Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання внести зміни до форми виборчого бюлетеня шляхом проставлення порядкових номерів відповідних граф бюлетеня

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

13.03.2019 р.

Справа N 855/72/19

 

Адміністративне провадження N А/9901/57/19,

 

N А/9901/56/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого - Стрелець Т. Г., суддів: Білоуса О. В., Желтобрюх І. Л., за участю: секретаря судового засідання - Головко О. В., представника позивача - ОСОБА_1, представника відповідача - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги кандидата на пост Президента України ОСОБА_3 в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року та рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2019 року (ухвалені колегією суддів у складі головуючого судді - Собківа Я. М., суддів: Ісаєнко Ю. А., Файдюка В. В.) у справі за позовом кандидата на пост Президента України ОСОБА_3 в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 до Центральної виборчої комісії, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача: кандидата на пост Президента України ОСОБА_5, кандидата на пост Президента України ОСОБА_6, кандидата на пост Президента України ОСОБА_7 про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії установив:

Кандидат на пост Президента України ОСОБА_3 в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 звернулася до суду з адміністративним позовом до Центральної виборчої комісії, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача: кандидат на пост Президента України ОСОБА_5, кандидат на пост Президента України ОСОБА_6, кандидат на пост Президента України ОСОБА_7, в якому просила:

- визнати бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо не встановлення у виборчому бюлетені з виборів Президента України 31 березня 2019 року при затвердженні 8 березня 2019 року його форми і тексту порядкових номерів відповідних граф бюлетеня, в яких міститься інформація про персональні дані кандидатів на пост Президента України та місце для голосування за них, протиправною;

- зобов'язати Центральну виборчу комісію внести зміни до форми виборчого бюлетеня, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 08 березня 2019 року N 512 (Постанова N 512), шляхом проставлення порядкових номерів відповідних граф бюлетеня, в яких міститься інформація про персональні дані кандидатів на пост Президента України та місце для голосування за них.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Центральна виборча комісія в межах визначених Законом повноважень повинна була встановити таку форму виборчого бюлетеня, яка б забезпечила виборцям рівні умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні, а також сприяла додержанню принципів виборчого процесу.

Оскільки у виборчому бюлетені на виборах Президента України 2019 внаслідок протиправної бездіяльності Центральної виборчої комісії в день голосування 31 березня 2019 року будуть міститися відомості про двох кандидатів на пост Президента України, які мають однакове прізвище, аналогічні ініціали, посаду та місце роботи, а також про двох кандидатів із однаковими прізвищами, це призведе до помилкового розуміння виборцями результатів зробленого ними вибору та спотворить результати волевиявлення.

Того ж дня, 08 березня 2019 року, до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшла заява кандидата на пост Президента України ОСОБА_3 в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 про вжиття заходів забезпечення позову у вказаній судовій справі шляхом заборони Центральній виборчій комісії та Державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" вчиняти будь-які дії, пов'язані з виготовленням (друком) виборчих бюлетенів з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, до вирішення справи по суті.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішення суду першої інстанції, позивач оскаржила його до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року апелянт вказує, що така ухвала прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, без належного дослідження обставин, на які посилався позивач та доводів, викладених у заяві про забезпечення позову.

Судом не взято до уваги, що встановлення заборони для ЦВК та Державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" вчиняти будь-які дії, пов'язані з виготовленням (друком) виборчих бюлетенів з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, до вирішення справи по суті не зупинить, унеможливить або в інший спосіб порушить безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів.

Крім того, позивач вважає, що судом не надано правової оцінки висновку, викладеному у Рішенні Конституційного Суду України від 19 жовтня 2009 року N 26-рп/2009 (справа про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України), згідно із яким неможливість поновлення у виборчих правах через швидкоплинний виборчий процес без заходів забезпечення позову втрачає будь-який сенс звернення до суду з цих питань.

Просить скасувати ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року та прийняти нову, якою заяву позивача про забезпечення позову задовольнити. Заборонити Центральній виборчій комісії (далі - ЦВК, Комісія) та Державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" вчиняти будь-які дії, пов'язані з виготовленням (друком) виборчих бюлетенів з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, до вирішення справи по суті.

За результатами розгляду позовної заяви по суті Шостий апеляційний адміністративний суд рішенням від 10 березня 2019 року у задоволенні позову відмовив повністю.

Не погоджуючись із таким рішенням, позивач звернулася із апеляційною скаргою на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2019 року, в якій просить його скасувати та ухвалити нове - про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року позивач зазначає, що таке судове рішення ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Судом першої інстанції не взято до уваги ту обставину, що постановою Центральної виборчої комісії від 15 грудня 2009 року N 492 "Про форму і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України 17 січня 2010 року та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування" встановлено відповідну нумерацію виборчого бюлетеня на вибори Президента України 2010 року, правомірність якої підтверджена постановою Вищого адміністративного суду України від 23 грудня 2009 року по справі N А-67/09.

Апелянт наголошує, що вищезазначеним рішенням встановлена необхідність у такій нумерації, яка обумовлена включенням до виборчого бюлетеня 18 кандидатів на пост Президента України. Зазначення нумерації у виборчому бюлетені позитивно вплине на реалізацію виборчих прав громадян України, що відповідає основним принципам діяльності Комісії.

Посилання Шостого апеляційного адміністративного суду на відсутність нумерації граф виборчого бюлетеня під час організації підготовки та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року, не є ґрунтовними та об'єктивними, оскільки до вказаного виборчого бюлетеня на той час не було включено жодних кандидатів із однаковими прізвищами.

Відповідач надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити її без задоволення, а рішення суду - без змін, оскільки вважає доводи позивача безпідставними, а рішення суду першої інстанції таким, що ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Вказав, що приймаючи постанову від 8 березня 2019 року N 512 (Постанова N 512) Центральна виборча комісія діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а відтак вважає, що будь-якої протиправної бездіяльності щодо не встановлення у виборчому бюлетені з виборів Президента України 31 березня 2019 року під час затвердження його форми і тексту порядкових номерів відповідних граф бюлетеня, в яких міститься інформація про персональні дані кандидатів на пост Президента України та місце для голосування за них, Центральною виборчою комісією не допущено.

Законодавством України про вибори Президента України встановлений чіткий перелік відомостей, які мають міститися у виборчому бюлетені, серед яких відсутня вказівка на обов'язкову нумерацію відповідних граф бюлетеня, в яких міститься інформація про персональні дані кандидатів на пост Президента України.

Затвердження форми та тексту виборчого бюлетеня належить до дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії. В свою чергу, зобов'язання Центральної виборчої комісії судом внести зміни в постанову Центральної виборчої комісії від 8 березня 2019 року N 512 (Постанова N 512) шляхом проставляння порядкових номерів у виборчому бюлетені буде втручанням у дискреційні повноваження Комісії.

Треті особи - кандидат на пост Президента України ОСОБА_5, кандидат на пост Президента України ОСОБА_6, кандидат на пост Президента України ОСОБА_7 пояснень з приводу апеляційних скарг не надавали, у судове засідання не з'явились.

У судовому засіданні представник позивача підтримав свої вимоги з мотивів, наведених в апеляційних скаргах, просив їх задовольнити.

Зазначив, що законодавцем надано виключне право Центральній виборчій комісії як органу, що зобов'язаний забезпечити дотримання основних засад та принципів виборчого процесу, встановлювати форму виборчих бюлетенів.

Необхідність нумерації граф бюлетеня, в яких міститься інформація про персональні дані кандидатів на пост Президента України, обумовлена великою кількістю зареєстрованих кандидатів на пост Президента України та дозволить повною мірою забезпечити дотримання основних принципів виборчого процесу.

Крім того, важливість затвердження форми бланку з такою нумерацією пов'язана з тим, що виборчий бюлетень містить відомості про двох кандидатів з однаковим прізвищем та ініціалами - ОСОБА_5, а також двох кандидатів з однаковими прізвищами - ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Проте, затверджуючи форму виборчих бюлетенів чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, Центральна виборча комісія не врахувала зазначені вище обставини, у зв'язку з чим допустила протиправну бездіяльність, яка полягала у невикористанні свого права на затвердження відповідної форми бюлетеня із нумерацією граф, які містять інформацію про персональні дані кандидатів на пост Президента України.

Стосовно ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року, представник позивача надав пояснення, за змістом аналогічні тим, які зазначені у апеляційній скарзі на дане судове рішення.

Представник відповідача у судовому засіданні заперечив проти задоволення апеляційних скарг. Оскаржувані рішення суду першої інстанції вважає законними і обґрунтованими, просив залишити їх без змін.

Зазначив, що під час наради ЦВК 6 березня 2019 року та засідання 8 березня 2019 року за участю уповноважених представників кандидатів на пост Президента України, в тому числі - ОСОБА_4, обговорювалось та вирішувалось питання щодо проставлення у виборчому бюлетені нумерації граф, які містять інформацію про персональні дані кандидатів на пост Президента України. За результатами голосування такі пропозиції не були підтримані відповідною більшістю голосів членів Комісії, а тому вважаються не прийнятими.

Посилання апелянта на бездіяльність відповідача є необґрунтованим, оскільки Комісією вжито всіх необхідних та визначених законом заходів при затвердженні форми виборчого бюлетеня та використано надані повноваження у межах та у спосіб, визначені законом.

Представник відповідача зазначив, що станом на 2009 рік редакція статті 71 Закону України "Про вибори Президента України" дозволяла проставити нумерацію відповідних граф із інформацією про персональні дані кандидатів у Президенти України. У 2014 році норма даної статті зазнала змін, зокрема, щодо розміщення порожнього квадрату для проставлення відмітки про голосування за відповідного кандидата. Такий квадрат тепер має розміщуватись ліворуч напроти відомостей про кожного кандидата, що, на думку представника відповідача, унеможливлює проставлення нумерації кандидатів у виборчому бюлетені, на якій наполягає позивач.

Крім того, представник ЦВК вказав, що законом чітко визначено обсяг та джерела отримання виборцями інформації про кандидатів на пост Президента України з метою реалізації усвідомленого, поінформованого, вільного вибору. А тому твердження апелянта про те, що відсутність нумерації граф бюлетеня порушить принцип рівності та спотворить результати волевиявлення виборців, є безпідставними.

Стосовно оскаржуваної ухвали Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року представник відповідача вважає її законною та обґрунтованою. Просить залишити її в силі.

Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали справи, дослідивши й проаналізувавши доводи апеляційної скарги на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту заяви позивача про забезпечення позову, дана заява мотивована тим, що друк виборчих бюлетенів може розпочатися негайно після затвердження Центральною виборчою комісією їх форми, кольору і тексту, що в подальшому ускладнить виконання рішення суду щодо внесення відповідних змін до форми та тексту виборчих бюлетенів і призведе до необхідності їх повторного передруковування та витрачання коштів державного бюджету.

Відмовляючи у задоволенні цієї заяви, суд попередньої інстанції виходив з того, що судом не встановлено, яким саме чином невжиття заходів забезпечення позову протягом скороченого дводенного строку розгляду виборчого спору зможе істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або порушити право особи на ефективний судовий захист.

Колегія суддів погоджується з таким рішенням суду першої інстанції з огляду на наступне.

Відповідно до частини першої статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Частиною другою статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) встановлено, що забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно з частиною четвертою статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів.

Системний аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку, що забезпечення позову в адміністративній справі - це елемент права на судовий захист, спрямований на те, щоб не допустити незворотності певних наслідків відповідних дій щодо відновлення порушеного права (попередній судовий захист).

В свою чергу, заходи забезпечення позову мають застосовуватись у виключних випадках за наявності об'єктивних обставин, які дозволяють зробити обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів потягне за собою більшу шкоду, ніж їх застосування.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів справи та встановлено під час судового розгляду, представником позивача не надано будь-яких доказів, що вказували б на наявність об'єктивних обставин, що в подальшому можуть ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист чи поновлення порушених прав та інтересів позивача у разі незастосування судом таких заходів забезпечення позову.

Наведені заявником обставини є лише його припущеннями, які не підтверджені жодними належними та допустимими доказами.

Враховуючи викладене, колегія суддів доходить висновку, що позивачем не доведено, а судом не встановлено, яким саме чином невжиття заходів забезпечення позову протягом скороченого дводенного строку розгляду виборчого спору істотно ускладнить чи унеможливить виконання рішення суду або завдасть шкоди більшої, ніж невжиття таких заходів.

Враховуючи скорочені строки розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом, застосування заходів забезпечення позову, про які просить позивач, не дозволить забезпечити виконання мети вжиття таких заходів та порушить безперервність процесу підготовки і проведення виборів, що, в силу частини четвертої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), виключає законну можливість задоволення такої заяви позивача.

Посилання апелянта на Рішення Конституційного Суду України від 19 жовтня 2009 року N 26-рп/2009 (справа про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України) є необґрунтованим, оскільки стосується права особи на звернення до суду із заявою про забезпечення позову у справах щодо виборчого процесу.

У даній справі це право реалізовано позивачем шляхом подання заяви про забезпечення позову, що була розглянута по суті Шостим апеляційним адміністративний судом.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність правових підстав для задоволення заяви про забезпечення позову.

Стосовно апеляційної скарги позивача на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2019 року, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення з огляду на наступне.

Верховна Рада України Постановою від 26.11.2018 N 2631-VIII (Постанова N 2631-VIII) призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року.

Центральна виборча комісія постановою від 27.12.2018 N 253 (Постанова N 253) оголосила з 31 грудня 2018 року початок виборчого процесу з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

На чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Центральною виборчою комісією було зареєстровано 44 кандидати на пост Президента України.

Постановами Центральної виборчої комісії від 25 січня 2019 року N 106 (Постанова N 106) та від 06 лютого 2019 року N 229 (Постанова N 229) кандидатами на пост Президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року зареєстровано, відповідно, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які є народними депутатами України.

05 березня 2019 року уповноваженим представником кандидата на пост Президента України ОСОБА_3, ОСОБА_4 було надіслано звернення до Центральної виборчої комісії, в якому зазначено, що з метою недопущення порушення виборчих прав громадян, окремих кандидатів на пост Президента України, а також забезпечення дійсного волевиявлення виборців, на засіданні Комісії слід розглянути питання щодо проставлення у виборчому бюлетені для голосування порядкових номерів.

Центральною виборчою комісією 8 березня 2019 року прийнято постанову N 512 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування" (Постанова N 512), якою затверджено форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів (додатки 1 (Постанова N 512), 2 (Постанова N 512)) та форму виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для повторного голосування (додатки 3 (Постанова N 512), 4 (Постанова N 512)).

До виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів включено 39 кандидатів на пост Президента України.

Затверджені вказаною постановою Центральної виборчої комісії форми виборчих бюлетенів з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та для повторного голосування не містять нумерації граф, що і стало підставою для звернення позивача до суду з вищевказаним позовом.

Надаючи правову оцінку встановленим по справі обставинам, а також доводам сторін колегія суддів Верховного Суду зазначає наступне.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, законами України "Про вибори Президента України" від 05.03.99 року N 474-XIV, "Про Центральну виборчу комісію" від 30.06.2004 року N 1932-IV.

У відповідності до частини 2 статті 19 Конституції України (далі - Конституція) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 38 Конституції гарантує право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

При цьому, статтею 69 Конституції визначено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до статті 71 Конституції, є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування; виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" від 30 червня 2004 року N 1932-IV (далі - Закон N 1932-IV) Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, в порядку та в межах, встановлених законами України.

Частиною 2 статті 2 цього Закону передбачено, що Комісія базує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Комісія та її члени зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Стаття 17 Закону N 1932-IV до загальних повноважень Комісії відносить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України.

В свою чергу, стаття 18 цього Закону закріплює спеціальні повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, до яких, зокрема, віднесено забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів.

Дане повноваження конкретизоване у пункті 12 частини 2 статті 25 Закону України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року N 474-XIV (далі - Закон N 474-XIV), де вказано, що Центральна виборча комісія затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування, забезпечує централізоване виготовлення виборчих бюлетенів установленого зразка, забезпечує їх облік і передає їх окружним виборчим комісіям.

Згідно з частинами першою - шостою статті 71 Закону N 474-XIV форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форма виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування. Ступені захисту виборчого бюлетеня встановлюються Центральною виборчою комісією.

Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів (бюлетень для повторного голосування - дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначене місце для печатки дільничної виборчої комісії.

До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), посади, партійності кандидата, суб'єкта висунення кандидата. Ліворуч напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат.

Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.

Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

Статтею 72 Закону N 474-XIV визначено, що Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день виборів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами.

Виборчі бюлетені для голосування у день виборів чи в день повторного голосування відповідно друкуються на однаковому папері за формою та текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.

Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

Аналізуючи наведені вище положення, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що встановлення форми виборчого бюлетеня з виборів Президента України та затвердження тексту, що міститься у ньому, належить до дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії.

Така дискреція обмежується законодавчо встановленими вимогами щодо відомостей, які мають обов'язково міститись у виборчих бюлетенях з виборів Президента України.

При цьому, Суд звертає увагу, що законодавцем не встановлено вимог щодо обов'язкового зазначення порядкових номерів кандидатів на пост Президента України у виборчих бюлетенях.

Згідно з частиною 16 статті 10 Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Комісії від 26 квітня 2005 року N 72 (далі - Регламент), однією із організаційних форм діяльності Комісії є наради, які проводяться у приміщені Комісії з метою попереднього розгляду та обговорення питань для включення до порядку денного Комісії без ухвалення рішень з таких питань. У нарадах беруть участь не менше двох третин передбаченого Законом України "Про Центральну виборчу комісію" складу Комісії та, у разі потреби, працівники Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру. На запрошення або з дозволу Комісії, а також у випадках, визначених законами України, на нараді можуть бути присутніми інші особи.

6 березня 2019 року в приміщенні Центральної виборчої комісії було проведено нараду членів Центральної виборчої комісії за участі уповноважених представників кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, у тому числі уповноваженого представника кандидата на пост Президента України ОСОБА_5 - ОСОБА_4

Предметом обговорення на вказаній нараді були звернення ОСОБА_4 щодо встановлення у виборчому бюлетені для голосування порядкових номерів кандидатів на пост Президента України.

Як вбачається з копії стенограми засідання Комісії від 8 березня 2019 року, висловлені під час наради позиції уповноважених представників кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року різнилися між собою: частина представників вказували на необхідність включення до виборчих бюлетенів нумерації, інші зазначали про категоричну незгоду.

Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частини 2 статті 10 Регламенту, основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Комісії. Порядок ведення засідань Комісії та розгляду на засіданнях Комісії питань визначено статтею 11 вказаного Закону та статтями 15, 16 Регламенту. Зокрема, розгляд питання на засіданні Комісії може включати внесення пропозицій членами Комісії, їх обговорення та голосування за них.

За результатами розгляду на засіданні Центральної виборчої комісії 8 березня 2019 року питання про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування було ухвалено постанову N 512 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування" (Постанова N 512).

На голосування членів Центральної виборчої комісії була поставлена пропозиція члена Комісії ОСОБА_8 про зазначення номеру рядка з інформацією про кандидатів на пост Президента України зліва перед кожним порожнім квадратом послідовно з 1 по 39 відповідно до кількості рядків з такою інформацією про кандидатів.

Відповідно до Витягу із протоколу засідання Комісії від 08.03.2019 року (а. с. 90-91) та стенограми засідання (а. с. 92-97), вказана пропозиція була обговорена за участі, в тому числі ОСОБА_4, поставлена на голосування та була підтримана лише 5 членами Комісії із 16 присутніх, а тому вважається не прийнятою.

Таким чином, як вірно зазначив суд попередньої інстанції, вирішенню питання щодо встановлення форми і тексту виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та ухваленню Комісією відповідного рішення передував ряд заходів (дій), спрямованих на детальне вивчення питання можливості нумерації граф бюлетеня, що полягали, серед іншого, у з'ясуванні думки як зацікавлених сторін так і безпосередньо членів Центральної виборчої комісії, які є суб'єктами прийняття такого рішення.

Стосовно посилань апелянта на постанову Центральної виборчої комісії від 15 грудня 2009 року N 492 "Про форму і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України 17 січня 2010 року та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування", яка містила відповідну нумерацію та постанову Вищого адміністративного суду України від 22 грудня 2009 року по справі N А-67/09, якою підтверджено правомірність вказаної постанови Комісії, колегія суддів зазначає наступне.

Посилання позивача на правовий висновок, викладений у постанові Вищого адміністративного суду України від 22 грудня 2009 року по справі N А-67/09 стосується саме постанови ЦВК від 15 грудня 2009 року N 492 та, з огляду на відповідну обмежену дискрецію Комісії щодо затвердження зразків виборчих бюлетенів, не спростовує правомірності прийняття постанови ЦВК від 08.03.2019 року N 512 (Постанова N 512), якою визначена відповідна форма виборчого бюлетеня з виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Доводи апелянта про те, що відсутність нумерації граф бюлетеня не дозволить виборцям зробити вільний та усвідомлений вибір, призведе до помилкового розуміння виборцями зробленого ними вибору, порушить принцип рівності, спотворить результати волевиявлення, суд вважає надуманими, оскільки вони, по суті, є лише припущеннями позивача та не підтверджені жодними належними та допустимими доказами з посиланням на конкретні норми законодавства.

Колегія суддів звертає увагу, що Законом України "Про вибори Президента України" чітко визначено обсяг та джерела отримання виборцями інформації про кандидатів на пост Президента України з метою реалізації усвідомленого та поінформованого вибору.

Водночас, відповідні відомості про кандидатів на пост Президента України не обмежуються прізвищем, іменем, по батькові та місцем роботи, а є більш повними та конкретними.

Зокрема, як встановлено в ході судового розгляду, до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), посади, партійності кандидата, суб'єкта висунення кандидата.

Доводи позивача про протиправну бездіяльність відповідача, яка полягає у не встановленні у виборчому бюлетені з виборів Президента України 31 березня 2019 року при затвердженні його форми і тексту порядкових номерів відповідних граф бюлетеня, в яких міститься інформація про персональні дані кандидатів на пост Президента України та місце для голосування за них колегія суддів вважає помилковими у зв'язку із наступним.

Протиправна бездіяльність суб'єкта владних повноважень - це зовнішня форма поведінки (діяння) цього органу, яка полягає (проявляється) у неприйнятті рішення чи у нездійсненні юридично значимих і обов'язкових дій на користь заінтересованих осіб, які на підставі закону та/або іншого нормативно-правового регулювання віднесені до компетенції суб'єкта владних повноважень, були об'єктивно необхідними і реально можливими для реалізації, але фактично не були здійснені.

Зважаючи на те, що законодавством про вибори Президента України не встановлено вимог щодо необхідності зазначення у виборчому бюлетені номеру рядка з інформацією про кандидатів на пост Президента України, колегія суддів Верховного Суду доходить висновку про відсутність будь-якої протиправної бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо непроставлення у виборчому бюлетені з виборів Президента України 31 березня 2019 року додаткової нумерації.

Крім того, зважаючи на встановлені по справі обставини, Суд зазначає, що Центральною виборчою комісією вчинено всі необхідні, передбачені законом, дії з виконання законодавчо встановленого обов'язку щодо затвердження форми виборчого бюлетеня з виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Решта доводів апеляційної скарги не спростовують правомірності висновків, викладених в рішенні Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2019 року та не впливають на правильність вирішення справи по суті.

Відповідно до статті 316 КАС України ( N 2747-IV) суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Колегія суддів зазначає, що рішення та ухвала суду першої інстанції, які є предметом перегляду в цій справі, законні та обґрунтовані, їх висновки відповідають нормам матеріального та процесуального права, а тому підстави для їх скасування чи зміни - відсутні.

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 271 ( N 2747-IV), 272 ( N 2747-IV), 273 ( N 2747-IV), 278 ( N 2747-IV), 310 ( N 2747-IV), 316 ( N 2747-IV), 321 ( N 2747-IV), 322 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд постановив:

Апеляційну скаргу кандидата на пост Президента України ОСОБА_3 в особі уповноваженого представника, ОСОБА_4, на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року - залишити без задоволення.

Ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 року по справі N 855/72/19 - залишити без змін.

Апеляційну скаргу кандидата на пост Президента України ОСОБА_3 в особі уповноваженого представника, ОСОБА_4, на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2019 року - залишити без задоволення.

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2019 року по справі N 855/72/19 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і не може бути оскаржена.

 

Головуючий

Т. Г. Стрелець

Судді:

О. В. Білоус

 

І. Л. Желтобрюх
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали