Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 червня 2018 року N Р-320/0/3-18

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.08.2019 р. N Р-450/0/3-19

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 червня 2018 року N Р-320/0/3-18

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Постанова N 55) (зі змінами), з метою приведення розпорядчих документів у відповідність з чинним законодавством:

Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 червня 2018 року N Р-320/0/3-18 "Про затвердження Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації" (Розпорядження N Р-320/0/3-18) зміни, що додаються.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації

Д. І. Батура

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
07.08.2019 N Р-450/0/3-19

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 червня 2018 року N Р-320/0/3-18 "Про затвердження Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації" (Розпорядження N Р-320/0/3-18)

Внести до Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 07 червня 2018 року N Р-320/0/3-18 (Розпорядження N Р-320/0/3-18) (далі - Інструкція), такі зміни:

1. У тексті Інструкції слова "реєстраційно-контрольна картка" в усіх відмінках замінити словами "реєстраційно-моніторингова картка" у відповідному відмінку, слова "інформаційне повідомлення" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "електронне повідомлення" в усіх відмінках і формах числа.

2. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Ця Інструкція встановлює вимоги щодо документування управлінської діяльності та організації роботи з документами незалежно від способу фіксації та відтворення інформації у Дніпропетровській обласній державній адміністрації (далі - облдержадміністрація), її структурних підрозділах.".

3. Абзац третій пункту 37 викласти у такій редакції:

"Без заголовка дозволяється складати супровідні листи, доповідні та службові записки.".

4. Абзац третій пункту 44 викласти у такій редакції:

"На додатках до положень, правил, інструкцій тощо робиться відмітка у верхньому правому куті першого аркуша додатка, наприклад:

Додаток 1
до Інструкції
(пункт 7)".

5. У пункті 46:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Додатки нормативно-правового характеру (положення, інструкції, правила, порядки тощо), що затверджуються розпорядчими документами, та інші додатки до розпоряджень голови облдержадміністрації підписуються керівником структурного підрозділу, додатки до наказів структурного підрозділу облдержадміністрації - лише керівником структурного підрозділу, де створено документ.";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"Додатки до основних додатків розпоряджень голови облдержадміністрації підписуються керівниками структурних підрозділів - головними розробниками розпоряджень.".

6. Абзац другий пункту 47 викласти у такій редакції:

"Якщо документ має додаток, повне найменування якого наводиться в його тексті, відмітка про наявність додатка оформляється за такою формою:

Додаток: на 7 арк. у 2 прим.".

7. Абзац другий пункту 53 викласти у такій редакції:

"Не допускається під час підписання документа ставити прийменник "За" чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів "Виконуючий обов'язки" здійснюється у разі заміщення керівника за розпорядженням голови облдержадміністрації або наказом керівника структурного підрозділу.".

8. У пунктах 84, 89, 90 слова "з основних питань діяльності" замінити словами "з основної діяльності".

9. У пункті 100 підпункт 2) викласти у такій редакції:

"2) розпорядча частина наказу починається з пункту:

"1. Внести до наказу такі зміни... :", у разі викладення змін у тексті наказу;

"1. Внести до наказу зміни..., що додаються.", у разі викладення змін у вигляді окремого документа;".

10. Абзац другий пункту 143 викласти у такій редакції:

"У разі відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитку печатки, грифу затвердження тощо), документ не реєструється і відправникові надсилається письмовий запит або йому повідомляється про це телефоном.".

11. Абзац другий пункту 150 виключити.

12. У пункті 151:

абзац перший викласти у такій редакції:

"151. Журнал обміну складається з таких розділів:";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"зареєстровані - складові, аналогічні до складових розділу отримані, а також номер і дата реєстрації електронного документа установою-адресатом та прізвище, ім'я, по батькові реєстратора, найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання документа в облдержадміністрації, прізвище, ім'я, по батькові його керівника, прізвище, ім'я, по батькові працівника, відповідального за виконання документа в облдержадміністрації;";

абзац п'ятий після слів "по батькові" доповнити словами "та телефон".

13. В абзаці третьому пункту 152 слова "у вигляді документа або сторінки в електронній або паперовій формі" виключити.

14. Абзац сьомий пункту 153 після слова "користувачем" доповнити словами "системи взаємодії".

15. Пункт 160 викласти у такій редакції:

"160. На стадії попереднього розгляду визначається, чи має документ бути допущений до реєстрації, здійснюється відбір документів, що потребують обов'язкового розгляду головою облдержадміністрації, його заступниками або структурними підрозділами облдержадміністраціями, а також таких, що не підлягають реєстрації службою діловодства і контролю, що визначено у додатку 15.".

16. У додатку 14 до Інструкції пункт 71 виключити. У зв'язку з цим пункти 72 - 80 вважати відповідно пунктами 71 - 79.

 

Начальник управління діловодства
і контролю апарату облдержадміністрації

І. Г. Сень
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали