Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про застосування норм Положення N 64

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.01.2019 р. N 22-0005/3843

Форуму провідних міжнародних фінансових установ
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків
Банкам України

Про застосування норм Положення N 64

Національний банк України розглянув листа Форуму провідних міжнародних фінансових установ (лист від 03.12.2018 N 18-30), а також запити банків щодо застосування окремих норм та внесення змін до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 N 64 (Положення N 64) (далі - Положення N 64), та повідомляє таке.

1. Щодо підпорядкування підрозділів з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс)

Вимоги пункту 32 глави 4 розділу I Положення N 64 (Положення N 64) ґрунтуються на європейських стандартах щодо корпоративного управління та управління ризиками в банках та відповідають їх вимогам щодо незалежності підрозділів з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

Так, відповідно до Corporate governance principles for banks (July 2015), банки повинні мати в своїй структурі незалежний підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм. Цим документом також встановлено, що:

підрозділ з управління ризиками має бути достатньо незалежним від бізнес-підрозділів. Така незалежність є невід'ємним компонентом ефективної діяльності підрозділу з управління ризиками, оскільки він має доступ до всієї діяльності бізнес-підрозділів, яка може створювати суттєві ризики для банку, відповідних дочірніх компаній та афілійованих підприємств;

підрозділ контролю за дотриманням норм є незалежним від керівництва банку, що допомагає уникати неправомірного впливу та перешкод під час виконання своїх обов'язків. Для ефективного виконання своїх обов'язків підрозділ контролю за дотриманням норм повинен мати достатні повноваження, статус, незалежність, ресурси та можливості контактувати з радою банку. Керівництво має підтримувати незалежність підрозділу контролю за дотриманням норм під час виконання ним своїх обов'язків та не втручатися у їх виконання.

Одночасно документом EBA/GL/2017/11 Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU (далі - EBA/GL/2017/11) визначено, що керівник підрозділу внутрішнього контролю не може бути підпорядкований особі, яка відповідає за управління діяльністю, моніторинг та контроль якої здійснює підрозділ внутрішнього контролю.

Виходячи з вищенаведених принципів незалежності підрозділів внутрішнього контролю, ці підрозділи мають підпорядковуватись раді банку.

Таким чином, рішення з питань виконання підрозділами з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс), покладених на них функцій, приймаються радою банку. За необхідності реалізація таких рішень здійснюється шляхом видання розпорядчих документів виконавчим органом банку або особою, якій делеговані відповідні повноваження.

Рішення з питань організації робочого процесу та інших адміністративних питань, які стосуються діяльності цих підрозділів, приймаються виконавчим органом банку або особою, якій делеговані відповідні повноваження.

2. Щодо функції підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з надання роз'яснень керівникам банку на їх запит з питань дотримання банком законодавства та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк

Підпунктом 7 пункту 40 глави 8 розділу I Положення N 64 (Положення N 64) до функцій підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) відноситься надання роз'яснень керівникам банку на їх запит з питань дотримання банком законодавства та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк.

Ця норма не призводить до дублювання функцій юридичного підрозділу, оскільки, юридичний підрозділ забезпечує юридичну підтримку в процесі поточної діяльності банку, включаючи надання роз'яснень законодавства (юридичних висновків), а підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з огляду на те, що на нього покладено функцію щодо забезпечення контролю за дотриманням норм, надає консультації керівництву банку на їх запит з питань контролю за дотриманням норм та здійснює інші функції в рамках другої лінії захисту.

Відповідні уточнення будуть внесені під час підготовки чергових змін до Положення N 64 (Положення N 64).

3. Щодо процесу ухвалення автоматичних кредитних рішень

Відповідні уточнення будуть внесені під час підготовки чергових змін до Положення N 64 (Положення N 64).

Позиція Національного банку України за результатами розгляду пропозицій банківської спільноти щодо внесення змін до Положення N 64 (Положення N 64) наведена в додатку*.


* Не наводиться.

 

Директор
Департаменту методології

Н. Іваненко