Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. N 882

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 196

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. N 882

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. N 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Постанова N 882) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 89, ст. 2966; 2017 р., N 31, ст. 947; 2017 р., N 82, ст. 2511, N 101, ст. 3121; 2018 р., N 4, ст. 170) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 196

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. N 882 (Постанова N 882)

1. У постанові:

1) у пункті 1:

абзац перший після слів "іноземній валюті" доповнити словами і цифрами ", передбачених статтею 33 Закону України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII),";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) закордонних дипломатичних установ України, не зазначених у додатку 1, - у частині компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з його орендою.";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дія постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1992 р. N 518 "Про норми забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордоном" на період реалізації пілотного проекту не поширюється на працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України.

Дія постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1575 "Про упорядкування розміру компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3058; 2017 р., N 82, ст. 2511) на період реалізації пілотного проекту не поширюється на працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у підпункті 1 пункту 1 цієї постанови.

Розмір компенсаційних виплат в іноземній валюті, що здійснюються працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у підпункті 1 пункту 1 цієї постанови, на період реалізації пілотного проекту за час відпустки становить 65 відсотків установлених норм компенсаційних виплат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 87), разом з установленими надбавками, передбаченими у додатку 4 до зазначеної постанови та пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 261 "Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження", за відповідною посадою (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 592; 2017 р., N 82, ст. 2511).";

3) в абзаці другому пункту 3 слова і цифри "визначених у підпункті 2 пункту 1 цієї постанови" замінити словами і цифрою "зазначених у додатку 2", а цифри "2018" - цифрами "2019";

4) у пункті 5:

в абзаці третьому після слова "оплати" доповнити словом "вартості";

абзац шостий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"порівняння умов проживання працівників закордонних дипломатичних установ України на підставі результатів запровадження Міністерством закордонних справ періодичних анкетних обстежень району проживання таких працівників, рівня комфортності житла, безпеки та вартості його оренди та інформації, отриманої з незалежних від МЗС, закордонних дипломатичних установ України та їх працівників джерел;";

5) доповнити постанову пунктом 61 такого змісту:

61."Міністерству закордонних справ вжити заходів для залучення до 31 грудня 2019 р. до реалізації пілотного проекту всіх працівників закордонних дипломатичних установ України з урахуванням абзацу другого пункту 3 цієї постанови.";

6) у тексті постанови слово "оплата" в усіх відмінках замінити словом "компенсація" у відповідному відмінку.

2. Додаток 2 до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. N 882
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 196)

ЗАКОРДОННІ ДИПЛОМАТИЧНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ,
в яких запроваджується тимчасовий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Посольство України в Австралії

Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі

Посольство України в Державі Ізраїль

Відділення Посольства України в Державі Ізраїль при Палестинській Національній Адміністрації

Посольство України в Республіці Індонезія

Посольство України в Республіці Ірак

Посольство України в Ірландії

Генеральне консульство України в Едмонтоні

Посольство України в Державі Катар

Посольство України в Республіці Кенія

Посольство України в Федеративній Республіці Нігерія

Посольство України в Ісламській Республіці Пакистан

Посольство України в Південно-Африканській Республіці

Консульство України в Єкатеринбурзі

Консульство України в Новосибірську

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі

Посольство України в Румунії

Посольство України в Королівстві Саудівська Аравія

Посольство України в Сирійській Арабській Республіці

Посольство України в Республіці Словенія

Посольство України в Турецькій Республіці

Консульство України в Анталії

Генеральне консульство України в Стамбулі

Посольство України в Туркменістані".

3. Порядок формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. N 882
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 196)

ПОРЯДОК
формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок визначає тимчасовий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті (далі - компенсаційні виплати) працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - працівники закордонних дипломатичних установ України), з метою врахування вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з його орендою, та інших витрат, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв'язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду у щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації.

2. Працівникам закордонних дипломатичних установ України на час довготермінового відрядження здійснюються компенсаційні виплати, передбачені статтею 33 Закону України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII), до складу яких включаються:

1) кошти, передбачені нормами компенсаційних виплат для відшкодування витрат під час перебування у довготерміновому відрядженні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 87; 2016 р., N 61, ст. 2086; 2017 р., N 61, ст. 1879), разом з установленими надбавками, передбаченими у додатку 4 до зазначеної постанови та пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 261 "Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 592; 2017 р., N 82, ст. 2511), за відповідною посадою;

2) кошти для компенсації вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні;

3) кошти для компенсації вартості комунальних послуг, пов'язаних з орендою житла, під час перебування працівників у довготерміновому відрядженні;

4) кошти для компенсації інших витрат, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв'язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду у щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації, розмір і механізм оплати яких визначається в порядку, затвердженому МЗС за погодженням з Мінфіном.

3. Дія підпунктів 2 і 3 пункту 2 цього Порядку не поширюється на керівників закордонних дипломатичних установ України, а також за погодженням з МЗС - на працівників закордонних дипломатичних установ України, які перебувають на території держави-агресора та в інших державах, де існують обґрунтовані особливості місцевого законодавства щодо оренди житла. При цьому оплата оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з орендою такого житла, здійснюється безпосередньо закордонними дипломатичними установами України в межах сум коштів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

4. Нарахування коштів, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 2 цього Порядку, у складі компенсаційних виплат починається з дня укладення між відповідним працівником закордонної дипломатичної установи України та власником житла або його уповноваженою особою договору оренди житла для проживання (далі - договір оренди), копія якого передається закордонній дипломатичній установі України.

Питання, пов'язані з виконанням умов договору оренди, своєчасним виконанням фінансових зобов'язань за таким договором та поверненням застави, що сплачується як гарантійна сума під час його укладання, вирішуються працівником закордонної дипломатичної установи України самостійно.

Датою першої виплати коштів для компенсації вартості оренди житла та вартості комунальних послуг на один місяць є наступний день після укладення між відповідним працівником закордонної дипломатичної установи України та власником житла або його уповноваженою особою договору оренди. У подальшому зазначені кошти виплачуються щомісяця разом з коштами, що передбачені нормами компенсаційних виплат в іноземній валюті, та з установленими надбавками, передбаченими у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" та пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 261 "Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження", за відповідною посадою.

5. Закордонні дипломатичні установи України здійснюють:

перерахунок компенсаційних виплат на рахунки відповідних працівників закордонних дипломатичних установ України, відкриті ними у банківських установах держав розміщення закордонних дипломатичних установ України.

Ураховуючи особливості банківської системи та правил валютного регулювання держави розміщення закордонної дипломатичної установи України, в якій законним платіжним засобом є одна з іноземних валют, віднесених до першої групи класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку, перерахунок компенсаційних виплат за погодженням з МЗС може здійснюватися у такій іноземній валюті. Перерахунок компенсаційних виплат у відповідну іноземну валюту здійснюється за курсом Національного банку, встановленим на дату їх нарахування;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом першого місяця довготермінового відрядження працівників закордонних дипломатичних установ України або за погодженням з МЗС протягом періоду, необхідного для забезпечення відкриття рахунків у банківських установах держав розміщення закордонних дипломатичних установ України;

видачу готівкою компенсаційних виплат на постійній основі за погодженням з МЗС з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державі розміщення закордонної дипломатичної установи України.

6. Визначення норм і розміру компенсаційних виплат працівникам закордонних дипломатичних установ України, передбачених статтею 33 Закону України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII), здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 73 "Про затвердження Порядку визначення норм компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України. 2008 р., N 15, ст. 380), від 4 березня 2004 р. N 261 "Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження", від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження".

7. Граничні (максимальні) суми коштів для компенсації вартості оренди житла працівникам закордонних дипломатичних установ України обчислюються виходячи з базових сум коштів для компенсації вартості оренди житлових приміщень (далі - базові суми) та з урахуванням груп посад, до яких належать посади таких працівників.

Базові суми затверджуються МЗС щороку до 31 грудня та застосовуються у наступному бюджетному році.

У разі виникнення нагальної потреби МЗС затверджує базові суми на поточний період.

Для розрахунку граничних (максимальних) сум коштів для компенсації вартості оренди житла працівники закордонних дипломатичних установ України поділяються за такими групами посад залежно від груп оплати праці, передбачених статтею 51 Закону України "Про державну службу":

перша група - група 3 оплати праці;

друга група - групи 5 та 6 оплати праці;

третя група - групи 7 та 8 оплати праці;

четверта група - група 9 оплати праці.

До четвертої групи також включаються посади працівників, які виконують функції з обслуговування у закордонних дипломатичних установах України, відповідно до частини 4 статті 8 Закону України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII).

Застосовуються такі коефіцієнти до базових сум залежно від групи посад, визначеної у абзаці четвертому цього пункту: перша група - розмір коефіцієнта визначається МЗС з урахуванням категоризації закордонних дипломатичних установ України; друга група - 1; третя група - 0,9; четверта група - 0,8.

8. Граничні (максимальні) суми коштів для компенсації вартості оренди житла включаються до складу компенсаційних виплат працівника закордонної дипломатичної установи України у повному обсязі.

У разі коли сума орендної плати, передбачена договором оренди, менша за граничну (максимальну) суму коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника, до складу компенсаційних виплат кошти для компенсації вартості оренди житла включаються у розмірах, передбачених договором оренди.

У разі коли договір оренди укладений в іноземній валюті, іншій ніж долар США або євро, до складу компенсаційних виплат працівника закордонної дипломатичної установи України включаються кошти для компенсації вартості оренди житла у розмірі граничної (максимальної) суми коштів для компенсації вартості оренди житла за умови, що різниця між розміром орендної плати за договором оренди та граничною (максимальною) сумою коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника становить не більш як 10 відсотків, але не більш як 100 доларів США на місяць.

У разі коли договором оренди, передбачено щорічне зростання початкової орендної плати, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника збільшується на підставі наказу закордонної дипломатичної установи України на суму такого зростання.

9. Для компенсації вартості комунальних послуг, пов'язаних з орендою житла (електроенергія, газ, опалення, водопостачання, прибирання місць загального користування, послуги з утримання житлового будинку тощо), працівникам закордонних дипломатичних установ України виплачується відсоток від норм компенсаційних виплат послам України у відповідній державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (далі - кошти для компенсації вартості комунальних послуг), без урахування надбавок і доплат у таких розмірах:

для керівників закордонних дипломатичних установ України незалежно від складу сім'ї - 10 відсотків;

у разі перебування працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні без членів сім'ї або з одним членом сім'ї - 5 відсотків;

у разі перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні з двома членами сім'ї - 6 відсотків;

у разі перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні з трьома та більше членами сім'ї - 7 відсотків.

10. Якщо відповідно до умов договору оренди до орендної плати включається вартість комунальних послуг у повному обсязі, то кошти для компенсації їх вартості у складі компенсаційних виплат такому працівнику не передбачаються.

Якщо відповідно до умов договору оренди до орендної плати включається вартість комунальних послуг частково, то кошти для компенсації вартості комунальних послуг у складі компенсаційних виплат такому працівнику передбачаються в обсязі 50 відсотків розміру, передбаченого пунктом 9 цього Порядку.

11. Кошти для компенсації вартості оренди житла та вартості комунальних послуг у складі компенсаційних виплат не передбачаються працівникам закордонних дипломатичних установ України, які проживають у житлових приміщеннях, що є власністю України чи надані в користування державою перебування на умовах взаємності та/або розташовані у службових приміщеннях закордонних дипломатичних установ України.

При цьому оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням такого житла, за умови наявності індивідуальних засобів обліку здійснюється безпосередньо закордонними дипломатичними установами України в розмірах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

12. Якщо відповідно до умов договору оренди оплата за житло здійснюється авансовими платежами або у строки, що не збігаються із строками, передбаченими для здійснення компенсаційних виплат за відповідний місяць, і при цьому такі платежі перевищують 50 відсотків норми компенсаційних виплат в іноземній валюті працівника, за його заявою одночасно з компенсаційними виплатами за поточний місяць йому нараховуються та виплачуються кошти для компенсації вартості оренди житла за наступні періоди, які включаються до видатків періоду, в яких вони були нараховані.

У разі потреби закордонна дипломатична установа України здійснює видатки на тимчасову оренду житла строком до 30 днів з дня прибуття працівника або за погодженням з МЗС у строк, який забезпечує можливість завершення всіх узгоджувальних процедур у державі перебування, необхідних для укладення договору оренди, але не більше граничних сум витрат на найм житлового приміщення, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488).

У такому разі нарахування коштів у складі компенсаційних виплат для компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з такою орендою, працівникові закордонної дипломатичної установи України не здійснюється.

У разі зміни житлового приміщення працівником закордонної дипломатичної установи України у зв'язку з переходом на пілотний проект закордонна дипломатична установа України у разі потреби здійснює оплату оренди житлового приміщення згідно з договором, укладеним закордонною дипломатичною установою України, одночасно з виплатою коштів такому працівникові для компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з орендою житла, у строк до трьох днів або за погодженням з МЗС - видатки на тимчасову оренду житла для такого працівника строком до 30 днів, але не більше граничних сум витрат на найм житлового приміщення, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98).

Якщо договором оренди передбачається сплата депозиту, за заявою працівника закордонної дипломатичної установи України разом з першою виплатою коштів для компенсації вартості оренди житла під звіт додатково видаються кошти для сплати депозиту за умови, що сума депозиту перевищує 50 відсотків норми компенсаційних виплат працівника, але не більше суми коштів передбаченої договором оренди на два місяці.

У такому разі працівник закордонної дипломатичної установи України протягом строку дії договору оренди, але не більше ніж протягом 12 місяців повертає рівними частинами отриману під звіт суму коштів за рахунок компенсаційних виплат.

У разі коли договір оренди укладений на строк, що становить менше одного року, працівник закордонної дипломатичної установи України щомісяця протягом строку дії договору оренди повертає отриману під звіт суму коштів рівними частинами за рахунок компенсаційних виплат.

Закордонна дипломатична установа України за рішенням її керівника в межах бюджетних асигнувань та з урахуванням особливостей держави перебування не частіше ніж двічі протягом довготермінового відрядження працівника до однієї закордонної дипломатичної установи України може здійснювати:

оплату послуг, пов'язаних з укладенням таким працівником договору оренди, а саме: брокерських послуг у сумі, що не перевищує суму коштів для оренди житла для відповідного працівника на два місяці, а також інших послуг, без отримання яких неможливе укладення працівником договору оренди;

оплату компенсаційних виплат такому працівникові в частині компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів у подвійному розмірі в разі зміни працівником житлового приміщення.

13. У разі коли за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України разом з ним перебуває двоє членів сім'ї, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла збільшується на 5 відсотків, а якщо троє і більше членів сім'ї - на 10 відсотків.

У разі коли член сім'ї протягом одного року фактично не проживає загалом понад 90 календарних днів за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла не збільшується на члена сім'ї за період, що перевищує 90 календарних днів.

З дати остаточного завершення перебування члена сім'ї за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України збільшення граничної (максимальної) суми коштів, передбачених пунктами 2 та 9 цього Порядку, припиняється.

14. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім'ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах України, розташованих в одному місті держави перебування, виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється лише одному з працюючих членів сім'ї - працівників закордонних дипломатичних установ України, посада якого передбачає вищу норму компенсаційних виплат в іноземній валюті.

15. У період перебування у відпустці працівника закордонної дипломатичної установи України незалежно від місця її проведення виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється у повному обсязі.

16. У разі необхідності на вимогу орендодавця закордонна дипломатична установа України надає лист, що підтверджує статус її працівника, який укладає договір оренди житла. Гарантійні листи щодо виконання фінансових зобов'язань за договорами оренди закордонною дипломатичною установою України орендодавцю не надаються.

17. Питання щодо страхування та умеблювання житла вирішуються працівником закордонної дипломатичної установи України самостійно.

У разі коли орендоване працівником закордонної дипломатичної установи України житло не умебльоване, за рішенням керівника такої установи працівникові, який уклав договір оренди такого житла, можуть передаватися у тимчасове користування меблі, які перебувають на балансі закордонної дипломатичної установи України і призначені для умеблювання житлових приміщень.

18. У разі дострокового відкликання працівника закордонної дипломатичної установи України із довготермінового відрядження або переведення до іншої закордонної дипломатичної установи України за ініціативою МЗС (за винятком випадків, передбачених підпунктами 4 (Закон N 2449-VIII) і 5 частини першої статті 19 Закону України "Про дипломатичну службу" (Закон N 2449-VIII)) закордонна дипломатична установа України у визначеному МЗС порядку приймає на себе зобов'язання, пов'язані з достроковим припиненням дії договору оренди, укладеного таким працівником, у межах сум коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг, обчислених для такого працівника.

19. У разі евакуації в Україну працівникам закордонних дипломатичних установ України виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється з дозволу МЗС.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали