічних засобів реабілітації

(одиниць)

N групи

Найменування ТЗР

Номер рядка

Залишки ТЗР на початок звітного періоду

Кількість ТЗР, які надійшли/повернуті з початку звітного періоду

Кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду

Списані ТЗР, у тому числі передані до пунктів прокату

Залишки ТЗР на кінець звітного періоду

поставлені (виготовлені)

повернуті

за кошти державного бюджету

за кошти інших джерел фінансування

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту

01

 

 

 

 

 

 

 

 

Чохли на крісла колісні (ОД.1.10)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Подушки протипролежневі (ОД.1.11)

03

 

 

 

 

 

 

 

2

Допоміжні засоби для особистої гігієни

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла-стільці (на колесах і без них) (ОД.3.1)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидіння (надставки) на унітаз (ОД.3.2)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидіння для ванни, сидіння для душу (ОД.4.1)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

Східці, підставки для ванни (ОД.4.2)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

Табурети, сидіння (стільці) (ОД.4.3)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

Умивальники (ОД.4.4)

10

 

 

 

 

 

 

 

3

Засоби для ходіння, керовані однією рукою

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Палиці (у тому числі палиці тактильні) (ОР.1.1)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Палиці з трьома або більше ніжками (ОР.1.2)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиці ліктьові (ОР.1.3)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиці з опорою на передпліччя (ОР.1.4)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Милиці пахові (ОР.1.5)

16

 

 

 

 

 

 

 

4

Засоби для ходіння, керовані обома руками

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки-рамки (ОР.2.1)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки на колесах (ОР.2.2)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки-стільці (ОР.2.3)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунки-столи (ОР.2.4)

21

 

 

 

 

 

 

 

5

Крісла колісні

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою (КК.1)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс (КК.2)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс (КК.3)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса (КК.4.1.1)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса (КК.4.2.1)

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом) (КК.0)

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса (КК.8.1)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні) (КК.8.2)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса (КК.9.1)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні) (КК.9.2)

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошки для пересування (коляски малогабаритні) (ЗП.1)

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Триколісні велосипеди (ЗП.2)

34

 

 

 

 

 

 

 

6

Допоміжні засоби для переміщення або переносу

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотузкові сходи (ОР.3.2)

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошики (стільці) для перенесення (ОР.3.3)

37

 

 

 

 

 

 

 

7

Допоміжні засоби для підйому

38

 

 

 

 

 

 

 

8

Меблі

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) (МО.1.1)

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) (МО.1.2)

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліжка (МО.1.3)

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Стінки шведські (МО.1.4)

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Матраци протипролежневі (МО.1.5)

44

 

 

 

 

 

 

 

9

Оснащення

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримуючі пристрої (МО.2.1)

46

 

 

 

 

 

 

 

10

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобільні телефони для письмового спілкування

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудіоплеєри

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктофони

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Годинники механічні

51

 

 

 

 

 

 

 

 

Годинники електронні

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

53

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Кількість технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечено інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб

N з/п

Категорія осіб

Номер рядка

Кіль-
кість осіб, яких забезпе-
чено у звітному періоді

Кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць

Кількість виданих технічних засобів реабілітації, одиниць

усьо-
го

з них:

усьо-
го

з них:

сис-
тема орте-
зів на хре-
бет

сис-
тема орте-
зів на верхні кінці-
вки

сис-
тема орте-
зів на нижні кінці-
вки

сис-
тема проте-
зів верхніх кінці-
вок

сис-
тема проте-
зів нижніх кінці-
вок

протези молоч-
ної залози

орто-
педичне взуття

чохли для кукс верх-
ніх та нижніх кінці-
вок

допо-
міжні засоби для особис-
того догляду та захисту, крім поду-
шок проти-
пролеж-
невих та чохлів на крісла колісні

допо-
міжні засоби для особис-
того догляду та захисту (подуш-
ки проти-
пролеж-
неві, чохли на крісла колісні)

допо-
міжні засоби для особис-
тої гігієни

засоби для ходін-
ня, керо-
вані однією рукою

засоби для ходін-
ня, керо-
вані обома руками

крісла колісні, у тому числі за інди-
віду-
альним замов-
лен-
ням

допо-
міжні засоби для перемі-
щення або пере-
носу

допо-
міжні засоби для під-
йому

меблі

осна-
щення

спеці-
альні засоби для орієнту-
вання, спілку-
вання та обміну інформа-
цією

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Інваліди війни

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інваліди від загального захво-
рювання

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інваліди з дитинства

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Діти-
інваліди

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інваліди-
чорно-
бильці

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Діти до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-
рухового апарату

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інваліди внаслідок трудового каліцтва невиробни-
чого характеру

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Особи похилого віку

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Інші категорії

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Учасники АТО

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них (рядки 01 - 09):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Внут-
рішньо-
переміщені особи

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Усього

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Керівник

_______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

Виконавець

_
(П. І. Б.)

 

Телефон ____       Факс ______       Електронна пошта ___

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 березня 2015 року N 351

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2015 р. за N 440/26885

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 7 "Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації" (далі - Звіт) та розроблена відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321).

2. Структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад подають Звіт щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, структурним підрозділам соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Структурні підрозділи соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, сервісні центри подають Звіт щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, Фонду соціального захисту інвалідів.

4. Фонд соціального захисту інвалідів щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Міністерству соціальної політики України узагальнений Звіт по Україні та регіонах.

5. Структурні підрозділи соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт щороку до 01 лютого головним управлінням статистики в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Фонд соціального захисту інвалідів щороку до 20 лютого подає Міністерству соціальної політики України узагальнений Звіт по Україні та регіонах.

7. Міністерство соціальної політики України щороку до 15 березня подає Державній службі статистики України узагальнений Звіт по Україні та регіонах.

8. Підприємства та сервісні центри заповнюють розділ III та графи 3 - 11 розділу IV Звіту.

9. Звіт складається за наростаючим підсумком та має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефону, факсу та адреси електронної пошти.

II. Заповнення розділу I "Загальна кількість інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які перебувають на обліку для забезпечення та мають у користуванні технічні та інші засоби реабілітації"

1. У графах 2 - 7 вказують інформацію про загальну кількість осіб, які перебували на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР), у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду:

у графі 2 вказують кількість осіб, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду;

дані графи 2 на початок року (станом на 01 січня 20__ року) мають відповідати даним графи 7 на кінець попереднього звітного року за всіма рядками;

у графі 3 вказують кількість осіб, які звернулися вперше у звітному періоді;

у графах 4 - 6 вказують кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді;

у графі 4 вказують загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді;

графа 4 = сумі граф 5 та 6 за всіма рядками;

у графі 5 вказують загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді з причин смерті;

у графі 6 вказують загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді з інших причин.

2. У рядках 1 - 11 за відповідними графами вказують категорії осіб, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду:

у рядку 1 вказують кількість інвалідів війни;

у рядку 2 вказують кількість інвалідів від загального захворювання;

у рядку 3 вказують кількість інвалідів з дитинства;

у рядку 4 вказують кількість дітей-інвалідів;

у рядку 5 вказують кількість інвалідів-чорнобильців;

у рядку 6 вказують кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 вказують кількість інвалідів внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру;

у рядку 8 вказують кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 вказують кількість жінок після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, а також кількість ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони;

у рядку 10 вказують кількість постраждалих внаслідок антитерористичної операції (абзац дванадцятий пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321));

у рядку 11 вказують кількість осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції.

3. Рядок 12 є підсумком рядків 1 - 10 за відповідними графами.

III. Заповнення розділу II "Кількість технічних та інших засобів реабілітації, необхідних для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення"

1. У графі 2 вказують кількість осіб, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді.

2. У графах 3 - 12 вказують кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 3 вказують загальну кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

графа 3 = сумі граф 4 - 12 за всіма рядками;

у графі 4 вказують інформацію про системи ортезів на хребет;

у графі 5 вказують інформацію про системи ортезів на верхні кінцівки;

у графі 6 вказують інформацію про системи ортезів на нижні кінцівки;

у графі 7 вказують інформацію про системи протезів верхніх кінцівок;

у графі 8 вказують інформацію про системи протезів нижніх кінцівок;

у графі 9 вказують інформацію про протези молочної залози;

у графі 10 вказують інформацію про ортопедичне взуття;

у графі 11 вказують інформацію про чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

у графі 12 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, крім подушок протипролежневих та чохлів на крісла колісні;

графа 2 розділу II не дорівнює графі 7 розділу I: дані графи 2 розділу II є меншими даних графи 7 розділу I за всіма рядками.

3. У графах 13 - 23 вказують кількість технічних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 13 вказують загальну кількість технічних засобів реабілітації, одиниць:

графа 13 = сумі граф 14 - 23 за всіма рядками;

у графі 14 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (подушки протипролежневі, чохли на крісла колісні);

у графі 15 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистої гігієни;

у графі 16 вказують інформацію про засоби для ходіння, керовані однією рукою;

у графі 17 вказують інформацію про засоби для ходіння, керовані обома руками;

у графі 18 вказують інформацію про крісла колісні, у тому числі за індивідуальним замовленням;

у графі 19 вказують інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу;

у графі 20 вказують інформацію про допоміжні засоби для підйому;

у графі 21 вказують інформацію про меблі;

у графі 22 вказують інформацію про оснащення;

у графі 23 вказують інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

4. У рядках 1 - 11 графи 2 вказують кількість категорій осіб, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді; у рядках 1 - 11 граф 3 - 23 вказують кількість ТЗР, необхідних для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, у тому числі видані ТЗР у звітному періоді:

у рядку 1 вказують кількість інвалідів війни;

у рядку 2 вказують кількість інвалідів від загального захворювання;

у рядку 3 вказують кількість інвалідів з дитинства;

у рядку 4 вказують кількість дітей-інвалідів;

у рядку 5 вказують кількість інвалідів-чорнобильців;

у рядку 6 вказують кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 вказують кількість інвалідів внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру;

у рядку 8 вказують кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 вказують кількість жінок після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, а також кількість ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони;

у рядку 10 вказують кількість постраждалих внаслідок антитерористичної операції (абзац дванадцятий пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321));

у рядку 11 вказують кількість осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції.

5. Рядок 12 є підсумком рядків 1 - 10 за відповідними графами.

IV. Заповнення розділу III "Надходження та видача технічних засобів реабілітації"

1. У графі 2 вказують інформацію про залишки на початок звітного періоду; дані графи 2 на початок звітного періоду мають відповідати даним графи 8 на кінець попереднього звітного періоду за всіма рядками.

2. У графах 3, 4 вказують інформацію про кількість ТЗР, які надійшли/повернуті з початку звітного періоду:

у графі 3 вказують інформацію про поставлені (виготовлені) ТЗР;

у графі 4 вказують інформацію про повернуті ТЗР.

3. У графах 5, 6 вказують інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду:

у графі 5 вказують інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду за кошти державного бюджету;

у графі 6 вказують інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду за кошти інших джерел фінансування.

4. У графі 7 вказують інформацію про списані ТЗР, у тому числі передані до пунктів прокату.

5. У графі 8 вказують інформацію про залишки ТЗР на кінець звітного періоду.

6. У рядках 01 - 54 вказують ТЗР, якими забезпечено інвалідів та інших осіб відповідно до груп NN 1 - 10 форми звітності за відповідними графами:

у рядку 01 (група N 1) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, що є підсумком рядків 02 - 03:

02 - чохли на крісла колісні (ОД.1.10);

03 - подушки протипролежневі (ОД.1.11);

у рядку 04 (група N 2) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість допоміжних засобів для особистої гігієни, що є підсумком рядків 05 - 10 за всіма графами:

05 - крісла-стільці (на колесах і без них) (ОД.3.1);

06 - сидіння (надставки) на унітаз (ОД.3.2);

07 - сидіння для ванни, сидіння для душу (ОД.4.1);

08 - східці, підставки для ванни (ОД.4.2);

09 - табурети, сидіння (стільці) (ОД.4.3);

10 - умивальники (ОД.4.4);

у рядку 11 (група N 3) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість засобів для ходіння, керовані однією рукою, що є підсумком рядків 12 - 16 за всіма графами:

12 - палиці (у тому числі палиці тактильні) (ОР.1.1);

13 - палиці з трьома або більше ніжками (ОР.1.2);

14 - милиці ліктьові (ОР.1.3);

15 - милиці з опорою на передпліччя (ОР.1.4);

16 - милиці пахові (ОР.1.5);

у рядку 17 (група N 4) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість засобів для ходіння, керованих обома руками, що є підсумком рядків 18 - 21 за всіма графами:

18 - ходунки-рамки (ОР.2.1);

19 - ходунки на колесах (ОР.2.2);

20 - ходунки-стільці (ОР.2.3);

21 - ходунки-столи (ОР.2.4);

у рядку 22 (група N 5) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість крісел колісних, що є підсумком рядків 23 - 34 за всіма графами:

23 - крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою (КК.1);

24 - крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс (КК.2);

25 - крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс (КК.3);

26 - крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса (КК.4.1.1);

27 - крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса (КК.4.2.1);

28 - крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом) (КК.0);

29 - крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса (КК.8.1);

30 - крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні) (КК.8.2);

31 - крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса (КК.9.1);

32 - крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні) (КК.9.2);

33 - дошки для пересування (коляски малогабаритні) (ЗП.1);

34 - триколісні велосипеди (ЗП.2);

у рядку 35 (група N 6) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу, що є підсумком рядків 36 - 37 за всіма графами:

36 - мотузкові сходи (ОР.3.2);

37 - кошики (стільці) для переносу (ОР.3.3);

у рядку 38 (група N 7) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість допоміжних засобів для підйому;

у рядку 39 (група N 8) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість меблів, що є підсумком рядків 40 - 44 за всіма графами:

40 - столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) (МО.1.1);

41 - меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) (МО.1.2);

42 - ліжка (МО.1.3);

43 - стінки шведські (МО.1.4);

44 - матраци протипролежневі (МО.1.5);

у рядку 45 (група N 9) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про кількість оснащення, що є підсумком рядка 46:

46 - підтримуючі пристрої (МО.2.1);

у рядку 47 (група N 10) відповідно до граф 2 - 8 вказують інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, що є підсумком рядків 48 - 52 за всіма графами:

48 - мобільні телефони для письмового спілкування;

49 - аудіоплеєри;

50 - диктофони;

51 - годинники механічні;

52 - годинники електронні.

Рядок 53 відповідно до граф 2 - 8 є підсумком рядків 01, 04, 11, 17, 22, 35, 38, 39, 45, 47 (групи NN 1 - 10) за всіма графами.

V. Заповнення розділу IV "Кількість технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечено інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб"

1. У графі 2 вказують кількість осіб, яких забезпечено ТЗР у звітному періоді.

2. У графах 3 - 12 вказують кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 3 вказують загальну кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

графа 3 = сумі граф 4 - 12 за всіма рядками;

у графі 4 вказують інформацію про системи ортезів на хребет;

у графі 5 вказують інформацію про системи ортезів на верхні кінцівки;

у графі 6 вказують інформацію про системи ортезів на нижні кінцівки;

у графі 7 вказують інформацію про системи протезів верхніх кінцівок;

у графі 8 вказують інформацію про системи протезів нижніх кінцівок;

у графі 9 вказують інформацію про протези молочної залози;

у графі 10 вказують інформацію про ортопедичне взуття;

у графі 11 вказують інформацію про чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

у графі 12 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, крім подушок протипролежневих та чохлів на крісла колісні.

Графа 2 розділу IV не дорівнює графі 7 розділу I: дані графи 2 розділу IV є меншими даних графи 7 розділу I за всіма рядками.

3. У графах 13 - 23 вказують кількість виданих технічних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 13 вказують загальну кількість виданих технічних засобів реабілітації:

графа 13 = сумі граф 14 - 23 за всіма рядками;

у графі 14 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (подушки протипролежневі, чохли на крісла колісні);

у графі 15 вказують інформацію про допоміжні засоби для особистої гігієни;

у графі 16 вказують інформацію про засоби для ходіння, керовані однією рукою;

у графі 17 вказують інформацію про засоби для ходіння, керовані обома руками;

у графі 18 вказують інформацію про крісла колісні, у тому числі за індивідуальним замовленням;

у графі 19 вказують інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу;

у графі 20 вказують інформацію про допоміжні засоби для підйому;

у графі 21 вказують інформацію про меблі;

у графі 22 вказують інформацію про оснащення;

у графі 23 вказують інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

4. У рядках 1 - 11 графи 2 вказують кількість категорій осіб, які забезпечені ТЗР у звітному періоді; у рядках 1 - 11 граф 3 - 23 вказують кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць, та кількість виданих ТЗР, одиниць:

у рядку 1 вказують кількість інвалідів війни;

у рядку 2 вказують кількість інвалідів від загального захворювання;

у рядку 3 вказують кількість інвалідів з дитинства;

у рядку 4 вказують кількість дітей-інвалідів;

у рядку 5 вказують кількість інвалідів-чорнобильців;

у рядку 6 вказують кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 вказують кількість інвалідів внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру;

у рядку 8 вказують кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 вказують кількість жінок після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, а також кількість ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони;

у рядку 10 вказують кількість постраждалих внаслідок антитерористичної операції (абзац дванадцятий пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321));

у рядку 11 вказують кількість осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції.

5. Рядок 12 є підсумком рядків 1 - 10 за відповідними графами.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали