Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення молодіжної ради при Рівненській обласній державній адміністрації

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.06.2019 р. N 598

Про утворення молодіжної ради при Рівненській обласній державній адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Рівненської обласної державної адміністраціївід 5 липня 2019 року N 626 (Розпорядження N 626)

Відповідно до статей 2, 22, 37, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1198 "Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи" (Постанова N 1198) та з метою забезпечення ефективної діяльності у реалізації державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді, формування конструктивного діалогу місцевих органів виконавчої влади з представниками молодіжного середовища Рівненщини, враховуючи протокол установчих зборів молодіжної ради при Рівненській обласній державній адміністрації від 06 травня 2019 року N 1:

1. Утворити молодіжну раду при Рівненській обласній державній адміністрації.

2. Затвердити:

склад молодіжної ради при Рівненській обласній державній адміністрації згідно з додатком;

Положення про молодіжну раду при Рівненській обласній державній адміністрації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 листопада 2008 року N 493 "Про обласну раду з питань реалізації молодіжної політики";

підпункт 1 пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 травня 2017 року N 262 "Про внесення змін до деяких розпоряджень голови обласної державної адміністрації".

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Корнійчука О. В.

 

В. о. голови адміністрації

І. Тимошенко

 

Додатокдо розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації27.06.2019 N 598(у редакції розпорядження Рівненської обласної державної адміністраціївід 05.07.2019 N 626) (Розпорядження N 626)

Склад молодіжної ради при Рівненській обласній державній адміністрації (Розпорядження N 626)

АНТОНЮК Іванна (Розпорядження N 626)

- голова громадської організації "ЦЕ РІВНЕ ДРУЖЕ" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ВОЛОВИЧ Максим (Розпорядження N 626)

- перший заступник голови студентського парламенту приватного вищого навчального закладу "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ДІШКАНТ Яна (Розпорядження N 626)

- представник громадської організації "ЧАС-ДІЙ" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ІВАНОВА Дар'я (Розпорядження N 626)

- представник громадської організації "Молодіжний ресурсний центр "ДЖОБС ХАБ" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ЛИСАЧЕК Віталій (Розпорядження N 626)

- представник громадської організації "Товариство німців - "Відергебурт" (за згодою) (Розпорядження N 626)

МАТЮК Назар (Розпорядження N 626)

- представник громадської організації "Рівненська обласна федерація козацького бойового мистецтва "Спас" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ОДЕЙЧУК Іванна (Розпорядження N 626)

- голова Рівненського осередку громадської організації "Українська асоціація студентів" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ПАНЬКО Георгій (Розпорядження N 626)

- представник благодійної організації "ДЗВОНИ НАДІЇ" (за згодою) (Розпорядження N 626)

ПОГОРІЛА Олена (Розпорядження N 626)

- представник громадської організації "Інформаційно-аналітична група "Портал" (за згодою) (Розпорядження N 626)

РАЙКОВ Вадим (Розпорядження N 626)

- представник громадської організації "Центр моніторингу громадської думки "Тренд" (за згодою) (Розпорядження N 626)

СИНЧУК Євген (Розпорядження N 626)

- голова Острозького осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Федерація дебатів України" (за згодою) (Розпорядження N 626)

СТРІЛЕЦЬКИЙ Павло (Розпорядження N 626)

- перший заступник голови студентського парламенту Національного університету водного господарства та природокористування (за згодою) (Розпорядження N 626)

ШЕВЧУК Анастасія (Розпорядження N 626)

- представник Молодіжної ради при виконавчому комітеті Дубенської міської ради (за згодою). (Розпорядження N 626)

  (Розпорядження N 626)

В. о. начальника управління у справах молоді та спорту адміністрації (Розпорядження N 626)

П. Нагорний (Розпорядження N 626)

(склад у редакції розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації від 05.07.2019 р. N 626) (Розпорядження N 626)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
27 червня 2019 року N 598

ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжну раду при Рівненській обласній державній адміністрації

1. Молодіжна рада при Рівненській обласній державній адміністрації (далі - молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації, утвореним з метою залучення молоді до розв'язання та реалізації державної молодіжної політики в Рівненській області, сприяння демократизації суспільства, розвитку молодіжного руху, у тому числі студентського самоврядування, більш повного врахування проблем і запитів молоді при розробленні та реалізації рішень і заходів обласної державної адміністрації.

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами обласної державної адміністрації та її посадових осіб, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об'єднань, політичних партій.

5. Основними завданнями молодіжної ради є:

1) сприяння:

участі молоді у процесі розроблення, видання актів обласної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області, а також контролю за їх виконанням;

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Рівненської області шляхом участі в розробленні та виконанні регіональних програм у молодіжній сфері;

консолідації молодіжного руху на території Рівненської області;

співпраці обласної державної адміністрації з громадськими об'єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об'єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі ? інститути громадянського суспільства), з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області, вирішення питань у зазначеній сфері;

2) сприяння узгодженості дій обласної державної адміністрації у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя Рівненської області;

3) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

4) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи в Рівненській області, вирішення питань у зазначеній сфері;

5) залучення соціально активної молоді до реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області та до вирішення питань у зазначеній сфері.

6. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності здійснення повноважень обласною державною адміністрацією з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на неї завдань;

2) подає обласній державній адміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Рівненської області, а також підвищення ефективності виконання рішень, які впливають на життя молоді;

3) розробляє рекомендації для обласної державної адміністрації щодо питань реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області та надсилає їх на розгляд обласної державної адміністрації не рідше ніж двічі на рік;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням обласною державною адміністрацією пропозицій та рекомендацій молодіжної ради, забезпеченням ними прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в їх володінні, а також виконанням ними нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

5) здійснює попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів обласної державної адміністрації щодо питань реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області;

6) бере участь у розробленні проектів актів обласної державної адміністрації щодо вирішення питань реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області;

7) розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання обласних програм, які стосуються питань молоді;

8) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

9) розробляє та впроваджує механізми взаємодії обласної державної адміністрації і молодіжних громадських об'єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

10) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що діють на території Рівненської області, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;

12) подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області та щодо вирішення питань у зазначеній сфері;

13) подає щороку обласній державній адміністрації обов'язкову для розгляду інформацію про хід реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області, вирішення питань у зазначеній сфері та становище молоді;

14) систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради.

7. Молодіжна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об'єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до її компетенції;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради;

6) вносити обласній державній адміністрації пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у процес реалізації державної політики у молодіжній сфері в Рівненській області, вирішення питань у зазначеній сфері.

Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена обласна державна адміністрація, а також право участі в засіданнях робочих груп, конкурсних комісій, утворених обласною державною адміністрацією, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

8. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

представниками молодіжних консультативно-дорадчих органів при сільських, селищних, міських радах, утворених на території Рівненської області (за згодою);

представниками інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території Рівненської області (за згодою);

представниками органів студентського та учнівського самоврядування та їх обласних об'єднань (за згодою).

Чисельність представників молодіжних консультативно-дорадчих органів при сільських, селищних, міських радах, утворених на території Рівненської області, становить не більш як 60 відсотків загальної чисельності членів молодіжної ради.

9. Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах (у разі відсутності делегата його інтереси може представляти уповноважена особа від громадянського інституту).

10. Кількісний склад молодіжної ради становить 13 осіб, що набрали вищий бал за результатами рейтингового голосування.

Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.

До складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу молодіжної ради.

Члени молодіжної ради можуть обиратися не більше двох разів підряд.

11. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи молодіжної ради визначаються цим Положенням, погоджуються з обласною державною адміністрацією і затверджуються на установчих зборах молодіжної ради.

12. Для формування складу молодіжної ради обласна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів громадянського суспільства.

У разі коли при обласній державній адміністрації вже утворена молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється молодіжною радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи обласна державна адміністрація затверджує з урахуванням пропозицій молодіжної ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої молодіжної ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі молодіжної ради, представники обласної державної адміністрації.

Обласна державна адміністрація оприлюднює персональний склад ініціативної групи на власному офіційному вебсайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

Обласна державна адміністрація не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов'язковому порядку оприлюднює на власному офіційному вебсайті та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з обласною державною адміністрацією повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу молодіжної ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк, визначений абзацом тринадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 8 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу такого інституту;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з обласною державною адміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та/або в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад молодіжної ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається обласній державній адміністрації.

Обласна державна адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на власному офіційному вебсайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

13. Обласна державна адміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному вебсайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

14. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в молодіжній раді;

неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров'я, визнання його в судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом молодіжної ради відповідної заяви;

обрання члена молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;

смерті члена молодіжної ради;

рішенням засідання молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов'язків.

У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні молодіжної ради.

Зміни у складі молодіжної ради затверджуються відповідним актом обласної державної адміністрації на підставі протоколу засідання молодіжної ради. Обласна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному вебсайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

У разі коли не менш як за один рік до закінчення повноважень молодіжної ради наявність кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, вичерпана та при цьому чисельність членів молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, обласна державна адміністрація вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, установленому цим Положенням.

15. Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання молодіжною радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації обласної державної адміністрації.

Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним актом обласної державної адміністрації.

У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради з підстав, передбачених абзацами другим ? четвертим цього пункту, обласна державна адміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 12 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

16. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну молодіжну раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов'язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

17. Голова молодіжної ради:

організовує діяльність молодіжної ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені молодіжної ради;

представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;

може бути включений до складу колегії обласної державної адміністрації, бути радником голови обласної державної адміністрації на громадських засадах.

18. Секретар молодіжної ради:

організовує підготовку засідань молодіжної ради з питань, що вносяться на розгляд ради;

забезпечує своєчасне доведення рішень молодіжної ради до виконавців і молоді;

забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради;

вирішує за дорученням голови молодіжної ради питання, пов'язані з організацією діяльності молодіжної ради та її органів;

інформує управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації про прийняті на засіданнях молодіжної ради рішення та розглянуті питання;

веде протоколи засідань молодіжної ради;

забезпечує членів молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань молодіжної ради;

обирається на засіданні молодіжної ради рейтинговим голосуванням з числа членів молодіжної ради.

Голова обласної державної адміністрації може за ініціативи молодіжної ради покласти здійснення функцій секретаря молодіжної ради на представника обласної державної адміністрації.

Повноваження секретаря молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням молодіжної ради, на підставі подання голови молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу молодіжної ради.

19. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради, голови обласної державної адміністрації або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та/або в інший прийнятний спосіб.

Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради ? член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

20. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

21. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

22. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п'ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.

Член молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду обласною державною адміністрацією.

Акт обласної державної адміністрації, прийнятий за результатами розгляду пропозицій молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів молодіжної ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій молодіжної ради або причини їх відхилення.

23. На засіданні молодіжної ради, яке проводиться за участю представників обласної державної адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та/або в інший прийнятний спосіб.

24. Установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в рубриці "Молодіжна рада" та/або в інший прийнятний спосіб.

25. Обласна державна адміністрація здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв'язку.

26. Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

В. о. начальника управління у справах
молоді та спорту адміністрації

П. Нагорний