Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін у додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2019 - 2020 роки

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 27 червня 2019 року N 118-19

Про внесення змін у додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2019 - 2020 роки

Відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року N 1379 (Порядок N 1379), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22 січня 2018 року за N 87/31539, пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2019 - 2020 роки, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 31 травня 2019 року N 1512 "Про погодження антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2019 - 2020 роки" наказую:

1. Внести зміни у додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2019 - 2020 роки, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 квітня 2019 року N 79-19 "Про затвердження Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2019 - 2020 роки" (Програма N 79-19), виклавши його у редакції, що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій та ресурсного забезпечення забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби Заболотного А. В.

 

Голова

К. Ващенко

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС
(у редакції наказу НАДС
від 27.06.2019 N 118-19)

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

N з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність ризику (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) / підрозділ (и), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Контрольна діяльність

1.

Наявність у посадових осіб, членів робочої групи, повноважень застосовувати суб'єктивне судження під час здійснення перевірок, зокрема позапланових, що не відображає фактичний стан справ (приховування недоліків та порушень) з метою задоволення свого приватного інтересу

середня

Внесення змін до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 вересня 2016 року N 193 (Порядок N 193), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за N 1369/29499, в частині затвердження структури позапланових перевірок

Іголкін С. М.
Трипольський Д. О.
Гребиниченко Р. В.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади)

липень 2019 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

Внесено зміни до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби (Порядок N 193)

2.

Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення контрольних заходів, збирання, зберігання, використання та поширення якої обмежено законодавством

середня

1. Забезпечення ведення реєстру проведених контрольних заходів, систематизація та зберігання їх в окремому приміщенні.

1. Васькін М. М.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Забезпечено ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизацію та зберігання матеріалів перевірок.
2. Приміщення для збереження матеріалів щодо результатів контрольних заходів обладнано необхідними засобами захисту, у тому числі встановлено програмний засіб захисту інформації на технічних засобах обробки інформації.
3. Інструктажі проведено та зафіксовано.

2. Вжити заходів щодо захищення приміщення, в якому зберігається інформація, шляхом встановлення решіток на вікнах, у тому числі захищення технічних засобів обробки інформації.

2. Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)

III квартал 2019 року (за наявності фінансування)

Потребує додаткових фінансових витрат

3. Попередження посадових осіб про недопущення використання службової інформації, яка стала їм відома під час виконання службових обов'язків, та про персональну відповідальність за розголошення або використання в інший спосіб інформації, шляхом проведення інструктажів та фіксуванням їх у відповідному журналі.

3. Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Керівники територіальних органів НАДС.

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

3.

Використання посадовою особою службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу

середня

1. Попередження членів робочої групи про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.

Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Іголкін С. М.
Трипольський Д. О.
Гребиниченко Р. В.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади)
Керівники територіальних органів НАДС

Перед проведенням контрольного заходу

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Члени робочої групи, які здійснюють контрольні заходи, письмово попереджені про відповідальність.
2. Новопризначені працівники (члени робочої групи) ознайомлені з пам'яткою.

2. Ознайомлення членів робочої групи, які здійснюють контрольні заходи з пам'яткою про порядок повідомлення про конфлікт інтересів та способи його врегулювання.

У разі призначення нового працівника

Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби

4.

Можливість задовольнити приватний інтерес при поданні кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" документів для участі у конкурсах, знищення чи приховування документів кандидата, у тому числі неправомірне використання в особистих цілях інформації, яка стала відома посадовій особі під час виконання службових обов'язків

середня

1. Забезпечити подання документів для участі у конкурсах кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

1. Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)
Костик В. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

IV квартал 2019 року

Потребує додаткових фінансових витрат

1. На Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС передбачено можливість подання кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" документів для участі у конкурсі.
2. Інструктажі проведено та зафіксовано.

2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників, які здійснюють надання консультацій в режимі спілкування віч-на-віч, збір та аналіз документів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.

2. Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Перед початком проведення конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

5.

Можливість затягування процесу оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (проекти порядків денних, протоколи, нормативно-правові акти з питань оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А", протоколи засідань Комісії тощо)

низька

Забезпечення керівництвом контролю за своєчасністю оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються діяльності Комісії, шляхом надання відповідальною особою звіту про їх оприлюднення

Костик В. В.
Велієва О. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Підготовлено звіт щодо опублікованих матеріалів. Відсутність фактів несвоєчасного оприлюднення матеріалів на офіційному веб-сайті НАДС.

6.

Можливість збирання, зберігання, використання та поширення адміністратором конкурсу в особистих цілях інформації, яка стала йому відома під час проведення етапів конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"

висока

Посилення контролю за роботою адміністратора під час етапів конкурсу шляхом забезпечення присутності не менше двох членів конкурсної комісії на відповідних етапах конкурсу

Костик В. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

Під час проведення етапу конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Забезпечено спостереження членами Комісії за допомогою вмонтованих відеокамер за роботою адміністратора конкурсу, з трансляцією запису етапів відбору на онлайн-каналі YouTube.
Акредитованим представникам ЗМІ надано можливість спостереження за проходженням етапу конкурсу за умови надання кандидатами згоди на проведення відеозйомки

Юридичне забезпечення

7.

Можливість впливу на представників НАДС з боку третіх осіб під час представництва інтересів НАДС в судах

низька

1. Забезпечення контролю керівництвом за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів державного органу, шляхом розгляду підготовлених процесуальних документів та узагальнень претензійно-позовної роботи.

1. Кривошия С. М.
(Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення)
Керівники територіальних органів НАДС

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Розглянуто підготовлені процесуальні документи та узагальнення претензійно-позовної роботи.
2. Переглянуто діючі довіреності, визначено вичерпний перелік прав.
3. Скасовані довіреності обліковано.

2. Перегляд діючих довіреностей з метою визначення в них вичерпного переліку прав представників НАДС як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.

п. 2, 3
Кривошия С. М.
(Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення)

Грудень 2019 року

3. Скасування довіреностей особам, які звільняються. Контроль за поверненням довіреностей особами, які звільняються, шляхом ведення журналу обліку довіреностей.

Постійно

Управління персоналом та професійне навчання

8.

Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті НАДС, посади державної служби категорій "Б" у територіальних органах НАДС, та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ в апараті НАДС з метою впливу на прийняття ними рішень

низька

Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за результатами обговорення.
Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості)

Лимаренко Л. В.
(Відділ управління персоналом)
Члени конкурсної комісії
Керівники територіальних органів НАДС

Під час проведення конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення. До роботи конкурсної комісії залучено незалежних представників

9.

Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на зайняття посади державної служби категорії "Б" і "В" у територіальному органі НАДС

низька

Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за результатами обговорення. Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості)

Члени конкурсної комісії
Керівники територіальних органів НАДС

Під час проведення конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення. До роботи конкурсної комісії залучено незалежних представників

10.

Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору

низька

1. Попередження членів конкурсної комісії про дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та про персональну відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.

п. 1, 2
Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Керівники територіальних органів НАДС

1. При формуванні складу конкурсної комісії

Не потребує додаткових фінансових витрат

Членів конкурсної комісії попереджено про дотримання вимог антикорупційного законодавства та про персональну відповідальність.
Відсутність фактів неповідомлення про конфлікт інтересів

2. Ознайомлення членів конкурсної комісії з пам'яткою про порядок повідомлення про конфлікт інтересів.

2. У разі внесення змін до складу конкурсної комісії

11.

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

низька

Запобігати залученню внутрішніх претендентів на посади (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі членів конкурсної комісії, які виявили бажання взяти участь у конкурсі)

Лимаренко Л. В.
(Відділ управління персоналом)
Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Керівники територіальних органів НАДС

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Письмове повідомлення членом конкурсної комісії про намір взяти участь у конкурсі, яким передбачено відсторонення його від процедури конкурсного відбору.
Відсутність фактів залучення внутрішніх претендентів на посади (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у т. ч. членів конкурсної комісії, які виявили бажання взяти участь у конкурсі)

12.

Можливість витоку переліку тестових питань та відповідей на них для проведення тестування за відповідним напрямом підвищення кваліфікації

низька

Попередження працівників про недопустимість розголошення тестових питань та відповідей на них. Забезпечення дотримання правил користування web-ресурсами

Українська школа урядування (навчально-методичний відділ та відділ інформаційних технологій Української школи урядування)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Працівники письмово попереджені про недопустимість розголошення тестових питань та відповідей на них. Відсутність випадків розголошення тестових питань та відповідей на них

13.

Наявність у викладацького складу Української школи урядування можливості застосовувати суб'єктивне судження при оцінюванні практичних завдань та випускних робіт, виконаних слухачами, з метою задоволення свого приватного інтересу

низька

Забезпечення оцінювання практичних завдань та випускних робіт у дистанційному форматі, виключно через систему управління навчанням Moodle

Українська школа урядування (відділ інформаційних технологій Української школи урядування)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Оцінювання практичних завдань та випускних робіт провадиться через систему управління навчанням Moodle відповідно до Положення про дистанційне навчання за технологією Moodle, затвердженого наказом ВЦПК від 22.03.2018 N 26-з. Сто відсотків робіт слухачів оцінено через систему Moodle

Управління фінансами та внутрішній аудит

14.

Можливість виконавцями державного замовлення, які здійснюють надання освітніх послуг за державним замовленням, змінювати економічні показники конкурсних пропозицій

середня

1. Розробка НАДС Методичних рекомендацій щодо здійснення розрахунків орієнтовної середньої вартості навчання одного слухача з урахуванням виду та форми навчання.

1. Токарчук Т. В.
Цимбал Л. В.
Глазков О. Л.
(Департамент фінансів та бухгалтерського обліку)

Серпень - вересень 2019 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Методичні рекомендації розроблено.
2. Придбання та встановлення програми для ведення обліку та здійснення аналізу фінансування освітніх послуг.

2. Розробка та/або придбання оптимальної програми для ведення обліку та здійснення аналізу фінансування освітніх послуг.

2. Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)

IV квартал 2019 року

Потребує додаткових фінансових витрат

15.

Можливість передачі інформації (копій матеріалів) третім особам про результати внутрішньої аудиторської перевірки в державному органі, а також приховування приватного інтересу під час проведення такої перевірки

середня

1. Ведення журналу внутрішніх аудитів.
2. Зберігання матеріалів внутрішніх аудитів в окремому приміщенні.

п. 1, 2
Куренна Т. О.
(Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Забезпечено ведення журналу внутрішніх аудитів.
2. Забезпечено зберігання матеріалів внутрішніх аудитів в окремому приміщенні. Відсутність витоку інформації про результати внутрішніх аудитів.
3. Інструктажі проведено та зафіксовано.

3. Попередження про недопущення використання службової інформації, яка стала відома під час виконання службових обов'язків, та про персональну відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено відповідальність.

3. Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Перед початком контрольного заходу

Управління матеріальними ресурсами

16.

Прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки уповноваженим суб'єктом

середня

1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів).
2. Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.

п. 1, 2
Токарчук Т. В.
(Департамент фінансів та бухгалтерського обліку)
Керівники територіальних органів НАДС
Малащенко В. Б.
(Українська школа урядування)
Лихач Ю. Ю.
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

Під час списання матеріальних цінностей

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Перевірку здійснено. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлену процедуру.
2. Протоколи підписано у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.

17.

Можливість використання посадовими особами матеріальних ресурсів за особистими потребами

середня

1. Ведення обліку використання матеріальних ресурсів.

п. 1, 2, 4, 5
Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)
Керівники територіальних органів НАДС
Малащенко В. Б.
(Українська школа урядування)
Лихач Ю. Ю.
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)
п. 3
Куренна Т. О.
(Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту)

1. Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Забезпечено ведення обліку матеріальних ресурсів.
2. Проведено звірки обсягів використання матеріальних ресурсів та складено відповідні документи (акти, звіти тощо).
3. Проведено контрольні заходи щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів та підготовлено звіт.
4. Складено відповідні акти за результатами проведеної інвентаризації.
5. Рішення про списання матеріальних цінностей прийнято з урахуванням встановлених законодавством норм та первинних документів.

2. Проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів.

2. Щокварталу

3. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів.

3. Відповідно до плану внутрішніх аудитів

4. Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.

п. 4, 5
Грудень 2019, 2020 років
 

5. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.

18.

Можливе використання службового транспорту у власних цілях та нецільові витрати на паливно-мастильні матеріали

середня

1. Встановлення контролю за використанням службового транспорту шляхом обов'язкового щоденного заповнення подорожніх листів.

п. 1, 2
Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)
Малащенко В. Б.
(Українська школа урядування)
Токарчук Т. В.
(Департамент фінансів та бухгалтерського обліку)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведено звірки використання паливно-мастильних матеріалів. Відсутність фактів використання ПММ понад норми

2. Проведення звірок щодо встановлення відповідності відображених у звітних документах даних фактично використаних ПММ.

Щокварталу

Публічні закупівлі

19.

Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

висока

1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.
2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
3. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій.

п. 1, 2, 3
Члени Тендерного комітету
Територіальні органи НАДС
Малащенко В. Б.
(Українська школа урядування)
Лихач Ю. Ю.
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

Під час проведення процедури закупівель

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування закупівель через застосування нечітких і неоднотипних кваліфікаційних критеріїв.
2. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування закупівель через використання документації, яка не відповідає примірній, що затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
3. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування закупівель через недотримання вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій.
4. Усі члени тендерного комітету під підпис попереджені про відповідальність за порушення законодавства про закупівлі

4. Попередження членів тендерного комітету під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII)

4. Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

При формуванні складу тендерного комітету

Не потребує додаткових фінансових витрат

20.

Можливість надання уповноваженою особою переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи ProZorro

висока

1. Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).
2. Проведення усіх передбачених законом публічних закупівель виключно через систему ProZorro.

п. 1. Уповноважена особа з проведення закупівель в НАДС та територіальних органах
п. 2, 3
Члени Тендерного комітету
Територіальні органи НАДС
Малащенко В. Б.
(Українська школа урядування)
Лихач Ю. Ю.
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

Під час аналізу цінових пропозицій

Не потребує додаткових фінансових витрат

Публічні закупівлі проведено з урахуванням принципів закупівель, за результатами аналізу цінових пропозицій.
Інформацію щодо проведення закупівлі оприлюднено в системі ProZorro

3. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.

Під час проведення процедури закупівель

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

21.

Недоброчесність посадових осіб, які організовують проведення спеціальної перевірки

середня

Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом візування довідки за результатами спеціальної перевірки

Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

При призначенні на посади державної служби в апараті НАДС, які передбачають проведення спеціальної перевірки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Довідки за результатами спеціальної перевірки завізовано

22.

Можливе недотримання посадовими особами вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у зв'язку з недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством

низька

1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

п. 1, 2, 3
Алєксєєва О. А.
(Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено роз'яснювальну роботу.
Новопризначених працівників під підпис ознайомлено з попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).
Навчання проведено

2. Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

При призначенні на посади державної служби в апараті НАДС

3. Проведення навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі із залученням фахівців з інших державних органів.

За окремим графіком навчань
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали