Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2019 року N 1301

м. Київ

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 27 червня 2019 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОГАЗЕНЕРГО" (далі - ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО"), код ЄДРПОУ 33593431, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 13 червня 2019 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1467 (Постанова N 1467) (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 22 квітня 2019 року N 581 (Постанова N 581)) (далі - Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам (Постанова N 1467).

Згідно з пунктом 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467) до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

3) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта - інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

4) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 (Постанова N 1467));

5) схеми приєднання об'єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

При цьому відповідно до пункту 1.8 Ліцензійних умов (Постанова N 1467), якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:

має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану до дня набрання чинності Законом України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII);

не змінює місць та засобів провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії;

відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" (Постанова N 309) подав до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII),

то для отримання нової ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати початку дії нового ринку електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає:

1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов (Постанова N 1467);

2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.

Слід відмітити, що ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО" надало заяву про отримання ліцензії та документи відповідно до пункту 1.8 Ліцензійних умов (Постанова N 1467).

Згідно з наданою ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО" Відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на I та II чергах теплової електростанції, що розташована за адресою: Київська обл., смт Іванків, вул. Розважівська, 192.

При цьому в результаті розгляду на засіданні НКРЕКП, яке проводилось 11 травня 2019 року у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 23 квітня 2019 року N 166 (далі - Акт) було виявлено надання ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО" недостовірних даних щодо введення в експлуатацію II черги теплової електростанції.

Ураховуючи зазначене, здобувач ліцензії не відповідає критеріям, визначеним пунктом 1.8 Ліцензійних умов (Постанова N 1467), а отже, має надавати документи відповідно до пункту 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467).

Разом з тим здобувачем ліцензії не надано у повному обсязі документів, визначених пунктом 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467), зокрема:

засвідчених керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копій документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

засвідчених керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копій сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта - інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

схем приєднання об'єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Отже, якщо ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО" має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме звернутися до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії та документами згідно з переліком, визначеним пунктом 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467).

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОГАЗЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 33593431) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв'язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали