Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року N 1082

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2019

м. Київ

N 717

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2019 р. за N 636/33607

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року N 1082

Відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та керуючись абзацом шістнадцятим частини першої статті 64 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року N 1082 (Умови N 1082), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за N 1231/32683, що додаються.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
24 травня 2019 року N 717

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2019 р. за N 636/33607

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (Умови N 1082)

1. У пункті 1 розділу II:

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної освіти) осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року N 697 (Порядок N 697), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за N 907/29037 (далі - наказ N 697);";

в абзаці десятому слова "професійно-технічної" замінити словами "професійної (професійно-технічної)".

2. Пункт 6 розділу III викласти в такій редакції:

"6. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом N 697 (Порядок N 697).".

3. Друге речення абзацу третього пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції: "Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року N 673;".

4. У пункті 2 розділу VI:

1) абзац третій підпункту 4 після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами ", творчих конкурсів, складених з 01 до 10 липня";

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 10 липня (12 липня для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлення за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки України до 15 лютого), у період з 11 до 29 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти;".

5. Абзац сьомий пункту 7 розділу VII викласти в такій редакції:

"Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.".

6. У розділі IX:

1) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу N 697 (Порядок N 697), та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року.";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.";

3) пункт 12 після слів "внутрішньо переміщених осіб" доповнити словами ", а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення".

7. Абзац сьомий пункту 3 розділу XIII виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

8. У пункті 4 розділу XVI слова "за умови наявності результатів необхідних вступних випробувань" замінити словами "за умови збігу конкурсних предметів".

 

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали