Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬКОР ІНВЕСТ" у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.06.2019 р. N 1228

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬКОР ІНВЕСТ" у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬКОР ІНВЕСТ" про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 14.06.2019 N 14/06/2019 (вх. N П1450 від 18.06.2019) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII) та пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬКОР ІНВЕСТ" (місцезнаходження: 04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1-б, офіс 207; код за ЄДРПОУ 39306471) у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, а саме:

1.1 пункт 1.5 розділу 1 поданого примірного договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затвердженого наказом N 04062019 від 04.06.2019 Генерального директора ТОВ "ФК "АЛЬКОР ІНВЕСТ" (далі - Договір), містить інформацію "Цей Договір є укладеним з моменту підписання Сторонами та набуває чинності з моменту перерахування суми позики на банківський рахунок Позичальника та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором", що суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 Цивільного кодексу України, відповідно до яких строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. З огляду на зазначене, вказівка в Договорі на те, що "договір діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором" свідчить про відсутність визначення в договорі строку його дії, оскільки вказівка на подію, яка має неминуче настати, а саме виконання зобов'язання, є терміном дії договору, що не відповідає статті 6 Закону та абзацу десятому пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 пункт 1.5 розділу 1 Договору містить інформацію, що Договір "набуває чинності з моменту перерахування суми позики на банківський рахунок Позичальника", що суперечить частині другій статті 631 Цивільного кодексу України, відповідно до якої договір набирає чинності з моменту його укладення, що не відповідає абзацу десятому пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Запропонувати ТОВ "ФК "АЛЬКОР ІНВЕСТ" привести Договір у відповідність із вимогами чинного законодавства.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 27 червня 2019 р. N 53