Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 22 серпня 2002 року N 247 "Про Порядок підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови"

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.03.2019 р. N 212

Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 22 серпня 2002 року N 247 "Про Порядок підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови"

Відповідно до законів України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в Україні":

Унести зміни до розпорядження Київського міського голови від 22 серпня 2002 року N 247 "Про Порядок підготовки проектів розпоряджень Київського міського голови" (Розпорядження N 247) (у редакції розпорядження Київського міського голови від 15 квітня 2015 року N 187 (Розпорядження N 187)), виклавши його в такій редакції:

"Про Порядок підготовки, погодження та видання розпоряджень Київського міського голови

Відповідно до законів України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити Порядок підготовки, погодження та видання розпоряджень Київського міського голови, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Загуменного Д. М.".

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
22 серпня 2002 року N 247
(у редакції розпорядження Київського міського голови
від 18 березня 2019 року N 212)

Порядок
підготовки, погодження та видання розпоряджень Київського міського голови

1. Розпорядження Київського міського голови видаються одноосібно у межах повноважень, визначених законодавством України.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

розробник проекту розпорядження Київського міського голови - структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, який відповідно до повноважень або за дорученням здійснює підготовку проекту розпорядження Київського міського голови;

суб'єкт подання проекту розпорядження Київського міського голови - перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та заступник міського голови - секретар Київської міської ради;

заінтересовані органи - структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради, постійні комісії Київської міської ради, до компетенції яких належать зазначені в проекті розпорядження питання та з якими він погоджується відповідно до цього Порядку.

3. Подання візується керівником розробника, а у разі, якщо суб'єктом подання виступає перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - відповідною посадовою особою.

У разі відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подання візує відповідна посадова особа, визначена в установленому порядку.

У разі відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) керівника структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подання візує виконуючий обов'язки керівника, визначений в установленому порядку.

Подання обов'язково візується керівником юридичної служби розробника. У разі відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) керівника юридичної служби розробника проект розпорядження Київського міського голови візується особою, яка виконує його обов'язки в установленому порядку.

4. У разі зміни суб'єкта подання під час погодження проекту розпорядження Київського міського голови апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повертає такий проект для внесення новопризначеним суб'єктом подання.

5. Проекти розпоряджень Київського міського голови погоджуються у такій послідовності: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації або заступник голови Київської міської державної адміністрації, який спрямовує і координує діяльність розробника, заступники голови Київської міської державної адміністрації, заступник міського голови - секретар Київської міської ради (у випадках, передбачених пунктом 6 цього Порядку), керівники заінтересованих органів, до компетенції яких належать зазначені в проекті розпорядження Київського міського голови питання, начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (у разі, якщо він не погоджує проект розпорядження Київського міського голови як такий, що спрямовує і координує діяльність розробника) та керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Проекти розпоряджень Київського міського голови, що мають загальноміське значення, підготовлені на виконання рішень Київської міської ради та/або пов'язані з діяльністю Київської міської ради, обов'язково погоджуються з заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

7. Проекти розпоряджень Київського міського голови, що носять нормативно-правовий характер та/або мають загальноміське значення, погоджуються з усіма заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

8. Проект розпорядження Київського міського голови, як правило, має містити пункт щодо конкретних посадових осіб, які здійснюють контроль за його виконанням.

9. Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження Київського міського голови, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

10. На зворотному боці останньої сторінки проекту розпорядження Київського міського голови друкуються дані про подання і погодження проекту, а саме: посада, ім'я та прізвище керівника розробника та керівника юридичної служби розробника або відповідної посадової особи, посади, ім'я та прізвища керівників заінтересованих органів або відповідних посадових осіб.

На зворотному боці кожної сторінки проект розпорядження Київського міського голови візують керівник розробника та керівник юридичної служби розробника або відповідна посадова особа, начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проставлення дати візування є обов'язковим.

11. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на проекті розпорядження Київського міського голови за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.

12. Проекти розпоряджень Київського міського голови оформлюються з урахуванням Інструкції з діловодства у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях (Розпорядження N 1747) та Вимог до розроблення розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження N 1126), затверджених в установленому порядку.

13. Додатки до розпоряджень Київського міського голови, що є невід'ємною частиною таких розпоряджень, підписує керівник розробника.

Якщо суб'єктом подання проекту розпорядження Київського міського голови є перший заступник голови Київської міської державної адміністрації або заступник голови Київської міської державної адміністрації, додатки до розпорядження Київського міського голови підписує керівник розробника.

Якщо розробником проекту розпорядження Київського міського голови є структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), додатки до розпорядження Київського міського голови підписує керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Якщо розробником проекту розпорядження Київського міського голови є структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, додатки до розпорядження Київського міського голови підписує заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

Додатки до розпоряджень Київського міського голови загального характеру на кожній сторінці візує керівник розробника, на останній сторінці візує начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Додатки до розпоряджень Київського міського голови нормативно-правового характеру на кожній сторінці візують: керівник розробника, відповідний заступник голови Київської міської державної адміністрації, який спрямовує та координує діяльність розробника, та начальник юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Додатки до розпоряджень Київського міського голови, що містять питання витрачання фінансових ресурсів, обов'язково візуються на кожній сторінці директором Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14. Розробник надсилає проект розпорядження Київського міського голови на погодження разом з супровідним листом, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею (якщо проектом розпорядження Київського міського голови передбачено внесення змін до інших розпоряджень Київського міського голови), а також з іншими необхідними документами та матеріалами.

Зразок пояснювальної записки наводиться у додатку 1 до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження N 1810), затвердженого в установленому порядку (далі - Регламент).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень Київського міського голови з кадрових питань, питань внесення змін до складів консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень Київського міського голови нормативно-правового характеру є обов'язковим.

15. Проекти розпоряджень Київського міського голови погоджуються посадовими особами та заінтересованими органами протягом 3 робочих днів, а у разі обґрунтованої потреби додаткового вивчення поставлених у проекті розпорядження Київського міського голови питань - 5 робочих днів.

Юридична експертиза проектів розпоряджень Київського міського голови проводиться протягом 5 робочих днів, а у разі обґрунтованої потреби додаткового вивчення поставлених у проекті розпорядження Київського міського голови питань - 7 робочих днів.

Проекти розпоряджень Київського міського голови з кадрових питань погоджуються протягом 1 робочого дня.

16. Зауваження та пропозиції, що виникають під час погодження проекту розпорядження Київського міського голови, викладаються у письмовій формі на окремому аркуші.

Виправлення, дописування та інші зміни тексту проекту розпорядження Київського міського голови під час погодження не допускаються.

Зауваження до проекту розпорядження Київського міського голови подаються розробнику заінтересованим органом виключно з тих питань, що належать до його компетенції.

Проекти розпоряджень Київського міського голови доопрацьовуються розробником після отримання зауважень протягом двох робочих днів. У разі необхідності проведення консультацій з іншими органами, отримання довідок або роз'яснень цей строк може бути збільшено до п'яти робочих днів.

Якщо в результаті врахування розробником зауважень заінтересованих органів проект розпорядження Київського міського голови або окремі його положення, погоджені іншими заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект розпорядження Київського міського голови, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню такими органами.

17. Проекти розпоряджень Київського міського голови підлягають обов'язковій юридичній експертизі в юридичному управлінні апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час проведення юридичної експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження Київського міського голови на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

перевіряє повноту погодження із заінтересованими органами;

перевіряє дотримання розробником процедури погодження проекту розпорядження Київського міського голови із заінтересованими органами у послідовності, встановленій пунктом 5 цього Порядку.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження Київського міського голови чи його окремих положень Конституції України і законам України, іншим актам законодавства, які можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичне управління апарату виконавчого органу готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробнику з відповідними пропозиціями.

У разі виявлення відсутності правових підстав видання розпорядження Київського міського голови, у тому числі, невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень Конституції України і законам України, іншим актам законодавства, які не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичне управління апарату виконавчого органу готує висновок за зразком, наведеним у додатку 2 до Регламенту (Розпорядження N 1810).

У разі, коли проект розпорядження Київського міського голови відповідає вимогам законодавства, але містить недоліки, що можуть вплинути на ефективність його реалізації, або ж обраний шлях правового регулювання не дасть належних результатів, про це зазначається у довідці, що додається до проекту розпорядження Київського міського голови.

Погодження без зауважень проекту розпорядження Київського міського голови начальником юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відбувається шляхом проставляння візи.

Проекти розпоряджень Київського міського голови, до яких підготовлені зауваження/висновок/довідка з підстав, передбачених абзацами вісім - десять цього пункту, у разі їх неврахування, візуються начальником юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з зауваженнями/висновком/довідкою відповідно.

Після візування проекту розпорядження Київського міського голови начальником юридичного управління апарату виконавчого органу внесення до нього змін не допускається.

18. Проекти розпоряджень Київського міського голови, що подаються на підпис Київському міському голові в остаточній редакції, мають містити візи керівника розробника та керівника юридичної служби розробника або відповідної посадової особи, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації або заступника голови Київської міської державної адміністрації, який спрямовує і координує діяльність розробника, начальника юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (у разі, якщо він не погоджує проект розпорядження як такий, що спрямовує і координує діяльність розробника) та керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

19. Підготовлений і погоджений в установленому порядку проект розпорядження Київського міського голови розробник подає до відділу редагування документів та випуску розпоряджень управління контрольно-аналітичного забезпечення керівництва апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на літературне редагування.

Не допускається внесення правок під час літературного редагування, що змінюють суть проекту розпорядження Київського міського голови або окремих його положень.

20. Підготовку для подання на підпис Київському міському голові проектів розпоряджень Київського міського голови, підготовлених і погоджених в установленому порядку, разом з необхідними документами, розрахунком розсилки здійснює розробник.

21. Проекти розпоряджень Київського міського голови на підпис подає керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

22. Підписані Київським міським головою розпорядження реєструються у відділі редагування документів та випуску розпоряджень управління контрольно-аналітичного забезпечення керівництва апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який забезпечує зняття необхідної кількості копій розпоряджень Київського міського голови і відправлення їх зазначеним у розрахунку розсилки суб'єктам в установленому порядку.

23. Розпорядження Київського міського голови набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження Київського міського голови, що носять нормативно-правовий характер та/або мають загальноміське значення, доводяться до відома територіальної громади міста Києва і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження Київського міського голови оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва розробниками проектів розпоряджень.

Технічну підтримку та належне функціонування Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва забезпечує Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розробники проектів розпоряджень Київського міського голови, що носять нормативно-правовий характер, забезпечують відповідно до вимог частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) їх обов'язкове оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою видання.

24. Контроль за виконанням розпоряджень Київського міського голови, які містять перелік виконавців і терміни виконання, здійснює контрольно-аналітичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

В. о. керівника апарату

Є. Ситніченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали