Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року N 768

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року N 768

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 01 серпня 2019 року N 627

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
25 вересня 2019 р. за N 95/2005

Керуючись статтями 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (із змінами), у зв'язку зі зміною структури Луганської обласної державної адміністрації та з метою узгодження власних актів зобов'язую:

1. Внести до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 жовтня 2017 року N 768, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16 листопада 2017 року за N 126/1726 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 квітня 2019 року N 305 (Розпорядження N 305)), такі зміни:

1) у пункті 2.1 розділу II слово "торгівлі" замінити словами "зовнішньоекономічної діяльності";

2) в абзаці першому пункту 2.11 розділу II цифри та знак "2.6" замінити цифрами та знаком "2.7";

3) додатки 1, 2 викласти у новій редакції (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження в установленому законодавством порядку.

 

Голова

В. Комарницький

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
(підпункт 1 пункту 2.7 розділу II)

 Примірник N ____

ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

Прошу допустити _________
_
                                                               (повна назва суб'єкта малого або середнього підприємництва)
до участі у конкурсному відборі суб'єктів малого і середнього підприємництва Луганської області, яким надається часткова компенсація з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, отриманими на реалізацію проектів.

Відомості про суб'єкта малого або середнього підприємництва: ______
_
_
_
                                                                                                      (повна назва)
_
                                                                                                  (скорочена назва)
керівник _____
_
                                                                                (власне ім'я, прізвище, назва посади)
місцезнаходження _________
_
телефон факс _
e-mail ________
форма власності ___________
вид діяльності (основний) __
_
реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) / код ЄДРПОУ
_
дата і номер державної реєстрації ________
повна назва органу державної реєстрації __
назва банку, який надав кредит __________
банківські реквізити:
розрахунковий рахунок ____
МФО ________
код ЄДРПОУ _
дата і номер кредитної угоди між позичальником і банком ___________
_
термін дії кредитної угоди між позичальником і банком __
_
сума кредиту, грн _________
_
відсоткова ставка банку за користування кредитом, % ___
цільове призначення кредиту
_
_
_
_

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, ознайомлений(а) та зобов'язуюся їх виконувати.

Надаю згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (із змінами).

Керівник

____
(підпис)

__________
(власне ім'я, прізвище)

Бухгалтер


(підпис)

_________
(власне ім'я, прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
(підпункт 2 пункту 2.7 розділу II)

АНКЕТА
на участь у конкурсному відборі для отримання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва

Повне найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи - підприємця
_
_

Відомості про органи управління (для юридичних осіб), власне ім'я, прізвище голови та його заступників __
_
_

Назва проекту
_
_

Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій? (так, ні) _______

Якщо так, то яких? ________
_
_

Чи отримує заявник інший вид фінансової підтримки за іншими бюджетними програмами? (так, ні)
_

Якщо так, то за якими? _____
_
_

Пріоритетні напрями проекту (відповідно до п. 2.3 розділу II) ________
_
_
_
_

Територія, на якій реалізується проект (район, місто, селище, село) ___
_

Реалізація проекту направлена на виробництво продукції / виконання робіт / надання послуг (зазначити, яких саме) ______
_

Кількість створених нових робочих місць (одиниць) ____

Кількість найманих працівників (осіб) ____

Середньомісячна заробітна плата працівників за останній звітний період поточного року (грн)
_
_

Заборгованість із заробітної плати на момент подання заявки на участь у конкурсному відборі
_
_

Загальна вартість реалізації проекту (грн) _
_
у тому числі:
позикові кошти (грн) _______
власні кошти (грн) _________

Частка власних коштів у вартості проекту (%) _________

Прибуток за минулий рік (грн) __________
_

Відсоток прибутку до вартості проекту (%)

Обсяг виробництва, доходів і витрат за останні 12 місяців ___________
_
_
_

Обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (тис. грн) _____
_
_
_

Перспективи реалізації проекту __________
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Керівник

__
(підпис)

_
(власне ім'я, прізвище)

Бухгалтер

_
(підпис)

_
(власне ім'я, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали