Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ХАУЗЕН ГРУП" у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.06.2019 р. N 1223

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ХАУЗЕН ГРУП" у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ХАУЗЕН ГРУП" про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 11.06.2018 N 11/06 (вх. N П1421 від 13.06.2019) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), пункт 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII) та пунктів 1 (Закон N 222-VIII), 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ХАУЗЕН ГРУП" (місцезнаходження: 79069, Львівська область, місто Львів, вулиця Шевченка, будинок 317; код за ЄДРПОУ 42797655) (далі - заявник) у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, та встановленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензій, а саме:

1.1 подана анкета головного бухгалтера фінансової установи засвідчена підписом Мирош Любові Миколаївни датою 11 червня 2018 року, що є порушенням вимог пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 на власному веб-сайті (hauzen.uafin.net) ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП" (далі - Веб-сайт) у розділі "Відомості про підприємство" розміщена невірна інформація про код за ЄДРПОУ ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП", яка передбачена пунктом 1 частини четвертої статті 121 Закону. На Веб-сайті зазначено код за ЄДРПОУ ТОВ "ЦЕНТР ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ" (42551355), що є порушенням вимог абзацу п'ятнадцятого пункту 24 Ліцензійних умов;

1.3 на Веб-сайті не міститься інформація про ціну/тарифи фінансових послуг, яка передбачена пунктом 4 частини першої статті 12 Закону, що є порушенням вимог абзацу чотирнадцятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 подана фінансова звітність ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП", достовірність та повнота якої підтверджена звітом незалежної аудиторської фірми ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" на 31 березня 2019 року (далі - Фінансова звітність), містить недостовірну інформацію, а саме:

у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2019 року у графі підприємство зазначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЮНІОН КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ 42114646), що не відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) стосовно заявника;

в примітках до Фінансової звітності, а саме в розділі 1 "Інформація про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ХАУЗЕН ГРУП" міститься недостовірна інформація про ідентифікаційний код ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП", а саме (42114646), зазначений код відповідно до ЄДР належить ТОВ "ФК "ЮНІОН КАПІТАЛ". Інформація про код ЄДРПОУ учасника ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП", а саме, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ ХАУЗЕН" зазначена невірна, оскільки код за ЄДРПОУ (42797655) належить ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП";

1.5 підпунктами 5, 6 пункту 15.3 розділу 15 "Винагорода управителя" Типових правилах фонду фінансування будівництва, затверджені рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП" (протокол N 1 ФК від 12.04.2019), зазначена винагорода управителя за видачу дубліката втраченого Договору, за видачу дубліката втраченого Свідоцтва та/або Довідки про право Довірителя на набуття у власність Об'єкта інвестування, яка не передбачена статтею 21 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", що є порушенням вимог підпункту 4 пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Запропонувати ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП":

при подачі документів до Нацкомфінпослуг на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) дотримуватися вимог пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

розмістити на Веб-сайті достовірну інформацію щодо коду за ЄДРПОУ ТОВ "ФК "ХАУЗЕН ГРУП" та інформацію про ціну/тарифи фінансових послуг;

зазначити достовірні дані у Фінансовій звітності, з врахуванням зауважень, викладених у підпункті 1.4 пункту 1 цього розпорядження;

привести Типові правила фонду фінансування будівництва у відповідність із вимогами чинного законодавства з врахуванням зауважень, викладених у підпункті 1.5 пункту 1 цього розпорядження.

3. Нова заява про отримання ліцензії відповідно до частини п'ятої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) може бути подана не раніше, ніж через три місяці з дати прийняття цього розпорядження.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О. І.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 27 червня 2019 р. N 53
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали