Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2020 року N 22

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до глави 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт "є" пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"є) загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням розміру очікуваних (можливих) збитків за невиконаними зобов'язаннями будь-якої фізичної чи юридичної особи як резидента, так і нерезидента, яка має з банком відносини фінансового характеру (далі - контрагент), та зменшується на суму:

нематеріальних активів за мінусом суми амортизації;

капітальних вкладень у нематеріальні активи;

активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи, за мінусом суми амортизації;

збитків минулих років;

збитків поточного року;

збитків від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року;

балансової вартості активів (необоротних активів, утримуваних для продажу; майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя; основних засобів; інвестиційної нерухомості), які не використовуються банком під час здійснення видів діяльності, визначених статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", крім нерухомого майна, отриманого у власність:

на підставі реалізації прав заставодержателя, яке утримується не більше одного року з дня набуття права власності;

з метою запобігання збиткам, яке утримується не більше одного року з дня набуття права власності;

на підставі реалізації прав довірчого власника в рахунок виконання зобов'язань боржника, яке утримується не більше одного року з дня набуття права власності без обмежень на користування та розпорядження.

Банки зменшують розмір основного капіталу на суму балансової вартості активів, визначених в абзаці восьмому підпункту "є" пункту 1.3 глави 1 розділу II цієї Інструкції, та з урахуванням абзаців дев'ятого - одинадцятого підпункту "є" пункту 1.3 глави 1 розділу II цієї Інструкції із застосуванням таких коефіцієнтів:

до 31 грудня 2020 року - 0;

з 31 грудня 2020 року - 0,25;

з 31 грудня 2021 року - 0,5;

з 30 грудня 2022 року - 0,75;

з 29 грудня 2023 року - 1.";

2) абзац другий підпункту "б" пункту 1.4 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких не минув (крім доходів за цінними паперами, які віднесені до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків згідно з вимогами підпункту "а" пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції, та доходів за фінансовими активами, на розмір балансової вартості яких зменшується розмір регулятивного капіталу відповідно до вимог пункту 1.8 глави 1 розділу II цієї Інструкції), зменшених на суму сформованих резервів, уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, та збільшених на суму дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, у частині, що належить до таких нарахованих доходів. Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких не минув, уключаються до таких нарахованих доходів із застосуванням коефіцієнтів:

до 31 березня 2020 року - 0;

з 31 березня 2020 року - 0,2;

з 30 червня 2020 року - 0,5;

з 31 грудня 2020 року - 1;".

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з 28 березня 2020 року.

 

Голова

Я. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали