Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 207

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (Постанова N 719) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742; 2017 р., N 22, ст. 605, N 83, ст. 2547; 2018 р., N 29, ст. 1028) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 207

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 (Постанова N 719)

1. У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей (Постанова N 719), затверджених зазначеною постановою:

1) у пунктах 1 і 4 слово "загиблих" виключити, а після слів "в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" доповнити словами "чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно потребі у наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації та подана станом на 1 квітня поточного року.";

3) додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:

"Додаток
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 207)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреби регіональних органів соціального захисту населення в наданні грошової компенсації

___________
(найменування регіонального органу соціального захисту населення)

станом на 1 квітня 20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові заявника

Статус і категорія заявника

Прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, та осіб з інвалідністю внаслідок війни, на яких розраховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв'язку між ними

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація (у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни I - II груп)

Найменування населеного пункту, в якому член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, чи особа з інвалідністю перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та дата і номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного (міського) органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість 1 кв. метра житла у регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра житла

Кількість кв. метрів за нормою забезпечення згідно з Житловим кодексом Української РСР

Загальна сума належної заявнику грошової компенсації

Дата і номер рішення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації

".

2. У Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей (Постанова N 719), затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 1, 2 і 4 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація) і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік) та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, статус яким надано відповідно до абзаців п'ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - особи, які загинули (пропали безвісти), померли) і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій черговості:

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір'ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства та мають свої сім'ї;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та/або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

4. Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей осіб, визначених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які потребують поліпшення житлових умов.";

2) в абзаці дев'ятому пункту 6 слова "попереднього року" замінити словами "п'яти років, що передують даті подання заяви про виплату грошової компенсації";

3) підпункт 3 пункту 8 викласти в такій редакції:

"3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 (Постанова N 413) або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (Постанова N 413), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2068), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;";

4) абзац шостий пункту 21 викласти в такій редакції:

"До членів сімей осіб з інвалідністю належать дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (від 14 до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I - II груп або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення такими дітьми закладів освіти, не більше ніж до виповнення їм 23 років; батько та мати, що проживають разом з ними, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 60-річного віку, або отримують пенсію за віком.";

5) пункт 30 після слів "території України" доповнити словами ", крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування";

6) у пункті 31:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі коли предметом договору є приватний будинок, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу приватного будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Рахунок одержувача коштів повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий в будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.";

7) пункт 32 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі придбання приватного будинку подається також один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника.";

8) у пункті 34 слова і цифри "установленим у пунктах 32 і 33"; замінити словами і цифрами "установленим у пунктах 30, 32 і 33";

9) абзац перший пункту 41 після слів "власності на житло" доповнити словами ", земельну ділянку, на якій розміщено житло,";

10) пункт 42 викласти в такій редакції:

"42. Уповноважений банк має право переказувати у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.

У разі придбання житла разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій розміщено житло.";

11) у пункті 49 слова "інформацію про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю" замінити словами "інформацію про житло, придбане членами сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю";

12) пункт 51 викласти в такій редакції:

"51. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вносить щокварталу інформацію про забезпеченість житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.";

13) у тексті Порядку:

слово "загиблий" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "особа, яка загинула (пропала безвісти), померла," у відповідному відмінку і числі;

після слів "в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" доповнити словами "чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";

14) назву додатка до Порядку викласти в такій редакції:

"ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю
".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали