Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2013 року N 589/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 квітня 2019 року N 1156/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2013 року N 589/5

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), підпункту 63 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228), наказую:

1. Внести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2013 року N 589/5 (Наказ N 589/5) (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 травня 2015 року N 714/5 (Наказ N 714/5)), виклавши інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Моісеєв Ю. М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та у місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29 березня 2013 року N 589/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 09 квітня 2019 року N 1156/5)

Інформаційна картка адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерстві юстиції України (Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК))

2

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ,
Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

3

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: 9:00 - 18:00;
п'ятниця: 9:00 - 16:45;
обідня перерва: 13:00 - 13:45

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 486-68-59,
themis@minjust.gov.ua,
sudexp@minjust.gov.ua,
www.minjust.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закон України

Стаття 17 Закону України "Про судову експертизу"

6

Акт центрального органу виконавчої влади

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5 (Положення N 301/5), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

У разі присвоєння кваліфікації судового експерта:
заява про допуск до проходження атестації;
копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
довідка про проходження підготовки (стажування) у науково-дослідній установі судових експертиз Міністерства юстиції України з відповідних експертних спеціальностей;
копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них);
відомості про відсутність судимості;
копії першої, другої сторінок паспорта;
проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;
рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);
дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

У разі підтвердження кваліфікації судового експерта:
заява про допуск до проходження атестації;
копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
довідка про проходження підготовки (стажування) у науково-дослідній установі судових експертиз Міністерства юстиції України з відповідних експертних спеціальностей;
відомості про відсутність судимості;
проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;
рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);
дві фотокартки розміром 3 х 4 см

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи направляються до ЦЕКК науково-дослідною установою судових експертиз Міністерства юстиції України, де фахівець проходив підготовку (стажування)

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Засідання ЦЕКК проводяться за потреби.
Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до ЦЕКК та може бути продовжений до 45 днів.
Про результати атестації фахівцю повідомляється одразу після проведення атестації

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особі може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у разі:
визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною;
наявності судимості;
накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення);
відсутності відповідної вищої освіти;
нескладення кваліфікаційного іспиту

13

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта.
Відмітка у свідоцтві про продовження терміну його дії

14

Способи отримання відповіді (результату)

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта видається фахівцю в робочий час за місцезнаходженням адміністративної будівлі Мін'юсту або надсилається рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в заяві про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29 березня 2013 року N 589/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 09 квітня 2019 року N 1156/5)

Технологічна картка адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта

N з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб'єкта надання адміністративної послуги

Структурні підрозділи суб'єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

Надходження, реєстрація заяви про допуск до проходження атестації

Спеціаліст Департаменту комунікації, документообігу та контролю

Департамент комунікації, документообігу та контролю

У порядку надходження документів

2

Передача заяви до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

У порядку надходження документів

3

Накладання відповідної резолюції і передача документів діловоду Управління експертного забезпечення правосуддя (далі - Управління)

Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства;
начальник Управління

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

У порядку надходження документів

4

Передача документів секретарю Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК)

Спеціаліст Управління

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

У порядку надходження документів

5

Опрацювання поданих до ЦЕКК документів та формування в окрему справу

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

У порядку надходження документів

6

Перевірка повноти поданих документів

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

У порядку надходження документів

7

Підготовка проекту, підписання та направлення повідомлення особі, яка має проходити атестацію в ЦЕКК щодо повернення документів, у разі неналежного їх оформлення (у разі потреби)

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління;
начальник Управління;
директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

У порядку розгляду документів

8

Повідомлення заінтересованих осіб про проведення засідання ЦЕКК

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

За 10 днів до проведення атестації

9

Проведення засідання ЦЕКК

Голова ЦЕКК;
секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Управління Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

У день призначення засідання комісії

10

Оголошення результатів атестації

Голова ЦЕКК;
секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Управління Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Після проведення атестації

11

Оформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності або проставляння відмітки у свідоцтві про продовження терміну його дії

Голова ЦЕКК;
секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

Протягом 10 робочих днів з дня складання кваліфікаційного іспиту

12

Направлення свідоцтва особі, яка проходила атестацію. Видача свідоцтва судовому експерту особисто або його представнику за довіреністю

Спеціаліст Департаменту комунікації, документообігу та контролю;
секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

Департамент комунікації, документообігу та контролю;
Департамент з питань судової роботи та банкрутства

Протягом 10 робочих днів з дня складання кваліфікаційного іспиту

Особа, щодо якої комісією прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, може повторно пройти атестацію на черговому засіданні комісії.

Особа, щодо якої комісією три рази поспіль прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, до наступного проходження атестації повинна пройти повторну підготовку (стажування) в передбаченому порядку.

 

Рішення ЦЕКК про відмову у присвоєнні кваліфікації судового експерта може бути оскаржене у судовому порядку

 

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

45
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали