Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2015

м. Київ

N 897

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2015 р. за N 1415/27860

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України:

від 16 грудня 2013 року N 810 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи" (Порядок N 810), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 212/24989;

від 30 грудня 2013 року N 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства" (Декларація N 872), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 103/24880;

від 27 січня 2014 року N 84 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика" (Форма N 84), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за N 284/25061;

від 06 лютого 2014 року N 121 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2014 року за N 296/25073.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2013 року N 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток" (Форма N 39), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за N 215/22747.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

І. Пашко

 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 жовтня 2015 року N 897

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємств

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

2

Звітний (податковий) період 20__ року


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


3

Звітний (податковий) період, що уточнюється
20___ року


 

 

I квартал


 

 

Півріччя


 

 

Три квартали


 

 

Рік


4

Платник: _
                                              (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)
    _____
_________
_________

 

5

Код за ЄДРПОУ1

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД (Наказ N 457))

 

 

 

 

 

6

Податкова адреса
_
_
_
_

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моб. тел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

7

Повне найменування
нерезидента ________
_______
Місцезнаходження
нерезидента ________
_______

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу (Наказ N 426), українською мовою)

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу (Наказ N 426))

 

 

 

8

_________
_________
(найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)

9

Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:

 

виробника сільськогосподарської продукції

 

банку

 

страховика

 

суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри, крім азартних ігор з використанням гральних автоматів

 

суб'єкта, що провадить діяльність з випуску та проведення лотерей або азартні ігри з використанням гральних автоматів

 

підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою

 

постійного представництва нерезидента

 

 

платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

 

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

 

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

04

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05) х ____2 / 100)

06

 

Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07

 

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

07.1

 

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1) х ____3 / 100)

08

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей

09

 

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____4 / 100)

10

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

 

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____4 / 100)

12

 

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

 

Сума виплачених виплат гравцю

14

 

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____5 / 100)

15

 

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

18

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)7

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)7

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

24

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)7

25

 

Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств8

Авансовий внесок ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - ((позитивне значення) рядок 16.3 - рядок 16.3.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) / 12), що підлягатиме сплаті щомісяця9

26

 

Виправлення помилок10

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

28

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

29

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

30

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

31

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів10

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

32

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

33

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 33 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

34

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

35

 

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств10

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 26 - рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 34 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

36

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 35 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

37

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 36 таблиці 2 додатка ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

38

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

39

 

Наявність додатків11

АВ

ЗП

ПН

ТЦ12

ВП

РІ

ПЗ

АМ

ЦП

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наявність доповнення13

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)

 

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Додатки на ___ арк.

Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності14

Форма N 1 "Баланс" (Наказ N 73)

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" (Наказ N 73)

Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (Наказ N 73)

Форма N 4 "Звіт про власний капітал" (Наказ N 73)

Форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Форма N 6 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Форма N 7 "Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

 

 

 

 

 

 

 

Наявність рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці

 

 

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта16

 

__
(підпис)

 

______
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта16

 

 

(підпис)

 

 
___
(ініціали та прізвище)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 


1 Платники податку, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

4 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

6 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

7 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20, 23) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

8 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за рік (крім виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень).

9 У декларації за звітний період 2015 року при розрахунку значення рядка 26 декларації також враховується у зменшення сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку за підсумками 2014 року.

10 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

11 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій проставляється кількість поданих додатків "ПН" до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

12 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

13 Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.

14 У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

15 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України.

16 Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

  

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток АВ
до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

 


Звітний (податковий) період 20___ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

 

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

 

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.2

 

сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

1.3

 

сума дивідендів, що виплачена материнською компанією

1.4

 

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до статті 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

1.5

 

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 + рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств))1

2

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

3

 

Сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році

4

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 3 - рядок 4 додатка АВ), але не більше значення рядка 2 додатка АВ

5

 

Сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ х ____2 / 100) (переноситься в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

6

 


1 Заповнюється у разі, якщо грошове(і) зобов'язання з податку на прибуток, нараховане(і) за звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, погашене(і). Якщо дивіденди виплачуються одразу за декілька років, сума перевищення обчислюється за формулою окремо по кожному року та у рядку 2 цього додатка проставляється сума позитивних значень відповідних перевищень.

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

___________
(підпис)
М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
___________
(підпис)

 
________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ЗП
до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

 


Звітний (податковий) період 20___ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Зменшення нарахованої суми податку

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.2 + рядок 16.3.1 додатка ЗП)

16

 

Сума нарахованого щомісячного авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 9 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 57.1 статті 57 розділу II Податкового кодексу України)1

16.1

 

Сума нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII Податкового кодексу України щодо об'єктів нежитлової нерухомості (пункт 137.5 статті 137 розділу III Податкового кодексу України) (не більше позитивного значення ((рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) - (рядок 16.1 додатка ЗП)))

16.2

 

Сума нарахованих та сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (пункт 57.11 статті 57 розділу II Податкового кодексу України), у тому числі:

16.3

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (не більше позитивного значення ((рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) - (рядок 16.1 + рядок 16.2 додатка ЗП)))

16.3.1

 


1 Заповнюються платниками податку, які сплачують щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

___________
(підпис)

М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
___________
(підпис)

 
________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ПН
до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

 


Звітний (податковий) період 20___ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Повне найменування нерезидента _
_

Місцезнаходження нерезидента
      Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни резиденції
нерезидента1 __________
__________

Код країни резиденції1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х графу 4 / 100 або графа 3 х графу 5 / 100)5

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів

9

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

10

 

15

 

 

Брокерська, комісійна або агентська винагорода

11

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

12

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї)

13

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

 

15

 

 

Інші доходи

15

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

16

 

18

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу другого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

17

 

0

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу третього підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

18

 

4

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

19

 

0

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу п'ятого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

20

 

12

 

 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

21

 

20

 

 

Усього

22

 

Х

Х

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х 18 / 100)

 

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

рядок 16 таблиці 1

Х

Х

Х

 

 


1 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (Наказ N 426), або назва митної економічної зони.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України) _.

5 Значення графи 6 рядка 22 таблиці 1 переноситься до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

6 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі рядка 16 графи 6 таблиці 2.

Керівник (уповноважена особа)

___________
(підпис)

М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
___________
(підпис)

 
________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ТЦ
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

Звітний (податковий) період 20___ року

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Код за ЄДРПОУ

 


 

Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення1

Загальні відомості2

Код найме-
нування операції
2

Предмет контрольованої операції2

Дата здійснення операції2

Номер додатка3

Номер з/п контро-
льованої операції
4

Сума коригування

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

опис предмета операції

код типу предмета операції

код за Держав-
ним класифіка-
тором продукції та послуг

код товару за УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

код послуги згідно з Класифіка-
цією зовнішньо-
економіч-
них послуг

з

по

при продажу товарів (робіт, послуг)

при придбанні товарів (робіт, послуг)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього5

 

 

Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього6

 

 


1 Подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до підпунктів 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

2 Відомості граф 1 - 12 формуються згідно з Порядком складання звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669 (Порядок N 669), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722.

3 Графа збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

4 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

5 Сумарне значення:

графи 15 відображається у рядку 3.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

графи 16 відображається у рядку 3.1.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

6 Сумарне значення:

графи 15 відображається у рядку 01.12 додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

графи 16 відображається у рядку 02.12 додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

______
(підпис)

М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

____
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова


Додаток ВП
до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

 


 

1

Звітний (податковий) період 20__ року


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


2

Звітний (податковий) період, що уточнюється
20___ року


 

 

I квартал


 

 

Півріччя


 

 

Три квартали


 

 

Рік


Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

 

Різниці, які виникають відповідно до розділу III Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

 

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

04

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х ____2 / 100)

06

 

Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07

 

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.52 1, 14.1.52 2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

07.1

 

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1) х ____3 / 100)

08

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей

09

 

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____4 / 100)

10

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

 

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____4 / 100)

12

 

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

 

Сума виплачених виплат гравцю

14

 

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____5 / 100)

15

 

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

18

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)7

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)7

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам

23 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

24

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)7

25

 

Авансовий внесок (((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - рядок 16.6.2 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) / 12), що підлягатиме сплаті щомісяця

26

 

Таблиця 2. Результати виправлення помилок(ки)8

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Виправлення помилок

 

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 27 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової)))

27

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 28 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової)))

28

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 27 х 5 %) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))

29

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 30 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))

30

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з доходів (прибутків) нерезидентам, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 32 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової)))

31

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 х 5 %) (переноситься до рядка 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))

32

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 34 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))

33

 

Виправлення помилок за авансовими внесками з податку на прибуток підприємств

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання за щомісячними авансовими внесками звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 26 - рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 36 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової)))

34

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 34 х 5 %) (переноситься до рядка 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))

35

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))

36

 


1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

4 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

6 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

7 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20, 23) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

8 У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, у рядках таблиці 1 проставляються прочерки.

Керівник (уповноважена особа)

________
(підпис)

М. П. (за наявності)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
________
(підпис)

 
_____
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток РІ
до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

Звітний (податковий) період 20___ року

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Різниці

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

код

назва різниці

сума

код

назва різниці

сума

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу III Податкового кодексу України)

1.1.1

Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.1 АМ

Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.1.2

Сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.2

Сума дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.1.3

Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.3

Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139, 141 розділу III Податкового кодексу України)

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (пункт 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

2.1.1

Сума витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.1

Сума витрат (крім оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень, сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

2.2.2

Сума коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2 - 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Резерв сумнівних боргів (пункт 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

2.1.2

Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.3

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.1.3

Сума витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, понад суму резерву сумнівних боргів (підпункт 139.2.1 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Страховий резерв банків (пункт 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

2.1.4

Сума перевищення розміру резерву банку або небанківської фінансової установи станом на кінець податкового (звітного) періоду над лімітом, який визначається відповідно до підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.4

Сума списання активу банком або небанківською фінансовою установою, який відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.1.5

Сума використання резерву банком або небанківською фінансовою установою для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.5

Сума списання банком або небанківською фінансовою установою у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

2.2.6

Сума зменшення витрат банком або небанківською фінансовою установою від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

2.2.7

Сума доходів (зменшення витрат) банку або небанківської фінансової установи від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 Податкового кодексу України)

3.1.1

Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.2.1

Сума процентів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.2

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.3

Сума дивідендів, яка підлягає виплаті на користь платника від інших платників податку на прибуток (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.4

Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.1.2

Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.2.5

Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.1.3 ТЦ1

Сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.4 ТЦ1

Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.5

Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.6

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування проводяться на всю суму операцій (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.7

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.8

Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.5 - 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.9

Сума коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4. Інші різниці

Страхові резерви страховиків (стаття 141 розділу III Податкового кодексу України)

4.1.1

Сума витрат страховика на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.2.1

Сума страхового резерву (технічного або математичного), сформованого страховиком в розмірі та порядку, передбачених методикою, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.1.2

Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.2.2

Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (стаття 141 розділу III Податкового кодексу України)

4.1.3 ЦП

Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах) (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.2.3

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.1.4

Сума уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.5

Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Інші різниці, передбачені розділом III Податкового кодексу України

Х

Х

Х

4.2.4

Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Різниці, передбачені розділом I Податкового кодексу України

4.1.6

Сума зворотного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

 

4.2.5

Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

4.1.6

4.1.7

Сума зворотного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

 

4.2.6

Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

4.1.7

Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України

4.1.8

Сума сплачених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення (стаття 1231 розділу II Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу України (підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)

4.1.9

Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.10

Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.11

Сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами звітного періоду у зв'язку з технічною неможливістю та/або економічною недоцільністю подальшого видобутку корисних копалин та були враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.12

Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.7

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.13

Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (пункт 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.8

Сума погашеної платником - покупцем заборгованості (її частини) (абзац перший підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.14

Сума заборгованості (її частина), погашена покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.9

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.15

Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 01 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.10

Сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01 січня 2015 року (абзац другий пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.16

Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.11

Сума частки від'ємної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.2.12

Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

01

Усього різниць, на які збільшується фінансовий результат

 

02

Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат

 

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01 - рядок 02) (+, -)2

03

 


1 Детальна інформація щодо різниці наводиться у додатку ТЦ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

2 Значення рядка 03 додатка РІ переноситься в рядок 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ПЗ
до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20____ року

 


 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі1:

05

 

на підставі "А" (рядок А1 + рядок А2 - рядок А3)

05.1

 

Фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності:

А1

 

різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування

А2

 

різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування

А3

 

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Підстава

Норма Податкового кодексу України

Підпункт (частина)

Пункт

Стаття

Код пільги згідно з довідником пільг

"А"1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Підставу "А" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" за наявності законодавчих підстав.

Керівник (уповноважена особа)

____
(підпис)

М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток АМ
до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

 


 

Звітний (податковий) період 20____ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Інформація щодо нарахованої амортизації

Код рядка

Номер групи

Балансова вартість

Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України

 

 

на початок звітного (податкового) періоду

на кінець звітного (податкового) періоду

 

1

2

3

4

5

Основні засоби

А1

1

 

 

 

А2

2

 

 

 

А3

3

 

 

 

А4

4

 

 

 

А5

5

 

 

 

А6

6

 

 

 

А7

7

 

 

 

А8

8

 

 

 

А9

9

 

 

 

А10

10

 

 

 

А11

11

 

 

 

А12

12

 

 

 

А13

13

 

 

 

А14

14

 

 

 

А15

15

 

 

 

А16

16

 

 

 

А17

Сума рядків
А1 - А16

 

 

 

Нематеріальні активи

Н1

 

 

 

 

Н2

 

 

 

 

Н3

 

 

 

 

Н4

 

 

 

 

Н5

 

 

 

 

Н6

 

 

 

 

Н7

Сума рядків
Н1 - Н6

 

 

 

1.2.1

Усього1 (рядок А17 + рядок Н7)

 


1 Значення графи 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

____
(підпис)

М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ЦП
до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Код за ЄДРПОУ

 


Звітний (податковий) період 20___ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) + рядок 01.12 + рядок 01.13):

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.12 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.13

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) + рядок 02.12 + рядок 02.13):

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.12 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.13

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)1

4.1.3 РІ

 


1 Переноситься в рядок 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі позитивного значення.

Керівник (уповноважена особа)

___________
(підпис)
М. П. (за наявності)

________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
_________
(підпис)

 
________
(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали