Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2020 року N 137

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Вимог до благополуччя деяких видів тварин" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до нього, подані листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.02.2020 N 2602-02/9553-03 (реєстрація у ДРС від 24.02.2020 N 1831/0/19-20).

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторною впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), Державна регуляторна служба України встановила:

проектом наказу пропонується затвердити вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин, зокрема визначити мінімальні стандарти до умов, у яких перебувають тварини, у тому числі систематичного догляду і годівлі, вимоги до приміщень для утримання тварин, попередження хвороб, гуманне поводження з тваринами, запроваджують належну виробничу практику їх утримання, які застосовуються до всіх операторів ринку, діяльність яких пов'язана з утриманням курей-несучок, бройлерів, зокрема ремонтного молодняку, у господарствах, у яких утримується як маточне поголів'я племінної птиці, так і ремонтний молодняк, свиней телят та є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами - підприємцями, фізичними особами, спеціалістами ветеринарної медицини.

У преамбулі до проекту наказу розробником зазначено, що проект наказу розроблено відповідно до пункту 64 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Всеохоплююча стратегія), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 228 (Розпорядження N 228-р), пункту 9 Положення про Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (Постанова N 459) (зі змінами).

Так, пунктом 64 Всеохоплюючої стратегії (Розпорядження N 228-р) передбачені заходи, які застосовуються щодо розведення тварин та визначено законодавство ЄС, яким врегульовуються ці питання, зокрема:

- Рішення Комісії 2006/778 від 14 листопада 2006 р. щодо мінімальних вимог до збору інформації під час перевірок місць, де розводяться певні види тварин;

- Директива Ради 1999/74/ЄС від 19 липня 1999 р. щодо встановлення мінімальних стандартів для захисту курей-несучок;

- Директива Комісії 2002/4/ЄС від 30 січня 2002 р. про реєстрацію підприємств, що утримують курей-несучок, відповідно до вимог Директиви Ради 1999/74/ЄС;

- Директива Ради 2007/43/ЄС від 28 лютого 2007 р., якою встановлюються мінімальні правила для захисту курей, що утримуються для виробництва м'яса;

- Директива Ради 2008/119/ЄС від 18 грудня 2008 р., якою встановлюються мінімальні стандарти для захисту телят;

- Директива Ради 2008/120/ЄС від 18 грудня 2008 р., якою встановлюються мінімальні стандарти для захисту свиней;

- Регламент Ради (ЄС) N 1/2005 від 22 грудня 2004 р. щодо захисту тварин під час транспортування та проведення відповідних процедур, які вносять зміни до Директив 64/432/ЄС та 93/119/ЄС і Регламенту ЄС N 1255/97.

Однак, враховуючи предмет регулювання зазначених актів ЄС та форму імплементації їхніх вимог у національне законодавство, заходи, які застосовуються щодо розведення тварин, повинні бути визначеними у формі стандартів, а не вимог, як це пропонується розробником.

Водночас, як вбачається з назви Глави IV Всеохоплюючої стратегії (Розпорядження N 228-р), зазначена Глава направлена на врегулювання питань Санітарних та фітосанітарних заходів.

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" (далі - Закон про ветеринарну медицину) ветеринарно-санітарні шкоди - будь-які заходи, у тому числі на виконання законів, постанов, інших нормативно-правових актів, зводів правил, вимог та процедур, включаючи, зокрема, протиеіпзоотичні заходи, визначення критеріїв кінцевого продукту, методів переробки та виробництва, процедур тестування, інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні заходи, включаючи відповідні вимоги, пов'язані з транспортуванням об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, на виконання положення щодо відповідних статистичних методів, процедур відбору зразків та методів оцінки ризику хвороби тварин, що застосовуються для;

а) захисту життя і здоров'я тварин від ризиків, що виникають у результаті занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин, організмів, які переносять хвороби, а також хвороботворних організмів;

б) захисту життя і здоров'я людей або тварин від ризиків, що виникають від забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які містяться у продуктах тваринного походження чи кормах;

в) захисту життя і здоров'я людей від ризиків, що виникають у результаті хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що виробляється з них.

Враховуючи вищевикладене, поняття "санітарні заходи" не включає в себе вимоги до благополуччя деяких видів тварин.

Статтею 2 Закону про ветеринарну медицину передбачено, що законодавство про ветеринарну медицину складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.

Крім того, статтею 6 Закону про ветеринарну медицину визначено, що центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики:

забезпечує здійснення державної політики в галузі ветеринарної медицини та захист території України від проникнення хвороб тварин з інших країн або карантинних зон;

спрямовує та координує діяльність державних органів ветеринарної медицини щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя, додержання порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду:

забезпечує проведення державної політики в галузі ветеринарної медицини, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за безпечністю продуктів тваринного походження;

затверджує вимоги щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу:

затверджує порядок визначення ветеринарно-санітарного статусу країн-експортерів та їх окремих територій (зони/компартмента);

вирішення інших питань в галузі ветеринарної медицини відповідно до закону.

Враховуючи вищевикладене, в законодавстві, відповідно до якого розроблено проект наказу, відсутні законодавчі підстави для його розроблення та прийняття, зазначене не відповідає вимогам статті 5 Закону, в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Крім цього, в наданому розробником АРВ до проекту наказу не визначена проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, не визначені причини її виникнення, не оцінено важливість зазначеної проблеми.

Так, розробник в АРВ зазначає, що підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, Україна взяла на себе ряд зобов'язань щодо наближення вітчизняного законодавства до норм ЄС. Основною ціллю державного регулювання є удосконалення вітчизняних нормативно-правових актів, гармонізація українського законодавства до міжнародних вимог, покращення умов утримання сільськогосподарських тварин.

При цьому розробник не вказує вдосконалених яких саме нормативно-правових актів відбудеться та які існують практичні проблеми з утриманням сільськогосподарських тварин.

Запропонований механізм регулювання розробником не обґрунтований та не обрахований, лише задекларовані витрати без розрахунків, що у свою чергу ставить під сумнів адекватність цих величин та не визначено загальну кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання.

Так, наприклад, розробник зазначає, що орієнтовна вартість одного птахомісця, складає 10 - 12 євро, а підприємству з середньорічним утриманням курей-несучок в 100000 голів, необхідно інвестувати біля 1,5 млн євро.

На сьогодні в Україні утримується біля 48 млн голів курей несучок, сумарні інвестиції у переобладнання пташників, в яких утримуються кури-несучки, повинні сягнути біля 500 млн євро або біля 17 млрд грн.

При цьому розробник не вказує джерело отримання аналітичних даних та їх складові.

Враховуючи зазначене, розробник не довів ефективність застосування запропонованого проектом наказу регулювання, що у свою чергу не відповідає принципам державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону.

Зважаючи на вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що проект акта розроблено з порушенням ключових принципів державної регуляторної політики, таких як: доцільність, адекватність, ефективність та збалансованість, визначених статтею 4 Закону, статті 5 Закону, в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також вимог статті 8 цього Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Вимог до благополуччя деяких видів тварин".

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали