Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 756

Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки, що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань і заходів Програми, затвердженої цією постановою, виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати щороку до 1 березня наступного періоду Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічні звіти про стан виконання Програми, затвердженої цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. N 756

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

Мета Програми

Основною метою Програми є запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території України внаслідок погіршення екологічного стану на території колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (далі - виробниче об'єднання), проведення постійного моніторингу за радіаційним станом об'єктів з переробки уранових і торієвих руд цього виробничого об'єднання, які сьогодні перебувають на балансі державного підприємства "Бар'єр" (далі - уранові об'єкти), здійснення технічного нагляду та першочергових заходів щодо приведення їх у безпечний стан, а також забезпечення створення безпечних умов для проживання населення в Дніпропетровській області.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки розглянуті три варіанти приведення об'єктів виробничого об'єднання у безпечний стан.

Перший варіант полягає у здійсненні повного циклу заходів щодо приведення території виробничого об'єднання в екологічно-безпечний стан - прогнозування та оцінка ситуації у разі затвердження Програми з заходами щодо ліквідації всіх будівель, споруд, хвостосховищ та реабілітації радіаційно і хімічно забруднених територій ("зелена галявина").

У разі обрання першого варіанта передбачається відведення нових земельних ділянок для створення спеціалізованих місць розміщення відходів; підвищене опромінення персоналу, який буде виконувати роботи; необхідність закупівлі спеціалізованого транспорту, який буде потребувати знешкодження після проведення робіт; ризики аварійного та технологічного забруднення територій під час транспортування відходів; великі обсяги переміщення забрудненого ґрунту і ґрунту для відновлення покриття території хвостосховищ. Для виконання таких робіт, за попередніми розрахунками, необхідне залучення значних коштів державного бюджету (близько 10 млрд. гривень), тривалий період виконання таких робіт більш як 30 років. Водночас, як наслідок, з'являться нові радіаційно забруднені території.

Розвиток негативних чинників у разі обрання першого варіанта є неприйнятним.

Другий варіант полягає у здійсненні консервації об'єктів уранового виробництва - прогнозування та оцінка ситуації у разі затвердження Програми з заходами консервації об'єктів уранового виробництва.

У разі обрання другого варіанта ситуація із забрудненням буде тривати до початку реабілітаційних робіт. Такий варіант передбачає консервацію об'єктів інфраструктури і тільки відстрочить необхідність проведення ліквідаційних, реабілітаційних та дезактиваційних робіт, але не сприятиме розв'язанню проблеми підвищеного опромінювання персоналу підприємств на території виробничого об'єднання та населення, яке проживає поблизу таких об'єктів. При цьому негативний вплив на навколишнє природне середовище не зменшиться.

Третій варіант полягає у виконанні заходів Програми - прогнозування та оцінка ситуації у разі затвердження зазначеного документа державного планування.

У разі обрання третього варіанта ситуація почне змінюватися на краще.

Такий варіант передбачає реалізацію комплексного підходу під час виконання робіт, а саме: проведення робіт з ліквідації та дезактивації найбільш забруднених будівель, безпечне закриття хвостосховища, впровадження заходів щодо поводження з відходами уранового виробництва. Це надасть змогу виключити радіаційний вплив на населення та персонал підприємств, що провадять виробничу діяльність на території виробничого об'єднання, знизити негативний вплив на екосистему регіону, забезпечити раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів з поступовим зменшенням обсягів їх використання.

Найбільш ефективним і оптимальним за результатами проведення стратегічної екологічної оцінки є третій варіант.

Як свідчить міжнародний досвід, зокрема Федеративної Республіки Німеччина, Чеської Республіки, країн Центральної Азії (Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан), проведення реабілітаційних робіт на уранових об'єктах можливе під час поетапного впровадження заходів із строком виконання 20 - 30 років за фінансової підтримки держави, місцевих громад та за рахунок інших джерел, зокрема міжнародних організацій (МАГАТЕ, Європейської Комісії).

Фінансування робіт з приведення у безпечний стан території виробничого об'єднання з використанням комплексного підходу дасть змогу і надалі залучати фінансову підтримку Європейської Комісії, яка з 2016 року фінансує заходи з реабілітації зазначеної території.

До кінця 2019 року Європейська Комісія планує виконати підготовчі заходи для проведення реабілітаційних робіт, зокрема розробити нормативно-правові акти, які регламентують діяльність на території виробничого об'єднання, встановити контрольовані зони для недопущення несанкціонованого доступу на забруднені ділянки території; здійснити будівництво майданчика для тимчасового зберігання відходів; консервацію, стабілізацію та очищення найбільш забруднених будівель.

Першочергові заходи в рамках виконання програми технічної допомоги Європейської Комісії передбачено здійснити протягом кількох етапів. На першому етапі (2017 - 2019 роки) виконуються основні підготовчі організаційні заходи, в тому числі удосконалення нормативно-регуляторних вимог; уточнення стану безпеки на об'єктах інфраструктури, що визначено пріоритетними для впровадження заходів і розроблення детальних планів радіаційного захисту; розроблення та впровадження інженерних проектів (будівництво майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, консервація і стабілізація основних будівельних конструкцій, очищення деяких будівель і ділянок території тощо). Після завершення заходів підготовчого періоду заплановано продовження фінансування реалізації інженерних проектів, що спрямовуватимуться на демонтаж найбільш забруднених будівель, реконструкцію захисного покриття хвостосховищ та інші заходи. Здійснення зазначених заходів за кошти Європейської Комісії передбачає необхідність виконання також партнерських зобов'язань, які повинна фінансувати Україна.

Приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика виробничого об'єднання дасть можливість виконувати положення Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і зобов'язання України, що визначені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 р. N 1678-VII (Закон N 1678-VII).

Програму передбачається виконати протягом 2019 - 2023 років шляхом:

розроблення інженерних проектів поводження з відходами уранового виробництва;

розроблення і прийняття проектних рішень та ліквідації найбільш забруднених будівель;

перепрофілювання об'єктів інфраструктури виробничого об'єднання;

поетапного приведення хвостосховищ та будівель у безпечний стан;

інформування населення про результати проведених заходів за Програмою, за результатами моніторингу наслідків виконання Програми для навколишнього природного середовища, у тому числі для здоров'я населення;

проведення інвентаризації радіаційно забруднених матеріалів, а також сховищ для їх зберігання на території виробничого об'єднання;

проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів та видів діяльності у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" (Закон N 2059-VIII);

здійснення заходів щодо безпечного утримання уранових об'єктів;

здійснення партнерських зобов'язань, які повинна фінансувати Україна, в рамках реалізації проекту "Посилення потенціалу системи управління/Радіологічний захист/Технічне проектування та нагляд за виконанням проектів щодо невідкладних заходів і управління безпекою на майданчику" та інших проектів, які фінансуються Європейським Союзом за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги;

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Для здійснення заходів Програми необхідно забезпечити:

ліквідацію найбільш забрудненої будівлі колишнього уранового виробництва (буд. 104, яка використовувалася для екстракції торію);

рекультивацію, безпечне укриття та реконструкцію з метою подальшої експлуатації та переведення рекультивованих територій у господарський обіг;

створення дільниці дезактивації відходів;

ідентифікацію та інвентаризацію відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об'єктів майданчика;

супроводження заходів проектів Європейської Комісії із забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними:

- виконання підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об'єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури;

- обслуговування, дезактивація автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика;

- переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчик сортування та тимчасового зберігання;

- безпечне утримання об'єктів колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання, систематичні спостереження за станом навколишнього природного середовища та техногенними об'єктами, що впливають на нього;

відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій, проведення ремонту існуючих та створення нових свердловин для розвитку моніторингових досліджень підземних вод і пунктів спостережень за гідрологічним режимом, проведення заходів з недопущення аварійних ситуацій та реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки.

Завдання і заходи Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

знизити ризики опромінювання персоналу, який працює на майданчику виробничого об'єднання;

мінімізувати радіаційний вплив на населення м. Кам'янського;

забезпечити екологічну та радіологічну безпеку Дніпропетровської області;

забезпечити безпечне функціонування інженерних захисних споруд і хвостосховищ;

запобігти руйнуванню покриття хвостосховищ колишнього уранового виробництва;

провести ремонт дамб і захисного покриття хвостосховищ, що перебувають в передаварійному стані;

здійснити рекультивацію, створити безпечне укриття радіаційно забрудненої території загальною площею 73 гектари та провести реконструкцію хвостосховища загальною площею 70 гектарів для подальшої його експлуатації для використання в інтересах місцевих громад;

створити умови для підвищення рівня зайнятості населення після її повного завершення шляхом розвитку господарської діяльності на рекультивованих територіях, що відповідно матиме наслідком створення нових робочих місць;

зменшити соціальну напругу серед населення щодо шкідливого впливу на здоров'я людей та стан навколишнього природного середовища радіоактивного і хімічного забруднення, джерелами якого є уранові об'єкти, шляхом оприлюднення результатів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для навколишнього природного середовища, у тому числі для здоров'я населення.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 247,949 млн. гривень.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. N 278 (Розпорядження N 278-р) (Офіційний вісник України, 2019 р., N 36, ст. 1290).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 756.

3. Державний замовник: Міненерговугілля.

4. Керівник Програми: Міністр енергетики та вугільної промисловості.

5. Виконавці заходів Програми будуть визначені відповідно до Закону України "Про державні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

6. Строк виконання: 2019 - 2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг, млн. гривень

У тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

247,948

14,914

44,555

70,647

66,414

51,418

Усього

247,948

14,914

44,555

70,647

66,414

51,418

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

Найменування завдання

Найменування показника

усього

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

у тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

1. Розроблення та впровадження першочергових заходів щодо перепрофілювання, рекультивації та ліквідації об'єктів колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод",
у тому числі:
1) розроблення проектної документації та виконання проектних робіт

ступінь виконання, відсотків

100

64

36

 

 

 

1) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки (буд. 104). Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

Міненерговугілля

державний бюджет

2340

1500

840

 

 

 

будівельний об'єм, куб. метрів

19480

 

 

9740

9740

 

2) проведення робіт з ліквідації буд. 104

43538,4

 

 

21769,2

21769,2

 

ступінь виконання, відсотків

100

 

100

 

 

 

3) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища "Дніпровське". Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

- " -

- " -

5106,95

 

5106,95

 

 

 

площа, гектарів

73

 

 

24,33

24,33

24,34

4) проведення робіт на хвостосховищі "Дніпровське" (рекультивація та безпечне закриття)

119498,85

 

 

39832,95

39832,95

39832,95

ступінь виконання, відсотків

100

 

 

 

 

100

5) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища "Сухачівське", I секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

- " -

- " -

6780

 

 

 

 

6780

ступінь виконання, відсотків

100

93

7

 

 

 

6) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища "Сухачівське", II секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

Міненерговугілля

державний бюджет

4500

4200

300

 

 

 

площа, гектарів

70

 

70

 

 

 

7) проведення робіт на хвостосховищі "Сухачівське", II секція (реконструкція з метою подальшої експлуатації)

- " -

- " -

18434,88

 

18434,88

 

 

 

ступінь виконання, відсотків

100

82

18

 

 

 

8) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки дільниці дезактивації відходів. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля

- " -

- " -

1739,96

1439,96

300

 

 

 

- " -

100

 

84

16

 

 

9) будівництво дільниці дезактивації відходів

14285,32

 

12000

2285,32

 

 

2) організація та супроводження заходів поводження з відходами реабілітаційної діяльності

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

1) ідентифікація та інвентаризація відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об'єктів майданчика. Ведення бази даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп'ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії

Міненерговугілля

державний бюджет

1000

200

200

200

200

200

Разом за завданням 1

- " -

- " -

217224,36

7339,96

37181,83

64087,47

61802,15

46812,95

2. Проведення заходів в рамках проектів Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищенням майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними

- " -

100

44

 

56

 

 

1) організація і проведення експертизи проектів, супроводження заходів щодо узгодження проектів з Укрінвестекспертизою, Держатомрегулюванням тощо

- " -

- " -

900

400

 

500

 

 

- " -

100

50

50

 

 

 

2) проведення підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об'єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури тощо

- " -

- " -

579,52

289,76

289,76

 

 

 

- " -

100

40

40

20

 

 

3) організація будівництва, обслуговування, дезактивації автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика

- " -

- " -

5793,71

2172,64

2172,64

1448,43

 

 

ступінь виконання, відсотків

100

60

40

 

 

 

4) переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчиках сортування та тимчасового зберігання

Міненерговугілля

державний бюджет

699,8

400

299,8

 

 

 

Разом за завданням 2

- " -

- " -

7973,03

3262,4

2762,2

1948,43

 

 

3. Безпечне утримання об'єктів колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", забезпечення систематичності спостережень за станом навколишнього природного середовища та техногенними об'єктами, що впливають на нього, у тому числі:
1) проектування, розвиток, обслуговування, відновлення і підтримка у робочому стані мережі моніторингу і технічного контролю стану об'єктів

- " -

100

20

20

20

20

20

1) проектування та відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій (спостереження за просадками і руйнування)

- " -

- " -

6723

1344,6

1344,6

1344,6

1344,6

1344,6

- " -

100

20

20

20

20

20

2) відновлення (ремонт) і розвиток мережі свердловин для моніторингу підземних вод і пунктів спостережень за гідрологічним режимом

- " -

- " -

4554

910,8

910,8

910,8

910,8

910,8

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

3) здійснення заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо)

Міненерговугілля

державний
бюджет

1200

240

240

240

240

240

2) виконання програм моніторингу

- " -

100

20

20

20

20

20

1) проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проектів Європейської Комісії

- " -

- " -

1000

200

200

200

200

200

- " -

100

20

20

20

20

20

2) проведення оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, грунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)

- " -

- " -

3274,4

654,88

654,88

654,88

654,88

654,88

3) обслуговування захисних бар'єрів

- " -

100

20

20

20

20

20

1) проведення щорічних технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, будівель і споруд

- " -

- " -

1805,83

361,17

361,17

361,17

361,16

361,16

ступінь виконання, відсотків

100

15

21,25

21,25

21,25

21,25

2) проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів

Міненерговугілля

державний бюджет

4194,17

600,79

900

900

900

893,38

Разом за завданням 3

- " -

- " -

22751,4

4312,24

4611,45

4611,45

4611,44

4604,82

Усього за Програмою

- " -

- " -

247948,79

14914,6

44555,48

70647,35

66413,59

51417,77

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

1. Розроблення та впровадження першочергових заходів щодо перепрофілювання, рекультивації та ліквідації об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

екологічний:
ліквідація найбільш забруднених будівель колишнього уранового виробництва (буд. 104)

будівельний об'єм, куб. метрів

19480

 

 

9740

9740

 

екологічний, економічний:
рекультивація, безпечне укриття та реконструкція з метою подальшої експлуатації, переведення рекультивованих територій у господарський обіг

площа, гектарів

143

 

70

24,33

24,33

24,34

економічний:
створення дільниці дезактивації відходів

ступінь виконання, відсотків

100

 

84

16

 

 

екологічний:
ідентифікація та інвентаризація відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об'єктів майданчика

- " -

100

20

20

20

20

20

2. Технічне супроводження і організація заходів радіаційної безпеки, що виконуються в рамках реалізації проекту "Посилення потенціалу системи управління / Радіологічний захист / Технічне проектування та нагляд за виконанням проектів щодо невідкладних заходів і управління безпекою на майданчику" та інших проектів, які фінансуються Європейським Союзом за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

екологічний, соціальний:
виконання підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об'єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури

- " -

100

50

50

 

 

 

екологічний:
обслуговування, дезактивація автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика

ступінь виконання, відсотків

100

40

40

20

 

 

екологічний, соціальний:
переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчик сортування та тимчасового зберігання

- " -

100

60

40

 

 

 

3. Безпечне утримання об'єктів колишнього уранового виробництва, забезпечення проведення систематичних спостережень за станом навколишнього природного середовища та техногенними об'єктами, що впливають на нього

екологічний:
відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

екологічний:
ремонт існуючих та створення нових свердловин для розвитку моніторингових досліджень підземних вод і пунктів спостережень за гідрологічним режимом

- " -

100

20

20

20

20

20

екологічний, соціальний:
проведення заходів з недопущення аварійних ситуацій та реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки.
Формування запасів будівельних матеріалів тощо

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

екологічний, соціальний:
здійснення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проектів Європейської Комісії

- " -

100

20

20

20

20

20

екологічний, соціальний:
оцінка стану забруднення навколишнього природного середовища і об'єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)

- " -

100

20

20

20

20

20

екологічний:
проведення щорічних технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, будівель і споруд

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

екологічний, соціальний:
проведення робіт з підтримки безпечного стану об'єктів

- " -

100

15

21,25

21,25

21,25

21,25
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали