Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення обласної спостережної комісії та затвердження положення про неї

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.06.2019 р. N 467

Про утворення обласної спостережної комісії та затвердження положення про неї

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року N 429 "Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року N 1042), керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 13, пунктом 20 статті 25, пунктами 1, 9 частини першої та частиною четвертою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну спостережну комісію у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про обласну спостережну комісію, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 липня 2016 року N 479 "Про утворення обласної спостережної комісії та затвердження положення про неї" (Розпорядження N 479) (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Чабана В. І.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Д. Бутрій

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
27 червня 2019 року N 467

СКЛАД
обласної спостережної комісії

Чабан
Вадим Іванович

- заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Устименко
Маргарита Володимирівна

- головний спеціаліст сектора соціального захисту населення, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи, та окремих категорій громадян управління соціального захисту населення Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Вуйка
Віктор Анатолійович

- юрист спеціалізованої приймальні зі справ Криму Української Гельсінської спілки з прав людини (за згодою)

Грець
Валерій Григорович

- керівник відокремленого підрозділу громадської організації "Україна без тортур" (за згодою)

Загоруйко
Тетяна Андріївна

- начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою)

Каляка
Георгій Іванович

- голова Херсонського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання християн-військовослужбовців України" (за згодою)

Лисак
Євгенія Миколаївна

- президент Херсонського обласного благодійного фонду "Мангуст" (за згодою)

Марчук
Юлія Володимирівна

- головний спеціаліст відділу розвитку та контролю якості медичної допомоги населенню, акредитації управління лікувально-профілактичної допомоги населенню, медичних кадрів та звернень громадян Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Муценко
Дмитро Валентинович

- директор Херсонського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Пасіка
Андрій Володимирович

- голова Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Причина
Геннадій Георгійович

- директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Старюк
Олена Олександрівна

- керівник громадської приймальні благодійної організації "Фонд милосердя та здоров'я" (за згодою)

Тропіна
Оксана Леонідівна

- секретар відокремленого підрозділу громадської організації "Україна без тортур" в Херсонській області (за згодою).

 

Директор Департаменту соціального
захисту населення обласної
державної адміністрації

Г. Причина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
27 червня 2019 року N 467

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну спостережну комісію

1. Це положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення обласної спостережної комісії (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI), іншими актами законодавства, а також цим положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні й ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія:

1) погоджує:

- постанови начальника кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі - виправна колонія) щодо зміни умов тримання засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання;

- подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки;

- постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу;

2) разом з органами й установами виконання покарань вносить до суду за місцем відбування покарання засудженої особи подання щодо:

- умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;

- звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

3) сприяє адміністрації установ виконання покарань у:

- проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

- залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

- створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці;

- підготовці засуджених осіб до звільнення;

4) на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;

5) здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

6) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

7) виконує інші функції відповідно до законодавства;

8) надає методичну допомогу спостережним комісіям, утвореним районними державними адміністраціями, та у разі делегування таких повноважень - виконавчим комітетам міських (за винятком міст районного значення) рад, контролює їх діяльність, узагальнює та поширює досвід їх роботи, розробляє та затверджує форму звітності спостережних комісій.

5. Комісія має право:

1) доручати членам Комісії:

- відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

- брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

2) висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

4) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

5) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції Комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

6) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

7) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

8) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

- удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

- поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

- удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

- організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

- забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

6. Комісія під час здійснення своїх повноважень не має права втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

7. Голова, заступник голови та члени Комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.

Членам Комісії на строк їх повноважень надаються перепустки для відвідування установ виконання покарань, розташованих на території відповідних адміністративних одиниць.

На період стихійного лиха, епідемій, надзвичайного чи воєнного стану та в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами Комісії установ виконання покарань може бути обмежено або заборонено.

8. Комісія утворюється у складі голови, секретаря і членів Комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Заступник голови Комісії обирається на її першому засіданні. Кількісний склад Комісії - тринадцять осіб.

До складу Комісії входять представники громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

Чисельність представників громадських організацій та окремих громадян становить не менше половини складу Комісії.

9. Членами Комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, державної кримінально-виконавчої служби, державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу Комісії і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 12 цього положення.

Члени Комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які утримуються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у кримінальному провадженні щодо засуджених осіб.

10. Комісія утворюється строком на три роки. Про її створення, припинення повноважень та формування нового складу не пізніше, ніж за З місяці до цього, а також про дострокове припинення членами Комісії своїх повноважень повідомляється у засобах масової інформації.

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які виявили бажання включити до складу Комісії своїх представників, подають до обласної державної адміністрації відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

Обласна державна адміністрація може запропонувати увійти до складу Комісії представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

Повноваження Комісії припиняються достроково обласною державною адміністрацією, якщо прийняті нею рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

Рішення про новий склад Комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу Комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення органу, який утворив комісію.

11. Голова Комісії, його заступник, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

12. Повноваження члена Комісії припиняються достроково:

1) за його заявою;

2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

3) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням Комісії;

5) у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях Комісії.

13. Не допускається делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам.

14. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

15. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

16. На засідання Комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

17. Розгляд Комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов'язковою присутністю представника відповідного органу або установи виконання покарань.

18. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи Комісії на рік, визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

3) бере участь особисто або доручає членам Комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів Комісії;

4) представляє Комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти Комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

5) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності Комісії один раз на рік.

19. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, шляхом відкритого голосування, більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

20. Рішення Комісії підписується головою Комісії. Рішення Комісії має бути розглянуте відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності. За результатами розгляду рішення Комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності зобов'язані письмово повідомити Комісію про заходи, вжиті для його виконання, або обґрунтувати причини невиконання.

21. Рішення Комісії може бути оскаржене до обласної державної адміністрації або до суду.

22. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на обласну державну адміністрацію.

23. Комісія має бланк зі своїм найменуванням.

 

Директор Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

Г. Причина
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали