Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2019 року N 1019-рш

Про внесення змін до Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції

Відповідно до вимог статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" та Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 946/11226 (зі змінами), Правління Національного банку України вирішило:

1. Унести до Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції, схваленої постановою Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року N 847 (Постанова N 847) (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці шостому слова "включаються суми активних залишків наявних у банку фінансових інструментів з індексованою вартістю" замінити словами "включається сума еквівалента дельти валютного деривативу, вбудованого в фінансовий інструмент з індексованою вартістю, якщо зміна вартості вбудованого валютного деривативу через зростання/зниження офіційного курсу гривні до і-ої іноземної валюти призводить до зростання/зниження вартості фінансового інструменту з індексованою вартістю, що обліковується в активах банку, або зниження/зростання вартості фінансового інструменту з індексованою вартістю, що обліковується в пасивах банку";

2) в абзаці дев'ятому слова "включаються суми пасивних залишків наявних у банку фінансових інструментів з індексованою вартістю" замінити словами "включається сума еквівалента дельти валютного деривативу, вбудованого в фінансовий інструмент з індексованою вартістю, якщо зміна вартості вбудованого валютного деривативу через зростання/зниження офіційного курсу гривні до і-ої іноземної валюти призводить до зниження/зростання вартості фінансового інструменту з індексованою вартістю, що обліковується в активах банку, або зростання/зниження вартості фінансового інструменту з індексованою вартістю, що обліковується в пасивах банку";

3) Методику доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:

"Еквівалент дельти валютного деривативу, вбудованого в фінансовий інструмент з індексованою вартістю, в одиницях національної валюти розраховується як добуток дельти валютного деривативу, кількості одиниць і-ої іноземної валюти згідно з умовами валютного деривативу та офіційного курсу гривні до і-ої іноземної валюти на дату балансу.

Дельта валютного деривативу, вбудованого в фінансовий інструмент з індексованою вартістю, розраховується таким чином:

1) для фінансових інструментів з індексованою вартістю, у які вбудовано валютний форвард, дельта валютного деривативу дорівнює одиниці;

2) для облігацій внутрішньої державної позики України з індексованою вартістю, у які вбудовано валютний опціон, - відповідно до Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, схваленого постановою Правління Національного банку України від 26 жовтня 2015 року N 732 (зі змінами).

Для інших фінансових інструментів з індексованою вартістю, у які вбудовано валютний дериватив, еквівалент дельти валютного деривативу в одиницях національної валюти розраховується за такою формулою:

 

Св (К + 1 %) - Св (К - 1 %)
2 * 0,01

,

де Св (К + 1 %) - справедлива вартість фінансового інструменту з індексованою вартістю, розрахована на дату балансу для курсу гривні до і-ої іноземної валюти, що є на 1 % вищим за офіційний курс гривні до і-ї іноземної валюти на дату балансу;

Св (К - 1 %) - справедлива вартість фінансового інструменту з індексованою вартістю, розрахована на дату балансу для курсу гривні до і-ої іноземної валюти, що є на 1 % нижчим за офіційний курс гривні до і-ої іноземної валюти на дату балансу.".

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Рішення набирає чинності з 31 січня 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали