Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України та затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 лютого 2017 року N 34

Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України та затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), пунктів 1 (Рішення N 126), 3 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (Рішення N 126), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, наказую:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України, склад якої додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України (далі - Комісія), що додається.

3. Комісії:

1) у термін до 15 лютого 2017 року провести оцінку корупційних ризиків у Державній службі статистики України згідно з визначеним переліком функцій і процедур та їх закріпленням за самостійними структурними підрозділами апарату Держстату;

2) у термін до 20 лютого 2017 року підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Держстаті.

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

І. Є. Вернер

 

Додаток
до наказу Державної служби статистики України
08.02.2017 N 34

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України

СОШЕНКО
Юрій Дмитрович

- голова Комісії, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

ПАНЬКІН
Іван Дмитрович

- заступник голови Комісії, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення

БАШКІРОВ
Сергій Вікторович

- секретар Комісії, головний спеціаліст-економіст відділу моніторингу, аудиту та оцінки якості статистичної діяльності департаменту планування та координації статистичної діяльності

БОЧКАРЬОВА
Тетяна Володимирівна

- заступник директора департаменту статистики праці - начальник відділу оплати праці

ГОГОЦІ
Тамара Вікторівна

- завідувач сектору внутрішнього аудиту

ДОРОХОВА
Олександра Миколаївна

- заступник директора департаменту інформаційних технологій

КОНОНЕНКОВА
Алла Анатоліївна

- начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

КУХАРЕЦЬ
Наталія Олегівна

- начальник відділу експлуатації адміністративних будівель управління справами

МАРЦЕНЮК
Наталія Віталіївна

- начальник відділу перепису населення департаменту статистики населення та регіональної статистики

МАСЮК
Світлана Миколаївна

- заступник директора департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища - начальник відділу статистики виробництва продукції сільського та рибного господарства

НЄІЗВЕСТНИЙ
Олександр Миколайович

- завідувач сектору режимно-секретної роботи

ПОНОМАРЕНКО
Ольга Анатоліївна

- начальник відділу ЄДРПОУ та статистичних реєстрів департаменту статистичної інфраструктури

РИБАЛКО
Діана Вікторівна

- заступник директора департаменту кадрово-організаційного забезпечення - начальник відділу кадрів та державної служби

СМІРНОВА
Тетяна Анатоліївна

- заступник директора департаменту фінансово-економічного забезпечення

СОКОЛОВА
Лариса Іванівна

- начальник відділу обстежень підприємств сфери послуг департаменту статистики послуг

СПЕСИВА-УХОВА
Світлана Василівна

- заступник директора департаменту обстежень домогосподарств

СТРАЖЕВСЬКИЙ
Данило Олександрович

- головний спеціаліст-економіст відділу комплексних робіт департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств

ТРИПУТЕНЬ
Олена Миколаївна

- начальник відділу зведених національних рахунків та балансу нефінансових активів та пасивів департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики

ФЕДОРОВА
Інна Павлівна

- заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій

ФРИЗОРЕНКО
Анатолій Олександрович

- директор департаменту статистики торгівлі

ШКУРСЬКА
Ірина Євгенівна

- заступник директора департаменту статистики цін

ЩЕРБАНЬ
Тетяна Георгіївна

- в. о. заступника начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
08 лютого 2017 року N 34

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України

1. Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державній службі статистики України (далі - Комісія).

2. Комісія є постійним консультативно-дорадчим органом.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Держстату або під час її періодичного перегляду.

5. До складу Комісії включаються працівники самостійних структурних підрозділів апарату Держстату, які володіють знаннями про виробничі процеси й особливості організаційно-управлінської діяльності, за пропозиціями їх керівників.

6. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів.

7. Склад Комісії утворюється в установленому порядку Головою Держстату.

8. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

9. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких основних етапів:

організаційно-підготовчі заходи;

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

оцінка корупційних ризиків;

складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

10. Комісія відповідно до об'єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою. У робочому плані відображається інформація про:

об'єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

методи та способи оцінки корупційних ризиків;

осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту;

строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Робочий план за необхідності Комісія може коригувати на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

11. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Держстату інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, а також інших працівників Держстату (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Держстату та іншими технічними засобами;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

12. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

13. Члени Комісії зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об'єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома під час виконання своїх функцій;

5) сумлінно виконувати свої обов'язки;

6) дотримуватися високої культури спілкування.

14. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від її загального складу.

15. Засідання Комісії обов'язково проводяться перед підготовкою або переглядом антикорупційної програми Держстату. Засідання Комісії проводяться за ініціативою голови Комісії.

16. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

17. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують присутні на засіданні члени Комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

18. За результатами оцінки корупційних ризиків у Держстаті Комісія готує звіт, який затверджується Головою Держстату та включається до антикорупційної програми Держстату на відповідний період.

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

Ю. Д. Сошенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали